Single Daily
af

redaktionen

LIVE: Coronaprotester er ebbet ud

Her får du overblikket over Corona-krisens udvikling i Tyskland. Vi opdaterer alle ugens dage fra 7.30-22.30.
Her får du overblikket over Corona-krisens udvikling i Tyskland. Vi opdaterer alle ugens dage fra 7.30-22.30.

Godnat og på gensyn

30.05.2020 22.30

Flensborg Avis indstiller opdateringerne. Men vi er tilbage søndag morgen.

Coronaprotester er ebbet ud

30.05.2020 19.00

I flere tyske byer var der lørdag demonstrationer mod coronareglerne. Men i takt med at stadig flere delstater lemper reglerne, er deltagertallet langt lavere end i tidligere weekender. Mange steder var der også moddemonstrationer, hvor deltagerne protesterede mod højreekstremister og konspirationsteoretikere.

I Frankfurt am Main var der i alt rundt regnet 550 deltagere ved flere forskellige arrangementer. Politiet skred ind efter sammenstød mellem tilhængere og modstandere af coronareglerne. Fire personer blev anholdt. To af dem er sigtet for at have angrebet politifolk.

Desuden kan fem se frem til bøder for at overtræde afstandsreglerne.

– Men i overvejende grad var demonstrationerne fredelige, oplyser politiet.

I Berlin var der langt færre deltagere end anmeldt. Ved flere arrangementer var der kun omkring 50 deltagere. Protesterne forløb i det store og hele fredeligt, oplyser politiet, der havde omkring 550 betjente på gaden. Også i Berlin var både coronaskeptikere og moddemonstranter i aktion.

Ved en demonstration arrangeret af den kendte veganerkok Attila Hildmann nær kanslerkontoret mødte cirka 150 deltagere op, da antallet var på sit højeste. I Berlin gælder der ikke længere grænser for deltagertallet ved demonstrationer.

I Bayern fandt en af de største forsamlinger sted i München. Her demonstrerede omkring 700 mennesker under mottoet: Fællesskab for frihed og selvbestemmelse. Ifølge politiet var alt roligt, og afstandsreglerne blev overholdt. En afgørelse fra forfatningsdomstolen havde fastlagt, at maksimalt 1000 måtte deltage i protesten.

Kun meget få kom

I Nürnberg var der anmeldt hele fire protester mod coronareglerne. Politiet betegner fremmødet som meget beskedent.

I Thüringen skønner politiet, at omkring 450 personer i hele delstaten demonstrerede. På forhånd var 1400 deltagere ellers anmeldt i blandt andet Erfurt, Jena, Weimar og Nordhausen. I Thüringen vil ministerpræsident Bodo Ramelow indføre vidtgående lettelser af coronabestemmelserne.

Ved store demonstrationer mange steder i Tyskland i tidligere weekender har op til 10.000 deltaget. Enkelte steder er det også kommet til mindre sammenstød med politiet.

(dpa)

Omkring 700 deltog i lørdagens demonstration i München. Foto: Sven Hoppe/dpa

To storfamilier er smittet med coronavirus

30.05.2020 17.35

Efter et stort antal personer med tilknytning til en pinsemenighed i Bremerhaven blev smittet med coronavirus, er der nu et kraftig udbrud i det omliggende Niedersachsen. I Göttingen er adskillige blevet smittet i forbindelse med større, private sammenkomster, oplyser kommunen.

De smittede er for størstepartens vedkommende medlemmer af to storfamilier og stammer fra Göttingen og omegn. Formentlig er de blevet smittet sidste weekend.

For øjeblikket bliver alle kontaktpersoner i Göttingen Kommune og amtet testet for at få overblik over situationen. Også i denne weekend bliver der testet. Kredsen af kontakter er trecifret. Blandt dem er også 57 børn og unge. Deres skoler er informeret.

Ifølge de lokale sundhedsmyndigheder er 100 personer i og omkring Göttingen for øjeblikket syge af Covid-19. Det er 17 flere end fredag.

Hessische Niedersächsische Allgemeine fortæller, at at en person fra Göttingen er blevet sendt til samtale med en dommer. Vedkommende er under karantæne, men har gentagne gange overtrådt bestemmelserne og blandt andet bevæget sig rundt i midtbyen. Kommunen vil hverken afvise eller bekræfte, at der er en sammenhæng mellem vedkommende og det nye udbrud.

Efterhånden er 54 medlemmer af pinsemenigheden fra Bremerhaven testet positive. Åbenbart er de blevet smittet i forbindelse med en gudstjeneste.

(dpa)

Thüringen fastholder ønske om lempelser

30.05.2020 16.40

Thüringen vil bløde kontaktforbuddet i forbindelse med coronaepidemien op i midten af juni. Herefter skal der kun være tale om en anbefaling, oplyser Frank Schenker, der er talsmand for delstatens sundhedsministerium. Han bekræfter dermed en artikel i Thüringer Allgemeine.

Den nuværende regel foreskriver, at medlemmer af højest to hustande må forsamles. Ændres dette som foreslået, vil begrænsningen ikke længere være bindende, og der er heller ingen mulighed for at udskrive bøder.

Forbundsregeringen og delstaterne var ellers bleve enige om, at forlænge reglerne om grænser for kontakter frem til den 29. Juni. Aftalen går ud på, at maksimalt ti personer eller medlemmer af to husstande må mødes i det offentlige rum. Thüringen tog dog forbehold for aftalen.

Reglen om mindst halvanden meters afstand mellem enkeltpersoner og påbuddet om at bære mundbind i den kollektive trafik og forretninger vil Thüringen dog bibeholde, oplyser Schenker.

Regeringen vil indføre en øvre grænse for, hvornår de lokale myndigheder skal gribe ind med skærpede forholdsregler. Det skal ske, hvis der i løbet af en uge er 35 eller flere nye tilfælde i et lokalområde. For øjeblikket er den kritiske grænse 50 nye smittede.

Regeringen vil træffe beslutningen om de nye regler den 9. juni, hvorefter bestemmelserne kan træde i kraft den 11. eller 13. juni.

Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, har tidligere udtalt sig til fordel for en ordning, hvor der ikke er påbud udstedt af delstatsregeringen, men blot lokale regler. Dette har affødt omfattende kritik, men også opbakning i hele forbundsrepublikken.

(dpa)

Trods massiv kritik står Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, fast på sit ønske om at lempe coronareglerne. Foto: Gregor Fischer/dpa.

AfD vil stille regeringen til ansvar for fejl under epidemien

30.05.2020 16.16

AfD-fraktionen i forbundsdagen vil have nedsat en undersøgelseskommission, der skal tage stilling til forbundsregeringens krisestyring under coronaepidemien. Fraktionens sundhedspolitiske ordfører, Detlev Spangenberg, mener, der er sket fejl med alvorlige konsekvenser, der nu skal afdækkes.

– Regeringen må konfronteres med, at den snarere lod sig lede af skrækkelige billeder fra udlandet og tilhørende panik end af sagligt funderet videnskab. Formentlig var der ikke tilstrækkeligt med data til at begrunde indgrebene i økonomien, det sociale liv og frihedsrettighederne, mener Detlev Spangenberg.

En undersøgelseskommission kan indkalde vidner, der som regel bliver udspurgt for åbne døre og er forpligtet til at sige sandheden. Beviser bedømmes nogenlunde på samme måde som ved en retssag. For at nedsætte en kommission skal en fjerdel af de for øjeblikket 709 medlemmer af forbundsdagen. Med 89 mandater har AfD altså brug for forbundsfæller.

Også FDP har luftet tanken om en undersøgelseskommission eller den knap så skrappe metode med et undersøgelsesudvalg (Enquete-Kommission). FDPs stedfortrædende gruppeformand, Michael Theurer, begrunder ideen med tegn på betydelige forsømmelser fra både forbundsregeringen og delstaterne specielt ved epidemiens begyndelse.

Et undersøgelsesudvalg anvendes egentlig til at forberede komplekse love, hvor der også er brug for eksterne eksperter. Også her skal en fjerdedel af forbundsdagens medlemmer stemme for.

(dpa)

 

Økonomer frygter voldsom ledighed

30.05.2020 10.48

Økonomer fra Tysklands førende finansvirksomheder frygter betydelige og blivende konekvenser for arbejdsmarkedet og konjunkturerne på grund af coronakrisen.

– Jeg forventer en tydelig stigning i ledigheden med omkring 180.000 i maj. Hermed er 500.000 job gået tabt på kun to måneder. Hele de forløbne fem års positive udvikling er dermed smadret, siger Katharina Utermöhl fra Allia.

– Arbejdsmarkedet i Tyskland har reageret voldsomt på coronaepidemien og den efterfølgende nedlukning af samfundet. Hvis de hidtidige tegn holder stik, ender ledigheden i maj på over seks procent, og vi er på vej mod seks millioner arbejdsløse. Så høj var ledigheden sidst i 2016, forklarer Jens-Oliver Niklasch fra Landesbank Baden-Württemberg.

Han peger på, at ti millioner mennesker desuden er hjemsendt med delvis lønkompensation fra staten (Kurzarbeit).

– Kommer der ikke hurtigt og kraftig gang i konjunkturerne går mange af dem direkte fra hjemsendelse til ledighed, mener Niklasch.

(dpa)

Lufthansa kan leve med EUs krav

30.05.2020 10.33

Ledelsen i det kriseramte Lufthansa er parat til at acceptere EU’s betingelser for, at forbundsregeringen må yde milliardhjælp til koncernen. Det mededeler selskabet, efter forbundsregeringen og EU-kommissionen har indgået et kompromis.

EU kræver, at Lufthansa afgiver et antal start- og landingstilladelser i Frankfurt og München for at opretholde en fair konkurrence trods statsstøtten.

Forbundsregeringen er parat til at skyde omkring ni milliarder ind i virksomheden og overtager til gengæld 20 procent aktierne.

Endnu har Lufthansas bestyrelse dog ikke nikket ja til kravene fra EU.

(dpa)

Coronakrisen har bragt Lufthansa på randen af ruin. Foto: Boris Roessler/dpa.

Små og mellemstore virksomheder håber på tilskud

30.05.2020 09.26

Erhvervslivet i Tyskland kræver yderligere og hurtig hjælp.

– Flere ugers omsætning er forsvundet og kommer ikke tilbage, siger Eckhard Schwarzer, der er præsident for de små og mellemstore virksomheders interesseorganisation, Mittelstandsverbund.

Også efter genåbningen af butikkerne er kunderne tilbageholdende. Det betyder fortsat massive tab af omsætning hos mange virksomheder.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, har lovet yderligere hjælp til de små og mellemstore virksomheder. Allerede fra juni skal de have tilskud, fremgår det af et notat. Firmaer med færre end 250 beskæftigede har fra juni til december udsigt til op til 50.000 euro om måneden, som skal dække faste omkostninger til for eksempel husleje. Økonomiministeren forhandler for øjeblikket med finansministeriet om planen.

– Nu må målet være, at vi ikke ødelægger noget, som vi efterfølgende har brug for, så vores økonomi kan komme videre, mener Eckhard Schwarzer.

Han hilser Altmaiers forslag velkommen.

– Men tilskuddet vil højest kunne dække de faste omkostninger. Der bliver ikke noget til overs, så virksomhederne kan investere og købe varer. Derfor skal der være bedre adgang til hurtige lån fra statens investeringsbank, KfW, forklarer Schwarzer.

(dpa)

Kommuner har akut behov for hjælp

30.05.2020 08.35

Mens den tyske regeringskoalition forhandler om det kommende konjunkturprogram, understreger de tyske bykommuners sammenslutning, Deutscher Städtetag, behovet for hjælp.

– Kommunerne er den vigtigste, offentlige investor. Uden os kommer der ikke gang i konjunkturerne, siger sammenslutningens formand, Burkhard Jung til Rheinische Post.

Han advarer om, at kommunernes skatteindtægter i år vil falde med mindst 13 milliarder euro på grund af coronakrisen, hvor omkring en fjerdel af de lokale erhvervsskatter falder bort.

– Disse skatter er vores vigtigste indtægtsgrundlag, og vi har behov for erstatning, så vi kan investere fremover. Vi skal stadig bygge skoler, omstille trafikken og beskytte klimaet, understreger Burkhard Jung.

Jung bakker op om den tyske finansminister, Olaf Scholz. Denne ønsker, at den tyske stat og forbundslandene skal skal erstatte de manglende, lokale skatteindtægter, men også sanere kommunernes gamle gæld. Det sidste er flere delstater dog imod.

Forbundsregeringen vil tirsdag debattere det milliarddyre konjunkturprogram.

(dpa)

Leipzigs overborgmester, Burkhard Jung, er formand for de tyske bykommuners sammenslutning. Foto: Caroline Seidel/dpa.

Smittespredning er under kontrol

30.05.2020 07.45

Robert Koch Instituttet har på et døgn fået indberettet 738 nye tilfælde af smitte med coronavirus. Det oplyser instituttet lørdag morgen. Hermed er 181.196 personer testet positive siden epidemiens begyndelse.

8489 smittede er efterhånden døde. Det er en stigning på 39 i løbet af 24 timer.

164.900 smittede skønnes raske igen. Det er 800 flere på et døgn.

Reproduktionstallet ligger på 0,85. Det betyder, at hver smittet i gennemsnit giver virus videre 0,85 andre. Sålænge dette tal ligger under 1,0, falder antallet af nye smittetilfælde.

(dpa)

Godnat og på gensyn

29.05.2020 22.45

Flensborg Avis indstiller nu opdateringerne for i dag. Men lørdag morgen er vi tilbage igen.

Forhandlinger om redning af Lufthansa gør fremskridt

29.05.2020 22.40

I forhandlingerne mellem forbundsregeringen og EU-kommissionen om en en statslig redningspakke til Lufthansa sker der væsentlige fremskridt. Det siger kilder til dpa.

Endnu er forhandlingerne ikke afsluttet. Men der er opnået et delresultat.

Endnu mangler der dog et tilsagn fra Bruxelles til milliardhjælpen fra den tyske stat.

Lufthansa vil ikke kommentere situationen.

Den ansvarlige stedfortrædende formand for EU-kommissionen, Margrethe Vestager, betonede fredag, at planen for Lufthansa havde højeste prioritet.

Lufthansa risikere at skulle afgive start- og landetilladelser til konkurrenter i Frankfurt og München, hvis den tyske stat støtter flyselskabet,

– Hvis andre vil konkurrere med Lufthansa, skal de også kunne starte og lande, mener Margrethe Vestager.

Forbundsregeringen er klar med en hjælpepakke på ni milliarder euro til Lufthansa. Endnu har bestyrelsen ikke godkendt tilbuddet på grund af mulige modkrav fra EU.

(dpa)

Tusinder vil demonstrere mod coronaregler

29.05.2020 20.42

I adskillige tyske byer er der planlagt demonstrationer mod coronareglerne i den kommende weekend. Blandt andet er der anmeldt demonstrationer i Berlin, Stuttgart, Köln og München. Også moddemonstrationer er anmeldt mange steder, hvor deltagerne ønsker at protestere mod højreekstremisme og konspirationsteorier blandt coronaskeptikerne.

I Berlin er der for første gang i lang tid ingen øvre grænse for, hvor mange der må gå på gaden.

I Stuttgart har bystyret givet tilladelse til en demonstration med maksimalt 5000 deltagere.

(dpa)

Syge tør ikke gå til læge

29.05.2020 18.45

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, formaner borgerne om at gå til læge eller opsøge et sygehus, hvis de bliver syge af andre årsager end coronavirus under epidemien. Opfordringen kommer, fordi antallet af lægebesøg og behandlinger på sygehusene er dalet drastisk.

– Mange patienter er åbenbart bange for at blive smittet. Men den frygt er ubegrundet. Lægepraksisser og sygehuse har forberedt sig. Patienter med symptomer på coronasmitte bliver adskilt strengt fra andre. Læger og andet sundhedspersonale overholder alle standarder for sikkerhed, forklarer Jens Spahn til Bild.

Sygekasselægerne og sygehusens sammenslutning tilslutter sig opfordringen.

(dpa)

Sundhedsminister Jens Spahn forsikrer om, at det ikke er forbundet med noget smittefare at opsøge en læge eller et sygehus. Foto: Marijan Murat/dpa.

Regeringspartier er fortsat ikke enige om konjunkturprogram

29.05.2020 16.50

Den tyske finansminister, Olaf Scholz (SPD), vil hjælpe erhvervslivet, familierne og kommunerne i forbindelse med forbundsregeringens kommende konjunkturprogram. SPD foreslår blandt andet en bonus til børnefamilier. Bonussen skal være en enkeltstående udbetaling på 300 euro pr. barn. Pengene skal både aflaste familierne og øge efterspørgslen.

Koalitionspartnerne i CDU og CSU er dog skeptiske over for forslaget.

Ifølge Scholz skal konjunkturprogrammet gælde for 2020 og 2021. Han mener hjælpen kommer i rette tid, fordi en stor del af forholdsreglerne mod smittespredning, så vil være ophævet.

Særligt hård ramte brancher skal have målrettet hjælp. Olaf Scholz peger blandt andet på hotel- og restaurationsbranchen, rejsebureauer, underholdningsbranchen samt kunst og kultur.

Programmet skal ifølge finansministeren også omfatte beskyttelse af klimaet og øget digitalisering.

Ministeren genager sit forslag om hjælp til kommunerne, der store indtægter fra lokale erhvervsskatter på grund af den økonomiske krise. Finansministeren ønsker, at forbundsregeringen og delstaterne i fællesskab skal afbøde dette. Han foreslår også, at kommunerne skal have støtte fra den tyske stat og forbundslandene til at komme af med gammel gæld.

Det møder dog modstand specielt blandt de velstående forbundslande med konservative regeringer.

CDU og CSU i forbundsdagen ønsker mere fokus på moderne teknologier som kunstig intelligens, så Tyskland ikke bliver hægtet af. Virksomhederne skal aflastes med skattelettelser, så de kan investere. Desuden vil de to partier rydde ud i bureaukratiet.

(dpa)

Mange kunder er tabt for altid

29.05.2020 16.24

Nethandlen er coronakrisens store vinder. Branchens omsætning steg med mere end 24 procent i april sammenlignet med samme måned sidste år.

En stor del af detailbutikkerne fik først lov at genåbne i slutningen af måneden, og kunderne købte derfor i stedet ind digitalt. Det tendens blev også forstærket af frygten for smitte.

