Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Ny minister – ny omgang med pant

Grænsehandlen forsvinder ikke, hvis panten 
kommer oveni.
Jørgen Møllekær

 

Den er ved at være lige så sikker som juleaften. For hver gang Danmark får en ny miljøminister, sætter vedkommende fokus på den evige traver: Udfordringen med de pantfrie dåser fra grænsehandlen, der alt for ofte ender i naturen.

Men ligesom de færreste vel har tænkt sig at afskaffe julen, så er det grundlæggende helt rigtigt fra dansk side at gentage behovet for en løsning. I den forløbne uge havde Danmarks Radio igen emnet oppe at vende. Blandt andet ved at henvise til, at Danmarks Naturfredningsforening, der årligt samler affald ind sammen med frivillige, har opgjort det sådan her: Af de halvanden million dåser, der er samlet op siden 2008, var ni ud af ti uden dansk pantmærke. Det er et miljøproblem, der er til at få øje på.

Og det er så samtidig formentlig også den eneste måde, Danmark kan komme igennem med en ændring på. For man kan ikke forbyde folk at købe varer langt hjemmefra, og da slet ikke i vores fælles indre marked. For vi ved selvfølgelig godt, at den virkelige motivation for at slippe for de uskønne øl- og sodavandsdåser i naturen i virkeligheden handler om noget helt andet. Af hensyn til den danske statskasse og af hensyn til dansk detailhandel er der stærke interesser nord for grænsen i at få stoppet eller i det mindste reduceret den intensive grænsehandel. Sandt er det, at menneskers generelle lyst til at betale så lidt som muligt for varer er den helt afgørende drivfaktor for den milliardtunge grænsehandel.

Vi kan herfra erklære os helt enige i det urimelige i, at nogle få købmand på den tyske side af grænsen for år tilbage er kommet igennem med en uholdbar særordning, der tillader, at folk uden tysk bopæl i lige præcis disse få udvalgte butikker kan slippe for at betale pant. Det er da bestemt en medvirkende faktor, der igennem mange år har motiveret til de mange indkøbsture syd for grænsen.

Til gengæld vil vi også tillade os at betvivle, at grænsehandlen vil forsvinde, hvis panten kommer oveni. For det første, fordi mange danskere næppe vil have noget imod at aflevere pantbelagte dåser ved næste tur til Flensborg. Og for det andet, fordi indkøbsturen sydpå er mere og andet end at spare penge. Det er også en kultur og en tradition, der kun er blevet stærkere gennem årene. For der vil fortsat være så mange attraktive varer, der er markant billigere end nordpå. Men ja, lad os i disse klima-tider nu langt om længe tage vores fælles miljøansvar også på det her område alvorligt.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar