Single Daily
af

Rasmus Meyer

Mindretallet 
er en broget størrelse

Moos-Bjerre har foretaget endnu en undersøgelse af mindretallet. Denne gang en kvalitativ undersøgelse, og heraf fremgår det, at tilhørsforholdet er mere nuanceret, end man forestiller sig i Danmark.
Moos-Bjerre har foretaget endnu en undersøgelse af mindretallet. Denne gang en kvalitativ undersøgelse, og heraf fremgår det, at tilhørsforholdet er mere nuanceret, end man forestiller sig i Danmark.

Mindretallets medlemmer og tilhørsforholdet til mindretallet er mere mangfoldige, end danskerne nord for grænsen forestiller sig. Sådan lyder en af konklusionerne i den seneste analyse fra Moos-Bjerre, som bliver offentliggjort i dag, tirsdag.

Analyse- og konsulentvirksomheden har foretaget flere undersøgelser for Grænseforeningen, og i den seneste bliver det slået fast, at tilhørsforholdet til mindretallet spænder vidt.

En tidligere undersøgelse viste for eksempel, at 77 procent af danskerne nord for grænsen tror, at man bliver født ind i mindretallet.

Men den formodning holder ikke stik. For selv om en stor gruppe er født ind i mindretallet eller kommer fra Danmark, så fremgår det af den seneste rapport, at en stor gruppe kommer fra tyske hjem.

Ifølge analysen, som er foretaget af kvalitative interviews med 27 personer bosiddende i Sydslesvig med tilknytning til mindretallet, opstod deres tilknytning til mindretallet gennem deltagelsen i danske børnehaver og skoler.

Ifølge undersøgelsen begrunder forældrene deres valg med ønsket om, at deres børn skal opleve dansk pædagogik. Samtidigt bliver der svaret, at kortere afstande til enhederne, længere åbningstider og bedre faciliteter er med til at få dem til at vælge mindretallets tilbud fremfor flertallets. Desuden er der et ønske om en to-sproget opvækst for børnene, og de interviewede fremhæver det tætte sammenhold og fællesskabet i det danske mindretal.

Debat baseret på fakta

Undersøgelserne foretaget af Moos-Bjerre blev udført, fordi Grænseforeningen er i gang med en fornyelsesproces, der blandt andet handler om foreningens oplysningsopgave.

– Det er vigtigt at have et kvalificeret udgangspunkt, når vi taler om det danske mindretal i Sydslesvig, så debatten ikke er baseret på myter. Derfor er vi i Grænseforeningen glade for at kunne præsentere denne undersøgelse, siger Jens Andresen, formand for Grænseforeningen.

Han tilføjer, at undersøgelsen bekræfter, at det danske mindretal i Sydslesvig har en meget større bredde, end danskerne nord for grænsen forestiller sig.

kommentar
deling del

Skriv et svar