Eksperter tror, kundernes nye vaner varer ved.

– Butikkerne har også på sigt mistet en del af den omsætning, de tabte under nedlukningen, mener Joseph Frechen, der er ekspert i handelsforhold hos analyse- og rådgivningsvirksomheden Bulwiengesa.

Detailhandlens sammenslutning, Handelsverband Deutschland, frygter en snigende butiksdød blandt mange små og mellemstore handlende.

– Krisen er langtfra forbi, konstaterer sammenslutningens administrerende direktør, Stefan Genth.

Han mener, den traditionelle detailhandel Tyskland risikerer at miste omsætning for omkring 15 milliarder euro fra juni til december.

(dpa)

Institut fejlinformerede om smitte

29.05.2020 15.19

Tidligere fredag meddelte Robert Koch Instituttet, at der i løbet af et døgn var fundet 741 nye tilfælde af smitte med coronavirus. Instituttet oplyser nu, at der var sket en teknisk fejl, så nogle gamle tal var kommet med i opgørelsen. Det korrekte antal smittede i løbet af et døgn var omkring 560.

(dpa)

Politiker bliver truet på livet for sin kamp mod corona

29.05.2020 15.12

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, bliver truet og lagt for had på grund af sin kamp mod coronaepidemien.

– Had og hetz tiltager, skriver ministerpræsidenten fredag på Twitter, hvor han også udsender et billede af et brev, han har modtaget.

I brevet var der et lille reagensglas med påskriften 2019-nCo – positiv. Herefter stod der så en opfordring: Drik dette, så bliver du immun.

I beskeden på Twitter henviste Söder til lignende trusler mod viruseksperten Christian Drosten og forbundsdagsmedlemmet Karl Lauterbach, der er sundhedspolitisk ordfører for SPD.

– Konspirationsteoretikerne skaber et farligt klima. Det må vi ikke tillade. Politikerne må udvise rygrad og være fornuftens stemme, mener Söder.

(dpa)

Brevet til Markus Söder indeholdt angiveligt smitte.

Antallet af døde i april er det højeste i over 40 år

29.05.2020 14.54

Ifølge de foreløbige tal døde der i april i år otte procent flere mennesker i Tyskland end i gennemsnit i samme måned de fire tidligere år. Ifølge det tyske statistiske institut, Statistisches Bundesamt, mistede 82.246 livet i april. Man skal helt tilbage til 1977 for at finde en april måned med flere end 80.000 døde.

Ifølge de nyeste, tilgængelige tal var overdødeligheden til gengæld ubetydelig mellem slutningen af april og begyndelsen af maj. Det er nærliggende at antage en sammenhæng med coronaepidemien, skriver statistikerne.

Den største overdødelighed var der i uge 15 mellem den 6. og den 12 april. Her lå dødeligheden 13 procent højere end i gennemsnit for samme måned i de fire foregående år.

Specielt tre forbundslande prægede udviklingen mellem midten af marts og begyndelsen af maj. I Bayern døde der 18 procent flere end i de fire tidligere år. I Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen var overdødeligheden på henholdsvis 16 og fem procent.

Sammenlignet med resten af Europa er stigningen i de tyske dødstal dog beskeden. For eksempel Italien beretter om 49 procent flere døde i marts 2020 sammenlignet med gennemsnittet for årene mellem 2015 og 2019.

(dpa)

Tysk formandskab skal genrejse Europa

29.05.2020 13.38

At gøre Europa stærkt igen i fællesskab. Det bliver mottoet, når Tyskland den 1. juli overtager formandskabet i Europarådet.

– Det bliver centralt i vores formandskab at føre Europa ud af krisen. Vi vil tage imod udfordringerne. Et enormt bjerg af alle former for opgaver lander på vores bord, når vi igen skal have sat gang i økonomien, styrke det indre sammenhold og agere forenet over for andre, siger den tyske udenrigsminister Heiko Maas.

Tyskland vil engagere sig for at få Europa styrket ud af denne krise. Vi skal finde fælles og fremtidssikrede måder at overvinde coronakrisen på, hedder det i den tyske regeringserklæring.

Tyskland overtager formandskabet fra den 1. juli og seks måneder frem. I den tid leder landet møderne i Europarådet og sætter de politiske prioriteter. På grund af epidemien bliver programmet anderledes end planlagt. Kansler Angela Merkel har tidligere sagt, at epidemien har vendt alt på hovedet.

Kun de første skitser til programmet er kendt. Men vigtige temaer bliver forholdet til Storbritannien efter Brexit, beskyttelse af klimaet og det europæiske asylsystem.

(dpa)

Et enormt bjerg af opgaver lander på vores bord i forbindelse med formandskabet for EU, erkender udenrigsminister Heiko Maas. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

Vestager afviser særbehandling af Lufthansa

29.05.2020 13.04

EU-kommissionen forsvarer, at den vil stille krav til Lufthansa, hvis den tyske stat går ind og redder koncernen. Det handler ikke om at lægge hindringer i vejen for en redningsplan, men om at sikre den frie konkurrence. Det siger kommissionens næstformand Margrethe Vestager.

– For os har det høj prioritet at nå til enighed, og vi er i tæt kontakt. Jeg kan dog ikke sige, hvornår vi bliver færdige, siger Margrethe Vestager.

Vestager betoner, at reglerne er ens for alle. Medlemslande skal sikre, at der fortsat hersker samme udgangspunkt for konkurrencen i det indre marked, hvis de støtter et markedsdominerende selskab med mere end 250 millioner euro.

Forbundsregeringens redningsplan går ud på at forhøje Lufthansas aktiekapitel. Derefter overtager den tyske stat 20 procent af aktierne. Der bliver skudt op til 5,7 milliarder euro ind i selskabet og givet en kredit på op til tre milliarder euro.

Lufthansas bestyrelse har endnu ikke godkendt planen. Begrundelsen er risikoen for indgreb fra EU-kommissionen.

Forbundsregeringen forventer først, at forhandlingerne med EU er afsluttet efter pinse.

(dpa)

Som næstformand for EU-kommissionen har Margrethe Vestager blandt andet ansvaret for den frie konkurrence.

Inflationen er gået helt i stå

29.05.2020 12.15

Inflationen i eurozonen daler fortsat. Det statistiske kontor Eurostat opgjorde fredag prisstigningerne i maj til 0,1 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Det er den laveste inflation siden juni 2016. Sammenlignet med den foregående måned faldt priserne med 0,1 procent.

De lave energipriser er den primære forklaring på udviklingen. Prisen på energi er dalet med 12 procent på grund af faldet i oliepriserne.

Uforarbejdede levnedsmidler er til dels blevet væsentlig dyrere. Til gengæld er prisen for industriprodukter stort set uforandret.

Den europæiske centralbank tilstræber løbende prisstigninger på to procent om året. Det mål er for øjeblikket uden for rækkevidde. Eksperter regner heller ikke med, at situationen umiddelbart vil ændre sig. Coronakrisen vil formentlig lægge en dæmper på lønudviklingen og efterspørgslen, lyder argumentet.

(dpa)

Fagforeninger ønsker fradrag for hjemmearbejde

29.05.2020 11.35

De tyske fagforbunds hovedorganisation, Deutscher Gewerkschaftsbund, og sammenslutningen af skatteydernes rådgivningsorganisationer, Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine, foreslår, at der skal gives en skattemæssig bonus til ansatte, der har arbejdet hjemmefra i forbindelse med coronakrisen.

Hjemmearbejdet har medført øget forbrug af energi og telekommunikation, som de ansatte ikke umiddelbart får refunderet. Samtidig har de færreste hjem et regulært arbejdsværelse, der udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål og dermed kan trækkes fra i skat.

I et brev til den tyske finansminister, Olaf Scholz, foreslår de to parter, at arbejdsgiverne skal have mulighed for at udbetale en skattefri godtgørelse på 50 euro om måneden med tilbagevirkende kraft fra marts. Alternativt bør arbejdstagerne kunne trække 50 euro fra i skat om måneden.

(dpa)

BMW kæmper for at undgå fyringer

29.05.2020 10.57

BMW vil skære ned på antallet af ansatte. Koncernen forhandler lige nu med de ansattes repræsentanter i driftsrådet om at nedlægge 6000 af de i alt 126.000 arbejdspladser på verdensplan.

– De hidtidige forholdsregler er ikke tilstrækkelige til at styre BMW ud af denne enormt vanskelige situation. Foruden afspadsering, afvikling af ferie og hjemsendelser må vi nu tage yderligere skridt, forklarer personalechef Ilka Horstmeier.

BMW ønsker dog at undgå fyringer. I stedet undersøger firmaet muligheden for at sende ældre medarbejdere på pension før tid med en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de kun er to eller tre år under pensionsalderen.

Virksomheden ansætter de rundt regnet 800 lærlinge og elever, der afslutter deres uddannelser i koncernen i år. Samtidig garanterer BMW yngre medarbejdere, at de kan vende retur til koncernen, hvis de ønsker at blive fritstillet i forbindelse med efteruddannelse eller et studium.

I stedet for ekstra penge i forbindelse med ferie (Urlaubsgeld) får de ansatte flere feriedage.

Kontrakter om en ugentlig arbejdstid på 40 timer om ugen skæres ned til 35 timer.

– Vores mål er at have en plan klar allerede i juni, siger Ilka Horstmeier.

Normalt forlader cirka 5000 ansatte hvert år virksomheden. Halvdelen af disse går på pension. Allerede nu bliver det i hver eneste tilfælde efterprøvet, om en ledig stilling skal genbesættes.

På grund af tilbageslaget i økonomien er der for øjeblikket færre, der siger op for at skifte til en anden arbejdsgiver.

Ganske som VW og Daimler regner BMW underskud i dette kvartal. Salget er ringe, og der bliver kun arbejdet med et skiftehold i fabrikkerne.

Allerede ved BMWs generalforsamling i maj betegnede administrerende direktør Oliver Zipse prognoserne for 2020 som dystre.

En intern aftale garanterer samtlige arbejdspladser. Denne aftale gælder dog kun, hvis koncernen samlet set har overskud i løbet af et regnskabsår.

(dpa)

BMWs hovedsæde i München. Peter Kneffel/dpa.

FDP mister opbakning under coronakrisen

29.05.2020 10.03

For første gang i denne valgperiode ligger FDP under spærregrænsen på fem procent. Ifølge en meningsmåling gennemført for ZDF ville partiet kun opnå fire procent af stemmerne, hvis der var valg til forbundsdagen lige nu. Det er et fald på et procentpoint i løbet af 14 dage, skriver dpa.

Ved valget i 2017 opnåede FDP 10,7 procent af stemmerne.

CDU og CSU er fortsat den markant største fraktion med opbakning fra 39 procent af vælgerne. Det er en fremgang på et procentpoint .

De Grønne ville være næststørste parti i forbundsdagen med opbakning fra 19 procent af de stemmeberettigede, hvis der var valg lige nu. Det er en stigning på et procentpoint.

Opbakningen til SPD og Die Linke er uændret henholdsvis 15 og otte procent.

AfD taber et procentpoint og lander på ni procent.

Opbakningen til CDU og CSU har været næsten konstant stigende under hele coronakrisen.

Coronasmitte rammer kirke

29.06.2020 09.46

I en pinsemenighed ved Bremerhaven er mindst 20 personer blevet smittet med coronavirus. Allerede tirsdag havde myndighederne i Bremerhaven konstateret fem tilfælde. Smitten er under kontrol og bevæger sig i en snæver kreds af familiemedlemmer samt sociale kontakter, vurderer myndighederne.

Det er ikke oplyst, hvor mange der er i karantæne.

(dpa)

Nethandel har fået varigt gennembrud

29.05.2020 08.56

På trods af genåbnede butikker oplever kurerfirmaerne fortsat en markant forhøjet mængde pakker.

– Vi ligger stadig betydelig over gennemsnittet før corona, forklarer en talsmand for pakketjenesten DHL.

I påsken ekspederede virksomheden en overgang op ni millioner pakker om dagen. Så travlt er der ikke længere. Men væksten i forhold til 2019 er fortsat tocifret.

Hos konkurrenterne er situationen den samme. Hermes udleverer for øjeblikket 40 procent flere forsendelser end normalt.

– I cirka to måneder har vi haft samme mængde pakker som i tiden op til jul. Det er især pakker fra netbutikker. Produkter til hjemmet er meget populære, men efterspørgslen på mode stiger også. Samtidig sender private flere pakker til hinanden, lyder der fra Hermes.

Også aktiviteterne hos DPD ligger langt over niveauet før coronakrisen. Nok er forretningerne genåbnet. Til gengæld er der flere erhvervspakker. I perioder er virksomheden mødt til at ansætte nye medarbejdere.

(dpa)

Selv om butikkerne er åbnet igen, bliver der fortsat købt langt mere på nettet end før coronakrisen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa.

741 blev testet positive for corona

29.05.2020 08.05

De lokale myndigheder har på 24 timer indberettet 741 nye tilfælde af coronavirus til Robert Koch Instituttet. Det bringer det samlede antal registrerede smittede under epidemien op på 180.458.

Hidtil er 8450 smittede døde. Det er en stigning på 39 i løbet af et døgn.

Robert Koch Instituttet anslår den såkaldte reproduktionsrate til 0,61. Det betyder, en inficeret smitter færre end en anden person. Hermed falder smittespredningen.

(dpa)

Trafikminister sender appel til EU-kommissionen

29.05.2020 07.43

Den tyske trafikminister, Andreas Scheuer, opfordrer EU-kommissionen til at lade den tyske stat redde Lufthansa, uden det får konsekvenser for flyselskabet.

– Kommissionen bør ikke stille særlige krav i forbindelse med hjælpepakken til Lufthansa men reagere ligeså ukompliceret som i forbindelse med hjælpen til for eksempel Air France eller Alitalia, siger Andreas Scheuer til mediehuset Funke Mediengruppe.

Også Frankrig og Italien støtter deres nationale luftfartsselskaber med milliarder af euro under coronakrisen. Men ifølge forlydender vil EU-kommissionen forlange, at Lufthansa skal give afkald på attraktive start- og landingstilladelser i Frankfurt og München, hvis forbundsregeringen redder koncernen.

(dpa)

Trafikminister Andreas Scheuer. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters/POOL/dpa.

Godnat og på gensyn

28.05.2020 22.51

Nu standser Flensborg Avis opdateringerne. Fredag morgen er vi tilbage igen.

Staten hjælper gavmildt under coronakrise

28.05.2020 22.50

Forældre, hjemsendte ansatte og restaurationer får nu ekstra hjælp af den tyske stat. Forbundsdagen besluttede torsdag en række hjælpeprogrammer, der skal iværksættes hurtigt og ukompliceret allerede inden det planlagte konjunkturprogram, der forventes vedtaget i begyndelsen af juni.

Forældre får således løntilskud i op til 20 måneder, hvis de ikke kan arbejde, fordi der mangler pasningstilbud til deres børn. Mødre og fædre kan få lønkompensation i op til hver ti måneder. Enlige forældre kan få 20 måneders tilskud. Tilskuddet bliver også udbetalt for de enkeltdage, hvor der ikke er noget pasningstilbud.

Staten godtgør forældrene med 67 procent af deres nettoløn. Dog kan der højest udbetales 2016 euro om måneden til forældre, hvis børn enten er under 12 år eller lider af et handicap.

Omsætningsafgiften på måltider serveret på restauranter sænkes fra 19 til syv procent. Ordningen gælder fra juli og et år frem.

Millioner af arbejdstagere er hjemsendt med delvis lønkompensation fra staten (Kurzarbeit). Fremover skal de berørte ikke betale skat af beløb, som arbejdsgiverne frivilligt lægger oven i den statslige ydelse.

Skattefritagelsen omfatter op til 80 procent af forskellen mellem det faktiske udbetalte beløb og den normale løn.

Et konkret eksempel: Hvis en arbejdstager normalt har en nettoindtægt på 2500 euro om måneden og bliver hjemsendt i 40 procent af sin arbejdstid, udbetaler arbejdsgiveren 1500 euro netto om måneden. Hertil kommer så 600 euro i lønkompensation fra staten. Det kan arbejdsgiveren skattefrit supplere med op til 200 euro hver måned.

(dpa)

Næsten ingen testede er smittet med coronavirus

28.05.2020 21.06

I uge 21 fra den 18. til den 24. maj blev kun 1,5 procent af samtlige undersøgte testet positive for corornavirus. Det oplyser Robert Koch Instituttet. I alt blev der gennemført knap 345.000 test i ugens løb. 5116 gange viste det sig, at den testede person var smittet med coronavirus.

I den første uge af april var ni procent af i alt omkring 408.350 test positive.

Siden undersøgelserne begyndte, er der udført knap fire millioner test. Mange mennesker er dog blevet testet flere gange.

Kapaciteten er efterhånden flere end en million test pr. uge.

(dpa)

Virusekspert tror ikke længere på ny smittebølge

28.05.2020 20.05

En ny heftig bølge af smittespredning med coronavirus kan afværges. Det tror virologen Christian Drosten.

Efterhånden forventer han, at det selv uden en vaccine kan lade sig gøre at komme godt gennem efteråret og vinteren.

– Men så er det nødvendigt at justere på de nuværende forholdsregler. Her kan vi lade os inspirere af Japan, hvor man holder skarpt øje med begivenheder, som kan medføre voldsom smittespredning, påpeget Christian Drosten.

De nuværende regler i Tyskland forbyder allerede de fleste, større arrangementer, hvor mange mennesker risikerer at pådrage sig virus.

(dpa)

Christian Drosten er Tysklands kendteste virusekspert. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Seehofer håber at indstille grænsekontrol 15. juni

28.05.2020 18.32

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, håber situationen ved grænsen til Frankrig snart bliver normal igen. Seehofer henviser til, at smittespredningen har udviklet sig særdeles positivt i både Frankrig og Tyskland. Fortsætter dette, bliver grænsekontrollen mellem Tyskland og Frankrig ophævet helt den 15. juni.

– Samtidig vil Tyskland også ændre sin rejsevejledning. Det træffer regeringen en beslutning om kommende onsdag, fortæller Horst Seehofer.

Den nuværende vejledning fraråder alle turistrejser til udlandet.

– Fremover skal der ske lettelser i forhold til den aktuelle udvikling i smittespredningen, lover Horst Seehofer.

Han betoner, at der har været en effekt af de grænsekontroller, som blev indført i midten af marts.

