Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Ny provst med indsigt i sydslesvigsk og tysk kirkeliv

Den 1. marts flytter Merethe og Hasse Jørgensen ind i provsteboligen i Flensborg. Han er historiker og en erfaren provst og præst. Hun er teolog og en erfaren præst med et håb om, at der også er et embede til hende i Sydslesvig.
Den 1. marts flytter Merethe og Hasse Jørgensen ind i provsteboligen i Flensborg. Han er historiker og en erfaren provst og præst. Hun er teolog og en erfaren præst med et håb om, at der også er et embede til hende i Sydslesvig.

Sydslesvigs ny provst, Hasse Neldeberg Jørgensen, kommer med en lang række kompetencer. Først og fremmest er han velbevandret i arbejdet som provst. Han er i dag provst i Malt Provsti, der dækker Vejen Kommune og rundt regnet personalemæssigt er lige så stort som arbejdsgiveren fra den 1. marts, Dansk Kirke i Sydslesvig. Han har været omkring i hele det danske kirkelandskab som præst i såvel en fri- som en valgmenighed og et folkekirkesogn. Han er cand. mag i historie og specialist i kirkegårdskultur, og så har han et indgående kendskab til, hvordan der kan pustes liv i et sogn på landet. Han har de seneste tre år været provst og præst på nedsat tid, da han har været udlånt til det nationale videns- og udviklingsprojekt »Kirken på landet« som projektleder. Det er en kompetence, der angiveligt er god brug for i et Sydslesvig, der ofte har svært ved at få besat ledige stillinger.

Hasse Neldeberg Jørgensen og hustruen i deres hjem paa Askov praestegaard.  Foto: Martin Ziemer

Hasse Neldeberg Jørgensen og hustruen i deres hjem paa Askov praestegaard. Foto: Martin Ziemer

Netværk i Nordtyskland

Den udstrakte geografi kan modsat i Danmark, hvor et provsti typisk følger kommunegrænserne, gøre det til en udfordring at holde tæt kontakt til kollegerne. Endelig har Hasse Neldeberg Jørgensen også et godt kendskab til den tyske Nordkirche og eksempelvis det evangeliske Christian Jensen Kolleg i nordfrisiske Brek-lum, som han jævnligt samarbejder med.

Hasse Jørgensen, der tager fat på arbejdet den 1. marts, er tilbageholdende med at løfte sløret for, hvilke konkrete råd han har til de sydslesvigske menigheder.

– Der kommer en række konklusioner af projekt »Kirken på landet« senere i år. Jeg kommer først og fremmest til Sydslesvig for i den første tid at lytte og stille spørgsmål. I det første år kommer jeg helt sikkert til at bevæge mig meget rundt for at besøge alle menighederne og skabe mig et overblik, siger den 62-årige historiker, der ret undtagelsesvist for en dansk provst ikke er teolog. Han peger også på, at Dansk Kirke i Sydslesvig er ved at udmønte »Strategiplan 2020«, og at han vil være en del af den proces.

– Mit fokus er i højeste grad at fastholde interessen for at tilhøre en dansk menighed og være en del af et dansksproget kirkeliv syd for grænsen i en tid, der for både danske og tyske er udfordret af sekularisering, pointerer landsdelens ny provst.

Hasse Neldeberg Jørgensen og hustruen i deres hjem paa Askov praestegaard.  Foto: Martin Ziemer

Hasse Neldeberg Jørgensen og hustruen i deres hjem paa Askov praestegaard. Foto: Martin Ziemer

Forskellige behov

– Det er meget forskelligt, hvad der er behov for at gøre fra sogn til sogn. Her i Askov har vi fantastisk gode erfaringer med vor torsdagsgudstjenester, der varer en halv time, og som har et lidt andet forløb end søndagens højmesse. Forleden dag var vi 140 deltagere til fællesspisning, prædiken og sang af nye salmer. I andre sogne er det andre initiativer, der henter folk til kirken, men kombinationen musik og mad holder de fleste steder, siger provsten og tilføjer: »Intet ligger dog på den flade hånd«.

Skiftet fra et næsten udelukkende kristent område i det sønder- og midtjyske til en region med ikke mindst mange muslimer og en del jøder gør kun jobbet i Flensborg mere interessant, mener Hasse Jørgensen. Han peger på, at han har erfaringer efter studier gennemført i den anglikanske kirke i Storbritannien, der har et vidtstrakt økomenisk samarbejde med store muslimske mindretal.

