Single Daily
af

Rasmus Meyer

Medlem af Sydslesvigudvalget føler sig ført bag lyset af SSF

– Det er min opfattelse, at når der står Mindretallenes Hus uden på bygningen, så er det også Mindretallenes Hus.

Det siger Martin Henriksen, Dansk Folkeparti (DF), medlem af Folketinget og medlem af Sydslesvigudvalget, efter at formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen, og SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, mandag meddelte, at forhuset i Nørregade på ingen måde har med projektet Mindretallenes Hus at gøre.

Læs også: Mindretallenes Hus splitter stadig mindretallet

I den gamle købmandsbutik, som SSF ejer, har FUEN et kontor. Butiksvinduet bærer flere steder påskriften »Mindretallenes Hus«.

Desuden har SSF i flere ansøgninger beskrevet, at Mindretallenes Hus består af to bygninger: Det gamle historiske pakhus og den gamle købmandsbutik fra familien Petersen.

Martin Henriksen (DF) langer kraftigt ud mod SSFs ledelse. (Arkivfoto)

Martin Henriksen (DF) langer kraftigt ud mod SSFs ledelse. (Arkivfoto)

Føler sig snydt

Martin Henriksen har på baggrund af tidligere SSF-ansøgninger og påskriften på købmandsbutikkens gadevindue en klar holdning til sagen.

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, at SSF-ledelsens håndteringen af det projekt er under al kritik. Jeg har fornemmelsen af, at man forsøger at snyde sig til støtte til Mindretallenes Hus. Det er ærgerligt, for jeg har altid haft stor respekt for SSFs arbejde og engagement, men det er, som om man har stirret sig blind på det her projekt, siger Martin Henriksen.

Christian Juhl (EL), ligeledes medlem af Folketinget og medlem af Sydslesvigudvalget, deler ikke Martin Henriksens syn på sagen.

Læs også: Oplysningsarbejdet om Mindretallenes Hus sat i gang

Christian Juhl forklarer, at det for ham er klart, at Mindretallenes Hus er det gamle uistandsatte hus inde i gården.

– Facadebygningen ud mod Nørregade hører til Flensborghus. Det er uden betydning, at huset benyttes eller har været benyttet af FUEN, forklarer Christian Juhl, der agter at vurdere SSFs ansøgning om midler til renovering og sanering af Nørregade 78 på lige niveau med alle andre ansøgninger, som Sydslesvigudvalget modtager.

Formanden for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen (V), minder om, at der på billedet af den bygning, det drejer sig om, står Mindretallenes Hus, og at FUEN i dag har et kontor med navn Mindretallenes Hus i bygningen.

– Det kan godt være, at man kan skille disse to ting ad, men der kan i hvert fald være en stor fare for, at det
blandes sammen, når man bruger navnet Mindretallenes Hus de pågældende steder, siger Anni Matthiesen.

Det forventes, at Sydslesvigudvalget sender svar ud om bevillingerne, når den danske aftale om en finanslov er på plads. Den bliver tredjebehandlet i Folketinget fredag.

SSF forsøger at opklare forvirring om Mindretallenes Hus

Sydslesvigsk Forening (SSF) sendte i forbindelse med forvirringen omkring SSFs ansøgning om støtte til renovering og sanering af Nørregade 78 tirsdag en email ud til talrige personer i mindretallet og til andre med forbindelse til det danske mindretal i Sydslesvig. Under overskriften »En storm i et glas vand – igen« slår SSFs formand, Jon Hardon Hansen, og SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, i mailen blandt andet fast, at SSF i forbindelse med en anlægsansøgning for 2018 ikke har søgt midler til Mindretallenes Hus hos Sydslesvigudvalget, der i 2016 enstemmigt sagde nej til at støtte projektet.

Under samrådsmødet onsdag den 13. december 2017 forklarede Jon Hardon Hansen, at ansøgningen til Sydslesvigudvalget var en fodfejl.

Den fejl mener nogle nu, at SSF har gentaget ved at søge om støtte til Nørregade 78, men i mailen gør SSF det klart, at der er søgt midler til Nørregade 78, Carsten Petersens bygning, der intet har med byggeprojektet Mindretallenes Hus at gøre.

– Mindretallenes Hus er pakhuset, forhuset Nørregade 78 er blot en almindelig SSF-ejendom, står der i mailen, hvorefter SSF melder ud, at SSF ikke agter at indkalde til et ekstraordinært samrådsmøde.

Men – som der fremgår af Martin Henriksens udsagn – er der fortsat forvirring omkring, hvad der hører til Mindretallenes Hus, og hvad der ikke gør.

Det er her, at vandene skilles. Der står »Haus der Minderheiten« på vinduet til den tidligere købmandsforretning i Nørregade - og her må det høre til, mener Martin Henriksen (DF), der er medlem af Sydslesvigudvalget. SSF pointerer, at det ikke hører med til projektet. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Det er her, at vandene skilles. Der står »Haus der Minderheiten« på vinduet til den tidligere købmandsforretning i Nørregade – og her må det høre til, mener Martin Henriksen (DF), der er medlem af Sydslesvigudvalget. SSF pointerer, at det ikke hører med til projektet. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

En af forklaringerne hertil er SSFs egne formuleringer i tidligere ansøgninger.

