Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Maren Sørensen – Danmarks første kvindelige præst

Det har overrasket mig, at så mange i Sønderjylland og Sydslesvig ved, hvem Maren Sørensen er, siger forfatteren Pernille Juhl. Hun har skrevet en bog om den driftige kvinde - 60 år efter hendes død.
Det har overrasket mig, at så mange i Sønderjylland og Sydslesvig ved, hvem Maren Sørensen er, siger forfatteren Pernille Juhl. Hun har skrevet en bog om den driftige kvinde - 60 år efter hendes død.

I 1882 blev en af Danmarks helt store kvindeskikkelser, Maren Sørensen, født i Ål, Vestjylland. Maren Sørensen blev som den første kvindelige præst i Danmark ordineret i dølgsmål i Havrebjerg Frimenighedskirke i 1940.

Først i 1947 vedtog Rigsdagen endelig loven om kvinders adgang til at blive præster. Maren Sørensen var forud for sin tid og kunne foruden præst smykke sig med titler som frihedskæmper, kvindesagsforkæmper, sygeplejerske, plejemor og forstanderinde på Børnenes Helsehjem ved Sønder Vilstrup syd for Haderslev. Hun var altopofrende, viljestærk, modig og god til, hvad man i dag kalder fundraising. I 1952 blev hun belønnet med ridderkorset for sin enestående indsats i grænselandet. Allerede i 1934 blev hun æresmedlem af Dansk Sygeplejeråd.

Nu har forfatteren Pernille Juhl udsendt en historisk roman, »Marens vilje«, om Maren Sørensen, der fik en afgørende betydning i Sønderjylland og Sydslesvig.

Barndommen var præget af farbroderen Elias, som bedsteforældrene boede på aftægt hos. Farbroderen var stærkt religiøs, grænsende til det fanatiske, og han brændte den fire-årige Marens dukke med den begrundelse, at han var imod afgudsdyrkelse. Allerede som 12-årig besluttede Maren, at hun ville tjene Gud. Men hun tillagde kristendommen andre værdier, end farbroderen gjorde.

Dette billede er fra 1940. Maren Sørensen ses ed børnene Ruth og Niels. Fotografen er ukendt. Billedet er stillet til rådighed af Dansk Centralbibliotek.

Dette billede er fra 1940. Maren Sørensen ses ed børnene Ruth og Niels. Fotografen er ukendt. Billedet er stillet til rådighed af Dansk Centralbibliotek.

Rejste til Sønderjylland

Som 18-årig tog hun beslutning om at blive sygeplejerske. Motivationen havde hun efter at have passet sin døende mor gennem længere tid. Efter at have hørt et foredrag af frimenighedspræst Laurids Poulsen fra Bovlund bestemte hun sig i 1909 for at rejse til Sønderjylland. Her kom hun til at spille en uvurderlig rolle. Gennem frimenighedspræst Poulsen fik hun indtryk af, at landsdelen Slesvig havde brug for hjælp.

Sønderjyderne var stadig stærkt præget af Danmarks nederlag under krigen i 1864, da Danmark måtte afstå Slesvig-Holsten til Tyskland. Gennem fire årtier virkede Maren Sørensen som omrejsende sygeplejerske, sjælesørger og prædikant for mange mennesker i grænselandet blandt det danske mindretal.

I 1920 blev hun leder på Børnenes Helsehjem, et rekreationshjem for svagelige børn, i Sønder Vilstrup syd for Haderslev. Der var brug for ekstra fokus på børns sundhed og helse efter de barske krigsår. På Børnenes Helsehjem modtog hun gennem mere end 25 år om sommeren børn fra Sydslesvig og Sønderjylland på længerevarende ophold, hvor de fik frisk luft og god mad, der kunne give mere sul på kroppen. Ved Helsehjemmets 25 års jubilæum havde over 7000 børn, heraf en tredjedel fra Sydslesvig, boet på hjemmet i flere uger om sommeren. I Valsbøl, tæt på Flensborg, fortsatte Maren Sørensen sit virke som omrejsende sygeplejerske og sjælesørger om vinteren. Efter genforeningen i 1920 havde det danske mindretal syd for grænsen ekstra behov for støtte, også til at vedligeholde det danske sprog.

I Valsbøl holdt hun mange prædikener og arrangerede gæsteprædikener af mange frimenighedspræster fra Danmark. I 1940 blev hun ordineret i Havrebjerg Frimenighedskirke af frimenighedspræsten Niels Dael. Allerede i 1923 havde hun etableret en kirke hos gode venner i en staldbygning i Valsbøl, der senere blev udskiftet med »Valsbølhus«, som hun fik opført i 1930.

Forfatter til »Marens vilje«, Pernille Juhl, var overrasket over, at Maren Sørensen stadig er kendt i både Sønderjylland og grænselandet, selvom det er mere end 60 år siden at hun døde. Foto: Privat

Forfatter til »Marens vilje«, Pernille Juhl, var overrasket over, at Maren Sørensen stadig er kendt i både Sønderjylland og grænselandet, selvom det er mere end 60 år siden at hun døde. Foto: Privat

En stor overraskelse

Ud over at tjene som samlingspunkt og kirke for hele omegnen rummede huset flere sygestuer til indlæggelse af patienter med behov for ekstra pleje.

– Det har i den grad overrasket mig, hvor kendt Maren Sørensen stadig er i Sønderjylland og grænselandet. Selvom det er mere end 60 år siden, hun døde, huskes hun stadig af mange, siger Pernille Juhl.

– Maren Sørensen fik mange penge og andre gaver foræret af velhavende gårdmænd i Danmark, der ville støtte den gode sag. I midten af 1920erne fik hun foræret en bil. Det betød, at hun måtte tage kørekort. Den dag, hun fik det, sagde kørelæreren til hende: »Det er bedst, De holder Dem fra at køre i byerne.«

Siden fik hun en garage med to porte, så hun slap for at bakke ind, fortæller Pernille Juhl.
Maren Sørensen indtalte i sine sidste år sine erindringer, som blev udsendt i Danmarks Radio i 1956-1957. I 1982, 100-året for hendes fødsel, afsløredes på Folkehjem i Aabenraa et portræt, malet af Viggo Kragh-Hansen.

Pernille Juhl: Marens vilje (Juhl’s forlag), 412 sider, 249,95 kroner (vejledende). Ebog og lydbog findes som alternativ til papirbogen. Lydbogen er indlæst af Klaus Elmer.

kommentar
deling del

Skriv et svar