Single Daily
af

Jens Nygaard

Minister lover mere undervisning i dansk på tyske skoler

Den slesvig-holstenske undervisningsminister vil på sigt arbejde for at faget dansk undervises mere.
Den slesvig-holstenske undervisningsminister vil på sigt arbejde for at faget dansk undervises mere.

Efter et besøg fra Region Sønderjylland-Schleswig lover den slesvig-holstenske undervisningsminister, Karin Prien (CDU), nu på sigt at arbejde for, at der skal undervises mere i faget dansk i de offentlige skoler i delstaten.

Som Flensborg Avis tidligere har skrevet, er der specielt i grænselandet et misforhold: Mens der nord for grænsen startes tidligt med obligatorisk tysk, er faget dansk kun et valgfag for de ældre elever syd for grænsen – og tilbydes langt fra alle steder.

– Tysk er selvfølgelig det vigtigste sprogfag i de offentlige tyske skoler, og engelsk er det vigtigste fremmedsprog. På sigt vil jeg dog arbejde for at styrke faget dansk, siger Karin ­Prien til Flensborg Avis.

Hun havde for kort tid siden besøg af en lille delegation fra Region Sønderjylland-Schleswig, bestående af næstformand Preben Jensen (V) og regionsmedarbejder Anne-Mette Olsen. Det var meningen, at regionsformand Simone Lange (SPD) også skulle have deltaget, men hun blev forhindret.

– Vi bad også ministeren om at bakke op om vort projekt »Nabosprog«. Det afgøres meget snart, om dette projekt vil blive støttet med penge fra Interreg-programmet, fortæller Preben Jensen efter mødet.

Han henviser til, at baggrunden for den nuværende situation blandt andet er, at skolestrukturerne er forskellige i Danmark og Tyskland. I Tyskland er det et delstatsanliggende, mens kommunerne i Danmark har et stort ord at skulle have sagt på dette område. Og det var netop grænsekommunerne i Danmark, der for nogle år siden startede med tidligt tysk – i Tønder og Sønderborg kommuner allerede fra 0. klasse.

– Det er helt naturligt, at vi prioriterer tysk højere, end tyskerne prioriterer dansk, siger Preben Jensen med henvisning til, at tysk er et meget stort og vigtigt sprogområde, mens det danske er lille. Ikke desto mindre er han glad for ministerens tilsagn om at ville satse på mere dansk i de offentlige tyske skoler.

Det er et tilsagn, som ligger på linje med udmeldinger fra flere førende politikere i Slesvig-Holsten. De anser kendskab til hinandens sprog for at være en af forudsætningerne for et godt grænseoverskridende samarbejde. Og ministerens tilsagn er også støttet af et løfte om flere penge til et sådant projekt.

Den lille delegation fra Region Sønderjylland/Schleswig pegede også på, at den vil kunne støtte med undervisningsmateriale, når der kommer flere dansktimer i de tyske skoler.

Slesvig-Holstens undervisningsministr, Karin Prien (CDU). Foto: Carsten Rehder/dpa

Slesvig-Holstens undervisningsministr, Karin Prien (CDU). Foto: Carsten Rehder/dpa

kommentar
deling del

Skriv et svar