– De handler altid om ikke at importere virus. Derfor har det været anstrengelsen værd, mener ministeren.

(dpa)

Indenrigsminister Horst Seehofer. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Liberale tvivler på von der Leyens plan

28.05.2020 16.30

FDPs formand, Christian Lindner, er kritisk i forhold til de planer om en genopbygningsfond på 750 milliarder euro, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterede onsdag.

– Vi frygter, at denne store fond snarere kan svække end styrke EU. Støtte til at overvinde coronakrisens følger skal målrettet afhjælpe problemer samt skabe vækst og arbejdspladser. Der skal også skubbes på for at udvikle den europæiske økonomi i de kommende år. Men vi vil ikke opmuntre til, at medlemslande undlader de nødvendige reformer, der allerede skulle være gennemført før coronakrisen, forklarer Christian Lindner.

I sin plan foreslår von der Leyen, at der skal ydes 500 milliarder euro i tilskud til nødstedte lande og brancher uden krav om tilbagebetaling. Yderligere 250 milliarder skal stilles til rådighed som kreditter. Pengene skal rejses via lån, som medlemslandene sammen garanterer for. Disse lån skal tilbagebetales fra 2028 til 2058 ved hjælp af EU-landenes medlemsbidrag.

Lindner betoner, at Europa har behov for investeringer i fremtidens teknologi og impulser, der skaber vækst.

– Hvad Europa til gengæld ikke har brug for er nye overførsler af penge, der bliver anvendt til at skjule gamle problemer og stoppe hullerne i budgetterne, siger Christian Lindner.

Han går ud fra, at forslaget er så omfattende, at det vil kræve et to tredjedeles flertal i forbundsdagen for at blive godkendt.

(dpa)

Christian Lindner frygter, at en stor hjælpepakke fra EU kan forhindre nødvendige reformer i nogle medlemslande. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

Eksperter tvivler på normal skolegang efter ferien

28.05.2020 15.58

Flere uddannelseseksperter tvivler på, at det bliver muligt at gennemføre helt normal klasseundervisning på de tyske skoler efter sommerferien.

– Planlægningen af de kommende skoleår skal ikke ske ud fra den antagelse, at den velkendte hverdag kommer tilbage, hedder det i en udtalelse fra 22 uafhængige eksperter, der har gennemført en vurdering på vegne af Friedrich Ebert Stiftelsen, som har bånd til SPD.

Vurderingen står i modsætning til ambitionerne i flere delstater, der forventer normal undervisning i fuldt omfang efter sommerferien. Det gælder for eksempel i Sachsen og Thüringen.

I den 45 sider lange rapport anbefaler eksperterne, at de yngste elever ved fortsatte indskrænkninger i det kommende skoleår skal have mere klasseundervisning end de ældre, samt at læseplaner bliver reduceret, og der gennemføres færre prøver.

Eksperterne anbefaler desuden, at elever fra mindre privilegerede hjem uden egen computer skal have mulighed for at låne digitalt udstyr.

I det faglige selskab for pædagogik i grundskolerne, Grundschulverband, er man også skeptisk over for planerne om hurtigt at vende tilbage til normale klassestørrelser under coironakrisen.

– Løfterne om hurtigt igen at undervise alle børnene i deres normale klasser er vildledende. Nok finder der så pasning sted. Men om der også bliver tale om indlæring er tvivlsomt, mener selskabets formand, Maresi Lassek.

Efter hendes opfattelse, bliver der tale om en antikveret form for undervisning, hvis der skal opretholdes et minimum af hygiejne. Kontakt og socialt samvær er vigtig for en levende indlæring, men må begrænses af hensyn til smittefaren.

– Her kolliderer behovet for pasning, børnenes behov for kontakt og forebyggelse af sygdom med hinanden. Disse problemstillinger bliver ikke løst ved en hurtig tilbagevenden til normal klasseundervisning, mener Maresi Lassek.

– De ansvarlige for disse beslutninger har også ansvaret for den risiko, som er forbundet med øget kontakt, advarer hun.

(dpa)

Modelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Smittespredning i tog og fly bliver undersøgt

28.05.2020 14.34

Forskere fra det tyske center for luft- og rumfart, Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik, vil afklare, hvordan potentiel smitte spreder sig i form af inficerede dråber i tog og fly. Det sker ved hjælp af computersimuleringer og praktiske eksperimenter i en kopi af en togvogn på centret afdeling i Göttingen, hvor 24 dukker med sensorer har rollen som passagerer. En ”smittet” dukke udånder dråbefyldt luft samt en sporingsgas.

Kameraer og gassensorer følger så, hvordan partiklerne breder sig, og hvor høj koncentrationen er de forskellige steder i togvognen.

I Göttingen er man også i færd med at opbygge en lignende efterligning af en flykabine, der bliver udstyret med samme form for luftcirkulation, som findes i et rigtigt fly.

(dpa)

Også Baden-Württemberg dropper krav om afstand

28.05.2020 13.38

Afstandskravet bortfalder, når Baden-Württemberg frem mod udgangen af juni genåbner daginstitutionerne samt skolerne for de fire yngste årgange.

– Normal drift er kun mulig, hvis der ikke er noget krav om minimumsafstand mellem børn og voksne, forklarer en talsmand for kultur- og undervisningsministeriet i Stuttgart.

Delstaten har forinden bestilt en videnskabelig redegørelse om riskoen i forbindelse med børn og coronavirus.

Ministerpræsident Winfried Kretschmann samt kultur- og undervisningsminister Susanne Eisenmann oplyste tirsdag, at børn kun spiller en underordnet rolle i forbindelse med smittespredning. De begrundede vurderingen med de foreløbige resultater af den videnskabelige undersøgelse.

Nu skal der udarbejdes et koncept for genåbningen af daginstitutioner og grundskoler.

Kultur- og undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at man kan give afkald på afstandskrav, når børn er op til ti år gamle.

– Dog er det afgørende, at de enkelte grupper og klasser holder sig for sig selv og ikke bliver blandet med andre børn. Det gælder også i pauserne, oplyser ministeriet.

(dpa)

Børn spiller kun en underordnet rolle i forbindelse med smittespredning, mener ministerpræsident Winfried Kretschmann på baggrund af en videnskabelig undersøgelse. Foto: Christoph Schmidt/dpa.

EU forsinker redning af Lufthansa

28.05.2020 12.59

Forbundsregeringen regner først med at finde en løsning på planerne om at redde Lufthansa efter pinse, siger kilder til dpa.

Regeringen og virksomheden er blevet enige. Men endnu mangler EU at godkende hjælpepakken, der er på ni milliarder euro.

Lufthansas bestyrelse udskød onsdag sin beslutning om at tage imod hjælpen fra staten. Den beslutning begrundede bestyrelsen med risikoen for, at EU-kommissionen ville granske flyselskabets start- og landingstilladelser kritisk, hvis koncernen får statsstøtte.

(dpa)

Manglende muligheder for at flyve har tvunget Lufthansa i knæ. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Lærere kræver test af sig selv og elever

28.05.2020 12.47

I lyset af udsigten til undervisning af hele klasser uden afstandskrav, kræver de tyske gymasielæreres forbund, Deutscher Philologenverband, at både elever og undervisere regelmæssigt bliver testet.

– Hvad, der er ret og rimeligt for fodboldspillere, må ikke mindst også være rigtigt og retfærdigt for lærere og elever. Før hvert skridt, og før der kan gennemføres mere undervisning, må man skabe de nødvendige forudsætninger, siger forbundsformand Susanne Lin-Klitzing.

Lin-Klitzing advarer mod forhastede skridt ved genåbning af skoler, hvis hygiejnen og sundheden ikke kan opretholdes.

Slesvig-Holstens regering besluttede onsdag, at de fire yngste årgange skal tilbage til skolerne allerede før den 8. juni, og at afstandskravet bliver ophævet. Fra midten af juni styrer også Sachsen-Anhalt mod samme mål. Repræsentanter for andre forbundslande afviser heller ikke længere, at der i det mindste efter sommerferien bliver gennemført normal klasseundervisning.

I de foregående uger var meldingen ellers, at en normal hverdag på skolerne nok heller ikke ville være mulig i det kommende skoleår.

(dpa)

Lokalpolitikere protesterer mod lempelser i Thüringen

28.05.2020 12.13

Lokalpolitikere i Thüringen har i et åbent brev vendt sig mod delstatens planer om ophævelse af de generelle coronaregler.

– En fuldstændig ophævelse i et grænseområde som vores vil være fatal, hedder det i brevet, som er stilet til ministerpræsident Bodo Ramelow.

Underskriverne er landråderne i fem amter samt borgmestre og overborgmestre i tre større byer. Også sammenslutningen af kommuner i Bayern, Bayerischer Gemeindetag, har tilsluttet sig protesten.

Ramelows stærkt omdiskuterede forslag går ud på, at han i vidt omfang fra begyndelsen af juni vil ophæve de gældende bestemmelser. Statslige indgreb er i hans øjne en nødforanstaltning , der kun er berettiget, hvis smittespredningen kræver det.

Endnu har delstatens regering dog ikke truffet nogen afgørelse. Ramelow har efterfølgende understreget, at kravet om halvanden meters afstand mellem enkeltpersoner og påbuddet om at bære mundbind i for eksempel den kollektive trafik bliver opretholdt.

(dpa)

I et åbent brev kritiserer lokalpolitikerne de planer, ministerpræsident Bodo Ramelow har om stort set at ophæve coronareglerne. Foto: Martin Schutt/dpa.

Masser af turister er nu på vej

28.05.2020 11.44

Pinsen kan blive ilddåben for turistindustrien i Niedersachsen.

– For øjeblikket er omkring 90 procent af overnatningsmulighederne booket. Der kan dog forekomme regionale forskelle, forklarer Sonja Janßen, der er direktør for delstatens turistsammenslutning.

Især campingpladserne er efterspurgte.

– Der er vi ved grænsen af vores kapacitet, siger Sonja Janßen.

Fra denne uge har turisterne måttet overnatte på hotellerne i Niedersachsen. Belægningen må dog højest være 60 procent.

– Ikke alle overnatningssteder på øerne genåbner til pinse. Ejerne skal jo afgøre med sig selv, om det kan betale sig. Samtidig frygter mange at skade branchens ry, hvis der skulle komme et udbrud af coronavirus, mener Göran Sell, der er chef turistsammenslutningen for de østfrisiske øer.

Han henviser til en episode efter et besøg på en restaurant i Leer i det østlige Niedersachsen, hvor adskillige gæster blev smittet. Sagen vakte opsigt i hele forbundsrepublikken.

De åbne overnatningssteder på øerne er dog stort set booket ud.

– Vi har modtaget tusinder af opkald fra turister, der ville vide, om de måtte komme. Folk er usikre, og nogle vil hellere vente lidt endnu, siger Göran Sell.

– Der kan forekomme kontroller. Vi glæder os over hver eneste gæst, men beder også om, at de strenge forholdsregler om afstand, mundbind og hygiejne bliver overholdt, når nu igen er udsigt til mange besøgende, understreger Sonja Janßen.

(dpa)

Øen Norderney er et af de mest populære turstmål i Niedersachsen. Arkivfoto: Rolf Vennenbernd/dpa.

Flixbus kører igen

28.05.2020 10.40

For første gang siden marts er Flixbus torsdag igen undervejs på de indenlandske ruter i Tyskland. I første omgang er der knap 50 ruter. Før coronakrisen var antallet ti gange så højt.

Passagererne skal holde afstand ved stoppestederne samt, når de stiger af og på bussen. Der skal bæres mundbind.

Flixbus vil fylde busserne op, hvis efterspørgslen tillader det.

Selskabet appellerer til kunderne om ikke at rejse, hvis de har symptomer.

(dpa)

Flixbus har holdt stille siden midten af marts. Foto: Sven Hoppe/dpa.

Tyske og franske politikere ønsker grænse åbnet

28.05.2020 10.10

Inden et videomøde i den tysk-franske, parlamentariske kommission kræver formanden, Andreas Jung, at situationen ved de to landes fælles grænse skal normaliseres.

– Indrejse til henholdsvis Tyskland og Frankrig skal være noget helt almindeligt og ikke en undtagelse. Under coronakrisen bliver det tydeligt, hvor vigtigt det indre marked er, og hvilke konsekvenser det har for landene, økonomien og det enkelte menneske, når dette marked ikke fungerer, siger Andreas Jung i et interview med radiostationen Bayern 2.

Torsdag aften vil den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, og hans franske kollega, Christophe Castaner, svare på spørgsmål fra medlemmerne af den fælles, parlamentariske kommission. Kommissionen består af 50 medlemmer af den tyske forbundsdag og 50 politikere fra den franske nationalforsamling. Kommissionen kan ikke træffe bindende afgørelser, men sende impulser videre til deres respektive hjemlandes parlamenter.

I forbundsdagen er Andreas Jung stedfortrædende gruppeformand for CDU- CSU-fraktionen.

(dpa)

Andreas Jung står i spidsen for den tysk-franske, parlamentariske kommission og er stedfortrædende gruppeformand for den konservative fraktion i forbundsdagen. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Forskere forventer normale forhold midt i 2021

28.05.2020 09.09

Ifo Instituttet i München forventer et fald i det tyske bruttonationalprodukt på 6,6 procent i 2020. Det oplyser instituttets økonomiske eksperter i deres seneste konjunkturprognose, der blev præsenteret torsdag.

Hermed regner forskerne på Ifo i indeværende år med et markant større fald i økonomien end under finanskrisen i 2009. Dengang skrumpede tysk økonomi med 5,7 procent.

Kort efter der blev indført forholdsregler i marts, forudså økonomerne, at krisen ville få et blidere forløb. Senest forudså instituttet i slutningen af april et dyk på 6,2 procent.

Grundlaget for den nye prognose er en rundspørge blandt tyske virksomheder. I gennemsnit regner de adspurgte firmaer med, at deres egen situation vil være normaliseret i løbet af ni måneder.

– Efter et kraftigt fald i andet kvartal på 12,4 procent i andet kvartal af 2020, burde konjunkturerne komme sig frem mod midten af næste år, vurderer Timo Wollmershäuser, der er ledende konjunkturforsker på Ifo Instituttet.

I en mere optimistisk prognose kunne normaliseringen kun vare fem måneder. Så ville faldet i det tyske bruttonationalprodukt i år kun blive på 3,9 procent.

I værste fald bliver forholdene først normale i løbet af 16 måneder. I dette scenarie ville økonomien i år sågar dale med 9,3 procent.

Forskerne tager dog flere forbehold. Alle tre scenarier går ud fra løbende lempelser af forholdsreglerne mod smittespredning fra slutningen af april. Samtidig bygger tallene på, at der ikke kommer endnu en epidemi. Endelig har konjunkturforskerne ikke taget højde for en mulig, verdensomspændende bølge af konkurser.

(dpa)

Ifo Instituttet præsenterede torsdag en ny prognose for den økonomiske udvikling i Tyskland. Foto: picture alliance/dpa.

Skatteydere afviser plan fra EU-kommissionen

28.05.2020 08.29

De tyske skatteyderes interesseorganisation, Bund der Steuerzahler, kritiserer skarpt EU-kommissionens forslag om en hjælpepakke på 750 milliarder euro i forbindelse med coronakrisen.

– I sidste ende er der tale om et første skridt hen mod fælles gældsætning, siger organisationens præsident, Reiner Holznagel, til nyhedsportalen t-online.de.

Han betegner planen som tåget og et angreb på skatteydernes penge.

– I første omgang ville det være bedre med en benhård behovsanalyse af EU-landene, inden der kommer penge fra Bruxelles, mener Reiner Holznagel.

Holznagel afviser også ideen om delvist at finansiere planen med en digital skat, der skal betales af de store internetfirmaer.

– Det er naivt at tro, at giganter som Google eller Amazon ikke ville sende regningen videre til forbrugerne. De vil i fuldt omfang komme til betale for denne skattestigning. Samtidig har EU slet ikke ret til at udskrive skatter, betoner Reiner Holznagel.

EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, præsenterede onsdag sit oplæg til et genopbygningsprogram. 500 milliarder euro skal ydes som direkte tilskud, der ikke skal tilbagebetales. De kriseramte stater skal så kunne låne yderligere 250 milliarder.

EU-kommissionen vil låne hovedparten af pengene med garantier fra EU-landene. Lånene skal tilbagebetales mellem 2028 og 2058 ved hjælp af EU-landenes medlemsbidrag.

(dpa)

Kun få bliver efterhånden smittet

28.05.2020 07.35

De lokale sundhedsmyndigheder har i løbet af et døgn indberettet 353 nye tilfælde af smitte med coronavirus til Robert Koch Instituttet. Det oplyser instituttet torsdag.

Efterhånden er i alt 179.717 mennesker i Tyskland konstateret smittet i løbet af epidemien.

Hidtil er 8411 smittede døde. Dødstallet steg med 62 på 24 timer.

163.200 skønnes raske igen. Det er 400 flere end et døgn tidligere.

Ifølge de seneste beregninger fra Robert Koch Instituttet ligger det såkaldte reproduktionstal på 0,68. Det betyder, at hver inficeret i gennemsnit giver virus videre til 0,68 andre. Så længe tallet er under 1,0, er epidemien på retur.

(dpa)

Godnat og på gensyn

27.05.2020 23.00

Flensborg Avis siger godnat og på gensyn torsdag morgen.

Kansler tror på styrket Europa efter krisen

27.05.2020 22.58

Forbundskansler Angela Merkel vil bekæmpe coronaepidemiens følger med et stærkere samarbejde i Europa.

– Europa kan komme styrket ud af krisen. Den har vendt op og ned på alting. Men situationen har vist, at ansvaret ikke stander ved de enkelte landes grænser, mener Merkel.

Kansleren understreger også betydningen af forholdet til USA og kritiserer Rusland.

– Europas vigtigste partner er USA. Naturligvis er jeg opmærksom på, at samarbejdet med USA er vanskeligere, end jeg kunne ønske mig. Ikke desto mindre er det transatlantiske samarbejde et bærende element i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik. Europa er ikke neutralt, men en del af den vestlige verden, siger Merkel.

(dpa)

Bogmesse trodser coronaepidemi

27.05.2020 19.30

Trods coronaepidemien bliver årets bogmesse i Frankfurt gennemført i oktober. Begivenheden finder sted fra den 14 til den 18. oktober.

