Single Daily
af

Cenia Bahnsen

Ny teknologi hjælper demente i hverdagen

Demantec er en sammenslutning af videnskabs- og forretningsfolk, der udvikler teknologiske hjælpemidler og introducere dem i danske og tyske plejehjem for demente. De har vundet flere priser for deres nyskabende arbejde og igen fået EUs Interreg-støtte.
Demantec er en sammenslutning af videnskabs- og forretningsfolk, der udvikler teknologiske hjælpemidler og introducere dem i danske og tyske plejehjem for demente. De har vundet flere priser for deres nyskabende arbejde og igen fået EUs Interreg-støtte.

I år er temaet hos den tværfaglige gruppe Demantec »Forbind verdener – styrk samhørigheden«. Det har forskergruppen fra Hochschule Flensburg og virksomheden Live Partners blandt andet ført ud i livet ved at udvikle appen »LiveManagement« til tablets.

Brugervenligheden er blevet testet hos plejekrævende demensramte på både danske og tyske plejehjem, og det har vist sig, at deling af billeder og videosamtaler forbedrer de ældres livskvalitet.

– Vores formål er at introducere teknologi på plejehjem, som forbedrer plejen og livskvaliteten hos patienterne. Vores arbejde skal nytte, og derfor arbejder vi også tværfagligt sammen med to universiteter, fire virksomheder og fire plejehjem på begge sider af grænsen, siger professor Bosco Lehr fra Applied Sciences på Hochschule Flensburg, der startede projektet med Lars Jessen fra det danske softwarefirma Life Partners.

De demente blev instrueret i anvendelsen af tablet´en og kunne blandt andet lytte til musik, sende e-mails og foretage videoopkald med familie og venner. Det fik mange af dem til at føle sig mindre alene og tættere knyttet til familie og venner.

Tager hånd om personalet

Dematec har lige vundet prisen »Land der Ideen 2018«. De var blandt 100 vindere, der blev udvalgt mellem 1800 innovative idégivere, og var det eneste grænseoverskridende projekt.

Demantic arbejder også på at støtte plejepersonalet i en travl hverdag. Firmaet har udviklet et sensorsystem, der opfanger, når patienterne falder eller forlader hjemmet, så plejepersonalet kan reagere i tide. Dertil kommer et SmartUr, som giver patienten besked, når der skal tages medicin eller spises.

– Plejepersonalet får mere tid til patienterne, fordi de skal bruge mindre tid på administration, siger Bosco Lehr.

Demantic støttes af EUs Interreg 5a-midler og har for et par dage siden fået den økonomiske støtte forlænget med tre år.

Bosco Lehr hører til det grænseoverskridende forskerteam Demantec, der blev hyldet med »Land der Ideen 2018«-prisen for deres teknologiske udvikling på demensområdet. Her fortæller han om en app, de har været med til at udvikle. Foto: Martin Ziemer

Bosco Lehr hører til det grænseoverskridende forskerteam Demantec, der blev hyldet med »Land der Ideen 2018«-prisen for deres teknologiske udvikling på demensområdet. Her fortæller han om en app, de har været med til at udvikle. Foto: Martin Ziemer

Stigende antal diagnoser

Antallet af demensramte er støt stigende. I Danmark er 85.000 mennesker diagnosticeret med demens, og i Tyskland er der 1.6 millioner. Over hele verden har 47 millioner mennesker en sådan diagnose, og prognoser viser, at antallet vil stige til 115 millioner i 2050.

– Det er en stor udfordring at skulle pleje alle disse mennesker i Danmark og Tyskland. Det betyder, at plejeudgifterne fremover kommer til at stige kraftigt. Det bliver en kæmpe udfordring for plejesystemet, og det er her teknologien kan aflaste, siger Bosco Lehr.

I løbet af de næste tre år vil Demantec blandt andet udvikle et socialt netværk for pårørende til demensramte, så de har mulighed for at finde støtte hos andre i samme situation.

– Det handler om at konstatere et behov og finde en løsning. Vi har fundet ud af, at der er et behov for støttegrupper på demensområdet, siger Bosco Lehr.

kommentar
deling del

Skriv et svar