Single Daily
af

Holger Johannsen

Millionprojekt sætter SSF under pres

Mindretallenes Hus i Flensborg, der skal ­huse de europæiske ­mindretals organisation,­ FUEN, ­deler vandene i Sydslesvigsk­ ­Forening. På hovedstyrelsesmødet var det tirsdag ikke muligt for organisationens­ ­ledelse at få en klar opbakning­ fra medlemmerne.
Mindretallenes Hus i Flensborg, der skal ­huse de europæiske ­mindretals organisation,­ FUEN, ­deler vandene i Sydslesvigsk­ ­Forening. På hovedstyrelsesmødet var det tirsdag ikke muligt for organisationens­ ­ledelse at få en klar opbakning­ fra medlemmerne.

Nerverne sad uden på tøjet, da SSFs hovedstyrelse tirsdag aften drøftede emnet Mindretallenes Hus på et møde i Bøglund Forsamlingshus ved Slesvig.

Allerede på landsmødet i Husum for ti dage siden var det blevet tydeligt, at ikke alle delegerede bakker op om beslutningen om at etablere en ny central for de mange europæiske mindretal i et gammelt pakhus i Nørregade i Flensborg. Projektet koster flere millioner euro og bliver kun støttet fra tysk side, mens Danmark foreløbig har sagt nej tak.

Heller ikke inden for det danske mindretal er man enig om Mindretallenes Hus. I læserbreve i Flensborg Avis er initiativet blevet kaldt »projekt Lakskoenes Hus«, og det blev påpeget, at der i forvejen fandtes »mursten nok« i Sydslesvig.

Det fik SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, på hovedstyrelsesmødet til at tale om »populistiske strømninger, der popper op i tide og utide«.

Går ikke økonomisk ud over basisarbejdet

SSFs formand, Jon Hardon Hansen, slog endnu et slag for projektet.

– Mindretallenes Hus kommer ikke økonomisk til at gå ud over SSFs basisarbejde på nogen måde, sådan som nogle medlemmer har givet udtryk for, sagde han i sin beretning og fortsatte:

– Jeg appellerer til, at hovedstyrelsesmødet sammen med forretningsudvalget holder fast i de beslutninger, vi har taget gennem årene om dette europæiske projekt.

Formanden frygter, at SSF »taber ansigt« over for de over 90 nationale mindretal i Europa.

– Stopper vi visionen nu, vil vi fremstå som upålidelige og utroværdige samarbejdspartnere både i København, Berlin, Kiel og Flensborg. Vil vi det?, spurgte Jon Hardon Hansen forsamlingen.

Men hovedstyrelsesmødet, hvor 20 delegerede var til stede svarende til cirka halvdelen af det højst mulige antal, havde ikke i sinde at give deres støtte til projektet gennem en afstemning, som ordstyreren Steen Schröder ellers havde foreslået.

I SSFs hovedstyrelse mener nogle medlemmer ikke, at der er blevet informeret tilstrækkeligt om Mindretallenes Hus. (Arkivfoto: Sven Geißler)

I SSFs hovedstyrelse mener nogle medlemmer ikke, at der er blevet informeret tilstrækkeligt om Mindretallenes Hus. (Arkivfoto: Sven Geißler)

Informationsbrev

Flere medlemmer følte sig ikke tilstrækkeligt informeret om projektet.

Formanden for SSF i Husum Amt, Jörn Fischer, foreslog, at SSFs generalsekretariat skulle sende et informationsbrev, der informerer nærmere om Mindretallenes Hus, ud til medlemmerne.

Gerd Pickardt, som er formand for SSFs regnskabs- og revisionsudvalg, fortalte, at mange i foreningen var nervøse for, at SSF vil tabe penge på projektet, der på grund af saneringsomkostninger for pakhuset skal koste ca. 2,7 millioner euro.

– SSF bør ikke stå som hovedansvarlig, understregede han, men medgav, at beslutningen allerede var truffet.

– Har I købt en ny printer, der kan printe pengesedler, spurgte Gottorp Amts formand, Petra Mohr spydigt med henvisning til den høje investeringssum.

Preben Kortnum Mogensen, SSFs byformand i Flensborg, vurderede, at informationsgraden omkring Mindretallenes Hus ikke er særlig høj i mindretallet:

– Det interesserer ikke vore medlemmer ret meget, konkluderede han.

kommentar
deling del

Skriv et svar