Single Daily
af

Jens Nygaard

Mindretallene vandt over EU

EU-Domstolen fastslår i dom, at EU-Kommissionens afvisning af mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack, ikke var i orden.
EU-Domstolen fastslår i dom, at EU-Kommissionens afvisning af mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack, ikke var i orden.

Rundt omkring hos mindretallene i Europa blev der fejret i går: De er nemlig gået sejrrigt ud af en retstvist med selveste EU-Kommissionen. Ved EU-Domstolen i Luxemborg blev det i går efter tre års ventetid fastslået, at det ikke var i orden, da EU-Kommissionen i september 2013 afviste mindretallenes borgerinitiativ med navnet Minority Safepack.

Afvisningen skete med en kort begrundelse om, at det drejer sig om sager, der »helt klart« ikke ligger inden for kommissionens ansvarsområde. I alt er der 11 afsnit i borgerinitiativet, og de drejer sig blandt andet om støtte til mindretallenes sprog, anti-diskriminering, politisk indflydelse og meget andet.

– Begrundelsen for afvisningen er helt klart mangelfuld, lyder det nu fra domstolen.

Her mener man, at kommissionen skulle have angivet, hvilke områder den kan tage sig af, og hvilke den ikke har noget at gøre med. Og det skulle også have været detaljeret begrundet.

På den baggrund har domstolen nu annulleret afvisningen. Det betyder, at EU-Kommissionen igen skal tage sagen op. Det er for øvrigt første gang, at et borgerinitiativ får medhold ved domstolen efter en afvisning. Tidligere er syv domme gået sagsøgerne imod.

Støttet af Slovakiet og Rumænien

Men dommen betyder ikke, at mindretallene straks kan gå i gang med at indsamle en million underskrifter, som det kræves af et borgerinitiativ. Der er stadig en række hurdler tilbage.

– Først er der to måneder til at appellere sagen. Derefter har kommissionen så to måneder til at behandle ansøgningen igen og sende et svar – og meget vil så afhænge af det nye svar, fortæller præsidenten for mindretalsunionen FUEN, Lorant Vincze, der er blevet bekræftet i, at det var rigtigt at anlægge sagen. Det er mindretalsunionen, som har hjemme i Flensborg, der har været tovholder i projektet.

Vincze regner ikke med, at kommissionen vil appellere, eftersom det er en »ret klar dom«. Men de enkelte EU-lande kan også appellere, og kommissionen blev i retssagen støttet af Slovakiet og Rumænien. Desuden gør Vincze opmærksom på, at for eksempel et mindretalsfjendtligt land som Grækenland også kan appellere.

– Hvis der bliver appelleret, må vi indstille os på, at der igen går et par år, siger FUEN-præsidenten, der er ungarer fra Rumænien.

Han ved ligesom mange andre også, at systemet med borgerinitiativer indtil nu kun har ført til meget lidt af den medindflydelse fra borgerne, som var tanken. Selv hvis initiativer er blevet godkendt og har fået samlet en million underskrifter, er resultatet for det meste indtil nu kun blevet til løse hensigtserklæringer og deslignende.

– Men lige nu fejrer vi sejren, siger Lorant Vincze.

kommentar
deling del

Skriv et svar