Single Daily
af

Jens Nygaard

Svært med at få aftale om statsborgerskab

Efter sydslesvigsk kritik af forslag om dansk statsborgerskab til nogle danske sydslesvigere bedømmer formanden for Sydslesvigudvalget, at det kan blive meget svært at få en ordning på plads.
Efter sydslesvigsk kritik af forslag om dansk statsborgerskab til nogle danske sydslesvigere bedømmer formanden for Sydslesvigudvalget, at det kan blive meget svært at få en ordning på plads.

Allerede i udgangspunktet er det en kamp op ad bakke og en meget svær politisk balancegang, hvis man gerne vil åbne døren for, at i det mindste nogle mennesker inden for det danske mindretal kan få et dansk statsborgerskab ved siden af det tyske.

Det mener formanden for Sydslesvigudvalget, Kim Andersen (V). Han har sammen med udvalget – på foranledning af – for nogle dage siden præsenteret et forslag med blandt andet nogle kriterier for, hvad der skal opfyldes af forudsætninger for at få et dansk pas.

– Man skal huske på, at danske statsborgere efter et dansk myndighedssynspunkt stadig er nogle, der bor i Danmark. Når det drejer sig om en gruppe, som bor i et andet land og har dette lands statsborgerskab, bliver det kompliceret, siger Kim Andersen.

Han og udvalget har talt med den danske udlændingeminister, Inger Støjberg (V), om sagen, og hun har lovet at se med velvillige øjne på et udspil.

Men samtidig ved Kim Andersen, at det er en sag, som der skal være bred politisk enighed om, en ordning skal kunne administreres, og den skal ikke være en trædesten, så man på en ret let måde kan få et dansk pas.

– De fem kriterier, som vi har fremlagt, er blevet til efter konsultationer med mange mennesker om, hvad der er gennemførligt. Det er ikke ultimative krav – men oplæg til en diskussion, siger Kim Andersen.

Han er blevet overrasket over den afvisende holdning inden for det – også fra fremtrædende personer.

“I København vil man jo henvise til, at der ikke er nogen grund til at lave en sådan ordning, når de danske sydslesvigere ikke selv synes at ønske det.”

– Kim Andersen (V)

– Jeg var af den formening, at man havde diskuteret dette inden for mindretallet og var nået til en form for afklaring, så vi sammen kunne få åbnet denne dør, siger Kim Andersen.

Han frygter nu, at det vil blive svært at komme videre:

– I København vil man jo henvise til, at der ikke er nogen grund til at lave en sådan ordning, når de danske sydslesvigere ikke selv synes at ønske det, siger Kim Andersen.

Han tror ikke selv, at det i givet fald vil være ret mange, som vil gøre brug af muligheden for at få et dansk pas ved siden af det tyske – hvis de ellers opfylder de kriterier, som måtte blive stillet.

– Det vil nok være ret få – men for dem tror jeg, at det ville betyde meget, siger Kim Andersen.

kommentar
deling del

Skriv et svar