Single Daily
af

Kasper Skovse

Til næste år må friserne eje penge

Ministerpræsidenten vil i dag, onsdag, foreslå landdagen at etablere en nordfrisisk fond, der samler tilskud fra delstat og forbundsregering til friserne i en samlet pulje. Fonden må også modtage arv og donationer.
Ministerpræsidenten vil i dag, onsdag, foreslå landdagen at etablere en nordfrisisk fond, der samler tilskud fra delstat og forbundsregering til friserne i en samlet pulje. Fonden må også modtage arv og donationer.

Det frisiske mindretal har modsat det danske mindretal ikke en stat bag sig. Derfor har landdagen i Slesvig-Holsten siden 2014 tildelt en andel af skatteindtægterne fra delstatens kasinoer specifikt til friserne, cirka 300.000 euro årligt. Dertil kommer andre offentlige tilskud.

Kasinopengene er parkeret hos delstaten, fordi eksempelvis Friisk Foriining som nonprofit organisation ikke må eje penge eller have besiddelser, hvilket flere gange har været et problem.

Nordfrisisk fond

I dag, onsdag, vil ministerpræsident Daniel Günther (CDU) fremlægge et lovforslag i landdagen, som vil gøre det muligt at stifte en nordfrisisk fond, Stiftung für die Friesische Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein, på frisisk Frisistik Stifting.

Hvis landdagen vedtager at gå videre med lovforslaget, får friserne næste år en fond, der både må eje penge og besiddelser, og som samtidig skal samle og forvalte alle de offentlige tilskud.

– Det ser vi frem til, for det har været et problem for os, at vi ikke kan tage imod arv og donationer, siger Bahne Bahnsen, formand for Friisk Foriining.

– Det vil også betyde en decentralisering af det kulturelle arbejde.

Når fonden etableres, vil de parkerede cirka to millioner euro fra delstaten blive overført til Frisistik Stifting og udgøre fondens egenkapital, hvor renterne kan bruges til det frisiske kulturarbejde.

– I dag kan delstaten eksempelvis ikke direkte støtte den frisiske radio, uden at andre radiostationer også tilgodeses. Når fonden etableres, kan friserne selv bestemme, om radioen skal have støtte, siger Lars Harms, SSW-gruppeformand i landdagen. Han har været med i hele processen.

Nemmere for alle

I dag modtager og fordeler friserrådet, Fraiche Rädj, alle støttemidler fra delstat og forbundsregering. Fremover samles alle pengestrømme i fonden.

En bestyrelse med repræsentanter fra friserne, landdagen og forbundsdagen samt to halvårlige generalforsamlinger skal så sikre, at fondsmidlerne ender de rette steder.

Det betyder, at de eksisterende frisiske organisationer ikke vil mærke ændringer i drift og økonomi, og at det samtidig bliver nemmere at forvalte og udføre udviklingsprojekter.

Fonden oprettes efter model af en tilsvarende fond for det sorbiske mindretal. Med den væsentlige ændring, at den nordfrisiske fond modsat sorbernes fond styres administrativt af embedsmænd i Kiel, hvis løn betales af delstaten, så friserne sparer personaleudgifterne. Det giver mere tid til kulturelt arbejde.

– Det bliver en klar fordel, at vi kommer til at kunne koncentrere os om sprog- og kulturarbejdet og kan overlade administrationen til professionelle embedsmænd, der ovenikøbet kender systemet og som hele tiden er opdateret på regler og love, siger Lars Harms.

kommentar
deling del

Skriv et svar