Single Daily
af

Jens Nygaard

Nye grænsekøer er i sigte

Både politiet i Danmark og Tyskland pointerer, at man gør alt menneskeligt muligt for at få trafikken afviklet godt - specielt på motorvejen om lørdagen.
Både politiet i Danmark og Tyskland pointerer, at man gør alt menneskeligt muligt for at få trafikken afviklet godt - specielt på motorvejen om lørdagen.

Specielt de næste to lørdage regner både politiet i Danmark og Tyskland med, at der igen vil opstå store køer på motorvejen ved indrejse til Danmark.

– Vi har stort set opbrugt de fysiske muligheder for at få trafikken til at glide hurtigere, fortæller Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Når hendes kolleger spotter, at en længere kødannelse er under opbygning, bliver der straks sendt besked til politiet på den anden side af grænsen.

– Vi sender så med det samme kolleger afsted og får dem til at vinke bilisterne ind i det ekstra spor, som kan åbnes, fortæller en talsmand fra det tyske motorvejspoliti i Skovby (Schuby) ved Slesvig.

Problemet er, at mange bilister er utilbøjelige til at bruge det ekstra spor, fordi de tror, at det drejer sig om en omvej. Der er imidlertid blot tale om en bugtning, som ikke tager længere tid.

– Samtidig giver vi besked til vores vagtcentral, som straks sender en meddelelse videre til især radiostationer, så de kan fortælle om den opståede kø, fortæller talsmanden fra motorvejspolitiet.

På den måde bliver bilisterne rådet til i stedet at tage den første frakørsel til Flensborg sydfra og så køre over Kruså for efter grænsen igen at komme ind på motorvejen. Alternativt kan de køre fra ved Harreslev og tage grænseovergangen ved Padborg. Begge disse steder er der erfaringsmæssigt færre køer.

– Vi tweeter også om udviklingen, så bilisterne får noget at vide om deres muligheder, fortæller Helle Lundberg fra dansk politi.

Hun kan også fortælle, at der er sikkerhed for, at der specielt de nærmeste lørdage er personale nok til at bemande det ekstra spor ved motorvejsgrænsen.

– Det er vores erfaring, at når det ekstra spor er taget i brug, opløser køen sig i løbet af en halv eller en hel time. Også selv om der er tale om en kø på flere kilometer, hedder det fra det tyske motorvejspoliti.

Holdningen ved politiet på begge sider af grænsen er, at man gør alt menneskeligt muligt for at få trafikken afviklet.

– Også da der var kontrol i gamle dage, opstod der en gang imellem køer, så det er ikke noget usædvanligt, siger Helle Lundberg.

Kontrollen er dog ikke det eneste, som er med til at skabe køer. En opgørelse fra Vejdirektoratet i Danmark viser, at trafikken over grænsen siden år 2000 er steget med 30 procent. Om lørdagen i ferieperioden er der på motorvejen på visse tidspunkter tre til fire gange så mange, som vil over grænsen sammenholdt med en lørdag i marts – uden ferie.

kommentar
deling del

Skriv et svar