Single Daily
af

redaktionen

Ny frist for Rader Hochbrücke

Rader Hocbrücke kan muligvis forblive i brug i længere tid end først antaget. Landråd Rolf-Oliver Schwemer sagde på et møde i Rendsborg, at broens beregnede levetid til 2026 kun er »en ren teknisk størrelse«. Dermed skal han have citeret Slesvi-Holstens trafikminister Bernd Buchholz (FDP). Det skriver Shz.de

Statistikernes vurdering af broens levetid gjaldt indtil nu som tidsplan for hvornår den nye Rader Hochbrücke skal bygges. Alle deadlines og frister beroede på, at vejen henover kanalen kunne benyttes indtil slutningen af 2026. Indtil da skulle den nye bro være halvt færdig, hvis man ikke ville gøre kanalen til en hindring for trafikken på motorvej A7. Det statsejede selskab Deges, som skal stå for byggeriet, har indtil videre arbejdet ud fra den plan.

Men siden den 11. september 2017 er de planer ikke længere gyldige: Forbundstransportministeriet bekendtgjorde, at den nye bro ikke skal erstattes af en firesporet bro, men af en med seks spor på grund af den tiltagende trafik. Det betyder, at der skal ny planlægning til for broen og ramperne på begge siderne af kanalen. Derudover skal der sættes nye støjskærme op efter de mest moderne foreskrifter. En firesporet bro ville blot have fastholdt status quo.

Mens politikere og erhvervslivet hilser beslutningen om seks spor velkomment, kigger man med bekymring på tidsrammen. For beslutningen om en større bro har forsinket Deges’ planlægning med seks måneder. Dermed er reserverne i tidsplanen så godt som opbrugt. Landråd Ralf-Oliver Schwemer ville have vished:

– Jeg har stillet ministeriet det kritiske spørgsmål, om der er nok rum i tidsplanen til yderligere forsinkelser.

Sidenhen har Landråden og transportminister Bernd Buchholz samt statssekretær Thilo Rohlfs haft en samtale i Kiel. Ralf-Oliver Schwemer har efter eget udsagn fået det indtryk, at ministerne og statssekretæren vil gøre alt for, at den nye bro kommer til at stå klar til tiden. Skulle det imidlertid blive nødvendigt, må den gamle bro blive stående til efter 2026.

kommentar
deling del

Skriv et svar