Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Musikken kører inde i hovedet bagefter

Manuela Kleinle og Pia Duggen fra A. P. Møller Skolen i Slesvig er to af de godt 170 unge, der udgjorde det store gymnasiekor til opførelsen af Carmina Burana.
Manuela Kleinle og Pia Duggen fra A. P. Møller Skolen i Slesvig er to af de godt 170 unge, der udgjorde det store gymnasiekor til opførelsen af Carmina Burana.

For to unge gymnasiepiger i 13. årgang er det en oplevelse af de sjældne at synge med tre professionelle sangsolister, en gæstedirigent fløjet ind fra Norge og et rigtigt symfoniorkester med dygtige konservatorie-uddannede musikere.

Manuela Kleinle og Pia Duggen fra A. P. Møller Skolen i Slesvig var to af de sydslesvigere, der var med i det fælles gymnasiekor, da Sønderjyllands Symfoniorkester i denne uge opførte storværket Carmina Burana – først i Sønderborg, dernæst i Slesvig og til sidst i Haderslev. Hvad de får med sig hjem efter sådanne tre aftener, er de ikke i tvivl om.

Manuela Kleinle og Pia Duggen: – Det er en kolossal oplevelse. Der er en helt, helt anden stemning end den, vi for eksempel kender til fra morgensang på skolerne. Foto: Hans Christian Davidsen

– Det er en kolossal oplevelse. Der er en helt, helt anden stemning end den, vi for eksempel kender til fra morgensang på skolerne. Alle, der er med koret til Carmina Burana, er det, fordi de har lyst. Vi gør det alle sammen frivilligt, fordi vi har lyst til at være med til at skabe noget stort, og netop det, at vi er frivillige og har lysten, gør det så anderledes, siger Manuela Kleinle og Pia Duggen, da vi møder dem kort før koncerten på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

Da de går i 13. årgang, var det sidste chance for at være med, og chancen ville de ikke lade gå fra sig. Manuela Kleinle har været med fem gange i alt, Pia Duggen tre gange.

I denne uge har de været af sted til koncerter tre aftener i træk, og musikken kører rundt i hovederne på dem, når de kommer hjem i seng, fortæller de.

De har været igennem fire store fællesprøver – de sidste to gange med kor, solister og Sønderjyllands Symfoniorkester i Alsion i Sønderborg.

– De første gange var lidt tørre, fordi man endnu ikke kendte alle melodierne. Men allerede ved opvarmningen begyndte man at kunne mærke vibrationerne, og helt stort blev det, da orkester og solister stødte til, fortæller Manuela Kleinle og Pia Duggen.

Helt ukendt var Carmina Burana dog ikke for dem. De er begge blevet taget med til oratoriet af deres forældre, da de var yngre. Og »det var godt, de gjorde det«, siger de to piger nu, flere år senere.

– Noget helt fantastisk er den stærke lidenskab, dirigenten udstråler. Man kan slet ikke undgå at blive revet med, så det hele ender i noget kæmpestort, siger Pia Duggen.

Får ikke helheden med

Rundt om i salen var der flere forældre, der optog video fra koncerten. Manuela Kleinle og Pia Duggen håber på at få optagelserne at se.

– Når man synger i koret, lytter man meget til sig selv og koret. Man får naturligvis ikke helheden med fra salen på samme måde som publikum. Den kunne jeg godt tænke mig at opleve, siger Manuela Kleinle.

De tre korledere fra A.P. Møller Skolen var musiklærerne Jutta Öhler, Sieke Thomsen og Maike Nielsky. Fra Duborg-Skolen var det Ruth Maschmann og Christian Hesselberg Rasmussen. Jutta Öhler er glad for den uvurderlige erfaring, som eleverne får ved at synge sammen med professionelle sangere og musikere.

– Eleverne får rigtig meget ud af det fagligt, når de har en professionel dirigent. Han kan trække en hel masse ud af dem, noget som de måske ikke engang selv havde regnet med, at de havde inde i sig selv, siger Jutta Öhler.

Hun understreger, at hun ikke er den lærer, der har trukket det største læs i projektet.

Mere ærgerrige

– Dirigenten Bjarte Engeset har behandlet eleverne, som om de var professionelle korsangere. Det smitter af på eleverne. De bliver mere ærgerrige, når der stilles høje krav til dem, siger Jutta Öhler.

Hun oplyser, at der i år ikke har kunnet tilbydes æstetisk profil på A.P. Møller Skolen, hvor musikken spiller en stor rolle. Derfor har mange af kordeltagerne fra Slesvig været fra andre profiler, blandt andet den naturvidenskabelige. Og flere af dem er mødt uden større forudsætninger og har ikke tidligere stiftet bekendtskab med Carmina Burana.

– Eleverne har investeret megen fritid i projektet. Tidligere har vi haft prøver efter skoletid, men det har ikke kunnet lade sig gøre i år. Vi har haft vanskeligt ved at samle eleverne. Derfor har vi været nødsaget til at tage dem ud af undervisningen en dobbelttime om ugen på den betingelse, at eleverne så selv skulle indhente det forsømte i undervisningen. Det har naturligvis stillet ekstra krav til dem, siger Jutta Öhler.

Nogle sprang derfor også fra undervejs. På Duborg-Skolen har elever og musiklærere været nødt til at tage spisepauserne i brug for at kunne nå forberedelserne til koncerten.

– Jeg håber, at vi kan blive ved med at deltage i dette projekt, for det er meget givende for eleverne, siger Jutta Öhler.

Læs mere om Carmina Burana-koncerten her

FAKTA om 
Carmina Burana

  • Carmina Burana, (latin: »Sange fra Beuren«) er en digtantologi af verdslig lyrik på latin.
  • De 250 digte udgør den mest righoldige af de bevarede samlinger af vagantviser (viser sunget af munke) fra middelalderen.
  • Den er overleveret i et smukt illustreret håndskrift, fremstillet ca. 1230 i det bayersk-østrigske sprogområde, hvilket fremgår af dens få tysksprogede digte.
  • Antologien er systematisk opbygget; først bringes moraliserende og satiriske digte, derefter kærlighedsdigte, der følges af drikke- og spilleviser og til sidst gejstlige skuespil.
  • I 1937 lagde Carl Orff teksterne til grund for sit værk med samme titel, men hvis musik dog er helt uafhængig af de oprindelige enstemmige melodier.
kommentar
deling del

Skriv et svar