Single Daily
af

Rasmus Meyer

Nej til maut-fritagelse

Forbundsregeringen i Berlin sagde i dag nej til et forslag om, at grænseregionerne fritages for den såkaldte maut, afgiften for personbiler (Pkw-Maut) på de tyske motorveje.

Læs mere: Motorvejsafgift udløser regeringsskænderi

Forbundsrådet var kommet med et krav om, at de delstater, som grænser op til andre lande, kan få en særordning med henblik på den planlagte motorvejsafgift.

Flere delstater, deriblandt Slesvig-Holsten, havde protesteret, fordi de forventer, at afgiften vil skræmme turister fra udlandet.

Men forslaget om en særordning for grænseregionerne afviste forbundsregeringen med det argument, at det ville være for besværligt at håndhæve undtagelsen.

Desuden henviste regeringen til det hul i kassen, som opstår, hvis nogle fritages for afgiften.

kommentar
deling del

Skriv et svar