Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Mødested Søndertorv

Hvis nogle mener, vi bare skal udbygge Søndertorv med lidt flere cafeer, så melder vi hus forbi.
Hvis nogle mener, vi bare skal udbygge Søndertorv med lidt flere cafeer, så melder vi hus forbi.

Borgermødet onsdag aften om Søndertorvs fremtid i Flensborg bragte ikke nogen synderlig afklaring på de udfordringer og muligheder, der er på denne meget centrale i fjordbyens centrum.

De tilstedeværende politikere holdt sig meget tilbage. Hensigten var tilsyneladende at lade butiksindehaverne, kirken og andet godtfolk med meninger om brugen, herunder misbrugen, af Søndertorv komme til orde.
Lad os tage den potentielt negative udfordring først. Som vi har beskrevet her i avisen, er et af problemerne, at nogle føler sig chikaneret af den gruppe af primært mænd, der opholder sig på trappen op mod Skt. Nikolai Kirke.
Vi skal være her alle sammen, men spørgsmålet er, om en så stor gruppe som de 20-30 personer, vi taler om, ikke reelt er et problem. Ikke mindst når man fra kirken hører, at der er en udfordring med, at der urineres op ad kirken. 
Det er ikke noget særsyn, at større byers centrale områder ofte har en næsten magnetisk tiltrækningskraft på udsatte personer.
Som det også fremgik af debatten onsdag aften, så er et decideret »pladsforbud« for bestemte personer ikke vejen frem. Hvis man vil løse problemet med lettere støjende grupper, der til tider opfører sig grænseoverskridende overfor andre, må man finde alternativer til dem. Forstået på den måde, at der skal en gedigen social indsats til, hvis man i en by som Flensborg vil undgå at se grupper af drankere i det offentlige rum. Hvad har disse mennesker brug for? Et centralt beliggende værested med aktiviteter eller bare en varmestue? Byens nye overborgmester Simone Lange (SPD) brænder oprigtigt for at hjælpe de svage. Så her er en oplagt mulighed, hvor løsningen af denne udfordring på en moderne og socialt ansvarlig måde må ligge lige til højrebenet for en socialdemokratisk ledet by.
På mødet talte nogle om at opstille skurvogne, når man har brug for lige at gå for sig selv. Angiveligt findes sådan nogle i byer som Sønderborg og Kolding. Det kan da muligvis være en del af løsningen. Men hvorfor skulle vi borgere i Flensborg være interesseret i at legitimere en gruppe udsatte menneskers ophold på så central en plads i byen?
En konkret og hæderlig løsning af et socialt problem kunne derfor fint gå hånd i hånd med en visionær plan for Søndertorvs fremtid. Når nu nogle af mødedeltagerne selv pegede på løsninger, de synes godt om i Danmark, kan vi herfra anbefale en studietur til eksempelvis Odense. Her har kommunen omkring Brandts Klædefabrik skabt et folkeligt mødested for mange forskellige begivenheder. En delvis overdækket amfiscene bruges bl.a. til diverse udendørs koncerter med kendte og ukendte musik-grupperinger. Og scenen har også været brugt til at afholde gratis sommerbio “open air”.

Søndertorv, som det er i dag, har sit højdepunkt hver december, hvor julemarkedet stemningsfyldt fylder pladsen. Det er også stedet, hvor demonstrationer ender, og der holdes flammende taler. Og det er her vi mødes, når vi skal fejre vores håndboldhold SGs seneste triumf (vi satser på, at der snart bliver en lejlighed til det igen).

Om sommeren er der i forvejen ofte et mylder af mennesker ved Havnespidsen. Og Nørretorv er plastret til med restauranter og udeservering, så man nogle gange knap nok kan passere gaden. Det er absolut positivt, at vi har dét liv på havnen og på Nørretorv.
Men hvis nogle nu mener, at også Søndertorv bare skal udbygges med et par flere restauranter og cafeer og lidt pæn beplantning, så melder vi hus forbi. Det er da – med forlov – meget lidt kreativt. Lad os dog arbejde videre på at udbygge Søndertorv til byens store event-centrum. Ikke kun i julemåneden.

 

(Foto: Lars Salomonsen)

kommentar
deling del

Skriv et svar