Single Daily
af

Thomas Schumann

Mere undervisning er nøglen til sorte tal i Skoleforeningen

Sydslesvigske lærere underviser 20 procent mindre end lærerne i Danmark. Danske tilstande kan skabe balance i Skoleforeningens økonomi.
Sydslesvigske lærere underviser 20 procent mindre end lærerne i Danmark. Danske tilstande kan skabe balance i Skoleforeningens økonomi.

Underskud kan vendes til overskud, hvis Sydslesvigs lærere underviser lige så mange timer, som lærerne i Danmark gør. Det fremgår af de svar, som Skoleforeningens styrelse og direktion tirsdag sendte ud til fællesrådsmedlemmerne. Baggrunden er de spørgsmål og forslag, som fællesrådsmedlemmerne stillede om mulige skolelukninger på fællesrådsmødet den 25. oktober 2018.

Et stort tema er Skoleforeningens underskud, som ifølge den seneste prognose kan komme til at ligge på to millioner euro for 2018. Det er 800.000 euro lavere end prognosen før, da der fra tyske pengegivere har været penge tilovers til Skoleforeningens dagtilbud.

Vil undgå fyringer

Allerede i 2019 kan Skoleforeningen sikre sorte tal på bundlinjen, hvis det lykkes at spare ti lærerstillinger og fem gymnasielærerstillinger. Den trend kan fastholdes, hvis samme antal stillinger spares i 2020 – i 2021 er der blot brug for at fjerne fem lærerstillinger fra budgettet. Samlet giver det en besparelse på 4,5 millioner euro om året.

»Dertil ser vi nogle muligheder for at forøge indtægter nogle steder og reducere udgifter andre steder – dem præsenterer vi naturligvis sammen med budgetforslaget«, står der i svaret.

Styrelsen og direktionen vil undgå at fyre lærere. Derfor skal Skoleforeningen indhente udgifterne til de 45 stillinger ved at øge lærernes undervisningstid. Skoleforeningens revisor, BDO, har påpeget, at grundskole- og gymnasielærerne har 20 procent færre undervisningstimer end deres kolleger i Danmark. Det giver et sparepotentiale, som er stort nok til at dække Skoleforeningens underskud selv uden skolelukninger.

En lukning af skolerne Kobbermølle, Vestermølle, Risby og Bøl-Strukstrup vil give en samlet besparelse på 1,4 millioner euro.

Brugerbetaling dur ikke

Skoleforeningen vil ikke pille ved lærernes løn, da den ligger tilstrækkeligt tæt på lønnen i Danmark, til at det er muligt at tiltrække danske lærere til Sydslesvig.

Styrelsen og direktionen afviser forslag om at anvende brugerbetaling til at redde de lukningstruede skoler. Brugerbetaling ville stride imod Skoleforeningens selvopfattelse og sætte spørgmålstegn ved, om de danske skoler er berettiget til 100 procent støtte fra Slesvig-Holsten.

»Vi er af forskellige grunde juridisk set en privat forening, men ser os på alle måder som det offentlige system for det danske mindretal«, står der i svaret.

Det nytter heller ikke at hæve prisen på materialer, da et højere prisskilt skal matches med tilsvarende dyrere materialer.

kommentar
deling del

Skriv et svar