Single Daily
af

Jens Nygaard

Naturstyrelsen: Kun 30-40 vildsvin i Sønderjylland

Bestanden af vildsvin i Sønderjylland er nu efter Naturstyrelsens skøn nede på 30-40. Det nedsætter chancen for, at migrerende vildsvin vil bringe den afrikanske svinepest til Danmark.
Bestanden af vildsvin i Sønderjylland er nu efter Naturstyrelsens skøn nede på 30-40. Det nedsætter chancen for, at migrerende vildsvin vil bringe den afrikanske svinepest til Danmark.

Mens der sidste år skønsmæssigt var op mod 100 vildsvin i Sønderjylland, er antallet nu meget lavere.

– Jeg vil skyde på, at der lige nu er tale om mellem 30 og 40 vildsvin. Der er to familiegrupper på op mod 30 dyr, og så er der en række orner, der strejfer omkring for sig selv, fortæller Klaus Sloth, der er vildtkonsulent for Sønderjylland under Naturstyrelsen.

At de sidste vildsvin endnu er i live hænger sammen med, at der dybt inde i skovene for tiden er masser af mad. Inde i skovene er det svært at få fat i dyrene og dræbe dem.

– Men når der er smalkost, så kommer de frem, og så kan vi lettere skyde dem, fortæller Klaus Sloth.

Han håber derfor på en vinter med meget frost og sne, for så vil vildsvinene komme frem – og så måske blive skudt ned.

Det er vigtigt, at det sker, for dyrene vil via deres migrerende adfærd kunne være med til at sprede den afrikanske svinepest fra et område eller land til et andet.

– Ingen vildsvin betyder ingen smitte fra dem, siger Klaus Sloth, der samtidig med skydningen af vildsvin håber, at det nye vildsvinehegn i det mindste vil være med til at holde indvandringen af vildsvin fra Tyskland nede.

Tyskland truet

Både fra Belgien i vest og fra Polen i øst er Tyskland nemlig nu truet med at blive et af de næste lande, der angribes af den frygtede sygdom.

***

Læs resten af artiklen her.

kommentar
deling del

Skriv et svar