Single Daily
af

redaktionen

Nu er vildsvinehegnet op til Flensborgs politikere

Repræsentanter fra Flensborg mødtes onsdag med de danske myndigheder i Kollund Skov for at se, hvor vildsvinehegnet skal opføres.
Repræsentanter fra Flensborg mødtes onsdag med de danske myndigheder i Kollund Skov for at se, hvor vildsvinehegnet skal opføres.

Af Kasper Skovse

Overborgmester Simone Lange, forvaltningschef Stephan Kleinsschmidt og formand for hovedudvalget, Arne Rüstemeier (CDU), mødtes onsdag i Kollund Skov med den lokale skovrider og skovfoged. Formålet var, at repræsentanterne for Flensborg med egne øjne kunne se, hvor det kommende vildsvinehegn i skoven er tænkt placeret.

Flensborg Kommunes talsmand, Clemens Teschendorf, kunne efterfølgende bekræfte, at de danske myndigheder havde vist Flensborg-delegationen den planlagte ruteføring af hegnet.

Endelig i dialog

– Nu er vi i dialog om hegnet, og det er positivt. Det er meget vigtigt, at vi får den information, så politikerne i hovedudvalget har et godt grundlag, når de skal drøfte sagen på deres næste møde, sagde Clemens 
Teschendorf.

Det har været fremme, at Flensborg Kommune ikke officielt blev spurgt af hverken styrelser eller enkeltpersoner under forarbejdet til den danske stats byggeri af vildsvinehegnet.

Clemens Teschendorf oplyser, at de danske myndigheder sendte planer om byggeri af vildsvinehegnet til udtalelse i Slesvig-Flensborg Amt, da det er amtet, der grænser op til Danmark. Men ingen var under forberedelserne faldet over de servitutter, som Flensborg har indføjet om Kollund Skov – dem, der umiddelbart forbyder byggeri af enhver art i Kollund Skov.

Men Flensborg Kommune har tidligere accepteret, at der blev bygget shelters i skoven, selv om servitutten gælder alt byggeri.

Der er et tysk ordsprog, der siger, »Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter«. Så hvis der ikke er nogen, der klager, så er der ingen sag.

Nu vil Flensborgs politikere drøfte sagen på næste møde i udvalget den 30. april.

– Og det er svært at forudse, hvad udvalget mener til den tid. Der var jo en vis skepsis første gang, siger Clemens Teschendorf.

Endnu er det uvist, om der kommer et vildsvinehegn igennem Kollund Skov. Foto: Martin Ziemer

Endnu er det uvist, om der kommer et vildsvinehegn igennem Kollund Skov. Foto: Martin Ziemer

Ingen danske kommentarer

I mellemtiden holder de danske politikere og embedsmænd vejret. Trods adskillige henvendelser til både Miljøstyrelsen og Miljøministeriet ønskede ingen onsdag at kommentere vildsvinehegnet.

Og Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets miljøordfører og medlem af Folketingets miljøudvalg, var den eneste af de fire sønderjyske folketingspolitikere i Folketingets miljøudvalg, der reagerede på mails og telefonopkald,

– Det er en kuriøs oplysning og nyt for mig, at der eksisterer en servitut imod byggeri af hegn eller andre byggerier i Kollund Skov, siger Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets miljøordfører og medlem af Folketingets Miljøudvalg.

– Jeg forventer nu, at miljøminister Jakob Ellemann-Jensen vil give forligspartnerne bag hegnet en klar redegørelse for, hvad der er af problemer, og hvordan han agter at løse dem.

Christian Rabjerg Madsen ønsker ikke at spekulere i, om vildsvinehegnet skal have en ændret linjeføring.

– Jeg afventer dialogen mellem Flensborg og embedsmændene.

Christian Rabjerg Madsen ønsker heller ikke at kommentere, om nogen har sovet i timen, når ingen har opdaget før nu, at der er en servitut imod byggeri i skoven.

– Jeg afventer en formel afklaring fra embedsværkets side.

Christian Rabjerg Madsen har heller ingen holdning til, om den danske stat burde have spurgt Flensborg Kommune før byggeriet af vildsvinehegnet blev sat i værk.

– Jeg afventer resultaterne af dialogen mellem Flensborg og de danske myndigheder, før jeg vil kommentere det.

kommentar
deling del

Skriv et svar