Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Ny guidebog til Slesvigs Gråkloster

Graukloster i Slesvig fylder i år 785 år. I den anledning udsender forfatteren Jens Nielsen en ny guidebog til klostret

Gråkloster blev oprettet i 1232 efter at bygningen havde været en dansk kongsgård. Klostret tilhørte franciskanerorden, eller gråbrødrene, som de også blev kaldt. Det menes oprettet af kong Valdemar Sejr og hertug Abel.
Efter reformationen blev klostret overtaget af byen. Kirken blev indrettet til rådhus, der i 1793 blev revet ned. Resten af klosteret har senere været anvendt som hospital. Gråklostrets middelalderlige rester står endnu og kan ses tydeligt på bagsiden af det nuværende rådhus. Slesvigs nuværende rådhus med hertugdømmets stændersal opstod i 1800-tallet i forbindelse med det gamle klosteranlæg.

Bogen kan købes i turistinformationen i Slesvig, Hotel Hohenzollern samt boghandlerne Liesegang og Schröder i Slesvig.

kommentar
deling del

Skriv et svar