I projektbeskrivelsen fra 2012, som Sydslesvigudvalget har fået, står der tydeligt, at Mindretallenes Hus består af to bygninger: Det gamle historiske pakhus og den gamle købmandsbutik fra familien Petersen.

Læs også: Leder: Er Mindretallenes Hus det værd?

Den samme formulering brugte SSF i 2014 i ansøgningen til »Bundesprogramm Projekte des Städtebaus«, det vil sige forbundets projektmidler om bysanering.

I ansøgningens overskrift står der »renovering af et pakhus og en købmandsbutik: De europæiske mindretals hus« (På tysk: Renovierung eines Packhauses und Kaufmannsladens: Haus der Minderheiten Europas).

Længere inde i ansøgningen gentages, at Mindretallenes Hus, som har været mindretallets og SSFs ide, består af pakhuset og købmandsbutikken. Der står ligeledes, at der skal være kontor i købmandsbutikken.

SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, meldte mandag ud, at mindretalsorganisationen FUEN, der for tiden har kontor i købmandsbutikken, rykker ud af lokalerne, når Mindretallenes Hus bliver etableret i pakhuset. Det fremgår ikke af ansøgningen til Berlin.

I ansøgningen til Sydslesvigudvalget i 2016 nævnes kun pakhuset. Købmandsbutikken er ikke en del af den ansøgning.

Læs også: Mindretallenes Hus truer økonomien i Sydslesvig

Kommunalt krav

Clemens Teschendorf, der er talsmand for Flensborg Kommune, bekræfter i en kommentar over for DR Syd, at Flensborg har givet tilsagn om et tilskud på 274.000 euro. Men det forudsætter, at mindretallet bakker op om Mindretallenes Hus.

– Vi synes egentlig, at projektet er en god ide, men vores deltagelse afhænger af, at mindretallet siger, at de vil have det – og er enige om det, siger Clemens Teschendorf til DR Syd.

kommentar
deling del
Mindretal
Mindretal
af

Thomas Schumann

Medlem af Sydslesvigudvalget føler sig ført bag lyset af SSF

Efter at Sydslesvigsk Forening (SSF) har sendt en klar melding ud om, at forhuset i Nørregade 78 intet har med Mindretallenes Hus at gøre, kommer Martin Henriksen (DF), medlem af Sydslesvigudvalget, med en lige så klar udmelding: Han føler sig snydt af SSFs ledelse.
Efter at Sydslesvigsk Forening (SSF) har sendt en klar melding ud om, at forhuset i Nørregade 78 intet har med Mindretallenes Hus at gøre, kommer Martin Henriksen (DF), medlem af Sydslesvigudvalget, med en lige så klar udmelding: Han føler sig snydt af SSFs ledelse.

– Det er min opfattelse, at når der står Mindretallenes Hus uden på bygningen, så er det også Mindretallenes Hus.

Det siger Martin Henriksen, Dansk Folkeparti (DF), medlem af Folketinget og medlem af Sydslesvigudvalget, efter at formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen, og SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, mandag meddelte, at forhuset i Nørregade på ingen måde har med projektet Mindretallenes Hus at gøre.

Læs også: Mindretallenes Hus splitter stadig mindretallet

I den gamle købmandsbutik, som SSF ejer, har FUEN et kontor. Butiksvinduet bærer flere steder påskriften »Mindretallenes Hus«.

Desuden har SSF i flere ansøgninger beskrevet, at Mindretallenes Hus består af to bygninger: Det gamle historiske pakhus og den gamle købmandsbutik fra familien Petersen.

 

Føler sig snydt

Martin Henriksen har på baggrund af tidligere SSF-ansøgninger og påskriften på købmandsbutikkens gadevindue en klar holdning til sagen.

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, at SSF-ledelsens håndteringen af det projekt er under al kritik. Jeg har fornemmelsen af, at man forsøger at snyde sig til støtte til Mindretallenes Hus. Det er ærgerligt, for jeg har altid haft stor respekt for SSFs arbejde og engagement, men det er, som om man har stirret sig blind på det her projekt, siger Martin Henriksen.

Christian Juhl (EL), ligeledes medlem af Folketinget og medlem af Sydslesvigudvalget, deler ikke Martin Henriksens syn på sagen.

Læs også: Oplysningsarbejdet om Mindretallenes Hus sat i gang

Christian Juhl forklarer, at det for ham er klart, at Mindretallenes Hus er det gamle uistandsatte hus inde i gården.

– Facadebygningen ud mod Nørregade hører til Flensborghus. Det er uden betydning, at huset benyttes eller har været benyttet af FUEN, forklarer Christian Juhl, der agter at vurdere SSFs ansøgning om midler til renovering og sanering af Nørregade 78 på lige niveau med alle andre ansøgninger, som Sydslesvigudvalget modtager.

Formanden for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen (V), minder om, at der på billedet af den bygning, det drejer sig om, står Mindretallenes Hus, og at FUEN i dag har et kontor med navn Mindretallenes Hus i bygningen.

– Det kan godt være, at man kan skille disse to ting ad, men der kan i hvert fald være en stor fare for, at det
blandes sammen, når man bruger navnet Mindretallenes Hus de pågældende steder, siger Anni Matthiesen.

Det forventes, at Sydslesvigudvalget sender svar ud om bevillingerne, når den danske aftale om en finanslov er på plads. Den bliver tredjebehandlet i Folketinget fredag.

kommentar
deling del

Skriv et svar