Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Minister: Ingen pensionssærregler for mindretallet

I et svar til folketingets finansudvalg slår finansminister Kristian Jensen fast, at de ny strammede pensionsregler også skal gælde danske statsborgere, der arbejder i mindretallet.
I et svar til folketingets finansudvalg slår finansminister Kristian Jensen fast, at de ny strammede pensionsregler også skal gælde danske statsborgere, der arbejder i mindretallet.

Efter bekymring blandt mindretallet over nye regler for optjeningen til folkepensionen stillede socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht et spørgsmål til finansministeren for at få en afklaring på de kommende regler. Ministeren slår i sit svar fast, at folk, der tager arbejde hos mindretallet i Tyskland ikke slipper for reglen om at blive trukket i folkepensionen efter fem års arbejde i udlandet. Mindretallet frygter, at det skader deres muligheder for at tiltrække arbejdskraft fra Danmark.

– Med den nye aftale har vi fundet en fin balance, som stadig giver danskerne mulighed for at arbejde nogle år i Sydslesvig eller andre steder i udlandet uden at miste retten til fuld folkepension, siger Kristian Jensen til Flensborg Avis.

Benny Engelbrecht er dog ikke enig i, at der er fundet en fin ballance.

– jeg synes svaret klart viser, at der ikke bliver taget hensyn til mindretallet og de behov som de har for at tiltrække arbejdskraft fra Danmark, siger Benny Engelbrecht til Flensborg Avis og understreger, at han og hans parti ville have afsøgt mulighederne for en model, der ikke havde ramt mindretallet, hvis de havde været inviteret med til forhandlingerne om aftalen.

Danske statsborgere, der arbejder for eksempel arbejder for handelsflåden eller et dansk selskab i udlandet bliver dog ikke ramt af de nye krav. Ministeren understreger, at personer, der søger arbejde i udlandet, har mulighed for at optjene pension gennem andre ordninger i de lande, hvor de arbejder.

– Og så skal man huske, at danskere med job i Sydslesvig som udgangspunkt vil optjene pension i Tyskland, som jo kan supplere den pension, man har ret til i Danmark, siger Kristian Jensen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har med en pensionsaftale stillet nye krav til andelen af leveår tilbragt i Danmark for at få fuld folkepension. Efter fem år i udlandet vil folk fra Danmark i fremtiden blive trukket i deres danske folkepension.

Det har siden vedtagelsen af aftalen fået flere organisationer i det danske mindretal til at ytre bekymring i forhold til at kunne finde den nødvendige, kvalificeret arbejdskraft fra Danmark til deres organisationer. Frygten er, at ansøgere fra Danmark vil blive skræmt væk fra at ansøge om for eksempel en pædagogstilling hos mindretallet, da de hurtigt vil blive skåret i deres folkepension. Ændringerne træder i kraft fra den første juli 2018 med en syvårig overgangsperiode.

kommentar
deling del

Skriv et svar