Single Daily
af

Rasmus Meyer

Nordfrisland sidestiller danske og tyske elever med skolekørsel

Modsat beslutningen i Slesvig-Flensborg Amt er der i Nordfrisland politisk vilje til at give tilskud til skolebuskørsel til de danske skoler.
Modsat beslutningen i Slesvig-Flensborg Amt er der i Nordfrisland politisk vilje til at give tilskud til skolebuskørsel til de danske skoler.

Husum. Thomas Jepsen (CDU), amtsrådspolitiker i Slesvig-Flensborg Amt, sagde forleden, at Nordfrislands Amt heller ikke betaler egenbetalingen for skolebuskørsel for forældre med børn i danske skoler.

Det passer ikke helt. I 2013 besluttede politikerne at droppe egenbetalingen for forældre på de tyske skoler. Samtidig blev der indgået aftaler med Skoleforeningen, så der også gives tilskud til buskørslen til de danske skoler. Tilskuddet på 40.000 euro om året skyldes, at Skoleforeningen stod for busruter, der også benyttes offentligt. På den måde fik Skoleforeningen kompenseret for buskørslen.

Thomas Jepsen mener ikke, at det svarer til et tilskud til forældrenes egenbetaling. Den holdning deler Uli Stellfeld-Petersen fra amtsrådsgruppen for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Nordfrisland ikke.

– I Nordfrisland var holdningen klar. Hvis flertalsbefolkningen ikke skal betale for skolebuskørslen, så skal der findes en løsning, så mindretalsbefolkningen også slipper, siger han, og sender en stikpille til CDU og SPD i Slesvig-Flensborg Amt.

– De kan ikke bare sende aben videre til Kiel. Ligestillingen forpligter også amterne og kommunerne, og når de påstår, at Nordfrisland ikke betaler for mindretallet, er det et billigt forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. Når der er politisk vilje, kan ligestilling sagtens lade sig gøre. Men den vilje mangler hos CDU og SPD i Slesvig-Flensborg Amt, fastslår Uli Stellfeld-Petersen.

Nye kontrakter

Thomas Jepsen sagde tilmed, at der siden den 1. august 2019 ikke betales længere til Skoleforeningen. Det er formelt rigtigt, men det har ifølge Uli Stellfeld-Petersen intet med manglende politisk vilje at gøre. Det bekræfter amtets talsmand Hans-Martin Slopianka.

– Der er kommet nye kontrakter på buslinjerne i Nordfrisland. Det vil sige, at de gamle kontrakter ikke gælder siden den 1. august. Men i amtets budget for 2020 er der øremærket 100.000 euro til bustransport på de danske skoler, forklarer han, og tilføjer, at de nye kontrakter lige nu forhandles.

Uli Stellfeld-Petersen understreger, at pengene i amtets budget netop er et udtryk for den politiske vilje til ligestilling.

– Mindretallet skal ligestilles. Også i amterne. Derfor er beslutningen i Slesvig-Flensborg Amt en frækhed. Alle de bortforklaringer fra CDU og SPD i Slesvig-Flensborg Amt er et tåbeligt forsøg på at skjule over deres er ren ideologiske beslutning. Det er utroligt, at mindretallene fortsat udsættes for den slags, lyder det fra Uli Stellfeld-Petersen.

I Rendsborg-Egernførde Amt behandles forældre til børn i danske og i tyske skoler ens. Her giver amtet nemlig ikke tilskud til de danske elever, men kræver fortsat forældrebetaling for eleverne i de tyske offentlige skoler.

kommentar
deling del

Skriv et svar