I tidligere år har der været flere end 300.000 gæster til bogmessen med næsten 7500 udstillere fra over 100 lande.

Bogmessen i Frankfurt har været en årlig begivenhed siden 1949.

Der skal udarbejdes et omfattende koncept for at sikre hygiejnen for de mange besøgende.

– I år er messen vigtigere end nogensinde, mener messens direktør Juergen Boos.

(dpa)

Krav fra EU får Lufthansa til at udskyde afgørelse om statsstøtte

27.05.2020 16.15

Lufthansa afviser i første omganget tilbuddet om en hjælpepakke på ni milliarder euro fra den tyske stat. Forklaringen er, at EU-kommisionen vil efterprøve flyselskabets start- og landingstilladelser, hvis koncernen får statsstøtte.

Bestyrelsen har derfor onsdag besluttet at udskyde en afgørelse om at modtage penge fra forbundsregeringen.

Skulle Lufthansa miste start- og landingstilladelser i München og Frankfurt, ville selskabets position bliver alvorligt svækket, forklarer bestyrelsen. Derfor leder bestyrelsen nu efter alternative muligheder.

Eneste udvej ville i givet fald være en rekonstruktion efter tysk ret. Men bestyrelsen vurderer, at en hjælpepakke fra staten er det eneste mulighed for at undgå insolvens.

Virksomheden kom under hårdt pres under coronakrisen, hvor flytrafikken stort set stod stille.

Koncernen beskæftiger omkring 138.000 mennesker, og tusinder af job er truet.

Bestyrelsen afstod efter onsdagens beslutning fra at indkalde den ekstraordinære generalforsamling, der er nødvendig for at godkende den statslige hjælpepakke.

Ryanairs administrerende direktør, Michael O’Leary, har i hårde vendinger kritiseret udsigten til, at den tyske stat vil støtte Lufthansa. Men efterfølgende er lavprisselskabet selv kommet under beskydning. Tyske fagforeninger frygter, at tusinder af arbejdspladser med overenskomst vil gå tabt hos Lufthansa og beskylder Ryanair for at ville udnytte krisen til social dumping.

Kabinepersonalets fagforening, Ufo, advarer mod alt for strenge krav fra EUs side i forbindelse med redningen af Lufthansa. Skulle etablerede virksomheder miste start- og landingstilladelser, rykker dumpingudbydere ind for at udfylde hullet. Disse selskaber agerer hverken fair eller bæredygtigt. Sådan lyder advarslen fra Ufos leder, Daniel Flohr.

(dpa)

Anden smittebølge kan forebygges

27.05.2020 15.26

På restauranterne sidder der atter mennesker. De går på indkøb eller til frisør. Efterhånden er forholdsreglerne i forbindelse med coronaepidemien i vidt omfang blevet ophævet.

Hidtil har det ikke medført den stigning i smittespredningen, som eksperterne på forhånd havde frygtet. I de forgangne dage har Robert Koch Instituttet i Berlin fået indberettet mellem 300 og 600 nye tilfælde af coronasmitte i døgnet. Til sammenligning var der på nogle døgn i april omkring 6000 nye smittede. Hvorfor er situationen trods de mange lempelser så stabil?

Det såkaldte reproduktionstal er et vigtigt redskab til at bedømme smittespredningen. Ligger tallet under 1,0 aftager en epidemi. I begyndelsen af marts skønnede Robert Koch Instituttet reproduktionstallet til cirka tre. Men værdien sank til omkring en, allerede inden der var indført begrænsninger.

Har ændret adfærd

Det fortæller virusforsker Melanie Brinkmann fra Helmholtz Centret for infektionsforskning i Braunschweig.

– Allerede på forhånd havde mange mennesker ændret adfærd. Af frygt for smitte var de mindre undervejs. Heller ikke på nuværende tidspunkt køber folk ikke ind som før, forklarer Melanie Brinkmann.

Epidemieksperten Rafael Mikolajczyk fra Martin Luther Universitet i Halle og Wittenberg er enig.

– En mulig forklaring kan være, at information til borgerne fører til en langt lavere spredning af smitte fra personer med symptomer. Nu bliver virus kun givet videre af mennesker, der enten ikke har symptomer eller endnu ikke har fået dem. Det resulterer i et lavere reproduktionstal, vurderer Rafael Mikolajczyk.

I de seneste dage har Robert Koch Instituttet vurderet tallet til mellem 0,7 og 0,8. Det betyder, at hver inficeret i gennemsnit giver smitte videre til færre end en anden person. Derfor er der ikke behov for at lægge helt så store begrænsninger på møder mellem mennesker mere.

Nedlukning var vigtig

– Alligevel var de hårde regler med en delvis nedlukning af samfundet vigtige for hurtigt at sænke smittespredningen. Havde Tyskland indført forholdsreglerne senere eller i mindre omfang, ville der på nuværende tidspunkt være langt flere smittede. Så havde lempelser været utænkelige, mener Rafael Mikolajczyk .

Han betoner dog, at meget i forbindelse med udbredelsen af virussen fortsat er ukendt land.

Ifølge Melanie Brinkmann har også påbuddet om at bære mundbind haft betydning.

– Man kunne se, at smittespredningen steg let, da de første butikker blev genåbnet. Efter påbuddet om at bære mundbind blev sat i kraft, sank smitten igen, fortæller hun.

De første detailbutikker fik lov til at genåbne den 20. april. En uge senere havde næsten alle forbundslande udstedt påbud om mundbind.

Virologen Jonas Schmidt-Chanasit fremhæver tre grunde til den lave smittespredning.

– Vi giver afkald på store arrangementer, holder afstand og har høj hygiejne. Nogle af de øvrige forholdsregler er ikke så afgørende. For eksempel er butikker ikke steder, hvor der sker stor smittespredning, vurderer Jonas Schmidt-Chanasit , der er leder af afdelingen for diagnosticering af virus på Bernhard Nocht Instituttet for tropemedicin i Hamborg. Også han anser de stramme begrænsninger i marts som nødvendige.

– Det var vigtigt at bryde den første smittebølge, og det er vi lykkedes med. Først nu lærer vi lidt efter lidt, hvilke forholdsregler der kan lettes, og hvilke forsigtighedsprincipper der skal følges, siger Jonas Schmidt-Chanasit.

Faren er der stadig

Er faren altså forbi? Den konklusion advarer Rafael Mikolajczyk imod.

– En anden smittebølge er en reel risiko. Det videre forløb afhænger af politikerne og samfundet. Men af flere grunde er det bedst at undgå en fornyet, kraftig stigning i antallet af tilfælde. Stiger smittespredningen igen, bliver det hurtigt nødvendigt at gribe til modforholdsregler, formoder han.

Fra Melanie Brinkmanns synsvinkel er det vigtigt, at reproduktionstallet kan holdes under 1,0, og antallet af nye tilfælde er beskedent. Så kan sundhedsmyndighederne også opspore smittekæder og sætte folk i karantæne.

– Men så vil vi også kunne undgå en smittebølge nummer to, forventer hun.

Kan myndighederne derimod ikke finde smittekæderne, vil der igen komme en stejl smittekurve, som det var tilfældet i marts.

– Folks adfærd er afgørende for, om der kommer en ny smittebølge og, hvor kraftig den i givet fald bliver. Det er af stor betydning, at vi alle holder fast og kun mødes i små grupper, bærer mundbind inden døre og ikke er sammen med mennesker, vi ikke kender understreger Melanie Brinkmann.

(dpa)

Viruseksperten Melanie Brinkmann tror også, at påbuddet om at bære mundbind har haft virkning. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Brandenburg forlænger foreløbig ikke coronaregler

27.05.2020 14.18

Brandenburg forlænger i første omgang ikke coronabestemmelserne, der foreløbig gælder til den 15. juni. Delstaternes regeringschefer og forbundsregeringen var ellers blevet enige om et kompromis, der forlænger de generelle begrænsninger frem til den 29. juni med mulighed for individuelle lempelser fra den 6. juni.

Brandenburg giver torsdag borgerne mere frihed. Så kan personer fra to husstande være undervejs sammen i det offentlig rum, hvis de holder halvanden meters afstand fra hinanden. Op til ti personer kan forsamles såvel indendørs som udenfor, hvis de overholder dette afstandskrav.

(dpa)

Østtyske delstater kræver ekstra støtte

27.05.2020 13.18

De østtyske delstater kræver, at der bliver taget særlig hensyn til deres behov i forbindelse med forbundsregeringens planer om et konjunkturprogram under coronakrisen.

– Forbundsregeringen bliver opfordret til at tage højde for den særlige økonomiske og sociale struktur i de østtyske delstater, hedder det i et oplæg til en erklæring, de pågældende delstaters regeringschefer vil fremlægge for kansler Angela Merkel. Regeringscheferne for de østtyske forbundslande skal onsdag mødes med forbundskansler Angela Merkel ved en videokonference.

Den økonomiske struktur i de østtyske delstater er domineret af mange små virksomheder med beskeden egenkapital, påpeger de seks regeringschefer. Samtidig har mange af virksomhedernes ejere nået en alder, hvor de ikke har glæde af lån, der skal betales tilbage over en årrække. Ikke mindst er regionerne mod øst samtidig præget af brancher som turisme, værfter og kreative erhverv, der har lidt særlig hårdt under coronakrisen.

– Forbundsregeringen må drage omsorg for, at brancher med stor indflydelse ikke får overdrevet meget hjælp. De mange mellemstore og små virksomheder helt ned til enkeltmandsfirmaerne har ofte en lille modstandskraft over for økonomiske chok og har behov for forholdsvis mere støtte. Specielt i de landlige regioner mod øst bliver det offentlige og økonomiske liv båret af små virksomheder, der ikke råder over magtfulde interesseorganisationer som de store koncerners, skriver ministerpræsidenterne.

(dpa)

EU-kommisionen foreslår enorm hjælpepakke

27.05.2020 12.50

EU-kommission vil mobilere 750 milliarder euro til at få gang i Europas økonomi efter coronakrisen. Det fortæller kilder til dpa.

500 milliarder skal være tilskud til medlemslande, som ikke skal betale pengene tilbage. De sidste 250 milliarder euro bliver ydet som kreditter, lyder det fra velinformerede kredse i Bruxelles.

EU vil skaffe pengene via lån, som alle medlemslande hæfter for i fællesskab og betaler tilbage over årtier.

Hermed bliver EU-kommissær Ursula von der Leyens forslag til et hjælpeprogram betydelig større end det tysk-franske oplæg om en pakke på 500 milliarder euro.

Planen skal hjælpe Europa ud af den værste krise i efterkrigstiden. Økonomien i EU-landene vil ifølge den første, officielle prognose skrumpe med 7,4 procent i år, fordi store dele af samfundet har stået stille i forbindelse med coronaepidemien. Nogle lande som Italien, Spanien og Grækenland er særlig hårdt ramt.

EU har allerede på forhånd spændt et sikkerhedsnet i form af kreditter for 540 milliarder euro ud under økonomien.

Forrige uge foreslog Tyskland og Frankrig, at EU skulle optage et lån på 500 milliarder med solidarisk hæftelse fra alle medlemslande for at kunne støtte kriseramte lande og brancher.

Den tyske holdning bliver iagttaget særlig opmærksomt, fordi forbundsrepublikken er den stærkeste økonomi i EU og samtidig den største nettobidragyder. Desuden overtager Tyskland fra den 1. juli og seks måneder frem formandskabet i EU. Hermed får forbundskansler Angela Merkel også en særlig rolle i bestræbelserne på at overvinde krisen.

EUs gæld skal ifølge både kommissionens og det tysk-franske betales tilbage over årtier via de regulære medlemsbidrag fra landene. Men samtidig ønsker kommissionen at give EU mulighed for selv at opkræve skatter og afgifter. På tale er en udvidelse af handlen med kvoter for udledning af drivhusgasser samt digital- og plasticafgifter.

Danmark siger nej

Fælles lån til at finansiere støtte uden tilbagebetalingspligt møder modstand hos flere lande. Danmark, Sverige, Østrig og Holland har gjort indsigelse, hvilket har indbragt dem betegnelsen ”de sparsommelige fire”.

(dpa)

Ursula von der Leyens forslag er endnu mere vidtgående end udspillet fra Tyskland og Frankrig. Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa.

Industrien håber på bred konjunkturpakke

27.05.2020 11.28

Den tyske industrisammenslutning, Bundesverband der Deutschen Industrie, forventer et konjunkturprogram på tværs af alle brancher.

– Jo bredere programmet er, desto bedre, siger industrisammenslutningens præsident, Dieter Kempf, til erhvervsjournalisternes klub i München.

De økonomiske vismænd og flere forskere har foreslået en løsning, hvor de nuværende tab på grund af coronakrisen kan modregnes i sidste års erhvervsskatter.

– Det ville aflaste virksomhederne med det samme, men også forhindre, at skatteyderne støtter økonomiske dødssejlere, der også ville have været i nød uden coronakrisen. Lufthansa er derimod et gennemsundt firma, der kun er kommet i problemer på grund af epidemien. Så herfra et klart ja til, at selskabet bliver reddet af staten, siger Dieter Kremp.

Købelyst og viljen til at investere er efter hans opfattelse afgørende for at komme ud af krisen. En præmie til bilkøbere kunne bidrage, hvis den også omfatter køretøjer med forbrændingsmotorer. Det ville ikke kun hjælpe bilindustrien, men også maskinproducenterne, elektroindustrien, underleverandører samt handel og håndværk.

Via skatten skal der også motiveres til de rette investeringer i klimabeskyttelse og digitalisering. Her kunne mange små og mellemstore firmaer ellers være fristet til at spare de forkerte steder.

– I forbindelse med appen til at opspore smittekæder forpassede Tyskland en chance ved at sætte databeskyttelse over forebyggelse af smitte. Hvis vi fremover skal have mere og bedre digitalisering, er vi nødt til at definere databeskyttelse mere pragmatisk og meningsfuldt, tror Dieter Kremp.

Han ser desuden behov for politisk handlekraft over for Kina. En fair konkurrence er nødvendig.

– Hvis dumpingpriser ikke kan stoppes ad rettens vej, må de forhindres gennem told, mener Dieter Kemp.

(dpa)

Tyskland har behov for mere og bedre digitalisering, mener Dieter Kempf. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Centralbank kan sende mange flere penge i omløb

27.05.2020 10.21

Den europæiske centralbank kunne godt lempe sin allerede ekspansive finanspolitik yderligere. Banken er parat til at sætte alle midler ind, hvis det skulle blive nødvendigt. Det siger det tyske medlem af bankens direktion, Isabel Schnabel, til Financial Times.

Centralbanken har offentliggjort interviewet på sin egen hjemmeside.

På grund af coronakrisen opkøber banken frem mod årets udgang værdipapirer for over 750 milliarder euro for at støtte medlemslandenes økonomier. Omfanget og sammensætningen af opkøbene kan tilpasses, bekræfter Schnabel.

Chefen for den franske nationalbank, Francois Villeroy de Galhau, kom med lignende udtalelser tirsdag.

Analytikere mener, en udvidelse opkøbsprogrammet kan blive besluttet allerede på det næste rådsmøde i centralbanken den 4. juni. Det nuværende program er nemlig formentlig opbrugt til efteråret.

En udvidelse af opkøbene er ingen reaktion på den seneste beslutning fra den tyske forfatningsdomstol. Den har forlangt en begrundelse for centralbankens generelle opkøbsstrategi. Ellers må den tyske nationalbank ikke længere deltage i opkøbene.

Isabel Schnabel tror næppe det kommer så vidt.

– Vi er i en valutaunion, og Tyskland samt den tyske nationalbank udgør en vigtig del. Man er nødt til at forhindre en situation, hvor en nationalbank ikke kan deltage i opkøbene, mener Isabel Schnabel.

Forfatningsdomstolen undtog dog udtrykkelig det nuværende nødprogram i forbindelse med coronakrisen i sin afgørelse.

Siden marts 2015 og frem til udgangen af 2018 har den europæiske centralbank opkøbt statsobligationer og andre værdipapirer for omkring 2600 milliarder euro.

(dpa)

Tyske Isabel Schnabel er medlam af den ruropæiske centralbanks direktion. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Ministerpræsident ønsker hurtig præmie til bilkøbere

27.05.2020 09.42

Niedersachsens ministerpræsident, Stephan Weil, kræver en hurtig beslutning om præmier til bilkøbere. Han begrunder kravet med underleverandørernes vanskelige situation.

– For mange små og mellemstore virksomheder tikker uret. Mange vil snart klappe regnskabsbogen i og takke af, hvis ikke efterspørgslen hurtigt kommer i gang. Disse firmaer har ikke samme reserver som de store koncerner og var allerede svækkede, da krisen startede, forklarer Stephan Weil.

Kravene om en præmie til køberne kommer især fra industrien selv og de bilproducerende delstater, Niedersachsen, Baden-Württemberg og Bayern.

Weil er tilhænger af en præmie, der tager hensyn til miljøet.

– Jeg går varmt ind for, at el-biler skal støttes mest. Men benzin- og dieselbiler skal ikke udelukkes, hvis de kun har lav udledning, mener Stephan Weil.

Også en overgangsløsning er mulig.

– Bilkøbere kunne få et attraktivt leasingtilbud på en moderne benzin- eller diselbil, hvis de forpligter sig til at købe en el-bil om to år, mener Weil.

(dpa)

Mange af underleverandørerne i bilindustrien er i dyb krise, fortæller ministerpræsident Stephan Weil. Foto: Ole Spata/dpa.

Borgerbevægelse kræver åbenhed om Lufthansas skattebetaling

27.05.2020 08.35

I forbindelse med redningsplanen for Lufthansa kræver kritikere i borgerbevægelsen, Bürgerbewegung Finanzwende, mere gennemsigtighed i forbindelse med flyselskabets skattebetaling. Gruppen ligger efter eget udsagn inde med klare tegn på, at Lufthansa benytter sig af skattely.

Forbundsregeringen kræver, at ingen statslige midler fra hjælpepakken må havne i skattely. Her arbejder man imidlertid ud fra EUs egen liste. Den er imidlertid utilstrækkelig, mener kritikerne.

Lufthansa opererer blandt andet på Malta samt i Irland og Schweiz, der ikke er på listen.

På Malta har Lufthansa et leasingselskab med kun to ansatte men et overskud på knap 200 millioner euro. Yderligere ni selskaber med i alt seks ansatte forvalter mere end otte milliarder euro.

