Single Daily
af

Tilla Rebsdorf

Milepæle i Skoleforeningens historie

Onsdag aften præsenterede Dansk Skoleforening det samlede værk over foreningens næsten 100-årige historie, og der var megen ros til forfatteren Hans Andresen.
Onsdag aften præsenterede Dansk Skoleforening det samlede værk over foreningens næsten 100-årige historie, og der var megen ros til forfatteren Hans Andresen.

Taler, opponenternes indlæg og så en bid mad til sidst. Det blev en festlig aften i den tidligere CP-Skole, da krøniken over Skoleforeningens næsten 100-årige historie blev præsenteret.

Titlen på to-bindsværket lader ingen i tvivl. Den er »Sydslesvigs danske skolers historie efter 1920«, og forfatteren bag værket, Hans Andresen, var da også første mand på talerstolen for at fortælle om motivet for at gå i gang med så stor en mundfuld, og om hans arbejdsmetoder for at få det hele med.

– For ti år siden tog ideen form, jeg kontaktede Skoleforeningen og håbede på deres accept. Styrelsen sagde ja, det var godkendt, men var det blevet et nej, havde jeg nok skrevet den alligevel, sagde Hans Andresen, der kender mindretallets skolesystem både inde- og udefra.

I 1947 begyndte han sin skoletid i netop Christian Paulsen-Skolen, der nu er Skoleforeningens domicil. Efter lærereksamen fortsatte hans karriere i Skoleforeningens regi. Han var lærer, senere skoleinspektør, viceskoledirektør inden han i 2000 sluttede sit arbejdsliv som skoledirektør. I dag er han 83 år, og kan altså nu også kalde sig forfatter.

– Så jeg har samlet megen viden i min tid, og undervejs i processen gjort mig stor umage for at behandle mine kilder fair og seriøst, sagde forfatteren.
To opponenter

Endnu er det de færreste, der har tygget sig gennem værket, endsige bare lavet nogle opslag.

Så for at give bogpræsentationens publikum, der for de fleste vedkommende var nuværende og tidligere skolefolk, et indblik i, hvad læseren kan forvente at finde på de mange sider, havde Skoleforeningen bedt generalkonsul og historiker Henrik Becker-Christensen og professor emeritus Harry Haue fra Syddansk Universitet læse værket igennem og give kritik.

Forfatter og tidligere skoleforeningsmand Hans Andresen var første mand på talerstolen, da hans store værk blev præsenteret på den tidligere CP-skolen. Fotos: Lars Salomonsen.

Hans Andresen har skrevet en bog om skolerne i Sydslesvig. Foto: Lars Salomonsen.

– Hvis jeg skal sige det kort, så er det historien om »Den grimme ælling, der blev til en smuk svane«. En grim ælling set med den tyske omverdens øjne fra 1920 og frem til efter 45. Så begyndte den at baske med vingerne, få vokseværk og som tiden gik, blev den til en dansk svane, der i dag møder anerkendelse fra alle sider, sagde generalkonsulen blandt andet.

– En velskreven og velillustreret bog om de danske skolers betydning for udviklingen af danskheden i landsdelen. Lige som historien skænker manden et evigt liv, gælder det også for institutionerne. Derfor er Hans Andresens beskrivelse af disse institutioners tilblivelse, udvikling og betydning en meget vigtig del af ikke blot danskhedens udvikling, men også en vigtig del af hele grænselandets historie. Det er næppe forkert at sige, at skolen er danskhedens livlinje, sagde Harry Haue blandt andet i sit halv time lange oplæg.
Der fulgte et men

Ingen roser uden torne, og selv om det var sparsomt med kritikken fra de to herrer, så var den der.

Foto: Lars Salomonsen.

Gennem 97 års skolehistorie er meget lavet om, mens andet hænger ved, så der blev da trukket på smilebåndene, da generalkonsulen fortalte, at allerede i 1921 var Skoleforeningen og Sydslesvigsk Forening uenige om, hvem af de to organisationer, der var hovedorganisation for at det danske arbejde i Sydslesvig.

– Det kan være sin sag at skrive samtidshistorie, hvor læseren kigger forfatteren over skulderen og har sine egne erfaringer med i bagagen, lød det fra Henrik Becker-Christensen, og fremhævede to kriser i Skoleforeningens historie.

Den ene var en samarbejdskrise midt i 90-erne med kompetencestrid og fraktionsdannelser, der udspillede sig for åbent tæppe.

– Her er der ingen tvivl om forfatterens standpunkt, og jeg tager det med her, fordi jeg gætter på, at der kan komme andre opfattelser af, hvad der skete dengang, sagde han.

Den anden krise kom, da Carstensen-regeringen barberede elevtilskuddet ned fra 100 til 85 procent. Her savnede han lidt mere kød på det politiske arbejde fra dansk side, der foregik bag lukkede døre, og som til sidst fik Kiel til at ændre kurs. Den anden opponent onsdag aften, Harry Haue, savnede lidt mere om, hvorvidt den danske mindretalskultur havde præget den tyske flertalskultur.

– Jeg synes, der mangler lidt refleksioner på dette felt, for inden for mindretalsforskningen indtager forholdet i grænselandet en helt særlig eksemplarisk plads, sagde han.

Desuden havde han gerne set, at Hans Andresen i slutafsnittet havde løftet sig op i helikopterperspektiv for at beskrive synergieffekten mellem danske værdier i skolearbejdet og det omgivende tyske samfund.

– Det kan måske inspirere til endnu en bog, sagde direktør i Skoleforeningen, Lars Kofoed-Jensen, inden forsamlingen gik over til det mere muntre del af bogpræsentationen, nemlig bogsalg og en bid mad.

Foto: Lars Salomonsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar