Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Ny strategi kan sætte turbo på energisektoren

Den nye eksportstrategi, som regeringen har fremlagt for danske energiløsninger, har særlig fokus på Tyskland. Målet er, at den samlede eksport af energiløsninger og energiprodukter skal stige fra 70 milliarder kroner om året til 140 milliarder i 2030. Det skal ske ved bedre samarbejde med de tyske myndigheder og øget annoncering.

For den danske eksport af energiteknologi er Tyskland det klart vigtigste marked. I dag står Tyskland årligt for godt og vel 20 milliarder kroner af den danske eksport på området. Og den andel skal altså stige markant fremover. Dermed skal danske virksomheder nyde godt af den globale omstilling til klimavenlig energi.

– Både den danske energibranche og de danske myndigheder ligger inde med mange af de teknologier og løsninger, som kan hjælpe tyskerne med at nå deres ambitiøse klimamål, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Regeringens initiativ bliver også positivt modtaget blandt de grænseoverskridende aktører på området, der i lang tid har arbejdet med at nedbryde de udfordringer, der kan være vede at implementere klimavenlige energiløsninger i Tyskland.

– Det er positivt, at man går så konkret og fokuseret til værks og kigger specifikt på mulighederne inden for fjernvarmeområdet. Det er i forvejen et af vores specialer, siger Christian Boysen, der er projektchef i energiklynge-samarbejdet Clean, som er en paraplyorganisation for mere end 160 virksomheder og institutioner.

Clean arbejder særligt i grænselandet, og de er allerede godt i gang med at vænne tyske aktører til de danske løsninger, som regeringen nu ser eksportmuligheder i. Og de kan sagtens se, at de danske produkter og løsninger i forbindelse med fjernvarme kan åbne op for nye eksporteventyr.

– Fjernvarme er ikke blot den billigste løsning, det er også typisk den mest klimavenlige løsning. Og det er jo meget sjældent, at den mest grønne løsning også er billigst. Derfor kan dette blive det nye vindmølle-eventyr, siger Christian Boysen.

Det er netop derfor, at regeringen har valgt at fokusere yderligere på området.

– I både Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen er fjernvarme i fokus for delstaternes energiomstilling. Og i Berlin har man et af de største fjernvarmenet i Vesteuropa, men der er et stort potentiale for at øge andelen af kraftvarme og udnytte flere grønne varmekilder. Her kan vi fra dansk side bidrage med vores lange erfaring og stærke kompetencer inden for grøn og energieffektiv fjernvarme, siger Lars Christian Lilleholt.

Med den nye eksportstrategi er der i alt afsat ti millioner kroner fra 2017-2019 til at implementere samarbejder med Tyskland, Storbritannien og USA.

kommentar
deling del

Skriv et svar