Single Daily
af

Jens Nygaard

Mindretal til kongres i Vestfrisland

Årets kongres i mindretalsunionen FUEN afvikles i slutningen af juni i Leeuwarden i Nederlandene. Fokus på borgerinitiativ og sproglig mangfoldighed i Europa.
Årets kongres i mindretalsunionen FUEN afvikles i slutningen af juni i Leeuwarden i Nederlandene. Fokus på borgerinitiativ og sproglig mangfoldighed i Europa.

Leeuwarden i Nederlandene er Europæisk Kulturhovedstad i år og kommer også til at huse årets kongres i Federal Union of European Nationalities (FUEN), der til daglig har sit hovedsæde i Flensborg. På samme måde som kongressen for to år siden fandt sted i Breslau/Wroclaw i Polen, som også dengang var kulturhovedstad.

Byen hedder på frisisk Ljouwert, og det er den frisiske folkegruppe, der sammen med FUENs hovedkontor står for at arrangere kongressen. Leeuwarden er nemlig hovedbyen i den provins i Nederlandene, der hedder Friesland.

Kongressen afvikles fra den 20. til den 24. juni på hotellet Westcord, der på trods af sin størrelse som kongreshotel ligger lige i nærheden af den hyggelige gamle by.

Et af de vigtigste emner under årets kongres vil blive borgerinitiativet Minority Safepack, der i begyndelsen af april kunne konstatere, at det var lykkedes at indsamle den krævede million underskrifter, som skal få EU-Kommissionen til at beskæftige sig med mindretal.

Det lykkedes også at samle det krævede mindstemål af underskrifter i mindst syv lande – faktisk blev det mål nået i hele 11 lande – og for tiden bliver de mange underskrifter indleveret til myndighederne rundt omkring i Europa til godkendelse. Det forventes, at denne procedure først vil blive afsluttet kort tid efter kongressens afholdelse.

Det store tema, som vil komme op under kongressen, er: Hvad vil EU-Kommissionen nu foreslå?

Det ligger fast, at kommissionen er tvunget til at gøre noget – men ikke hvad. Hidtil har der været fire borgerinitiativer, der er kommet igennem nåleøjet, og for de tidligere har resultaterne været sparsomme. Det har mest drejet sig om småting og hensigtserklæringer. Og målet for mindretallene er noget helt andet: Et helt sæt af grundlæggende rettigheder for mindretal i Europa i stil med for eksempel Europarådets charter om mindretal.

Helt i tråd med borgerinitiativet vil kongressen også beskæftige sig med den sproglige mangfoldighed i Europa. Mange mindre sprog i Europa er nemlig i farezonen, fordi der bliver færre og færre, der benytter dem.

Det gælder ikke for frisisk i Vestfrisland, hvor sproget tales af omkring 350.000 mennesker. De har blandt andet en egen radio- og tv-station, hvor de fleste af udsendelserne er på frisisk, og der er generelt god fokus på sprogets vigtighed.

Kongresdeltagerne vil blive orienteret om den frisiske folkegruppe, dens særegenheder og generelle udfordringer, og der vil blive arrangeret udflugter med information om det lokale mindretal. Ligesom for mindretallene i det dansk-tyske grænseland er der tale om ret gode forhold.

FUENs delegeretforsamling er en integreret del af kongressen og vil blive afviklet lørdag den 23. juni med blandt andet diverse valg, resolutioner og meget andet. For tiden er organisationens præsident Lorant Vincze, der er ungarer fra Rumænien. To af de seks vicepræsidenter er fra det dansk-tyske grænseland. Det er sydslesvigeren Dieter Küssner og hjemmetyskeren Gösta Toft.

Mindretallene i grænselandet har traditionelt været vigtige spillere for FUEN og stiller som regel med mange deltagere til kongressen.

 

Leeuwarden er med sine cirka 110.000 indbyggere en smule større end Flensborg.
(Foto: Wikimedia Commons)

kommentar
deling del

Skriv et svar