Knagerækken røber straks beboernes erhverv Foto: Martin Ziemer

Knagerækken røber straks beboernes erhverv Foto: Martin Ziemer

Skabt til samtale

– Jeg mødte for kort tid siden den tidligere ærkebiskop af af Canterbury, der i den sammenhæng siger: »Mennesket er skabt til samtale«. Der sker noget i dialogen. Det vil være min indgang til arbejdet i Sydslesvig og i forhold til andre religioner. Jeg imødeser også et godt samarbejde med den evangeliske tyske kirke, der ikke kun deler tro med os, men også liturgi (gudstjenestens rituelle forskrift, red.). Først og sidst er den danske kirke dog stærkt præget af Grundtvig og hans menneskesyn, af sproget og poesien i det. Her taler vi fra hjerte til hjerte, understreger Hasse Jørgensen, der er en udpræget netværker.

Det er således en folkekirkelig mainstream provst med et stort netværk, der sammen med hustruen slår sig ned i den nyrenoverede provstebolig i Flensborgs Wrangelsgade.

– Du kan ikke forvente kontroversielle synspunkter fra min side. Jeg går varmt ind for kvindelige præster, ler præsten, der også går ind for homovielser og afviser, at kirken kan være politisk. Om et af tidens store spørgsmål, klimaforandringerne og kirkens rolle, siger han:

Den 1. marts rykker Merethe og Hasse Jørgensen ind i den nyrenoverede provstebolig i Wrangelsgade i Flensborg. Merethe Jørgensen fortsætter dog præstegerningen i Askov ved Kongeåen, indtil konfirmationen i foråret  Foto: Martin Ziemer

Den 1. marts rykker Merethe og Hasse Jørgensen ind i den nyrenoverede provstebolig i Wrangelsgade i Flensborg. Merethe Jørgensen fortsætter dog præstegerningen i Askov ved Kongeåen, indtil konfirmationen i foråret Foto: Martin Ziemer

Anstændig opførsel

– Det gælder for alle forhold, at vi skal opføre os anstændigt. Vi skal sætte ord på det, der er vigtigt og vise ansvarlighed. Det indebærer så også forsvarlig omgang med skaberværket.

Folkekirkens fremtid ser han med fortrøstning på. Der er ganske vist sogne med meget få kirkegængere, men:

– Både Merethe og jeg bemærker en fantastisk velvilje overfor kirken. Der er sket et skifte, har Sydslesvigs ny provst observeret.

Hasse Neldeberg Jørgensen Foto: Martin Ziemer

Hasse Neldeberg Jørgensen Foto: Martin Ziemer

Teologisk pakke- løsning for Sydslesvig

Askov. Det er hustruen Merethe Jørgensen, der er Hasse Jørgensens permanente vikar i Askov, mens han har været udlånt til det nationale projekt »Kirken på landet«. Hun er også hospitalspræst i Esbjerg og har i alt været sognepræst i 19 år,

– Jeg håber da meget, at der er en stilling til mig i Sydslesvig. Foreløbig glæder vi os bare til at flytte til Flensborg, hvor vi er kommet igennem mange år. Ikke mindst jeres dejlige bibliotek og Bach-koncerterne har vi haft fornøjelse af mange gange, siger Merethe Jørgensen, der er 53 år og således teoretisk set har små ti år flere at arbejde i end ægtefællen.

Hasse Neldeberg Jørgensen spøger afvæbnende med sin alder. 62 år betragter mange som ensbetydende med pension.

– Vi går efter de maksimale otte år som provstepar, fastslår Merethe Jørgensen og tilføjer:

– Jeg bliver i Askov, til jeg har konfirmeret det sidste hold.

Hasse Jørgensen

Hasse Neldeberg Jørgensen er 62 år, født og opvokset i Randers.

Forældre: Kiropraktor Johs. N. Jørgensen og hustru Inger.

Sproglig student fra Randers Statsskole. Uddannet på Aarhus Universitet som cand. mag i kirkehistorie suppleret med studier i middelalderarkæologi og kristendomskundskab.

Efter nogle års arbejde som kirkehistoriker på museer ordineret i 1991.

Har medvirket ved kirkehistoriske projekter Københavns Universitet og været Visiting Fellow på det teologiske fakultet i Durham i Nordengland. Har beskæftiget sig indgående med ordinationen af danske præster i de frie kredse i Sønderjylland og Sydslesvig.

Præst i tre embeder, alle præget af grundtvigsk menighedssyn: Ågård Frimenighed, Odense Valgmenighed og siden 2003 sognepræst i Askov.

Samtidig provst i Malt provsti gennem 15 år.

Malt provsti dækker Vejen Kommune med sogne både nord og syd for Kongeåen.

De seneste tre år har Hasse Jørgensen været frikøbt fra arbejdet som provst for at virke som projektleder for det nationale videns- og udviklingsprojekt »Kirken på landet«.

Provstestillingen i Sydslesvig indebærer, at en femtedel af arbejdstiden er afsat til at virke som en af to præster ved Helligåndskirkens Sogn.

På 13. år gift med sognepræst Merethe Jørgensen. Parret har henholdsvis to og tre børn fra tidligere ægteskab.

kommentar
deling del

Skriv et svar