Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Ny forskning om »Mister Sydslesvig«

Historikeren Mogens Rostgaard Nissen har aldrig kendt Karl Otto Meyer personligt. Der er måske næsten en fordel i at kunne skrive en historie med en afbalanceret distance. En af de største betænkeligheder ved arbejdet med bogen har været, om han nu var kritisk nok, fortalte Rostgaard Nissen ved bogpræsentation i Flensborg.
Historikeren Mogens Rostgaard Nissen har aldrig kendt Karl Otto Meyer personligt. Der er måske næsten en fordel i at kunne skrive en historie med en afbalanceret distance. En af de største betænkeligheder ved arbejdet med bogen har været, om han nu var kritisk nok, fortalte Rostgaard Nissen ved bogpræsentation i Flensborg.

7000 lederartikler af Karl Otto Meyer har historikeren Mogens Rostgaard Nissen tygget sig igennem. Flere års forskning i Karl Otto Meyers offentlige liv er afsluttet, og resultatet blev torsdag aften præsenteret på Dansk Centralbibliotek i Flensborg: En biografi med undertitlen »Politiker, publicist, polemiker« – ordenes rækkefølge var der i den sidste fase af redigeringsprocessen blevet byttet om på, kom det frem under bogpræsentationen.

Ordet »polemiker« skal i øvrigt ikke opfattes ubetinget kritisk, understregede Mogens Rostgaard Nissen, da han talte om sit bogværk foran en stor skare – deriblandt mange medlemmer af familien Meyer – i den blå sal på centralbiblioteket. Mogens Rostgaard Nissen henviste til ordbøgerne: En polemiker skal opfattes som »en stridbar skribent« og »forfatter af indlæg i polemikker«.

Professor Jürgen Kühl havde læst bogen før alle andre, blandt andet for at give faglig sparring, og ved bogpræsentationen fremhævede han i et indlæg bogen som »et fornemt værk«.

– Der er rigtig meget nyt i denne velfungerende biografi. Den er skrevet med en sikker hånd og har en afbalanceret distance, sådan som den skal have, når den er skrevet af en faghistoriker. Biografien er ikke en ukritisk hyldest forfattet af en beundrer af Karl Otto Meyer, men skrevet med en armslængdes afstand, sagde Jørgen Kühl.

Mogens Rostgaard Nissen har aldrig kendt Karl Otto Meyer personligt.

Jørgen Kühl fremhævede bogens kapitel »Kritik og kritikere«.

– I en lang periode var det Karl Otto Meyer, der solgte det danske mindretal udadtil, både i Danmark og i Tyskland. Sagt på nudansk, så »brandede« han mindretallet, og han var en slags »Mister Sydslesvig«. Men der var internt i mindretallet også kritik af det meningsmonopol, som Karl Otto Meyers kritikere mente, han stod for. Denne dissens er afbalanceret og velbeskrevet i bogen, sagde Jørgen Kühl i sit indlæg.

Forfatteren til den ny Karl Otto Meyer-biografi, Mogens Rostgaard Nissen (til venstre), ses her sammen med sin historikerkollega, professor Jørgen Kühl, der har givet faglig sparring på bogen.
(Foto: Hans Christian Davidsen)

Meningsmonopol

En af Karl Otto Meyers hårdeste kritikere var Gerhard Ernst, der i 1977 blev første næstformand i Sydsles­vigsk Forening og i mange år var formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Flensborg Amt. Gerhard Ernst var en af dem, der mente, at Karl Otto Meyer havde et »meningsmonopol«, fordi han med dobbeltkasketten som chefredaktør for Flensborg Avis fra 1963 til 1984 og SSW-landdagsmedlem fra 1971 til 1996 i realiteten formulerede det danske mindretals holdninger.

Karl Otto Meyer satte sig på et meget tidligt tidspunkt på vægtige poster inden for det danske mindretal. Han blev landsformand for SSW i 1960 i en alder af blot 32 år. Samtidig var han også næstformand i Sydslesvigsk Forening og medlem af tilsynsrådet på Flensborg Avis. Tre år senere blev han opfordret til at overtage posten som chefredaktør på Flensborg Avis. De to dansksindede aviser Flensborg Avis og Südschles­wigsche Heimatzeitung var ramt af økonomisk krise, og de danske økonomiske støtter krævede, at aviserne organisatorisk blev slået sammen. Der var behov for en energisk leder med et stort organisatorisk talent, og pilen pegede på Karl Otto Meyer.

Jørgen Kühl fremhæver, at der især er megen ny forskning i bogen, når det gælder Karl Otto Meyers periode på Flensborg Avis.

