Single Daily
af

Thomas Schumann

Motorvejsafgift udløser regeringsskænderi

En afgift for personbiler (Pkw-Maut) på de tyske motorveje har været længe undervejs. I regeringsgrundlaget var CDU og SPD enige om, at udenlandske bilister også skal betale for at bruge den tyske Autobahn. Samtidig skal de tyske bilejere kompenseres for afgiften, så de ikke bliver pålagt en ekstra afgift.

Nu melder SPD’s politiske ordfører Christine Lambrecht imidlertid, at regeringspartiet ikke vil lægge stemmer til lovforslaget, førend finansminister Wolfgang Schäuble (CDU) har fremlagt beregninger for, hvor store indtægterne fra motorvejsafgiften vil blive.

Wolfgang Schäubles svar er, at det ikke er finansministeriets opgave at lave de beregninger. Lovforslaget kommer da også fra trafikministeriet, hvor Alexander Dobrindt (CSU) har titlen som trafikminister. Det er anden gang han forsøger at få loven vedtaget. Fredag bliver lovforslaget behandlet parallelt i forbundsdagen og forbundsrådet.

Tyske bilister skal kompenseres

I Tyskland har fartøjer med en vægt på over 7,5 tons pligt til at betale den såkaldte Lkw-Maut – lastbilsafgift. En tredjedel af udgifterne til de tyske veje finansieres af Lkw-Maut, resten betales af skatteyderne.

Den foreslåede motorvejsafgift – på tysk Pkw-Maut – skal gælde for personbiler.

– Vi vil have brugerne til at bidrage til finansieringen af vejene. Indtægterne fra udenlandske bilister vil i løbet af en valgperiode [fire år, red.] ligge på 2,5 milliarder euro. De midler vil investere direkte i vores veje. Tyske bilister skal ikke betale mere end i dag, forklarede Alexander Dobrindt (CSU), da han i 2014 præsenterede konceptet bag den nye motorvejsafgift.

Tyske bilejere bliver kompenseret for motorvejsafgiften gennem en frigrænse i den tyske bilafgift.

Delstater i grænseområderne afviser afgift

I de delstater som grænser op til andre lande er der stor modstand mod den nye motorvejsafgift. De er bekymrede over hvordan det vil påvirke trafikken henover grænsen.

– For os er den belastning det skaber for grænsetrafikken mellem Danmark og Tyskland af afgørende betydning, forklarede Slesvig-Holstens trafikminister Reinhard Meyer (SPD). Reinhard Meyer og hans kolleger fra delstaterne Niedersachsen, Thüringen, Bremen og Saarland er imod motorvejsafgiften.

Delstaterne i Tyskland har repræsentanter der sidder i forbundsrådet. Modstanderne af afgiften har krævet, at der skal gælde fritagelser for grænseregionerne.

Turistbranchen i Flensborg er også betænkelig ved motorvejsafgiften. Se deres kommentar her:

kommentar
deling del

Skriv et svar