Single Daily
af

Thomas Schumann

Mette Bock udsatte sydslesvigere for et forhør om national identitet

I grænselandet har det danske mindretal mere end én national identitet. Men samtidigt er det vigtigt at kende sin baggrund, hvis man vil være åben for andre kulturer.
I grænselandet har det danske mindretal mere end én national identitet. Men samtidigt er det vigtigt at kende sin baggrund, hvis man vil være åben for andre kulturer.

Kulturminister Mette Bock (LA) fik torsdag lov til at trække på sin baggrund som journalist. I Sydslesvigteltet på Folkemødet på Bornholm udsatte hun to sydslesvigere for et forhør om national identitet i det danske mindretal. Sydslesvigsk Forenings (SSF) næstformand Gitte Hougaard-Werner og Grænseforeningens kulturambassadør Kjell Knudten måtte svare på ministerens spørgsmål foran et telt fyldt med lyttende folkemødegæster.

De to interviewpersoner er kommet ind i mindretallet med hver deres fortegn; Gitte Hougaard-Werners forældre er med hendes egne ord »pæredanske«, mens Kjell Knudtens tyske mor og far valgte at sende deres barn i dansk børnehave og skole. Kjells mor tog danskkurser og blev så god, at hun kunne hjælpe sin søn med lektierne, da han gik på Bredsted Danske Skole.

I Kjell Knudtens og Gitte Hougaard Werners øjne har national identitet ingen skarpe grænser.

– Jeg holder jo ikke op med at være menneske, verdensborger, dansk eller tysker, svarede Kjell Knudten på et af Mette Bocks spørgsmål.

Mere end én identitet

Samtidig understregede Gitte Hougaard-Werner, at det er vigtigt at være sig sin baggrund bevidst.

– Når vi ved, hvor vi står i verden, kan vi også åbne os ud mod verden. I mindretallet har vi altid haft brug for at definere os, fordi vi altid bliver spurgt, om vi er tyske eller danske. Vi har mere end én identitet. Men den ene er stærkere end den anden, og man kan ikke frasige sig den ene på grund af den anden, sagde Gitte Hougaard-Werner.

Mette Bock spurgte også, om de to havde tænkt over de nye regler om dobbelt statsborgerskab, hvor sydslesvigere med bopæl i Sydslesvig kan få dansk statsborgerskab.

– Jeg føler ikke, det giver mig en fordel, men det kan være et bevis på, at jeg er dansk over for danskere, som siger, jeg ikke er dansk. Personligt er det vigtigt for mig, sagde Kjell Knudten.

Han tilføjede, at han på et en FDF-sommerlejr engang fik at vide af en yngre dreng, at han var »pølsetysker« og »skulle skride hjem«.

Gitte Hougaard-Werner er allerede statsborger i begge lande. Hun kom til Sydslesvig med dansk pas, og da Danmark og Tyskland blev enige om, at begge landes indbyggere kunne få dobbelt statsborgerskab, greb hunmuligheden.

– En ægte sydslesviger har jo tysk pas, sagde hun.

Som afslutning på samtalen spurgte Mette Bock, om det ikke også kan kamme over med snakken om national identitet.

– Nogle gange kan det være rart også bare at være Gitte. Men det er en del af livet i grænselandet. Det er en balance mellem at være åben og trække en streg i sandet, svarede Gitte Hougaard-Werner.

Kulturminister Mette Bock (LA) fik torsdag lov til at trække på sin baggrund som journalist. I Sydslesvigteltet på Folkemødet på Bornholm udsatte hun to sydslesvigere for et forhør om national identitet i det danske mindretal.

Kulturminister Mette Bock (LA) fik torsdag lov til at trække på sin baggrund som journalist. I Sydslesvigteltet på Folkemødet på Bornholm udsatte hun to sydslesvigere for et forhør om national identitet i det danske mindretal.

kommentar
deling del

Skriv et svar