Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Ny formand vil se positivt på ny FUEN-ansøgning

Det var en fejl at tage det danske tilskud fra den europæiske mindretalsorganisation FUEN. Organisationen står sammen med grænselandet som model for det mest meningsfulde bidrag til at skabe fred i Europa.
Det var en fejl at tage det danske tilskud fra den europæiske mindretalsorganisation FUEN. Organisationen står sammen med grænselandet som model for det mest meningsfulde bidrag til at skabe fred i Europa.

 

Den ny formand for Sydslesvigudvalget, Christian Juhl (EL), fastslår i et tiltrædelsesinterview, at han står for en samarbejdende linje mellem de nu syv repræsenterede partier i udvalget. I den forrige periode var der især to sager, der delte vandene. Det ene var en elevator til Skt. Knuds Gildet i Flensborg, og det andet var, at mindretalsorganisationen FUEN mistede sit tilskud fra den danske stat.

– Jeg skal ikke bestemme, om FUEN skal søge igen, men for mig er det arbejde, der foregår i organisationen, yderst meningsfuldt. Det er i det hele taget en drivende kraft i mig for mit engagement i Sydslesvig, at to verdenskrige med al den lidelse, de afstedkom netop her i grænselandet, resulterede i en model, som globalt er yderst anvendelig, siger formanden. Han nævner som konkret eksempel den aktuelle russisk-ukrainske konflikt.

 

En vis sandsynlighed

Han vil ikke afvise, at der kan komme skarpe ordvekslinger med Dansk Folkepartis repræsentant i udvalget, Martin Henriksen. Men da flertallet nu er skiftet fra borgerligt til lyserødt i udvalget, er der en vis sandsynlighed for, at en ansøgning fra FUEN vil kunne imødekommes.

Der kommer næppe tilskud til elevatorer og andet løsøre til sydslesvigske foreninger i hans formandstid.

– Elevatoren var for mig et eksempel på en forkert bevilling. Hvis jeg tilhørte en privat forening af velstående gildefolk, vil jeg nok selv have grebet i lommen. Vores bevillinger skal øremærkes det folkelige fællesskab, som det tilbydes og leves i eksempelvis skoler og børnehaver. Her er tale om en samfundsopgave, som skal støttes, siger formanden.

 

Står bag bevilling

Han vil ikke afvise, at den økonomiske ramme for bevillinger til mindretallet kan udvides.

– Rammen ligger ikke mere fast, end at den, hvis der er et flertal i Folketinget for det, kan udvides. Omvendt vil det modsatte også kunne ske, altså at bevillingen kan skrumpe, siger formanden. Han gør det klart, at han er bevidst om, at inflation og lønstigninger ikke kan dækkes af næste års fremskrivning på 1,2 procent.

– Jeg står lige som resten af udvalget inde for den nuværende ramme, siger Christian Juhl.

 

Sprog og kultur i centrum

Han er af Dansk Folkeparti blev kritiseret for ikke at have dansk sprog og kultur som det fremmeste mål for Sydslesvig-bevillingen på cirka 600 millioner kroner.

– Jeg er forkert citeret. Det står i centrum, men det skal komme fra hjertet, og du får mig ikke til, som DFere gør, at tale om, at tilskuddet til sportsklubber skal falde bort, hvis der ikke tales dansk hele tiden. Det er åbenlyst, at nytilkomne tyskere i mindretallet knokler for at få lært sproget, siger 66-årige Christian Juhl.

***

Læs det personlige interview med Christian Juhl her.

kommentar
deling del

Skriv et svar