Single Daily
af

Thomas Schumann

Lønstigning i Danmark vil også gavne sydslesvigske lærere

Lærerne i Sydslesvig kan se frem til 8,1 procent mere i løn over de næste tre år, hvis de danske lærere stemmer ja til det forlig, der er indgået i Danmark.
Lærerne i Sydslesvig kan se frem til 8,1 procent mere i løn over de næste tre år, hvis de danske lærere stemmer ja til det forlig, der er indgået i Danmark.

Mandag udsendte Danmarks Lærerforening en pressemeddelelse om, at der nu er indgået et forlig med Kommunernes Landsforening i overenskomstforhandlingerne om blandt andet folkeskolelæreres løn.

– Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive 8,1 procent over de næste tre år. Det er klart bedre end den lønudvikling, som arbejdsgiverne først havde foreslået, lyder det i pressemeddelelsen.

Hvis de danske lærere stemmer ja til aftalen, vil det også smitte af på mindretallets folkeskolelærere i Sydslesvig. Det bekræfter formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udo Jessen.

– Vi håber, at man i Danmark finder en fordragelig vej og en fornuftig afslutning på overenskomstforhandlingerne. Det vil så danne grundlaget for vores overenskomst, siger Udo Jessen.

Lønnen til lærere og pædagoger i Sydslesvig er låst til forhandlingerne i Danmark med såkaldte »dynamiske henvisninger«. Det betyder, at resultatet af forhandlinger nord for grænsen mere eller mindre automatisk overføres.
Kan gå ud over små skoler

Skoleforeningen og Dansk Lærerforening i Sydslesvig afsluttede deres egne overenskomstforhandlinger i marts, hvor arbejdstiden blandt andet blev hævet fra 26 timer om ugen til 27.

Den ekstra ugentlige time skal hjælpe Skoleforeningens pengekasse, som står overfor et underskud på 1,7 millioner euro ved udgangen af 2018. I alt skal Skoleforeningen spare omkring fem millioner euro frem til 2021.

Udo Jessen fortæller, at en lønstigning på 8,1 procent også vil få betydning for de fremtidige spareøvelser.

– Det indgår i en samlet budgetramme. Vi skal spare penge og så må vi se på, hvordan vi gør det. Derfor har vi i forhold til skolesammenlægninger sagt, at der er nogle parametre, som skal opfyldes, før der kan være en sammenlægning. Det gælder eksempelvis små skoler, som uden større udgifter kan sluges af større skoler og hvor kørsel til og fra skole ikke vil koste ekstra, forklarer Udo Jessen.

Skoleforeningens lønbudget for lærerne ligger på godt 34 millioner euro. Med den danske lønstigning vil det sydslesvigske lønbudget efter tre år skulle ligge på 36,8 millioner euro.

kommentar
deling del

Skriv et svar