Lufthansa har i de foregående ti år kun betalt 19.4 procent i skat af sit overskud, selvom satsen i koncernen hovedkvarterer i Köln og Frankfurt egentlig er over 30 procent, påpeger kritikerne.

Der foreligger ingen beviser for, at koncernen illegalt har flyttet rundt på sit overskud for at undgå skat. Men afdelinger i skattely er et indicium, mener borgerbevægelsen.

(dpa)

Lufthansa er hårdt ramt af coronakrisen og har brug for hjælp fra staten. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Børnehaver er atter åbne for alle

27.05.2020 08.01

Daginstitutionerne i Mecklenburg-Vorpommern er fra onsdag åbne for alle børn. Har børnene en heldagsplads, bliver de tilbudt mindst seks timers pasning om dagen. Normalt er det ti timer.

Man forventer ikke, at alle børn vender tilbage. Da 13.600 børn i børnehaveklasserne måtte komme retur mandag, dukkede kun 58 procent op, meddeler Mecklenburg-Vorpommerns socialministerium.

Som de første fik dagplejerne for to uger siden lov til atter at passe børn.

Kritikere er skeptiske over, at grupperne i daginstitutionerne har helt normal størrelse.

(dpa)

285 lærere og elever er i karantæne

27.05.2020 07.38

Sundhedsmyndighederne i Nordrhein-Westfalenhar sat 250 skolelever og 32 lærere fra forskellige skoler i karantæne på grund af risiko for smitte med coronavirus.

– Blandt de karantæneramte lærere er der fem bekræftede tilfælde, oplyser delstatens sundhedsministerium til Rheinische Post.

Mindst en lærer eller elev er i karantæne på 285 forskellige skoler. Det drejer sig om alle skoleformer.

Tallene stammer fra den 19 maj.

(dpa)

Godnat og på gensyn

26.05.2020 22.49

Nu indstiller Flensborg Avis opdateringerne for i dag. Onsdag morgen er vi retur.

Thüringen fastholder alligevel krav om mundbind og afstand

26.05.2020 22.46

Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, relativerer nu sine planer om at afskaffe coronareglerne i delstaten. Formentlig skal der ifølge hans seneste udmeldinger også fremover være pligt til at bære mundbind i blandt andet den kollektive trafik, ligesom reglerne om at holde mindst halvanden meters afstand til andre mennesker fortsat gælder.

Ramelov har meldt ud, at ansvaret for at kontrollere smitteespredningen fra den 6. juni ligger hos de lokale sundhedsmyndigheder og ikke længere hos delstaten.

Blandt andre Socialdemokratiets sundhedsekspert i forbundsdagen, Karl Lauterbach, og Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, har angrebet Ramelow for at ville afskaffet påbud om afstand og mundbind.

(dpa)

Bodo Ramelov er blevet angrebet af både den socialdemokratiske sundhedsekspert Karl Lauterbach og Bayerns ministerpræsident, Markus Söder. Foto: Martin Schutt/dpa,

Delstater og forbundsmyndigheder indgår kompromis

26.05.2020 22.22

Forbundsregeringen og delstaterne er blevet enige om at opretholde kontaktforbuddene frem til den 29. juni. Dog er der i næsten hele Tyskland udsigt til lempelser fra den 6. juni, så maksimalt ti personer eller medlemmer af to forskellige husstande må mødes i det offentlige rum.

Forbundsmyndighederne og delstaterne anbefaler fortsat, at man har kontakt kontakt til så få som mulig og løbende omgås de samme mennesker.

Også ved private sammenkomster derhjemme bør man overholde reglerne om afstand og hygiejne. Om muligt skal private møder foregå under åben himmel, fordi smitterisikoen så er markant lavere.

Dog er det fortsat de enkelte delstaters ansvar at føre reglerne ud i livet. Strengere forholdsregler er således også en mulighed, hvis regional smittespredning kræver det.

(dpa)

Biografer og teatre kan glæde sig

26.05.2020 20.01

I Baden-Württemberg er offentlige arrangementer med op til 100 personer tilladt fra den 1. juni, hvis de finder sted i lokaler med faste siddepladser.

Forudsætningen er, at hygiejne- og afstandskrav bliver overholdt på grund af smittefaren. Det har koalitionsregeringen besluttet, oplyser ministerpræsident Winfried Kretschmann tirsdag.

Især biografer og teatre får glæde af ændringerne.

(dpa)

Smitte blandt børn er et åbent spørgsmål

26.05.2020 18.23

Hvilken rolle spiller børn som smittebærere under coronaepidemien? Og hvor let bliver de smittet?

Svarene på disse spørgsmål er vigtige i forbindelse med beslutningen om, hvor hurtig den helt normale hverdag kan vende tilbage på skoler og i daginstitutioner. Hidtil er datamaterialet dog beskedent.

Det er blevet hævdet, at børn ikke i væsentlig grad bidrager til smittespredning. Men denne påstand er der faktisk ikke noget videnskabeligt belæg for.

– Når det handler om børn, er der for øjeblikket tale om et åbent spørgsmål, fordi vi mangler data. De eksisterende resultater kan let kan tolkes på forskellig vis, har viruseksperten Christian Drosten fra Charitéhospitalet i Berlin tidligere sagt til NDR.

Allerede i slutningen af april fremlagde Drosten og hans team en undersøgelse af koncentrationen af virus hos forskellige aldersgrupper blandt smittede. Forskerne havde undersøgt i alt 3712 inficerede.

I al væsentlighed var der ingen forskel på, hvor meget virus, der blev fundet i blodet hos de forskellige aldersgrupper. Forskerne går derfor ud fra, at børn udgør en ligeså stor smittetrussel som voksne.

Chritian Drosten har dog selv henvist til svagheder i undersøgelsen. Konklusionerne er kun indirekte, og det har ikke været muligt at undersøge reel smittespredning, fordi skoler og daginstitutioner har været lukket. Samtidig kunne han godt have ønsket sig, at det havde været muligt at undersøge blod fra flere børn.

Kinesiske forskere mener dog, at der er en ringere risiko for, at børn bliver smittet. Forskerne har offentliggjort en undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Science. Ifølge artiklen har børn kun en tredjedel så stor risiko for at blive smittet som personer mellem 15 og 64 år.

(dpa)

Smittespredning overrasker postvæsenet

26.05.2020 17.48

Det tyske postvæsen vil tilbyde flere tusinde ansatte at blive testet for cornavirus. Hermed udgør postvæsenet dog en undtagelse i branchen.

– Vi har ingen planer om at masseteste. I stedet skal medarbejdere lade sig teste, hvis der er mistanke om smitte. Test i større omfang giver kun mening, hvis de bliver gennemført regelmæssigt. Situationen kan jo hurtigt ændre sig, mener en talsmand for kurertjenesten DPD.

Pakkefirmaet UPS oplyser blot, at man er i dialog med sundhedsmyndighederne og samarbejder med dem, hvis der er mistanke om smittespredning.

Hos postvæsenet opstod der mistanke om smitte på to pakkecentraler. Omkring 1000 medarbejdere blev derfor undersøgt, selv om kun få havde været syge. I forbindelse med de mange test, viste flere end 20 sig at være smittet.

– Det bemærkelsesværdige er, at vi i forbindelse med de omfattende test fandt et uventet højt antal smittede, der hidtil overhovedet ikke havde haft symptomer eller været syge, siger direktør Tobias Meyer til Rheinische Post.

Postvæsenet har dog ingen planer om nye testserier på de berørte centre. Hver test koster mellem 130 og 160 euro for arbejdsgiveren.

– Vi er nødt til agere fornuftigt. Men skulle det vise sig nødvendigt, vil vi selvfølgelig teste igen, siger en talsmand for postvæsenet.

(dpa)

Postvæsenet fik mistanke om smittespredning på to pakkecentraler. Nu bliver tusinder af ansatte tilbudt coronatest. Foto: Bernd Wüstneck/dpa.

Syv restaurationer blev tvangslukket

26.05.2020 17.15

I den forgangne weekend registrerede politiet i Hamborg flere end 600 overtrædelser af coronareglerne. Det er indledt 20 sager mod ejere af restaurationer. I syv tilfælde blev stederne lukket.

Indenrigssenator Andy Grote beskriver situationen på en af de lukkede restaurationer som katastrofal.

– Lokalet var så overfyldt, at betjentene ikke kunne komme ind, efter de var blevet tilkaldt. Trods trængslen bar hverken personalet eller gæsterne mundbind. Mange af gæsterne var berusede, fortæller Andy Grote.

På grund af de massive overtrædelser af coronareglerne kan indehaveren nu for forvente en bøde på 5000 euro.

(dpa)

Det offentlige liv åbner endnu mere

26.05.2020 15.48

Det offentlige liv vender langsomt tilbage i Brandenburg. Fra torsdag er demonstrationer og gudstjenester i det fri med op til 150 deltagere atter tilladt. Det oplyser ministerpræsident Dietmar Woidke.

Også kontaktforbuddet bliver lettet. Fremover er det tilladt, at op til ti mennesker mødes.

Teatre, biografer og koncerthuse kan genåbne fra den 6. juni med regler for hygiejne og afstand. De kulturelle indretninger har været lukket siden midten af marts.

(dpa)

Ministerpræsident Dietmar Woidke oplyser tirsdag, at Brandenburgs teatre, biografer og koncertsale kan genåbne fra begyndelsen af juni. Foto: Soeren Stache/dpa.

De mindste skal i skole hver dag

26.05.2020 15.05

I Sachsen skal alle elever i de fire yngste klassetrin atter i skole dagligt fra den 15. juni. Planen er at gennemføre normal undervisning, men i reduceret omfang. Det oplyser undervisningsminister Marco Tullner.

De ældre årgange skal skiftevis undervises derhjemme og i mindre grupper på skolerne.

(dpa)

Ministerpræsident advarer mod naivitet

26.05.2020  14.58

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, advarer mod et paradigmeskifte i forbindelse med kampen mod corona.

– I bedste fald er man naiv, hvis man tror, corona langsomt forsvinder, siger Söder.

Samtidig afviser ministerpræsidenten klart lempelser af coronareglerne som for eksempel pligten til at bære mundbind.

– En kurs som i Thüringen ville være et absolut tilbageskridt for Tyskland og samtidig farlig. Pligten til at holde afstand og bære mundbind er fundamentet for enhver forebyggelse. Man skal ikke kun beskytte de fornuftige for de ufornuftige, men også de ufornuftige for dem selv, mener Markus Söder.

(dpa)

I Bayern er der absolut ingen planer om at ophæve pligten til at bære mundbind, understreger ministerpræsident Markus Söder. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Mange gæster kender ikke coronaregler

26.05.2020 13.53

Mange restaurant- og cafegæster ved ikke tilstrækkelig besked om reglerne for afstand og hygiejne. Det oplyser hotel- og restaurationsbranchens sammenslutning, Dehoga.

I en rundspørge fortæller 41 procent af værterne, at deres gæster i mindre grad eller slet ikke er informeret om reglerne. Til gengæld er kunderne samarbejdsvillige. Over 90 procent af de adspurgte oplyser, at gæsterne har forståelse for begrænsningerne.

Afstandskravene betyder, at restauranter og cafeer kun kan besætte halvdelen af pladserne. Dermed er det svært for værterne at tjene penge.

Godt tre fjerdele oplyser således, at de i de første dage efter genåbningen kun har haft højest halvdelen af deres normale omsætning.

I gennemsnit forventer undersøgelsens deltagere at gå glip af mindst 55 procent af deres omsætning i år.

(dpa)

Coronareglerne beyder blandt andet, at gæsterne ikke selv kan vælge, hvor de vil sidde. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Tyskerne er dybt bekymrede

26.05.2020 13.30

Jo længere coronakrisen varer, desto mere dyster bliver stemningen i Tyskland.

Ifølge en frisk meningsmåling fra instituttet Allensbach ser kun 22 procent det kommende år i møde med håbefulde forventninger. 44 procent frygter derimod de kommende 12 måneder. 27 procent er skeptiske over for fremtiden.

Den relativt store tiltro til forbundsregeringens krisestyring er forklaringen på, at oppositionen hidtil ikke har kunnet profitere af de mange ængstelser og bekymringer, der for øjeblikket plager tyskerne. I den anden uge af maj var rundt regnet tre fjerdele af de 1000 adspurgte tilfredse med forbundsregeringens arbejde.

AfDs vælgere er dog en undtagelse. 62 procent af højrepopulisternes vælgere mener, at forbundsregeringens indsats er ringe.

Størst er opbakningen til kansler Angela Merkel, der næsten konstant har manet til mere forsigtighed i forbindelse med lempelser af coronareglerne. Borgerne er dog næsten ligeså tilfredse med Bayerns ministerpræsident Markus Söder, hvis kurs bliver støttet af 70 procent. Kun 32-procent synes, Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Armin Laschets krisestyring har været overbevisende.

Borgernes frygt for at blive smittet med coronavirus er dalet i de forløbne uger. Mens 44 frygtede at blive inficeret i april, er der en måned senere kun 31 procent.

Frygten for at blive ramt på privatøkonomien tiltager derimod. Nervøsiteten rammer også mennesker, der indtil videre ikke har lidt økonomiske tab.

70 procent af befolkningen forventer ikke, at økonomien vil komme sig i de næste 12 måneder. 46 procent af de adspurgte regner med, at deres egen, økonomiske situation vil blive forringet på grund af epidemien.

AfD får ingen gevinst

Her bliver der åbnet en flanke for angreb fra oppositionen. Frem for alt FDP har i ugevis krævet at få de strenge regler ophævet hurtigere. AfD læner sig derimod op ad mistilliden hos det mindretal, der tror, at en hemmelig plan om for eksempel ubegrundet overvågning af befolkningen er baggrunden for coronareglerne.

Hidtil har dette dog ikke kunnet betale sig for højrepopulisterne. I meningsmålingerne har AfD aktuelt ligget mellem ni og 12 procent. Det kan have to grunde. For det første har AfD skabt overskrifter, fordi efterretningstjenesten overvåger partiets højrenationale fløj, og fordi den mangeårige partiformand i Brandenburg, Andreas Kalbitz, er blevet ekskluderet. For det andet ville mange af coronaskeptikerkene aldrig vælge et parti på højrefløjen.

Allensbach har undersøgt, hvor mange borgere der tror på konspirationsteorier. Et flertal på 57 procent afviser, at coronakrisen i virkelig handler om noget andet end en epidemi. 17 procent har ingen klar holdning. Men trods alt tror 27 procent, at der kan være noget om snakken.

Tror på konspiration

Også her skiller AfD-tilhængerne sig ud. 76 procent af dem mener, at de politisk ansvarlige har helt andre mål end forebyggelse af sygdom i forbindelse med de forholdsregler, som skal inddæmme smitten. Blandt SPDs vælgere har kun otte procent den opfattelse. Hos tilhængerne af forbundsdagens øvrige partier drejer det sig om mellem 20 og 29 procent.

På tværs af alle partigrænser er befolkningen enig om, krisen har vist, at det tyske sundhedsvæsen trods personalemangel og underforsyning med værnemidler er markant bedre rustet end andre landes. Borgerne ser til gengæld store mangler med hensyn til skolerne og digitaliseringen.

– Coronakrisen har vist næsten alle borgere, hvor tilbagestående Tyskland er i forhold til digitalisering, mener Klaus Schweinsberg fra konsulentfirmaet Centrum für Strategie und Höhere Führung, der har iværksat undersøgelsen.

(dpa)

Lufthavnen i Frankfurt bakker Lufthansa op

26.05.2020 12.23

Lufthavnen i Frankfurt bakker op om Lufthansa. EU har antydet, at statsstøtten til virksomheden kan betyde, at Lufthansa mister nogle af virksomhedens start- og landingstilladelser.

– Som en del af infrastrukturen skal Lufthansa have lov til at beholde sin markedsandel og udbygge den. Det ville være et forkert signal at behandle Lufthansa for restriktivt, siger Stefan Schulte, der er direktør for lufthavnen i Frankfurt.

Han oplyser, at Frankfurt kan udbyde flere start- og landingstilladelser i forbindelse med de løbende udvidelser af lufthavnen.

(dpa)

Kun få bliver smittet

26.05.2020 11.03

Frem til tirsdag formiddag var flere end 178.800 personer i Tyskland testet positive for coronavirus under epidemien. Hermed steg antallet af smittede med omkring 300 i løbet af et døgn. Mindst 8283 smittede er døde. Det er en stigning på 31 på et døgn.

Ifølge den seneste vurdering fra Robert Koch Instituttet er smittespredningen igen faldet en smule, så den såkaldte reproduktionsrate ligger på 0,83. Det betyder, at hver inficeret i gennemsnit giver virus videre til 0,83 andre. Så længe dette tal er under 1,0, er epidemien på tilbagetog.

Omkring 179.000 smittede skønnes raske igen.

(dpa)

Nu stiger forbrugertilliden

26.05.2020 10.18

Den tyske forbrugertillid er steget en smule efter chokket i forbindelse med coronaepidemien. Analyseinstituttet GfK måler forbrugerindekset for juni til minus 18,9 point. Det er 4,2 point mere end i maj. Trods stigningen er der fortsat tale om det næstlaveste niveau i Tyskland nogensinde.

Købelysten er steget med ti point til nu plus 5,5. Alligevel er det er fald på 45 point siden juni 2019.

– Den trinvise åbning af mange butikker har sikkert bidraget til, at købelysten ikke er faldet yderligere og endog stiger en smule for øjeblikket. Samtidig er Tyskland kommet forholdsvis godt gennem krisen, hvor sundhedssystemet ikke er blevet overbelastet, siger forbrugseksperten Rolf Bürkl fra GfK.

Alligevel er usikkerheden blandt forbrugerne stor.

– De tror bestemt ikke, at tysk økonomi har lagt det værste bag sig og forventer et kraftigt, økonomisk tilbageslag. Selvom forventningerne til indkomster og konjunkturer har bedret sig noget, er frygten for ledighed stor. Sammen med fald i indtægterne, er det den vigtigste hindring for forbruget. Det må både de handlende og producenterne fortsat være indstillet på, forklarer Rolf Bürkl.

Han tør ikke spå om, hvornår situationen igen bliver bedre.

– Det vil sikkert vare nogen tid, før vi når tilbage til niveauet før krisen. Men økonomien kommer nu hurtigere i gang, end det blev forventet for nogle uger siden. Politikerne gør sig på mange områder store anstrengelser. Dermed stiger også forbrugernes håb om at undgå en nedsmeltning på arbejdsmarkedet, mener Rolf Bürkl.

