Single Daily
af

Jan Christensen

Lunde Larsen afkræfter: Ingen planer om vildsvinehegn ved Flensborg fjord

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tror på, at det kommende vildsvinehegn vil sænke antallet af vildsvin over den dansk-tyske landegrænse markant.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tror på, at det kommende vildsvinehegn vil sænke antallet af vildsvin over den dansk-tyske landegrænse markant.

Det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse vil blive opstillet efter aftale med de tyske myndigheder, og fra dansk side mener myndighederne ikke, at særligt mange vildsvin vil tage turen over Flensborg Fjord og dermed undgå det 70 kilometer lange hegn.

Det skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar til Enhedslistens Maria ­Reumert Gjerding, der i sin tid stillede ikke færre end ti spørgsmål vedrørende det omstridte hegn.I mellemtiden er Maria Reumert Gjerding blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening og har nedlagt sit folketingsmandat.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti vil spærre den dansk-tyske i grænse i Sønderjylland med et halvandet meter højt hegn for at holde eventuelt smittede vildsvin og dermed den frygtede afrikanske svinepest ude af landet. Det sker altsammen for at sikre den danske milliardeksport af svinekød.

Fra dansk side er man indstillet på helt at udrydde bestanden af vildsvin i samarbejde med landets jægere, men Esben Lunde Larsen erkender, at vildsvin også i fremtiden kan krydse grænsen de steder, hvor der ikke er hegn – blandt andet i forbindelse med de mange grænseovergange.

Under alle omstændigheder fastslår ministeren, at hegnet vil begrænse antallet af vildsvin, der kommer til Danmark sydfra, og derved bliver det nemmere at udrydde vildsvin i Danmark.

Maria Reumert Gjerding ønskede blandt andet at vide, om Danmark overvejer at etablere en form for hegn gennem fjorden, men det afkræfter ministeren. Esben Lunde Larsen henviser i stedet til, at der ifølge Fødevarestyrelens skøn kun vil være ganske få vildsvin, som vil tage turen over fjorden. Det sker kun få dage efter, at en vaks fotograf filmede ikke færre end 15 vildsvin, der krydsede Slien en stille morgen.

Ministeren slår samtidig fast, at vildsvinene sikkert vil forsøge at forcere det kommende hegn – eksempelvis på grund af vildsvinejagt, sult eller brunst. Men de finder næppe en åbning, og derfor forventer man fra dansk side, at vildsvinene vil vende tilbage til deres naturlige levested.

Enhedslisten ønskede også svar på, om det planlagte hegn vil følge grænsen eller følge de enkelte lodsejeres jorde. Her understreger ministeren, at hegnet vil blive udformet, så det tager mest muligt hensyn til lokale forhold. Det vil blandt andet dreje sig om hegning omkring bymæssig bebyggelse, tværgående veje og stier, vandløb og tilstødende sumpede områder ud i sø- og havområder samt ved vindmøller og større jernbane- og vejtracéer, skriver Esben Lunde Larsen. Langs med hegnet vil der blive etableret adskillige såkaldte færiste, der forhindrer vilde dyr i at krydse grænsen, mens mennesker uden problemer kan. Endelig slår miljø- og fødevareministeren fast, at hegnet kun er beregnet til at holde vildsvin ude af Danmark og altså ikke etableres for at stoppe illegal indvandring langs den grønne grænse.

– Hegnet planlægges ikke forsynet med pigtråd, strøm eller alarmer. I forbindelse med udformning af hegnet vil der blive taget hensyn til, at eksempelvis adgang ved nogle af de mindre eksisterende adgangsveje sikres ved etablering af låger eller færiste, skriver ministeren i sit svar til Enhedslisten.

Driften og vedligeholdelsen af det kommende vildsvinehegn til koste 4,5 millioner kroner årligt,

kommentar
deling del

Skriv et svar