Single Daily
af

Rasmus Meyer

Nedlæggelse af danske regioner bekymrer Flensborgs overborgmester

Slesvig-Holstens mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, og Flensborgs overborgmester, Simone Lange, er bekymret for, at nedlæggelsen af de danske regioner får negativ indflydelse på det grænseoverskridende samarbejde.
Slesvig-Holstens mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, og Flensborgs overborgmester, Simone Lange, er bekymret for, at nedlæggelsen af de danske regioner får negativ indflydelse på det grænseoverskridende samarbejde.

– Det grænseoverskridende samarbejde i region Sønderjylland-Schles­wig er båret af de mange partnere, der bidrager med stort engagement og mange gode ideer. Jeg deler bekymringen om, at den brede forankring er truet, hvis regionerne ikke længere deltager i det grænseoverskridende samarbejde.

Det siger Johannes Callsen, Slesvig-Holstens mindretalsrådgiver. Ordene er en reaktion på det brev, som mindretallene i grænseregionen tirsdag sendte til den danske sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Mindretallene, det vil sige det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig, giver i brevet udtryk for bekymring for, hvad nedlæggelsen af de danske regioner vil betyde for det grænseoverskridende samarbejde.

I brevet peges blandt andet på, at nedlæggelsen af regionerne kan betyde, at der i region Sønderjylland-Schleswig mangler et demokratisk legitimeret medlem, når region Syddanmark bliver nedlagt.

Den bekymring deler Johannes Callsen. Han understreger, at delstatsregeringens samarbejde på tværs af grænsen er båret af et bredt folkeligt fundament.

– Det er vigtigt, at vi også i fremtiden får denne brede folkelige opbakning til samarbejdet. De folkevalgte nord og syd for grænsen fremmer forståelsen for vores kooperation, forklarer mindretalsrådgiveren.

Forarbejde i fare

Mindretalsrådgiver Johannes Callsen peger desuden på markeringen af grænsedragningen i 2020.

– Netop her har regionerne en vigtig opgave i at koordinere og samle de mange aktiviteter. Det handler om at synliggøre den unikke historie 100 år efter grænsedragningen. Det ville være ærgerligt, hvis forberedelserne til denne markering bremses, siger Johannes Callsen.

– A winning team

Flensborgs overborgmester, Simone Lange, deler også den bekymring, som grænselandets mindretal har givet udtryk for. Hun formulerer det i en enkelt sætning.

– Never change a winning team, siger hun, og forklarer, at det nuværende samarbejde med region Syddanmark er meget velfungerende og frugtbart.

– De danske regioner er i samarbejdet på tværs af grænsen centrale og pålidelige partnere. Jeg frygter, at det gode samarbejde trues med en ny struktur, siger Simone Lange.

Hun tilføjer, at hun selvfølgelig håber, at det gode samarbejde fortsætter.

– Men lige nu er vi meget usikre på, hvordan samarbejdet kommer til at foregå i fremtiden, siger Simone Lange, der også frygter, at en strukturel forandring kan få indflydelse på økonomien.

– Det kan betyde, at vi mister noget af vores effektivitet. I dag fungerer samarbejdet meget godt, og det er trist, at det sættes på spil, siger hun.

Ligesom mindretallene efterlyser hun svar på, hvordan samarbejdet på tværs af grænsen kommer til at fungere, hvis regionerne nedlægges.

kommentar
deling del

Skriv et svar