Single Daily
af

Thomas Schumann

Mindretalspartier: EU skal indføre kriterier for regioner, som vil løsrives

Sydslesvigsk Vælgerforening og Slesvigsk Parti vil have EU til at implementere kriterier for, hvordan regioner som Catalonien kan løsrive sig fra de nationer, de befinder sig i.
Sydslesvigsk Vælgerforening og Slesvigsk Parti vil have EU til at implementere kriterier for, hvordan regioner som Catalonien kan løsrive sig fra de nationer, de befinder sig i.

Kamp for selvstændighed har været et tilbagevendende tema i nyere europæisk historie. Senest med den catalanske folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien og fængslingen af Carles Puigdemont.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er sympatisk over for mindretals ønsker om autonomi. Derfor vil SSW sammen med Slesvigsk Parti (SP) foreslå fire kriterier, der skal opfyldes, for at regioner i EU kan opnå selvstændighed. Partierne vil stille forslaget, når European Free Alliance (EFA) – en sammenslutning af europæiske mindretalspartier – den 13. til 14. april holder generalforsamling i Landshut (Bayern).

Ifølge forslaget er det EU, som skal implementere kriterierne.
Store fejl i folkeafstemning

Det er konflikten mellem den spanske regering og den catalanske selvstændighedsbevægelse, som danner baggrunden for SSWs og SPs forslag.

– Jeg synes, at den folkeafstemning, der har været, viser at der er begået store fejl; både fra den spanske regerings side, men der er også sket fejl fra catalansk side. Man har, mener jeg, temmelig ensidigt holdt fast i, at selvom der var en valgdeltagelse på 30 til 40 procent, så var der et overvældende flertal, fortæller Anke Spoorendonk, som sidder i EFAs bestyrelse for SSW.

Den spanske regering erklærede folkeafstemningen for ulovlig og fik politiet til at rydde valgstederne i Catalonien. Af frygt for politiets repressalier blev mange catalanere hjemme.
Et EU for regionerne

Anderledes fredeligt gik det, da skotterne gik til stemmeurnerne for at afgøre, om Skotland skulle løsrive sig fra Storbritannien.

– Man kan ikke lukke øjnene for de decentrale bestræbelser, der er rundt om i Europa i dag. EU gør det for let for sig selv ved kun at definere sig som nationalstaternes union, siger Anke Spoorendonk.

Hun mener, at EU i højere grad burde give rettigheder til Europas regioner i stedet for kun at arbejde med de enkelte landes krav og ønsker.

Anke Spoorendonk tror imidlertid ikke, at SSWs og SPs forslag vil møde opbakning på EFAs generalforsamling.

– Vi har fået signaler om, at der næppe vil være flertal for det. Men vi vil ikke tage det af dagsordenen, for vi vil gerne have en mulighed for at forklare det, udtaler Anke Spoorendonk.

Hun tilføjer, at der i EFA er en holdning om, at EU ikke skal kunne diktere kriterier for løsrivelse.

Kriterier for selvstændighed

  • Den pågældende region skal rumme en historisk, sproglig og/eller kulturel identitet.
  • Regionen skal have et substantielt ønske om selvstændighed eller større autonomi over en længere periode.
  • Ved en folkeafstemning skal der være et flertal på 50 procent plus en stemme af den stemmeberettigede befolkning for uafhængighed eller autonomi, før folkeafstemningen kan få gyldighed.
  • De sproglige og kulturelle mindretalsrettigheder for de andre befolkningsgrupper i regionen skal fortsat garanteres juridisk og reelt.

kommentar
deling del

Skriv et svar