Single Daily
af

Holger Johannsen

Ny ballade om forhøjet ejendomsskat i Flensborg

Flere byrådsgrupper sigter mod en hurtig beslutning om at droppe Flensborgs omstridte forhøjelse af ejendomsskatten, Grundsteuer. SSW advarer: Vi må hellere tage den med ro, ellers kan det gå helt galt.
Flere byrådsgrupper sigter mod en hurtig beslutning om at droppe Flensborgs omstridte forhøjelse af ejendomsskatten, Grundsteuer. SSW advarer: Vi må hellere tage den med ro, ellers kan det gå helt galt.

Når byrådets nye finansudvalg torsdag holder sit første møde efter kommunalvalget, skal politikerne straks tage stilling til et af de mest omstridte kommunalpolitiske emner i Flensborg i nyere tid.

Det drejer om ejendomsskatten (Grundsteuer), som fra den 1. januar 2017 blev sat op fra 480 til 690 procent. Det har næsten 14.000 husejere og andre borgere i Flensborg gjort indsigelse imod. Sagen skal forhandles i forvaltningsretten i Slesvig. Samtidig kører en principsag ved den tyske forfatningsdomstol, som skal afgøre, om ejendomskatten i Tyskland overhovedet er lovlig.

– Så der er mange åbne spørgsmål i denne sag, og derfor synes vi, at Flensborg byråd burde afvente, hvad der sker, inden der træffes en forhastet beslutning, siger den finanspolitiske ordfører for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i byrådet, Martin Lorenzen.

Men en række andre byrådsgrupper vil gøre noget ved sagen nu, da den høje ejendomsskat er meget upopulær blandt vælgerne.

• CDU vil gerne beslutte, at ejendomsskatten bliver sat ned igen. Partiet satser på et ekstra tilskud fra delstatsregeringen til Flensborg på omkring 1,4 millioner euro, som kunne bruges til forbedring af børnepasningen (Kita-Qualitätsoffensive).

• SPD foreslår at droppe forhøjelsen af ejendomskatten til fordel for en højere erhvervsskat. Socialdemokraterner satser også på, at Flensborg kan få flere indtægter gennem regeringens kommunale tilskud.

• WiF synes generelt, at forhøjelsen af ejendomsskatten er overflødig, da det principielt bør være staten og delstaten, der tager sig af finansieringen af børnepasningen.

Erhvervsskat er i top

SSW er betænkelig ved alle tre forslag. Specielt SPDs forslag om at forhøje erhvervsskatten, synes SSW ikke om.

– Det er farligt og kan afskrække erhvervslivet. Erhvervsskatten er i forvejen blandt de højeste i regionen, siger Martin Lorenzen.

I Flensborg er erhvervsskatten aktuelt på 410 procent, i Lyksborg er satsen på 380 procent, i Harreslev og Hanved er den på 360 procent.

Til de andre ændringsforslag mener SSW:

– Det er måske lidt naivt at satse på, at staten og delstaten Slesvig-Holsten går med til at finansiere Flensborgs sikket fornuftige planer om at forbedre og udvide børnepasningen, siger Martin Lorenzen.

Han henviser til, at udgiften til børnepasning stiger fra år til år, blandt andet fordi der bor flere og flere børn i byen.

Ifølge økonomisk forvaltning kos-ter børnepasningen i år 7,1 millioner euro. På grund af lønstigninger og et stigende antal børn vil udgiften til pasning stige fra år til år og i 2020 ligge på otte millioner euro.

– Men vi kan ikke andet end advare finansudvalgets flertal imod at træffe en forhastet beslutning om ejendomsskatten, siger Martin Lorenzen.

kommentar
deling del

Skriv et svar