Såvel forbundsregeringen som delstaterne pumper enorme, mængder penge i form af hjælpepakker og kreditter ind i økonomien. Snart bliver der også vedtaget et konjunkturprogram for at stimulere den indenlandske efterspørgsel.

Bürkl er imod en skrotpræmie for biler.

– Det har vist sig, at speciel hjælp til enkelte brancher ikke bidrager meget, understreger han.

For at måle forbrugerindekset er GfK hver måned i kontakt med 2000 forbrugere. Indekset omfatter alle private udgifter til forbrug.

(dpa)

Endnu lægger coronaregler og usikkerhed en dæmper på købelysten. Foto: Peter Steffen/dpa.

Ny rejsevejledning kan blive vedtaget onsdag

26.05.2020 09.11

Forbundsregeringen vil ophæve den nuværende rejsevejledning fra den 15. juni, hvis smittespredningen tillader det. Herefter vil det være muligt at rejse til 31 europæiske lande. Foruden Tysklands 26 EU-partnere er det Storbritannien, Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein. Det fremgår af udkastet til et notat om mulighederne for turisme i Europa.

Beslutningen bliver muligvis truffet af regeringen allerede onsdag.

Udenrigsminister Heiko Maas tog den 17. marts det hidtil uhørte skridt at fraråde alle turistrejser til mål uden for Tyskland.

(dpa)

Maas opregner en række sager i forhold til Rusland, som han kalder problematiske. Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa.

Udenrigsminister Heiko Maas besluttede den 17. marts at fraråde alle turistrejser til udlandet. Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa.

Diskoteker er smittecentre

26.05.2020 08.39

Feststemte mennesker må formentlig vente en rum tid på, at deres yndlingsdiskotek igen må genåbne. Klubber, barer og diskoteker byder nemlig på perfekte betingelse for smittespredning.

– Der er trangt, man sveder og råber hinanden i øret på kort afstand. Netop disse forhold har i andre lande allerede ført til massiv smitte. Stederne er smittecentre i forhold til coronavirus, siger viruseksperten Jonas Schmidt-Chanasit fra Bernhard Nocht Instituttet for Tropemedicin.

(dpa)

Smitte er næsten gået i stå i Hamborg

26.05.2020 08.19

Spredningen af coronavirus er stort set gået i stå i Hamborg. Derfor drøfter senatet tirsdag videre skridt til at ophæve kontaktforbud. Bystaten vil dog holde fast i sin strategi med regler om afstand og hygiejne.

Sundhedssenator Cornelia Prüfer-Storcks varslede sidste tirsdag lettelser for friluftsbade, biografer, fitnesscentre og lokale kulturinstitutioner. Teatre og operaer har endnu ikke udtrykt ønske om at genåbne.

I de seneste syv døgn er 27 personer i Hamborg testet positive for coronavirus. Det svarer til 1,9 pr. 100.000 borgere. Byen er dermed langt fra den kritiske grænse på 50 smittede pr. 100.00 indbyggere i løbet af en uge.

I Hamborg ville denne grænse svare til 900 nye smittede på en uge. Skulle smittespredningen nå dette niveau, vil senatet drøfte nye forholdsregler.

Fra midten af marts til midten af april oplevede Hamborg adskillige døgn med trecifrede stigninger i antallet af smittede.

(dpa)

Sundhedssenator Cornelia Prüfer-Storcks er klar til at lempe reglerne for blandt andet Hamborgs fitnesscentre og biografer. Foto: Christian Charisius/dpa.

Bayern truer Thüringen med konsekvenser

26.05.2020 07.46

Bayerns indenrigsminister, Joachim Herrmann, truer Thüringen med modforholdsregler, hvis landet afskaffer coronatreglerne.

– Forslagene fra ministerpræsident Bodo Ramelow er uansvarlige. Vi vil holde skarpt øje med udviklingen i Thüringen, så Bayern i givet fald kan reagere, siger Joachim Herrmann til mediehuset Funke-Mediengruppe.

Konkrete skridt fra Bayerns side nævner han ikke.

– Vi vil med sikkerhed ikke passivt se til, mens Ramelow letsindigt ødelægger store succeser i kampen mod den ekstremt farlige coronavirus, understreger Joachim Herrmann.

Ministerpræsident Bodo Ramelow meddelte i weekenden, at Türingen vil afskaffe de generelle coronaregler. I stedet skal de lokale sundhedsmyndigheder reagere, hvis der opstår ny smittespredning. Dog skal borgerne fortsat bære mundbind i den kollektive trafik.

Thüringens regering mødes tirsdag for at diskuttere lempelserne.

(dpa)

Ifølge Bayerns indenrigsminister, Joachim Herrmann, vil det få konsekvenser for Thüringen, hvis delstaten ophæver coronareglerne. Foto: Sven Hoppe/dpa.

På gensyn tirsdag morgen

25.05.2020 22.55

Flensborg Avis indstiller nu opdateringerne fra Tyskland. Men tirsdag morgen er vi tilbage.

Berlin tillader demonstrationer uden begrænsninger

25.05.2020 22.53

I Berlin bliver demonstrationer uden grænser for antallet af deltagere formentlig tilladt fra den 4. juni. Det fortæller indenrigssenator Andreas Geisel til RBB.

– Tirsdag vil senatet drøfte, om vi skal tillade demonstrationer i det offentlige rum uden begrænsninger, så længe reglerne om at holde afstand bliver overholdt, forklarer Andreas Geisel.

Han har forståelse for, at borgerne bliver utålmodige, fordi smittespredningen er beskeden.

– Alligevel er forsigtighed stadig et godt råd. Men det er helt klart, at indskrænkningerne i de personlige frihedsrettigheder skal ophæves, som det også vil være ske i den kommende uge, understreger Andreas Geisel.

(dpa)

Som indenrigssenator i Berlin forstår Andreas Geisel godt borgernes utålmodighed. Foto: Christoph Soeder/dpa .

Politisk enighed om coronaregler er fortid

25.05.2020 20.50

Efter måneder med relativ enighed styrer de forskellige regioner i Tyskland i hver deres retning med hensyn til forholdsreglerne mod coronavirus. Det har delvist – men ikke kun – med forskelle i smittespredningen at gøre.

Mens forbundsregeringen fortsat satser på forsigtige, trinvise lempelser, vil Thüringen og nu også Sachsen lempe kraftigt. Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, vil fra den 6. juni kun have lokale forholdsregler, men ikke påbud for hele delstaten.

Ifølge forbundskansler Angela Merkel skal delstaterne være både modige og vagtsomme.

– Kansleren mener ikke, at anbefalinger er nok. Hun går ind for bindende påbud om at holde mindst halvanden meters afstand, begrænsninger af kontakt mellem mennesker og hygiejneregler, Hvis disse regler bliver ignoreret, risikerer den hidtidige succes med at inddæmme epidemien at gå tabt, fortæller regeringstalsmand Steffen Seibert.

Den parlamentariske leder af kanslerkontoret, Helge Braun, var mandag i dialog med repræsentanter for delstaterne. Efter hans mening skal der også fremover være pligt til at bære mundbind i det offentlige rum i forskellige sammenhænge. Dette påbud vil kanslerkontoret ifølge Bild foreløbig opretholde frem til den den 5. juli.

Også i ved private sammenkomster i lukkede rum skal antallet af deltagere begrænses til højst ti personer, hedder det i et oplæg fra kanslerkontoret.

I lyset af den lave smittespredning i forbundsrepublikken skal der kun være bindende regler for samvær i det offentlige rum, der hvor lokale forhold gør det nødvendigt.

Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, forklarede i weekenden, at han fra den 6. juni vil ophæve coronareglerne i forbundslandet. I stedet skal der satses på lokale beslutninger og borgernes egen ansvarlighed.

Også Sachsen vil ophæve de generelle forholdsregler den 6. juni og generelt tillade en normal hverdag. Der skal kun være være indskrænkninger der, hvor der ikke er andre muligheder.

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, betegner beslutningen fra Thüringen som et fatalt signal.

Ramelow afviser kritikken.

– Jeg har ikke sagt, at folk skal kramme eller tage mundindet af og kysse hinanden, lyder det fra Thüringens ministerpræsident.

(dpa)

Thüringen sender et fatalt signal, mener Bayerns ministerpræsident, Markus Söder. Foto: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa.

Hjælpepakke til Lufthansa er klar

25.05.2020 17.50

Det tyske økonomiministerium og finansministeriet oplyste mandag, at en redningspakke for Lufthansa til en værdi af ni milliarder euro er klar. Statens stabiliseringsfond har givet sit tilsagn. Nu mangler bare et ja fra Lufthansa samt EU-kommissionen.

Lufthansas direktion anbefaler planen. Dog skal bestyrelsen og senere en ekstraordinær generalforsamling blandt aktionærerne godkende forslaget.

Staten vil i første omgang overtage 20 procent af flyselskabet. Det er under den bestemmende minoritet, der giver ret til at nedlægge veto mod beslutninger.

Forbundsregeringen og Lufthansa har forhandlet om redningsplanen i ugevis. Virksomheden er kommet under voldsomt pres under coronakrisen, hvor næsten al flytrafik bortset fra fragtflyvninger har været umulig. Efterhånden er flyselskabet ved at løbe tør for penge.

Lufthansa har omkring 138.000 ansatte, og tusinder af arbejdspladser står på spil.

I forbindelse med coronakrisen har forbundsregeringen oprettet en fond, der i nødstilfælde kan overtage dele af den kritiske infrastruktur.

(dpa)

Foreløbig står de fleste af Lufthansas fly stadig på jorden. Foto: Boris Roessler/dpa.

200 tyskere skal teste muligt middel mod coronavirus

25.05.2020 16.37

Den tyske lægemiddelstyrelse tillader, at effekten af et muligt middel mod Covid-19 bliver testet på tyske patienter. Midlet med betegnelsen ABX464 bliver allerede testet af det franske biotekfirma Abivax.

Ifølge Abivax vil der blive gennemført test på 1034 smittede personer, der enten er ældre eller på anden vis tilhører en højrisikogruppe. 200 af dem skal rekrutteres i Tyskland.

Håbet er, at stoffet kan sættes ind allerede på et tidligt stade af sygdomsforløbet og hindre virus i at formere sig. Frem for alt handler det om at undersøge, om medicinen kan forhindre de ofte voldsomme overreaktioner i de smittedes immunforsvar, der kan føre til farlige vejrtrækningsproblemer.

ABX464 er oprindelig tænkt som medicin mod HIV. Også i den sammenhæng befinder man sig dog endnu i testfasen.

(dpa)

Ny rejsefrihed kan give lange køer i pinsen

25.05.2020 16.16

Bilister i hele Tyskland skal være forberedt på fyldte veje og til dels lange køer i forbindelse med den kommende pinseweekend. På grund af den øgede rejsefrihed vil mange mennesker formentlig tage på korte ture i Tyskland, advarer ADAC.

Både fredag, lørdag og søndag er forsinkelser undervejs derfor nærmest uundgåelige for bilisterne.

Nogle vil måske også søge mod udlandet. Grænserne til både Holland og Luxembourg er åbne og kan passeres uden løbende kontrol.

(dpa)

Voldsom smitte rammer slagteri ved den tyske grænse

25.05.2020 15.07

På et hollandsk slagteri nær den tyske grænse er 147 medarbejdere blevet testet positive for coronavirus. Det oplyser kommunalforvaltningen i Oost Gelre.

Ifølge en artikel i lokalavisen De Gelderlander bor 79 af de smittede i Tyskland, og 68 i Holland.

Kommunen beretter, at 25 af de 657 ansatte endnu ikke blevet testet. Desuden mangler der resultater af fem test. De tyske myndigheder er orienteret.

Slagteriet tilhører fødevarekoncernen Vion.

Allerede fredag sendte myndighederne i provinsen Gelderland i det østlige Holland 600 af slagteriets ansatte i karantæne i deres boliger og lukkede virksomheden, efter der var fundet 45 smittede.

Forinden var der opdaget smitte blandt medarbejderne i andre af Vions slagterier. Også i Tyskland er der konstateret tilfælde.

I følge Vion selv har koncernen slagterier i både Holland og Tyskland, hvor der er i alt 12.000 ansatte. Årsomsætningen er på 5,1 milliarder euro.

De hollandske fagforbunds hovedorganisation, FNV, mener, mange af de ansattes boligforhold er forklaringen på smittespredningen. Udenlandske arbejdere bliver indkvarteret tæt sammen i fælles boliger. I de fleste tilfælde er det rekrutteringsvirksomheder, der organiserer boligerne til disse gæstearbejdere, som ofte også bliver indkvarteret i Tyskland.

Den hollandske kommune opfordrer på det kraftigste Vion og koncernens underleverandører til at sørge for menneskeværdige boliger til arbejderne, så alle berørte kan tilbringe karantænen i sikkerhed.

(dpa)

600 ansatte på det hollandske slagteri er sendt i karantæne. Foto: Vincent Jannink/ANP/dpa.

Ekspert er skeptisk over for Thüringens plan

25.05.2020 14.38

Virologen Christian Drosten er skeptisk i forhold til de planer, Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, har om at satse mere på borgernes egen ansvarlighed under coronaepidemien.

– Individuel ansvarlighed er jo den svenske model. Men for øjeblikket ser vi jo der en meget høj overdødelighed, der vil blive forstærket i de kommende måneder. Jeg er ikke helt sikker på, om borgernes egen ansvarsfølelse er tilstrækkelig, forklarer Christian Drosten til Deutschlandfunk.

Han efterlyste også bedre retningslinjer for skoler og daginstitutioner.

Bodo Ramelow vil placere ansvaret for forholdsregler mod smittespredning i lokalsamfundene.

– Det giver ingen mening, at der bliver arbejdet i krisestabe døgnet rundt, syv dage om ugen, når der ikke har været nye tilfælde i tre uger i halvdelen af amterne. Derfor skal vi omstille styringen. I stedet for at placere ansvaret i krisestabe, skal det nu ligge lokalt. Skulle der opstå ny smittespredning, skal modforholdsreglerne også iværksættes lokalt, påpeger Bodo Ramelow.

(dpa)

Virologen Christian Drosten mener, Thüringen reelt indfører den svenske model, der har resulteret i stor overdødelighed. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Nedgang i økonomien sætter formentlig rekord

25.05.2020 14.18

Forbundsregeringen regner med, at der i hele 2020 kommer den største, økonomiske nedgang i Tyskland i efterkrigstiden. Der er udsigt til et fald i bruttonationalproduktet på 6,3 procent i Europas største økonomi, selv om situationen skulle blive bedre i andet halvår.

Under den verdensomspændende finanskrise i 2009 sank det tyske bruttonationalprodukt med 5,7 procent.

Økonomer og erhvervssammenslutninger forventer til dels et endnu større dyk. Sammenslutningen af tyske industri- og handelskamre, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, frygter et fald i bruttonationalproduktet på ti procent for hele året. Instituttet for verdensøkonomi på universitetet i Kiel regner med et minus på 7,1 procent.

De økonomiske vismænd vil i slutningen af juni eller begyndelsen af juli komme med en aktuel prognose for udviklingen i konjunkturen.

– Vores optimistiske skøn fra slutningen af marts forudså et fald i økonomien på 5,3 procent og hvilede på den formodning, at nedlukningen ikke ville vare så længe. Vores dengang mest pessimistiske skøn om en tilbagegang på 5,5 procent er altså mere sandsynligt, men formentlig også for optimistisk, siger overvismand Lars P. Feld.

De trinvise lempelser af coronareglerne siden midten af maj skaber dog trods alt en bedre stemning hos virksomhederne. Indekset for erhvervsklimaet fra analysevirksomheden Ifo steg i maj med 5,3 point til 79,5. Firmaerne vurderer frem for alt udsigterne for det kommende halvår markant bedre.

Viser igen livstegn

– Firmaerne viser igen livstegn. Men man kan ikke tale om vitalitet, siger Thomas Gitzel, der er cheføkonom hos VP Bank i Lichtenstein.

Cheføkonom Carsten Brzeski fra Bank ING er enig. Nok er det værste formentlig overstået for den tyske økonomi. Men vejen tilbage til normale forhold bliver lang. Brzeski går ikke ud fra noget snarligt opsving.

I begyndelsen af juni vil forbundsregeringen beslutte et konjunkturprogram. Målet er at få gang i økonomien i takt med, at coronareglerne skridt for skridt bliver lettet. Endnu strides CDU-CSU og koalitionspartnerne i SPD dog om både indholdet og omkostningerne.

(dpa)

I slutningen af marts var vi nok for optimistiske, erkender den tyske overvismand, Lars. P. Feæd. Foto: picture alliance/Arne Dedert/dpa

Kun 23 smittede døde på et døgn

25.05.2020 13.31

Frem til mandag formiddag var der registreret godt 178.500 tilfælde af smitte med coronavirus i hele forbundsrepublikken, siden epidemien tog fart. Antallet af smittede steg med omkring 400 i løbet af 24 timer.

Mindst 8252 smittede er døde. Der er en stigning på blot 23 i løbet af et døgn.

Smitteraten er på 0,94, hvilket betyder, at hver inficeret i gennemsnit giver virus videre til knap en anden person. Så længe værdien ligger under 1,0, kommer der færre nye smittede til.

(dpa)

Corona medførte få trafikdræbte

25.05.2020 13.09

På grund af indskrænkningerne i forbindelse med coronaepidemien sank antallet af trafikdræbte i forbundsrepublikken i marts til det laveste niveau siden den tyske genforening. 158 mennesker mistede i månedens løb livet i trafikulykker. I marts 2019 var der 234 trafikdræbte, oplyser Tysklands statistiske institut, Statistisches Bundesamt.

I gennemsnit er der flere end 200 trafikdræbte om måneden.

Ifølge statistikken faldt antallet af registrerede trafikuheld til 166.000 i hele forbundsrepublikken. Det var 23 procent færre end i marts 2019.

(dpa)

Ramelow forsvarer afskaffelse af coronaregler

25.05.2020  12.51

Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, forsvarer sin plan om snart at ophæve coronareglerne.

– Jeg har ikke sagt, at folk skal kramme eller tage deres mundbind af og kysse hinanden. Der er ingen grund til at blive letsindig. Virksomme råd om at holde afstand gælder stadig, siger han til NDR.

