Single Daily
af

Jens Nygaard

Mange ufaglærte pendler til Danmark for at få arbejde

Omkring 14.500 personer pendler over den dansk-tyske grænse på arbejde - mere end ni ud af ti tager nordpå for at finde beskæftigelse. En ny gruppe pendlere er tyskere, som køber hus nord for grænsen.
Omkring 14.500 personer pendler over den dansk-tyske grænse på arbejde - mere end ni ud af ti tager nordpå for at finde beskæftigelse. En ny gruppe pendlere er tyskere, som køber hus nord for grænsen.

– Op mod en tredjedel af de mange, som pendler over grænsen for at komme på arbejde i nabolandet, er folk med en meget lille uddannelse. Men det er også logisk nok. For dem er det økonomiske incitament størst.

Sådan lyder det fra den daglige leder af Region Sønderjylland/Schleswig, Peter Hansen. Han har sammen med sine medarbejdere også det hverv at rådgive de mange grænsependlere.

Regionens seneste skøn viser, at der er omkring 14.500 pendlere i det dansk-tyske grænseland. Det er et antal, som har ligget nogenlunde stabilt i de seneste år. Og det er i helt overvejende grad folk, som er bosat syd for grænsen, der pendler for at komme på arbejde i Danmark.

I alt skønnes det, at 13.800 af pendlerne rejser nordpå for at komme på arbejde. Det er de tyske statsborgere, og dertil kommer et stigende antal danske statsborgere, som vælger at slå sig ned syd for grænsen, men vedbliver med at arbejde i Danmark.

– Specielt for folk med meget lidt uddannelse er der en stor lønforskel. I Tyskland ligger mindstelønnen på 8,90 euro i timen, mens der i Danmark stort set ikke er nogen, der arbejder for mindre end 13,50 euro i timen, fortæller Peter Hansen.

Regionskontoret og Peter Hansen har noteret sig en ny gruppe af pendlere, nemlig tyskere, som køber fast ejendom i Danmark.

Regionskontoret og Peter Hansen har noteret sig en ny gruppe af pendlere, nemlig tyskere, som køber fast ejendom i Danmark.

Sygesikring følger med

Han peger også på, at arbejde i Danmark medfører, at man får en sygeforsikring, som man ikke skal betale særskilt til hver måned. Det opvejer efter hans bedømmelse stort set den højere danske skat.

De mange tyske grænsependlere i Danmark er en økonomisk gevinst for kongeriget. En undersøgelse viser, at grænsependlere med arbejde i Sydjylland betalte 358 millioner kroner i skat i 2015. Samtidig er der ikke de store samfundsmæssige omkostninger forbundet med denne gruppe, blandt andet fordi deres børn fortsat typisk går i skole syd for grænsen.

Det er for øvrigt typisk mænd, der pendler over grænsen for at arbejde. Og der er ikke ret mange, der arbejder inden for landbruget. Her kommer de udenlandske medarbejdere ofte østfra.

Hvis man tager arbejde på den anden side af grænsen, er der en række forskelle, som man skal være opmærksom på. Derfor indhenter de fleste i forvejen informationer, og det sker blandt andet fra regionens Infocenter Grænse.

– Det er mit indtryk, at de fleste søger informationer i forvejen, fortæller Peter Hansen. Han kan også se, hvad der ofte sker, hvis det ikke har været tilfældet. Så kommer nogle af pendlerne senere og er fortvivlede over et eller andet, som de ikke har været klar over.

Ny pendlertype

Folkene fra regionskontoret har også i den seneste tid bemærket, at der er en ny gruppe af grænsependlere, der trækker den modsatte vej: Det er tyskere, som køber hus eller lejlighed lige nord for grænsen, hvor priserne er meget lavere. Faktisk ofte under det halve af, hvad man må betale for fast ejendom syd for grænsen. Disse tilflyttere er der kommet flere af i de seneste år – og mange af dem vedbliver med at arbejde syd for grænsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar