Single Daily
af

Holger Johannsen

Ny debat om dobbelt statsborgerskab

Det Sydslesvigske Samråd går ind for en bred debat om Danmarks »skrappe kriterier«, som skal opfyldes af sydslesvigere med tysk pas, der også gerne vil være danske statsborgere. SSF foreslår at nedsætte et udvalg for at undersøge sagen til bunds.
Det Sydslesvigske Samråd går ind for en bred debat om Danmarks »skrappe kriterier«, som skal opfyldes af sydslesvigere med tysk pas, der også gerne vil være danske statsborgere. SSF foreslår at nedsætte et udvalg for at undersøge sagen til bunds.

Skærpelsen af kravene for at kunne opnå dobbelt statsborgerskab med både dansk og tysk har givet anledning til debat på Det Sydslesvigske Samråds seneste møde.

– Vi har fået en del kritik for at drøfte sagen så bredt i Sydslesvig, sagde SSFs formand, Jon Hardon Hansen, mandag aften på mødet i Flensborghus.

Men det afholdt ikke Samrådet fra at fortsætte med debatten. Jon Hardon Hansen foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor man kunne drøfte de fem kriterier, som Sydslesvigudvalget har fremsat for danske sydslesvigere med tysk pas, der gerne vil have dobbelt statsborgerskab.

De fem kriterier er:

  • • Dansk skolegang
  • • Mindst en dansk forfader med dansk indfødsret fire slægtled tilbage
  • • Bosættelse i Danmark eller et andet nordisk land i mindst tre år i træk
  • • Aktiv indsats for det danske mindretal som medlem af en foreningsbestyrelse i mindst ti år
  • • Ansættelse i det danske mindretal i mindst ti år

Mindst tre af disse kriterier skal være opfyldt for, at man kan modtage dansk statsborgerskab. Frem for alt punkt to er blevet kritiseret, fordi det muligvis er i strid med København-Bonn Erklæringerne.

Jon Hardon Hansen går ind for, at kritikken af kriterierne har været for hårde. Samtidig gjorde SSFs formand det klart:

– Vi kan ikke regne med, at alle 50.000 dansksindede sydslesvigere kan opfylde disse skrappe kriterier.

Han ser dog et dobbelt statsborgerskab som muligheden for en yderligere tilknytning mellem Sydslesvig og Danmark.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, sagde »ja tak til en bredere debat« om dobbelt statsborgerslab:

– Den går ind til kernen af vores selvforståelse, konstaterede han.

SSWs landsformand, Flemming Meyer, understregede, at det efter hans overbevisning var en god idé at drøfte emnet dobbelt statsborgerskab i fællesskab.

kommentar
deling del

Skriv et svar