Single Daily
af

Rasmus Meyer

Lukningstruet børnehave oppe i det røde felt – vil kæmpe for overlevelse

Skoleforeningens styrelse anbefaler lukningen af børnehaven Harreslevmark for at lægge den sammen med Harreslev Børnehave. Personalet i Harreslevmark kan ikke genkende styrelsens argumenter og gør nu klar til at kæmpe for at bevaringen af Harreslevmark.
Skoleforeningens styrelse anbefaler lukningen af børnehaven Harreslevmark for at lægge den sammen med Harreslev Børnehave. Personalet i Harreslevmark kan ikke genkende styrelsens argumenter og gør nu klar til at kæmpe for at bevaringen af Harreslevmark.

Personalet i den danske børnehave Harreslevmark inviterer i et åbent brev alle interesserede til to åbent-hus arrangementer i november. Arrangementerne holdes, fordi personalet vil vise forældre, fællesrådsmedlemmer, medlemmer af styrelsen i Dansk Skoleforening for Sydslesvig og andre interesserede, at børnehaven Harreslevmark er velfungerende og værd at bevare. Personalet slår fast, at der ikke er nogen nødvendighed for, at børnehaven skal lukkes og lægges sammen med Harreslev Børnehave.

Det er ellers den anbefaling, som styrelsen i Dansk Skoleforening for Sydslesvig kommer med i dets såkaldte strukturudviklingskatalog. Det blev sendt ud til alle fællesrådsmedlemmer, der ved et fællesrådsmøde den 25. oktober blandt andet skal forholde sig til styrelsens anbefalingen om lukningen af børnehaven Harreslevmark.

Skoleforeningen skriver i kataloget, at behovet for pladser i Harreslev fortsat stiger. Derfor skal den ene børnehave lukkes og sælges, mens den anden, beliggende klods op ad skolen, udvides. På den måde får Harreslev en superbørnehave med plads til 140 børn. Sammen med byens tredje børnehave, Harreslevløkke Daginstitution, betyder Skoleforeningens planer, at der i alt vindes 17 nye pladser.

Skoleforeningen foreslår sammenlægning af Harreslevmark Børnehave og Harreslev Danske Børnehave, der ligger ved siden af skolen. Foto: Tim Riediger

Skoleforeningen foreslår sammenlægning af Harreslevmark Børnehave og Harreslev Danske Børnehave, der ligger ved siden af skolen. Foto: Tim Riediger

Beliggenhed og tilstand

At det bliver Harreslevmark, der lukker, skyldes blandt andet beliggenheden. Samtidig argumenterer Skoleforeningen, at »sammenlægning af Harreslev og Harreslevmark Børnehave vil som ét nyt hus give børnene de rummelige lege- og læringsmuligheder, som lovgivning på området definerer som nutidens krav.«

Den formulering har fået personalet i Harreslevmark i det røde felt.

– Det efterlader et indtryk af, at Harreslevmark p.t. ikke rummer lege- og læringsmuligheder, som lovgivning på området definerer som nutidens krav, skriver personalet i det åbne brev.

Personalet kan ikke genkende det indtryk og har den tilsynsførende myndighed, Kreisjugendamt Schleswig-Flensburg, til at bakke op deres synsvinkel.

– Den tilsynsførende myndighed har på intet tidspunkt givet udtryk for, at børnehaven ikke opfylder de lege- og læringsmæssige krav, forklarer personalet.

Derimod har Kreisjugendamt Schleswig-Flensburg fremhævet husets gode stand.

Den vurdering passer ikke til Skoleforeningens egen vurdering, for i kataloget står der, at Harreslevmark ikke kan bringes op til mere moderne standart uden uforholdsmæssigt dyre investeringer.

Skoleforeningen foreslår sammenlægning af Harreslevmark Børnehave og Harreslev Danske Børnehave, der ligger ved siden af skolen. Foto: Tim Riediger

Skoleforeningen foreslår sammenlægning af Harreslevmark Børnehave og Harreslev Danske Børnehave, der ligger ved siden af skolen. Foto: Tim Riediger

Åbent-hus

Lørdag den 10., henholdsvis søndag den 11. november fra klokken 15-16.30 åbner personalet dørene, så man selv kan danne sig et billede af Harreslevmark. Invitationen gælder også medlemmer af fællesrådet, der i sidste ende afgør, om børnehaven lukkes for derefter at laves om til en kæmpe institution.

Forældreaften i Vestermølle

Også i Vestermølle Danske Skole er der stor interesse for, hvordan fremtiden for den danske institution kommer til at se ud. Skoleforeningens styrelse anbefaler, at Vestermølle lukkes.

– Derfor har mange henvendt sig til mig. De vil vide, hvad der sker, fortælle skoleleder Gitte Hougaard Werner.

Hun har valgt at indkalde til en stor forældreaften den 23. oktober klokken 18.

– Invitationen gælder ikke kun for vores forældre. Den gælder alle mindretalsmedlemmer i omegnen, forklarer Gitte Hougaard Werner, der har den holdning, at institutionslukninger berører hele mindretallet.

kommentar
deling del

Skriv et svar