Ramelow satser fremover på lokale forholdsregler og borgernes egen ansvarlighed.

– Det giver ingen mening, at der bliver arbejdet i krisestabe syv dage om ugen, når der ikke har været nye tilfælde i tre uger i halvdelen af amterne. Derfor skal vi omstille styringen. I stedet for at placere ansvaret i krisestabe, skal det nu ligge lokalt. Skulle der opstå ny smittespredning, skal modforholdsreglerne også iværksættes lokalt, påpeger Bodo Ramelow.

Hvert et amt og hver amtsfri by får straks hjælp, så snart der optræder ny smitte, lover ministerpræsidenten. Han håber også fortsat at se borgerne holde mund og næse tildækket.

Endnu har delstatsregeringen ikke besluttet, hvordan de konkrete lempelser i Thüringen skal se ud.

(dpa)

Bodo Ramelow afviser, at han skulle opfordre til letsindighed. Foto: Martin Schutt/dpa.

Kramp-Karrenbauer advarer mod partifnidder

25.05.2020 11.03

CDU-formand Annegret Kramp-Karrenbauer advarer mod partipolitiske skærmydsler i debatten om et omfattende konjunkturprogram. Det fortæller kilder blandt deltagerne i et videomøde i CDUs præsidium mandag.

– Hjælpepakkens betydning er for stor. CDU vil også have kommunernes situation for øje, så de fortsat kan agere, mente Kramp-Karrenbauer.

Kommunerne forventer milliardstore tab på grund af manglende skatteindtægter. Et forslag fra den tyske finansminister, Olaf Scholz (SPD), om at lade staten dække kommunernes gamle gæld er omstridt hos CDU og CSU.

Forbundsregeringen vil efter pinse beslutte et konjunkturprogram, der skal sætte fart i den coronaramte økonomi. Regeringskoalitionen er imidlertid uenig om både pakkens indhold og omkostningerne.

Annegret Kramp-Karrenbauer sagde ifølge kilderne desuden, at det nu handler om at holde Europa samlet. Derfor er kansler Angela Merkels og den franske præsident Emmanuel Macrons forslag om milliardstore hjælpepakker til genopbygning vigtigt. Tyskland må sætte en kurs, hvor landet selv, men også Europa kommer styrket ud af krisen.

– Det gælder om at slippe økonomien fri og afskaffe bureaukrati. Likviditet, lettelser til erhvervslivet og den rette rette motivation er afgørende, mente Kramp-Karrenbauer.

I EU er den tysk-franske plan omstridt.

(dpa)

Konjunkturprogrammet er for vigtigt til, at der må opstå politiske skærmydsler, mener Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Erhvervslivet får driftstilskud

25.05.2020 09.51

Små og mellemstore virksomheder i Tyskland kan se frem til yderligere hjælp. På grund af coronakrisen vil den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, fra juni til december udbetale op til 50.000 euro om måneden til firmaer med under 250 medarbejdere. Det skriver Neue Osnabrücker Zeitung på baggrund af et notat, der ifølge dpas oplysninger stammer fra økonomiministeriet.

Målet er at sikre overlevelsen for små og mellemstore virksomheder, der er truet af lukning på grund af forholdsreglerne mod smittespredning.

Alle brancher inklusiv enkeltmandsvirksomheder og freelancere kan ansøge om hjælp. De skal dokumentere, at deres omsætning i april og maj er faldet med mindst 60 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Firmaer kan også søge, selv om de allerede har fået støtte via de tidligere hjælpepakker.

Ifølge avisen forventer økonomiministeriet udgifter på 25 milliarder euro. Niveauet afhænger dog af smittespredningen.

(dpa)

Regler bliver lempet trods ny smitte

25.05.2020 09.34

Trods infektioner med coronavirus i forbindelse med et restaurantbesøg i delstaten er forholdsreglerne fra mandag igen blevet lempet i Niedersachsen.

Vinderne er hotel- og restaurationsbranchen. For første gang siden krisens begyndelse må hotellerne genåbne med op til 60 procents belægning.

I restauranterne bortfalder kravet om, at maksimalt 50 procent af pladserne må være besat. Dog gælder afstandskravene fortsat.

Fitnesscentre og friluftsbade må også genoptage aktiviteterne. På skolerne vender 11. årgang tilbage.

Enkelte begrænsninger gælder fortsat. Det gælder ikke mindst reglen om, at maksimalt to husstande må mødes i det offentlige rum.

(dpa)

Økonomiminister ønsker europæisk medicinindustri

25.05.2020 08.45

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, ønsker et fælles projekt for produktion af medicin i EU.

– Det er ingen god ide at rulle globaliseringen tilbage. Men det er en rigtig tanke at minimere ensidig afhængighed og genvinde den nationale suverænitet på følsomme områder, mener Peter Altmaier.

Altmaier påpeger, at han har sat to europæiske projekter om produktion af computerchips og batterier i gang sammen med forskellige, europæiske partnere.

– Jeg kan sagtens forestille mig et fælles, europæisk projekt om produktion af medicin. Vi arbejder allerede på det, siger Peter Altmaier.

På grund af lavere omkostninger bliver meget medicin produceret uden for Europa. Således bliver store mængder antibiotika fremstillet i Kina og Indien.

(dpa)

Peter Altmaier ønsker et opgør med afhængigheden af medicinproducenter i fjerne lande. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Pool/dpa.

Sundhedsekspert advarer mod kapløb om lempelser

25.05.2020 07.45

SPDs sundhedsekspert i forbundsdagen, Karl Lauterbach, opfordrer forbundsregeringen til at sende et signal rettet mod de planlagte ophævelser af forholdsreglerne mod spredning af coronavirus i Thüringen.

– Med beslutningen i Thüringen truer et kapløb mellem delstaterne, der ville være katastrofalt ud fra en medicinsk synsvinkel. Regeringen bør mandag opfordre til det modsatte, forklarer Lauterbach til Rheinische Post.

Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow, har meddelt, at forholdsreglerne sættes ud af kraft fra den 6. juni. Dermed bortfalder pligten til at bære mundbind og holde afstand.

Lauterbach opfordrer Ramelow til at slå bak.

– Bodo Ramelow bør genoverveje sin beslutning og trække den tilbage. Han efterlader et indtryk af en ministerpræsident, der gør knæfald over for mennesker med hatte af sølvpapir og højreradikale skrighalse. Internationalt er man misundelige over vores succeser. Dem sætter han letsindigt på spil, mener Karl Lauterbach.

(dpa)

Forbundsdagsmedlem Karl Lauterbach er selv læge og videnskabsmand. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Godnat og på gensyn

24.05.2020 23.35

Flensborg Avis holder pause med opdateringerne frem til mandag morgen.

Tal for krisen kommer mandag

24.05.2030 23.20

Tyskland er havnet i en recession på grund af coronakrisen. Ifølge de foreløbige tal fra det statistiske institut. Statistisches Bundesamt, dalede bruttonationalproduktet i første kvartal med 2,2 procent i forhold til de foregående tre måneder.

Instituttet er klar med en detaljeret redegørelse om udviklingen i Europas største økonomi mandag.

Ifølge statistikerne er tilbagegangen i det foregående kvartal den kraftigste siden finanskrisen i 2009 og det næstværste siden den tyske genforening.

(dpa)

Friluftsbade må åbne igen

24.05.2020 20.50

Friluftsbadene i Niedersachsen kan fra mandag igen tage imod gæster. Det første bad åbner allerede mandag morgen klokken seks i Braunschweig. Også i Osnabrück og Göttingen åbner badesæsonen mandag.

Der skal dog tages forholdsregler på grund af coronavirus. Badegæster skal således holde en afstand på halvanden meter fra hinanden, med mindre de tilhører samme husstand. Nogle badeanstalter har derfor indført begrænsninger for, hvor mange der bliver lukket ind.

Desuden skal der være desinfektionsmidler ved indgangen.

(dpa)

Forsker advarer mod smitte på ferierejser

24.05.2020 19.32

Flere forbundslande har siden midten af marts oplevet døgn, hvor der ikke er konstateret nye smittede. Fem gange er det sket i Mecklenburg-Vorpommern, mens der i Sachsen-Anhalt og Slesvig-Holsten har været henholdsvis tre og to døgn uden nye, registrerede tilfælde. I Hamborg har der kun været et enkelt døgn, hvor ingen nye er blevet testet positive.

Ofte er fænomenet faldet sammen med weekender, hvor der altid bliver anmeldt forholdsvis færre tilfælde af smitte.

I hele forbundsrepublikken har der i nogle uger været en tendens til faldende smittetal. Dog er mange fortsat smittet, og eksperter formoder et højt mørketal.

Forskere maner derfor til forsigtighed i forbindelse med rejser.

– Når mange mennesker mødes uden tidligere at have haft kontakt med hinanden, må man igen frygte en stejlere smittekurve, siger lægen og sundhedsforskeren, Max Geraedts, fra universitetet i Marburg.

Han erkender, at smittetallene for øjeblikket ser godt ud.

– Men når mennesker mange steder er tæt forsamlet, rækker det til, at der igen kan komme en stærk stigning. En person kan også føle sig fuldstændig rask ved begyndelsen af en rejse, men alligevel sprede virus. Risikoen for at tage smitte på rejsen er altid til stede, advarer Max Geraedts.

(dpa)

Coronaprotester forløb fredeligt

24.05.2020  18.30

Flere hundrede mennesker demonstrerede i weekenden i Niedersachsen og Bremen. Protesterne rette sig først og fremmest mod coronareglerne.

Lørdag var omkring 130 kritikere forsamlet i Hannover. Cirka 30 personer deltog i en moddemonstration.

Politiet måtte henvise til afstandsreglerne, men alt forløb uproblematisk.

Cirka 170 mennesker deltog lørdag eftermiddag i en demonstration i Bremen, hvor knap 150 samledes til moddemonstration. Også her forløb alt fredeligt.

Også i Braunschweig protesterede omkring 100 mod coronareglerne, mens nogenlunde samme antal var utilfredse med coronaskeptikerne. Heller ikke her var der sammenstød.

På markedspladsen i Göttingen var cirka 30 coronaskeptikere mødt op. Her var der omkring 50 moddemonstranter, der ifølge politiet forsøgte at provokere. Politiet måtte gå imellem og skille de to demonstrationer. Heller ikke her var der dog alvorlige konfrontationer.

(dpa)

Flere end 160.000 smittede er raske igen

24.05.2020 17.45

Frem til søndag eftermiddag er der konstateret flere end 178.500 tilfælde af coronasmitte i Tyskland, siden epidemiens begyndelse. Hermed er der fundet omkring 500 nye smittede i løbet af 24 timer. Mindst 8251 smittede er efterhånden døde. Det er en stigning på 29 siden samme tidspunkt lørdag.

Smittespredningen er på 0,83. Dermed inficerer hver smittet i gennemsnit færre end en anden person, og epidemien aftager.

Robert Koch Instituttet vurderer, at omkring 160.300 smittede er raske igen.

(dpa)

Regeringspartier er uenige om konjunkturprogram

24.05.2020 16.40

Striden om prisen på en kommende konjunkturpakke tiltager i den tyske regeringskoalition. Repræsentanter for SPD kritiserer et udspil fra formanden for CDU, Bayerns ministerpræsident, Markus Söder. Han har meddelt, at der må være en øvre grænse for udgifterne.

– Det er den forkerte vej at gå. Tyskland er hidtil kommet så godt gennem krisen, netop fordi staten har sat hele sin finansielle styrke ind, mener Achim Post, der der er stedfortrædende gruppeformand for SPD i forbundsdagen.

Forbundsregeringen vil i begyndelsen af juni vedtage et konjunkturprogram. Målet er at genstarte økonomien i takt med, at forholdsreglerne mod smitte trinvist bliver lettet. Der forventes en alvorlig, økonomisk tilbagegang som følge af krisen.

Ifølge Markus Söder, bør forbundsrepublikken højest optage lån for yderligere 100 milliarder euro i indeværende år.

– Det er vigtigt ikke at ruinere staten, har han forklaret.

Ifølge en artikel i Spiegel har den tyske finansminister, Olaf Scholz, planer om et konjunkturprogram på op til 150 milliarder euro.

Forbundsdagen har allerede tidligere vedtaget en tillægsbevilling, der øger statsgælden med 156 milliarder euro.

(dpa)

Den stedfortrædende gruppeformand for SPD i forbundsdagen, Achim Post, kritiserer Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, der ønsker en øvre grænse for ny statsgæld.

107 blev smittet i forbindelse med gudstjenste

24.05.2020 16.08

Ifølge Hessens sundhedsminister, Kai Klose, er mindst 107 personer blevet smittet med coronavirus efter en gudstjeneste i en baptistkirke i Frankfurt. De smittede er fra selve Frankfurt og tre omliggende amter. Gudstjenesten fandt allerede sted for omkring to uger siden.

– De fleste blev ikke smittet under selve gudstjenesten. Smitten bredte sig, efter de pågældende var nået hjem. De fleste smittede er ikke særligt syge. Ifølge vores oplysninger er kun en enkelt på sygehuset. Vi forfølger smittekæderne og har godt styr på tingene, siger René Gottschalk, der er chef for Frankfurts lokale sundhedsmyndigheder (Gesundheitsamt).

Endnu er det uvist, hvor mange der deltog i gudstjenesten den 10. maj. Men alle regler blev overholdt, lyder det fra menigheden. Der var desinfektionsmidler, og der var den påbudte afstand mellem deltagerne.

(dpa)

Gudstjenesten fandt sted for omkring to uger siden, beretter Hessens sundhedsminister, Kai Klose. Foto: Arne Dedert/dpa.

Sundhedsekspert kritiserer genåbning i Thüringen

24.05.2020 15.01

Forbundsdagsmedlem og sundhedspolitiker Karl Lauterbach (SPD) mener, det er forkert af Thüringen at forcere genåbningen i forbindelse med coronaepidemien.

– Det er helt klart en fejl. Vi har endnu ingen ny information om, hvor farlig virussen er. Nu sætter Thüringen spørgsmålstegn ved nøjagtig de forholdsregler, vi skylder hele succesen, forklarer Karl Lauterbach til Saarbrücker Zeitung.

Thüringens ministerpræsident, Bodo Ramelow , har meddelt, at coronareglerne bliver sat ud af kraft den 6. juni. Herefter er der ingen krav om afstand og mundbind, ligesom borgerne frit kan forsamles. I stedet bliver det op til de lokale myndigheder at træffe forholdsregler afhængig af smittespredningen. Det bliver diskuteret, om disse tiltag skal sættes i værk, hvis flere end 35 personer pr. 100.000 indbyggere bliver smittet i løbet af en uge.

Lauterbach kritiserer Bode Ramelow for at relativere sygdommen.

– Indtil videre er der hverken virksom medicin eller en vaccine, påpeger Karl Lauterbach.

(dpa)

SPD-politikeren Karl Lauterbach er selv læge. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Lufthansa flyver igen til populære feriemål

24.05.2020 13.49

Mens Lufthansa fortsat forhandler med forbundsregeringen om økonomisk hjælp, meddeler flyselskabet, at flere ruter kommer i luften igen.

Fra anden halvdel af juni bliver der igen fløjet til Kreta, Rhodos, Dubrovnik i Kroatien, Faro i Portugal, Venedig, Ibiza samt Malaga på den spanske solkyst. Antallet af flyvninger til og fra Mallorca bliver ligeledes øget markant fra midten af juni.

Det bekræfter en talsmand for Lufthansa over for Bild.

(dpa)

Minister bebuder kamp mod bureaukrati

24.05.2020 12.57

For at aflaste erhvervslivet vil den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, gennemgå allerede vedtagne love, der endnu ikke er trådt i kraft.

– Nye byrder, afgifter og indberetningspligter skal vi så vidt mulig forhindre eller udsætte, siger Peter Altmaier til mediehuset Funke Mediengruppe i forbindelse med debatten om et konjunkturprogram, der skal sætte gang i økonomien efter coronakrisen.

Til gengæld skal skattelettelser og en forhøjelse af børnepengene fremskyndes.

Altmaier vil sætte alle belastninger for erhvervslivet i form af bureaukrati og og reguleringer på pause. Desuden skal priserne på elektricitet ned.

Efter krisen har virksomhederne behov for at trække vejret frit. Kun på den måde kan vi skabe frirum til udvikling, mener Peter Altmeier.

Altmaier gentager sit krav om at sætte en stopper for væksten i de sociale bidrag.

Hjælp til bilindustrien skal også afbalanceres i forhold til klimahensyn.

– Bilindustrien befinder sig i en omstillingsproces, der bliver vanskeliggjort på grund af manglende efterspørgsel i ind- og udland. Derfor skal vi stimulere købelysten og motivere til øget beskyttelse af klimaet, forklarer Altmaier.

(dpa)

Økonomiminister Peter Altmaier. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Restaurationsbranchen forventer smitte

24.05.2020 12.05

Præsidenten for hotel- og restaurationsbranchens sammenslutning, Dehoga, i Sachsen-Anhalt forventer, at mennesker kan blive smittet med coronavirus på restauranter.

– Vi vil formentlig opleve enkeltstående tilfælde, siger Michael Schmidt, der selv driver et hotel og en restaurant i Naumburg.

Han påpeger, at man trods alle forholdsregler ikke kan styre udviklingen 100 procent.

– Det er vigtigt, at man så kan spore smittekæderne. Vi er stadig midt i epidemien. Derfor er det også rigtigt og vigtigt, at vi skriver gæsternes kontaktdata ned, understreger Michael Schmidt.

Efter et besøg på en restauration i Niedersachsen er flere personer testet positive. Stedet var blevet genåbnet den 15. maj efter at have været tvangslukket i to måneder på grund af epidemien.

I Sachsen-Anhalt har restauranter og hoteller igen måttet tage imod gæster siden den 23. maj.

– Det er vi alle lykkelige over. Mange er stadig ængstelige, men der er forståelse for forholdsreglerne, siger Michael Schmidt.

(dpa)

Vi er stadig midt i epidemien, siger Michael Schmidt, der er præsident for hotel- og restaurationsbranchens sammenslutning, Dehoga, i Sachsen-Anhalt. Foto: Ronny Hartmann/dpa.

Kramp-Karrenbauer bakker op om coronaregler

24.05.2020 11.09

Som formand for CDU forsvarer Annegret Kramp-Karrenbauer, de forholdsregler, der er indført for at hindre spredning af coronavirus.

