Single Daily
af

Jens Nygaard

Mindretallenes Hus: Tysk optimisme

Den slesvig-holstenske mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, siger, at han i København har fået »positive signaler« om, at Mindretallenes Hus skal være et dansk-tysk projekt.
Den slesvig-holstenske mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, siger, at han i København har fået »positive signaler« om, at Mindretallenes Hus skal være et dansk-tysk projekt.

Det store projekt med et Mindretallenes Hus i Flensborg – som et fælles dansk-tysk projekt i grænselandet – har svært ved at få finansieringen på plads.

Mens den tyske del af de cirka 2,7 millioner euro, som det vil koste at sætte det gamle pakhus ved Nørregade i Flensborg i stand, er sikret, kniber det mere med den danske side.

Sydslesvigudvalget har sagt nej til at yde økonomisk støtte, og på det seneste har også flere danske organisationer i Sydslesvig meldt sig som tvivlere i forhold til projektet, hvis bannerfører er Sydslesvigsk Forening (SSF).

Herfra har man blandt andet bedt den danske kulturminister, Mette Bock (LA), om hjælp.

Callsen: Vigtigt projekt

På den tyske side er der imidlertid stadig optimisme i forhold til projektet, kom det frem, da Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) og Grenzfriedensbund torsdag havde indbudt til et dialogmøde om fremtidens grænselandspolitik.

Det fandt sted i Alsion i Sønderborg, og en af hovedtalerne var den slesvig-holstenske regerings mindretalsrådgiver, Johannes Callsen (CDU).

– Jeg anser Mindretallenes Hus for at være et meget vigtigt og ambitiøst projekt, sagde han og tilføjede, at det er derfor, delstaten har indvilliget i at betale en halv milllion euro til arbejdet.

De øvrige tyske penge kommer fra den tyske stat og Flensborg Kommune.

Danskerne skal også bidrage

Callsen fremhævede dog, at der skal være tale om en fælles dansk-tysk projekt – forstået på den måde, at danskerne også skal bidrage økonomisk.

– Under mit nylige besøg i København sammen med ministerpræsidenten fik jeg fra fremtrædende side flere gange positive signaler fra Danmark om, at man også her anser det for at være et fælles projekt, sagde Johannes Callsen til de cirka 50 fremmødte danskere og tyskere.

Callsen er altså fortrøstningsfuld i forhold til, at der er danske penge på vej til projektet.

– Jeg håber, at det et et projekt, som er godt på vej, sagde han.

Mindretallenes Hus skal efter planen også indeholde et dokumentationscenter for mindretal, ligesom mindretalsunionen FUEN skal have kontorer på stedet.

kommentar
deling del

Skriv et svar