Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Lukningstrussel overrasker skoleleder – føles som et slag i ansigtet

Beregnede besparelser på 150.000 euro, hvis alle børn forlader Dansk Skoleforening ved en nedlæggelse af Vestermølle Danske Skole, føles af skoleleder Gitte Hougaard-Werner som et slag i ansigtet, fordi skolens indsats åbenbart ikke er ret meget værd for styrelsen.
Beregnede besparelser på 150.000 euro, hvis alle børn forlader Dansk Skoleforening ved en nedlæggelse af Vestermølle Danske Skole, føles af skoleleder Gitte Hougaard-Werner som et slag i ansigtet, fordi skolens indsats åbenbart ikke er ret meget værd for styrelsen.

Den sydligste danske skole og børnehave i Sydslesvig er blandt de små institutioner, der står over for en truende lukning i løbet af de næste tre år, hvis fællesrådet følger anbefalingen fra Dansk Skoleforenings styrelse.

Flytter alle børn med fra Vestermølle til Rendsborg, er der beregnet en besparelse på ca. 250.000 euro, men selv hvis alle forlader mindretallet, er der stadig tale om en besparelse på 150.000 euro, lyder vurderingen i en rapport om mulige strukturændringer i de kommende år.

– Reelt er der dog kun tale om en besparelse på ca. 15.000 euro, fordi den beregnede besparelse på 150.000 euro beror på, at to lærere kan flytte fra Vestermølle til Rendsborg, og man derfor kan undlade at nybesætte to ledige stilinger der. 15.000 euro! Mere er vor indsats åbenbart ikke værd for styrelsen, er skoleleder Gitte Hougaard-Werners umiddelbare reaktion på rapporten.

På et skoleledermøde var hun og kollegerne blevet informeret om, at man så nærmere på fremtiden for ti skoler med hensyn til pædagogik, økonomi og betydning for mindretallet. På forhånd var skolerne på øerne sikret overlevelse, og det blev oplyst, at også andre skoler kunne komme på tale til en »ø-status«.

– Med vores geografiske placering gik jeg ud fra, at det sidste ville kunne komme på tale for os. Den forventede reelle besparelse ved en nedlæggelse af Vestermølle Danske Skole er intet i forhold til det, som mindretallet risikerer at tabe. En lukning betyder for mindretallet, at det trækker sig tilbage fra Ejderen i denne del af Sydslesvig, frygter Gitte Hougaard-Werner.

Beregnede besparelser på 150.000 euro, hvis alle børn forlader Dansk Skoleforening ved en nedlæggelse af Vestermølle Danske Skole, føles af skoleleder Gitte Hougaard-Werner som et slag i ansigtet, fordi skolens indsats åbenbart ikke er ret meget værd for styrelsen. Foto: Lars Salomonsen.

Beregnede besparelser på 150.000 euro, hvis alle børn forlader Dansk Skoleforening ved en nedlæggelse af Vestermølle Danske Skole, føles af skoleleder Gitte Hougaard-Werner som et slag i ansigtet, fordi skolens indsats åbenbart ikke er ret meget værd for styrelsen. Foto: Lars Salomonsen.

Nyheden fik hun allerede onsdag, men med pålæg om først at drøfte det med nogen torsdag. Torsdag afbrød hun derfor sin ferie og tog kontakt til den lokale repræsentant i fællesrådet, der var lettet over endelig at kunne drøfte situationen med andre. I fællesskab indkaldte de til et forældremøde sidst på eftermiddagen og planlagde trods efterårsferien at få indkaldt til yderligere et møde i næste uge.

– Vi har fem uger til at forsøge at overbevise fællesrådet om, at det er en dårlig beslutning. Det er ikke meget, men vi vil gøre, hvad vi kan, forsikrer skolelederen.

– Vi havde for nylig besøg af Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen, der var begejstret for vor måde at drive skole på. Også fra Grænseforeningen har vi haft adskillige besøg, hvor deltagerne også har været glade for det, de her har oplevet. Vor egen styrelse har vi derimod ikke set her. Hvordan er de kommet med anbefalingen uden at have været i Vestermølle, undrer Gitte Hougaard-Werner sig.

Støtte får hun også fra Dagny Geppert, der er er tidligere lærer på Ejderskolen. På Facebook skriver hun, at hun blev ret chokeret ved oplysningen om en truende lukning af Vestermølle Danske skole.

»Jeg forstår, at man skal spare, men en lukning af denne, siden oprettelsen særdeles velfungerende skole, ville være intet mindre end en katastrofe for det danske mindretal på egnen. På Ejderskolen i Rendsborg har jeg og mine kolleger gennem tiderne nydt godt af de mange dygtige elever, som vi fik fra denne lille, men særdeles virksomme skole med engagerede lærere og en interesseret og aktiv forældrekreds. Denne skole er intet mindre end en »bastion« for danskheden i området«, skriver Dagny Geppert.

kommentar
deling del

Skriv et svar