– I løbet af tre år udnyttede Karl Otto Meyer en stor magtfylde, som han senere udbyggede. Han sprang en generation over, sagde Jørgen Kühl.

Der er dele af Karl Otto Meyers politiske virke, som Mogens Rostgaard Nissen i mindre omfang har rettet fokus på – især fordi disse allerede er grundigt beskrevet i bogen »SSW Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998«, der udkom for 20 år siden. Til gengæld fremhæver Jørgen Kühl Mogens Rostgaard Nissens bog for at indeholde en fin redegørelse af Karl Otto Meyers sidste år i den slesvig-holstenske landdag, som han trådte ud af i 1996.

Det er først og fremmest politikeren Karl Otto Meyer, bogen beskæftiger sig med. Privatmennesket og familiemennesket Karl Otto Meyer er sekundært i bogen. Men at de forskellige sider af Karl Otto Meyer ikke altid lod sig skille ad, det illustrerede en anekdote, som sønnen Flemming Meyer – nuværende SSW-medlem af landdagen i Kiel – drog frem under bogpræsentationen på biblioteket:

– Da de tyske politikere i Skovlund gik imod fars krav om ligestilling i kommunerådet, holdt han simpelthen op med at hilse på dem, når han mødte dem på gaden. Når han så gik en tur med Kresten – vores yngste bror – da Kresten var lille, og han mødte en tysk lokalpolitiker, så løftede han gerne Kresten op på armen og pegede på politikerne og sagde: »Kresten, det er en af dem, der synes, du er mindre værd«, husker Flemming Meyer.

Baggrunden var Karl Otto Meyers kamp for den danske børnehaves økonomiske ligestilling i Skovlund.

Fortidens politikertype

Den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, talte ved bogpræsentationen om Karl Otto Meyer som en politikertype af i går sammenholdt med det helt anderledes politiske liv i dag præget af spindoktorer, nyheder 24 timer i døgnet og sociale medier. Kim Andersen refererede Flemming Meyer for kort før bogpræsentationen at have stillet spørgsmålet: »Det bliver spændende. Mon der kommer nogle afsløringer?«

– Det er jo ikke sådan, at det har været noget dobbeltliv. Men der er naturligvis nuancer i den måde, ting kan fremstilles på, sagde Flemming Meyer.

Han mener, at farens store indsatser kan inddeles i to blokke: Kampen for mindretallets ligestilling og hans indsats inden for arbejdsmarkedspolitikken og socialpolitikken i Sydslesvig. Det sidste skulle også tjene til at holde på de dansksindede i området.

Kim Andersen er selv tidligere medlem af det danske Folketing for partiet Venstre. Han tvivler på, at Karl Otto Meyer ville have brudt sig om at være politiker i 2018.

– Jeg er ikke sikker på, at de nye måder at være politiker på, ville have passet Karl Otto. Der er nok ikke mange af hans politiske tanker, som han ikke selv har tænkt igennem og selv formuleret. I dag bliver den slags jo ofte tygget igennem af spindoktorer, sagde Kim Andersen.

Vigtige indsatser

Mogens Rostgaard Nissen fik de sidste ord ved bogpræsentationen. Han fortalte, at en af de største betænkeligheder ved arbejdet med bogen har været, om han nu var kritisk nok.

– Et ikon er jo på mange måder urørligt, sagde han.

Mogens Rostgaard Nissen fremhævede Karl Otto Meyer for flere indsatser, der ikke kan undervurderes:

– Han var vigtig for Flensborg Avis’ overlevelse. Han var vigtig, når det gjaldt mindretallets kamp for at bevare sin plads i landdagen. Han var vigtig for omstillingen af SSW fra et rent mindretalsparti til et regionalt parti. SSW stod langt stærkere, da han forlod landdagen i 1996, end da han kom ind i 1971. Og han var en vigtig intern revser i mindretallet. Godt nok mødte han en stor intern opposition i mindretallet, men den blev ikke så fundamental, så man decideret ønskede at få ham væk. Dertil spillede han en alt for vigtig rolle, sagde Mogens Rostgaard Nissen.

Historikeren beskriver Karl Otto Meyers gerning som lederskribent i Flensborg Avis som »imponerende«.

– Han har været ualmindelig arbejdsom og haft en evne til hurtigt at kunne sætte sig ind i politiske områder i for eksempel Østeuropa og Mellemøsten, som han også havde en holdning til, sagde Mogens Rostgaard Nissen.

Bogen »Karl Otto Meyer – Politiker, publicist, polemiker« er udgivet af forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Den indeholder 359 sider.

kommentar
deling del

Skriv et svar