Single Daily
af

Trine Flamming

Massiv nabohjælp til Tønder

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner støtter Tønders indsats for at tiltrække nye arbejdspladser. Også de sønderjyske kommuner bakker op.
Esbjerg, Varde og Fanø kommuner støtter Tønders indsats for at tiltrække nye arbejdspladser. Også de sønderjyske kommuner bakker op.

Tønder Kommune får nu fuld opbakning fra nabokommunerne Esbjerg, Varde og Fanø til ønsket om at trække nye skattearbejdspladser til Tønder.

De fire kommuner har et tæt samarbejde i erhvervs- og turismefællesskabet Business Region Esbjerg, og borgmester Henrik Frandsen i Tønder Kommune ser opbakningen som et synligt udtryk for, at kommunerne mener samarbejdet alvorligt.

– Det er flot, at vores nabokommuner bakker os op med konkret handling. Det vil helt sikkert have stor betydning for vores sag, siger Henrik Frandsen.

Tønder Kommune har netop lanceret et målrettet fremstød for at få nye skattearbejdspladser placeret i Tønder i tilknytning til det eksisterende skattecenter, der har til huse i det tidligere kaserneområde.

I forlængelse af denne lancering har borgmestrene Johnny Søtrup, Esbjerg, Erik Buhl, Varde, Erik Nørreby, Fanø, og Henrik Frandsen, Tønder, nu sendt en fælles henvendelse til skatteminister Karsten Lauritzen, hvor de opfordrer ministeren til at kigge mod det sydvestjyske område, specielt Tønder, når nye skattearbejdspladser skal placeres.

Stærkt fagligt miljø

Borgmestrene gør blandt andet opmærksom på, at Skat i Tønder allerede har gode erfaringer med at rekruttere nye medarbejdere, og de peger på, at udvikling af kvalitet i opgaveløsningen forudsætter et stærkt fagligt miljø. Og det findes allerede hos Skat i Tønder.

Borgmestrene fremhæver endvidere, at der er ledig kontorkapacitet hos Skat i Tønder, og at der kan skaffes endnu flere arbejdspladser i tilstødende bygninger i det tidligere kaserneområde.

Med udspillet fra de sydvestjyske kommuner er opbakningen til Tønder styrket markant. Tidligere har de sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev og Sønderborg sammen med UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) tilkendegivet støtte til Tønder.

– Det er lovende for vores landsdel, at vi er i stand til at stå sammen og kigge ud over egne kommunegrænser. Sammen kan vi løfte meget mere end hver for sig. I denne omgang kommer sammenholdet og fællesskabet Tønder til gavn. Næste gang er det måske en af de andre kommuner, siger Henrik Frandsen.

  • Som led i en genopretning af Skat skal der oprettes 1000 nye arbejdspladser, og en del af dem skal placeres uden for København.
  • Tønder har den nødvendige plads til flere skattearbejdspladser: I det tidligere kaserneområde, hvor det eksisterende skattecenter har til huse med ca. 170 medarbejdere, er der samlet set plads til cirka 400 arbejdspladser mere.
  • Der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed i og omkring Tønder, og der er god interesse for at arbejde hos Skat i Tønder. Da Skat i foråret 2016 opslog 50 nye stillinger i Tønder, kom der 470 ansøgninger.
  • Arbejdskraften i området er kendetegnet ved stor stabilitet. Sygefraværet ligger på 2,6 procent, hvilket er under landsgennemsnittet.
  • Tønder har fuld opbakning fra kommuner og erhvervsliv i det syd- og sønderjyske område.
  • kommentar
    deling del

    Skriv et svar