Single Daily
af

Jens Nygaard

Mindretallet kan få sværere ved at tiltrække dansk arbejdskraft

Måske er der en henvendelse til København på vej om nye danske regler om folkepension, der anses for at være meget truende for det danske mindretal.
Måske er der en henvendelse til København på vej om nye danske regler om folkepension, der anses for at være meget truende for det danske mindretal.

Selv om mange danske sydslesvigere måske selv mener, at de lever i verdens navle, er kendsgerningen i arbejdsmarkedsmæssig henseende, at »Sydslesvig kan lignes med Udkantsdanmark«, som direktøren i Dansk Skoleforening, Lars Kofoed-Jensen udtrykker det.

Han kan allerede nu se, at det kan være svært for det danske mindretal og Dansk Skoleforening at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra Danmark. Og frygten er, at det kan blive endnu værre.

Læs mere: Engelbrecht om pensionsreform: Mindretal burde have været inddraget

Årsagen er den bebudede danske reform af folkepensionen, der ændrer kraftigt på det såkaldte optjeningsprincip med henblik på den periode, som man har boet i Danmark og i udlandet.

– Vi har ikke det endelige overblik endnu – men det er helt sikkert, at det vil ramme vores ansatte fra Danmark på en negativ måde, siger Lars Kofoed-Jensen.

En stor del af for eksempel lærerne kommer nemlig fra Danmark, hvor de altså har tilbragt en del af deres liv – for senere at få arbejde i Sydslesvig. Og for dem, der går på pension fra 2025, betyder reformen, at de vil få mindre i dansk folkepension – som udbetales ved siden af den øvrige pension.

Skoledirektør Lars Kofoed, Dansk Skoleforening Sydslesvig. Foto: Lars Salomonsen

Skoledirektør Lars Kofoed, Dansk Skoleforening Sydslesvig. Foto: Lars Salomonsen

Manglende viden

Den danske finansminister, Kristian Jensen (V), har været fremme med, at ansatte inden for det danske mindretal jo også optjener en tysk pension.

– Det må bunde i manglende faktuel viden. Vores lærere er i en dansk pensionsordning – men bor for det meste i Sydslesvig. Og hvis det ikke lykkes at få en ordning, så vi kan fastholde en særstatus, vil de få mindre i pension fra Danmark i fremtiden – og så kan det blive ekstra svært for os at tiltrække arbejdskraft fra Danmark, siger Lars Kofoed-Jensen.

Man vil stadig med den nye reform kunne få fuld dansk folkepension, hvis man har opholdt sig i udlandet i under fem år, og Kristian Jensen har sagt, at så kan man jo tage hjem efter fire år.

– Men det duer ikke for os. På den måde ville det være alt for dyrt for os at indarbejde for eksempel lærere – som så tager hjem efter fire år, siger Lars Kofoed-Jensen.

Læs mere: Pensionsreform: De fleste rigsdanskere i Sydslesvig bliver ramt

Han skal nu have orienteret sit formandskab om sagen, og i næste uge er der møde mellem forvaltningscheferne inden for det danske mindretal, hvor denne sag også vil blive taget op.

– Vi er nok i samme båd, men Skoleforeningen er numerisk langt den største arbejdsgiver, siger Lars Kofoed-Jensen.

Han siger allerede nu, at man »overvejer kraftigt« at tage sagen op med København for at få afbødet virkningerne. Om det vil blive over for Sydslesvigudvalget eller Finansministeriet vides endnu ikke.

Det er ikke småpenge, der er tale om, viser et regneeksempel fra Finansministeriet. Og samtidig er det nu klart, at det er stort set alle rigsdanske ansatte i Sydslesvig, der bliver ramt – sammen med de fleste af de øvrige danskere, der arbejder i Tyskland. Selv om de har taget arbejde syd for grænsen i tiltro til, at de ville blive ligebehandlet.

kommentar
deling del

Skriv et svar