Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Mindretallenes Hus har indtil nu kostet 600.000 euro

Sydslesvigsk Forening har ikke særskilt bogført sine løbende udgifter til projekt Mindretallenes Hus. Skatteborgerne har foreløbig betalt 600.000 euro.
Sydslesvigsk Forening har ikke særskilt bogført sine løbende udgifter til projekt Mindretallenes Hus. Skatteborgerne har foreløbig betalt 600.000 euro.

Hvad har det kostet Sydslesvigsk Forening at arbejde for det nu strandede projekt Mindretallenes Hus i Flensborg?

Svaret fortoner sig delvist i kolonnerne på foreningens regnskab. For den har ikke ført et særskilt regnskab for udgifterne, som de har summeret sig op gennem cirka ni år.

Det fremgår af et svar fra foreningen til Flensborg Avis.

Det står dog fast, at foreningen og partnerne, FUEN og Bund Deutscher Nordschleswiger, har brugt cirka 600.000 euro på især forundersøgelser af projektet. Oveni skal lægges, hvad der har været brugt på lobbyarbejde, hotelophold, mødevirksomhed og diverse former for kommunikation om projektet.

En delmængde

– Lobbyarbejdet for Mindretallenes Hus har været en fast del af SSFs mindretalspolitiske aktiviteter, f.eks. når SSF-repræsentanter i forvejen har været til møder i Kiel, København, Berlin og Bruxelles. Derfor kan denne opgave ikke skilles ud bogføringsmæssigt og er en del af SSFs almene regnskab, svarer generalsekretær Jens A. Christiansen og kommunikationschef Lars Erik Bethge i en mail.

Det har fra forskellig side været anført, at det ikke hører til SSFs kerneopgaver at bruge tid og udgifter på en international opgave som Mindretallenes Hus. Udgifterne bør betales af FUEN, lyder det kritisk.

En kerneopgave

Det afviser SSF:

– Da repræsentationen af det danske mindretal i FUEN både ifølge SSFs vedtægter og Samrådets aftaler påligger SSF, anser SSF det for at være en kerneopgave, der varetages sideløbende med SSFs kulturelle og humanitære opgaver for det danske mindretal. Derfor hører disse udgifter hjemme i SSFs budget. Det er også fremgangsmåden hos de andre danske organisationer, som plejer kontakter i FUEN, EFA eller andre internationale mindretalsorganisationer, skriver de SSF-ansatte.

Det tilføjes, at »det samme gælder personaletimer til det internationale arbejde og Mindretallenes Hus, der selvfølgelig ikke er blevet registreret separat.«

SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen (h.), skriver i et svar til Flensborg Avis, at lobbyarbejdet for Mindretallens Hus har været en fast del af SSFs mindretalspolitiske aktiviteter, for eksempel når SSF-repræsentanter alligevel har været i København eller Kiel, og det kan derfor ikke skilles ud bogføringsmæssigt. (Foto: Tim Riediger)

SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen (h.), skriver i et svar til Flensborg Avis, at lobbyarbejdet for Mindretallens Hus har været en fast del af SSFs mindretalspolitiske aktiviteter, for eksempel når SSF-repræsentanter alligevel har været i København eller Kiel, og det kan derfor ikke skilles ud bogføringsmæssigt. (Foto: Tim Riediger)

kommentar
deling del

Skriv et svar