– Det er normalt, at der opstår en offentlig diskussion om indgreb i den personlige frihed og reglernes varighed. Men vi har også set, hvor hurtigt et system kan blive overbelastet, siger Kramp-Karrenbaier til n-tv.de.

Hun ønsker ikke at opleve en situation, hvor mennesker ikke kan komme i behandling, fordi der ikke er ledige, intensive sengepladser og respiratorer.

– Det har været det overordnede mål at undgå dette i de seneste uger. Takket være borgernes disciplin er det også lykkedes, understreger Annegret Kramp-Karrenbauer.

Hvis et land bliver overbelastet, mister man hurtigt kontrollen.

– Derfor tror jeg også, at det alle vanskeligheder til trods var den rette vej hurtigt at træffe hårde modforholdsregler. Og det er godt nu igen at lempe dem, siger Annegret Kramp-Karrenbauer.

Hun kommenterede også de mange konspirationsteorier.

– I vanskelige tider er det altid fristende at søge simple svar og lede efter en eller anden skyldig. Det nytter dog ikke at hidse sig op over konspirationsteorierne. Vi skal koncentrere os om fortsat at finde løsninger på de spørgsmål og problemer, som beskæftiger det overvejende flertal af borgerne. Det drejer sig for eksempel om børnepasning og arbejdspladser, forklarer Annegret Kramp-Karrenbauer.

(dpa)

Det nytter ikke at hidse sig op over konspirationsteorier, mener Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Michael Sohn/POOL AP/dpa.

Tyrkiet er klar til tyske turister

24.05.2020 10.37

Tyrkiet forventer at komme på listen over sikre rejsemål, når Tyskland før sommerferien ændrer den rejsevejledning, der fraråder alle turistrejser til udlandet. Tyrkiet er klar til at tage mod udenlandske gæster fra midten af juni. Det siger den tyrkiske ambassadør i Berlin, Ali Kemal Aydin.

– De ansvarlige myndigheder træffer alle nødvendige forholdsregler. Vi er overbevist om, at forbundsregeringen tager alt dette i betragtning og træffer de rette beslutninger, forklarer ambassadøren.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, udstedte den nuværende rejsevejledning den 17. marts. Vejledningen gælder frem til den 14. juni. Herefter vil udenrigsministeren fjerne begrænsninger på rejser inden for EU med individuelle vejledninger for de enkelte lande. Endnu er det uklart, hvordan Tyskland vil håndtere rejser uden for EU.

Efter Spanien og Italien er Tyrkiet nummer tre på listen over tyskernes foretrukne feriemål.

– Det er helt øjensynligt, at vi i modsætning til mange andre lande overvinder coronakrisen med succes. Vi er i en meget bedre situation også sammenlignet med nogle EU-lande, mener Ali Kemal Aydin.

Han fortæller, at forberedelserne til at genoptage flytrafikken allerede er i gang.

– Sandsynligvis begynder indlandsflyvningerne i den første uge i juni, mens de internationale forbindelser skridt for skridt bliver udvidet fra midten af juni, forklarer Ali Kemal Aydin.

Karantænebestemmelserne ved indrejse bortfalder, når den internationale flytrafik bliver genoptaget. I stedet bliver alle testet for coronavirus ved indrejsen.

Tyskerne rejser hellere til Tyrkiet end til Østrig og Grækenland. Efter det mislykkede kupforsøg i 2016 og de efterfølgende arrestationer af tyske statsborgere af politiske grunde var der dog en midlertidig tilbagegang. Det tyske udenrigsministerium advarer fortsat mod risikoen for vilkårlige arrestationer og udrejseforbud i sin rejsevejledning.

I det forløbne år rejste cirka fem millioner tyskere alligevel til Tyrkiet. Det var næsten ligeså mange som i rekordåret 2015, hvor der var 5,6 millioner tyske gæster, oplyser de tyrkiske myndigheder.

Tyskerne udgør den næststørste grupper af udenlandske turister i Tyrkiet efter russerne.

(dpa)

Den tyrkiske hivedstad, Istanbul. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa.

Coronakrisen udstiller digitale svagheder

24.05.2020 09.09

Erfaringerne med fjernundervisning i forbindelse med skolelukningerne får nu repræsentanter for lærere og pædagoger til at kritisere forholdende i Brandenburg.

– Desværre udstillede coronakrisen mange års forsømmelser. Der mangler stadig et digitalt koncept, der fastlægger kapaciteten for skolernes netforbindelser og minimumsstandarder for samtlige elevers og læreres digitale udstyr, siger Hartmut Stäker, der er formand for delstatens pædagogforbund, Brandenburgischer Pädagogen-Verband.

Et andet lærer- og pædagogforbund, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, er helt enig.

– Manglende tekniske forudsætninger og ikke-eksisterende hardware samt et utilstrækkeligt koncept fra delstatsregeringen har demonstreret grænserne for digital undervisning, forklarer forbundets leder, Günther Fuchs.

Han mener Brandenburgs regering er nødt til hurtigt at beslutte retningslinjer for både den tekniske udrustning og undervisningens indhold.

– Vi har brug for et kvantespring fra middelalderen ind i den digitale nutid og fremtid, understreger Günther Fuchs.

(dpa)

Mange elever har fået lov at vende retur til skolerne. Men undervisningen er ofte begrænset til få timer et par gange om ugen. Derfor er der stadig behov for fjernundervisning. Foto: Robert Michael/dpa.

Endnu en delstat genåbner hoteller

24.05.2020 08.40

I Baden-Württemberg må hoteller, pensioner og andre overnatningssteder genåbne fuldkommen fra den 29. maj. Det har delstatsregeringen besluttet i en forordning, der også omfatter campingpladser.

Allerede fra den 18. maj har campingpladser og ferieboliger måttet tage imod gæster. På campingpladser skal fælles baderum og toiletter dog holdes lukket.

Reglerne om afstand, mundbind og rengøring gælder fortsat.

(dpa)

Ejendomsmarked trodser krisen

24.05.2020 07.40

Mange eksperter spåede et sammenbrud på det tyske ejendomsmarked ved coronakrisens begyndelse. I første omgang dalede efterspørgsel og priser da også. Nu er alt som før.

I de fleste forbundslande er priserne på fast ejendom tilbage på niveauet før krisen. Priserne stiger desuden i samme takt som før. Det skriver Welt am Sonntag.

Antallet af handler er også normaliseret, og udbuddet stiger, viser tal fra flere analyseinstitutter som blandt andre F+B.

Godnat og på gensyn

23.05.2020 23.02

Flensborg Avis indstiller opdateringerne fra Tyskland. Men søndag morgen er vi tilbage igen.

Protester mod coronaregler ebber ud

23.05.2020 23.00

I mange tyske byer gik modstandere af forholdsreglerne mod spredning af coronsvirus atter på gaden. Protesterne forløb i det store og hele fredeligt.

Næsten overalt var der dog færre demonstranter, end der var bebudet. Det gjaldt for eksempel i Stuttgart. Her deltog nogle håndfulde mennesker. Senere stødte flere til. Oprindelig var der anmeldt 500 demonstranter.

I Berlin blev den kendte tv-kok Attila Hildmann tilbageholdt undervejs til en demonstration foran kanslerkontoret. Han blev sigtet for brud på forsamlingsforbuddet og loven om smittespredning, oplyser politiet.

Veganerkokken har vakt opmærksomhed ved at udbrede konspirationsteorier.

Ifølge politiet var et trecifret antal mennesker stødt til Attila Hildmann i det centrale Berlin. De pågældende fik imidlertid ikke lov til at gennemføre et protesttog.

Hildmann blev efterfølgende atter løsladt og eskorteret til et område, hvor omkring 100 demonstranter deltog. Også moddemonstranter var mødt op.

I alt var omkring 1100 politifolk på gaden i den tyske hovedstad.

I Hamborg satte politiet vandkanoner ind ved en demonstration med cirka 750 deltagere, der protesterede mod coronareglerne under henvisning til den tyske grundlov.

En illegal moddemonstration blev opløst. Omkring 120 afviste dog at fjerne sig trods politiets opfordringer.

Flere organisationer i Hamborg havde opfordret til moddemonstrationer fordi der i deres optik også var højreekstremistiske tendenser i protesterne mod coronareglerne.

I Nordrhein-Westfalen demonstrerede nogle hundrede personer mod coronareglerne. Også her var der ifølge politiets oplysninger væsentlig færre deltagere, end arrangørerne havde forventet. I Essen deltog således omkring 360 i protesterne, hvor de var anmeldt 1000 demonstranter. I Köln dannede cirka 250 demonstranter en menneskekæde.

(dpa)

AfD får lov at demonstrere

23.05.2020 20.43

AfD får nu alligevel lov til at demonstrere mod coronareglerne i Baden-Württemberg på søndag. AfD havde oprindelig anmeldt en demonstration med 500 deltagere i Stuttgart. Under henvisning til smittefaren afviste de kommunale myndigheder imidlertid at tillade arrangementet.

Den lokale forvaltningsdomstol gav i første omgang kommunen medhold. Men nu har en højere retsinstans tilladt demonstrationen. Det skriver SWR.

Dog må højest 100 personer deltage, og strenge forholdsregler mod smittespredning skal overholdes.

Smittespredning er på lavt blus

23.05.2020 19.30

I hele forbundsrepublikken var der frem til lørdag eftermiddag registreret godt 178.000 tilfælde af smitte med coronavirus siden marts. Det er cirka 500 flere end på samme tidspunkt dagen før. Mindst 8222 smittede er efterhånden døde. Det er 35 nye dødsfald i løbet af 24 timer.

Smittespredningen er stadig under kontrol. I gennemsnit inficerer hver smittet 0,85 andre. Så længe smittespredningen er under 1,0, er epidemien aftagende.

Ifølge Robert Koch Instituttet er omkring 159.900 smittede raske igen.

(dpa)

Regering afviser drastiske ændringer

23.05.2020 18.11

Mens Thüringen i begyndelsen af juni afskaffer påbudene om at bære mundbind og holde afstand, vil Baden-Württemberg ikke tage samme store skridt.

– De enkelte forbundslande er meget forskelligt ramt af coronavirus. Inden for visse rammer betyder det også, at forholdsreglerne bliver håndteret individuelt. Vi letter løbende på reglerne, men det sker skridt for skridt og med forsigtighed, siger en talsmand for Baden-Württembergs regering.

Ifølge tal fra Baden-Wurttembergs socialministerium er smittespredningen i Baden-Württemberg for øjeblikket på 3,4 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere i løbet af en uge. Det er to personer færre end i Thüringen.

(dpa)

Trods smitte på restaurant fastholder Niedersachsen lempelser

23.05.2020 18.08

Trods flere tilfælde af smitte med coronavirus på en restaurant i Niedersachsen holder delstaten fast i yderligere lempelser af de regler, som skal forhindre smittespredning.

– Ifølge de foreløbige oplysninger opstod smitten ikke i forbindelse med et almindeligt restaurantbesøg. I stedet blev der åbenbart fejret en privat fest i lokalerne, siger Niedersachsens sundhedsminister, Carola Reimann.

Hun påpeger, at delstatsregeringen hele tiden har fremhævet, at ophævelse af forholdsregler er forbundet med en vis risiko.

– Heller ikke fremover vil vi fuldstændig kunne forhindre smitte, erkender Carola Reimann.

(dpa)

Staten vil hurtigt ud af Lufthansa

23.05.2020 16.03

Forhandlingerne om den tyske stats redning af Lufthansa trækker ud. Ifølge kilder er det uklart, hvornår der kommer et resultat.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, forsikrer, at det planlagte, statslige medejerskab kun bliver forbigående.

– Staten vil trække sig ud så hurtigt som mulig, så Lufthansa kan komme videre på egen hånd. Det gælder også i andre tilfælde, hvor vi muligvis i fremtiden bliver nødt til at træffe lignede beslutninger, siger Peter Altmaier til Saarbrücker Zeitung.

Lørdag var det usikkert, hvornår koordinationsudvalget i den statslige stabiliseringsfond atter mødes. Udvalget består primært af repræsentanter for de relevante ministerier.

Endnu skal tekniske og juridiske spørgsmål afklares. Herefter vil koordinationsudvalget give Lufthansa et endeligt tilbud. Efterfølgende er det op til Lufthansas direktion, bestyrelse og i sidste ende en ekstraordinær generalforsamling at træffe en beslutning.

I forbindelse med redningsplanen skal strenge EU-regler overholdes. En af dem er netop, at staten på forhånd skal have en plan for atter at trække sig ud af virksomheden. EU-kommissionen skal godkende forløbet.

Politisk har der i nogle dage været enighed i forbundsregeringen om planen. Den forudser støtte på ni milliarder euro til virksomheden, der er hårdt ramt af coronakrisen.

I første omgang vil staten overtage 20 procent af luftfartselskabet. Det er i givet fald mindre end den bestemmende minoritet, der giver staten ret til at nedlægge veto mod beslutninger.

Forbundsregeringen og virksomheden gjorde det for nogle dage siden tydeligt, at begge parter forventer en afgørelse inden for kort tid.

Uforskyldt krise

Altmaier forsvarer sig mod kritik af, at staten går ind i Lufthansa.

– Lufthansa er et traditionsrigt og stærkt firma, der uforskyldt er kommet i store vanskeligheder på grund af coronakrisen. Endnu har jeg ikke hørt en eneste seriøs fortaler for, at Lufthansa og alle medarbejderne bør sendes ud i en fallit, understreger Peter Almaier.

Han afviser at følge Frankrigs eksempel med at stille strenge miljøkrav og blandt andet få flyselskabet til at afstå fra at flyve på indenlandske ruter.

– Man kan meget hurtigt overskride grænsen til en statsstyret koncern, hvis man begynder at stille krav til enkelte aktiviteter, mener Peter Altmaier.

Enorme tab

Lufthansakoncernen risikerer at løbe tør for penge. Som hele branchen er virksomheden lammet af coronakrisen og taber for øjeblikket likviditet for omkring 800 millioner euro om måneden.

Angiveligt har Lufthansa likvide reserver på mere end fire milliarder euro. Men 1,3 milliarder euro tilhører reelt de kunder, der afventer erstatning for rejser, der ikke er blevet gennemført.

(dpa)

Lufthansa gennemfører kun ganske få flyvninger, og de fleste maskiner står parkeret i lufthavnene. Foto: Boris Roessler/dpa.

Merkel forsvarer coronareglerne

23.05.2020 14.13

Forbundskansler Angela Merkel har igen beskrevet indskrænkningerne i de personlige frihedsrettigheder som en udfordring for demokratiet, men samtidig forsvaret forholdsreglerne.

I sin ugentlige podcast lørdag udtrykker hun forståelse for borgernes bekymring over begrænsningerne under epidemien.

– Regeringen tager bestemt ikke let på at skulle tage rettigheder fra borgerne. Derfor skal forholdsreglerne kun gælde i så kort tid som mulig. Men beslutningerne har været nødvendige. Det har vi også bestandigt begrundet, fordi vi føler os ansvarlige for menneskernes værdighed, som det bliver beskrevet i grundlovens paragraf et, siger kansleren.

– Men ansvaret omfatter også, at vi undgår en overbelastning af sundhedssystemet. Heldigvis er det også lykkedes, understreger Merkel.

I forbindelse med lempelser af forholdsreglerne er der i ligeså høj grad brug for begrundelser, som da de blev indført.

– Vi må forklare, hvorfor noget ikke kan lettes, mens andet kan. Her skal vi også konstant afveje, at tingene står forhold til hinanden, understreger Angela Merkel.

Hun glæder sig derfor også over, at den nuværende smittespredning gør det muligt atter at tillade mange ting.

Merkel betoner desuden, at caronaepidemien konfronterer samfundet med helt særlige udfordringer, der måske er de største i 71 år.

Allerede i de foregående weekender har tusinder af borgere over hele forbundsrepublikken demonstreret mod coronareglerne. Der har desuden været moddemonstrationer, der vendt sig imod konspirationsteorier og højreekstremistisk hetz.

(dpa)

Kansler Angela Merkel understreger, at hun bestemt ikke har det nemt med at tage frihedsrettigheder fra forberne. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Thüringen afskaffer mundbind og afstandskrav

23.05.2020 12.28

Thüringen vil ophæve stort set alle forholdsregler mod coronasmitte i begyndelsen af juni. Dermed hører reglerne om at holde afstand og bære mundbind fortiden til.

6. juni vil jeg ophæve den generelle nedlukning af samfundet og i stedet indføre forholdsregler, hvor lokale beslutninger står i forgrunden, siger ministerpræsident Bodo Ramelow til mediehuset Mediengruppe Thüringen.

Ifølge en regeringstalsmand skal detaljerne diskuteres på et regeringsmøde tirsdag.

(dpa)

Ministerpræsident Bodo Ramelow. Foto: Martin Schutt/dpa.

Storbank beder chefer arbejde uden løn

23.05.2020 12.03

Deutsche Bank har bedt nogle af sine ledende medarbejdere om frivilligt at give afkald på en månedsløn.

– Det er en frivillig forholdsregel, der svarer til den disciplin og den ånd, vi driver forretning i, siger koncerntalsmand Jörg Eigendorf.

De øverste ledelseslag i banken har allerede givet afkald på en månedsløn.

– Nu vil vi give en større gruppe højtstående ledere mulighed for at være en del af dette initiativ. Nogle få hundrede medarbejdere er berørt, forklarer Jörg Eigendorf.

Trods coronakrisen forsætter Deutsche Bank den rekonstruktion af virksomheden, der blev indledt i 2019. Det er en del af en beskæring af omkostningerne, når ledelsen frivilligt giver afkald på en månedsløn.

Tysklands største pengeinstitut har trukket sig fra nogle forretningsområder og indskrænket aktiviteterne som investeringsbank. Desuden skal antallet af ansatte frem mod udgangen af 2022 reduceres med 18.000 fuldtidsstillinger til i alt 74.000 på verdensplan.

(dpa)

Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa.

Indendørs servering bliver tilladt

23.05.2020 10.49

Fra mandag må restauratørerne i Bayern også modtage gæster inden døre. Hidtil har kun udendørs servering været tilladt for at forebygge smitte med coronavirus.

Som delstatspræsident for hotel og restaurationsbranchens sammenslutning, Dehoga, har Angela Inselkammer tillid til, at værterne vil overholde reglerne om hygiejne.

– Det bliver trykprøvet i de næste fire uger. