Single Daily
af

Raning Krueger

Nej til grænsekontrol og ja til fortsat samarbejde

Både med hensyn til mindretalspolitikken og det dansk-tyske samarbejde lægger den nye regeringschef, Daniel Günther (CDU), op til at fortsætte den tidligere regerings arbejde.
Både med hensyn til mindretalspolitikken og det dansk-tyske samarbejde lægger den nye regeringschef, Daniel Günther (CDU), op til at fortsætte den tidligere regerings arbejde.

Man kan godt være venner og samarbejde og samtidig være uenige i nogle sager. Det satser også den ny delstatsregering i Slesvig-Holsten på. Den vil gerne fortsætte det dansk-tyske samarbejde.

Samtidig tager det borgerlige flertal bag Daniel Günther bestående af CDU, FDP og De Grønne i sin nye koalitionsaftale skarpt afstand til grænsekontrollen.

I koalitionsaftalen fremhæver Kiel-regeringen til gengæld helt klart, at Slesvig-Holsten i længere tid har plejet tætte forbindelser til Danmark »som er den vigtigste samarbejdspartner i Skandinavien og i Østersøområdet«.

– Derfor vil vi videreudvikle de fælles strategier og instrumenter, hedder det i koalitionsaftalen, som derimod klart afviser grænsekontrollen.

– Grænsebom og grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland er en hindring af det grænseoverskridende samarbejde, og vi er imod hindringerne. Vi går ind for at sikre en flydende grænsetrafik og realiseringen af Schengen-aftalen, fremhæves det i koalitionsaftalen.

Det er ikke kun den ny borgerlige regering, der afviser den danske grænsekontrol. Det har en enig landdag med opbakning fra alle seks partier i den afsluttede valgperiode også tidligere gjort.

Lover kontinuitet

Ellers bebuder delstatsregeringen, at målene for samarbejdet med Danmark bygger på den tidligere regerings målsætninger.

– Disse mål vil vi gerne realisere og videreudvikle. Det samme gælder det eksisterende samarbejde med regionerne Syddanmark og Sjælland samt for Jylland-korridoren, som er under opbygning. Her vil vi sætte fokus på et øget grænseoverskridende samarbejde på kommunalt og regionalt plan i Sønderjylland/Schleswig samt på partnerskaber mellem enkelte byer, pointeres der i koalitionsaftalen.

Pendlerrådgivning

Indholdsmæssigt skal det grænseoverskridende arbejdsmarked styrkes, mobilitet i uddannelse og grænseoverskridende trafik. Hindringer skal nedbrydes, og pendlerrådgivningen skal øges, så pendlerne ikke kommer i klemme mellem sociallovgivningen. Her skal Regionskontoret i Padborg spille en vigtig rolle.

Desuden vil regeringsflertallet bruge interreg-midlerne effektivt, og der skal især ses på muligheder for universitetssamarbejde, som regeringschef Daniel Günther gerne vil udvide, som han bekræftede på det seneste pressemøde over for Flensborg Avis.

Sundhed og uddannelse

Han nævnte ligeledes et øget sundhedsmæssigt og økonomisk samarbejde på sundhedsområdet.

Desuden vil regeringen i Kiel fortsætte den kulturelle dialog hen over grænsen, etableringen af kulturelle netværk blandt andet ved flere elevudvekslinger.

Den nye regering vil ligeledes gøre brug af den ny observatørstatus i Nordisk Råd, som afgående europaminister Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har arbejdet ihærdigt på, og som også den nye regeringen anser som en stor fordel for Slesvig-Holsten.

kommentar
deling del

Skriv et svar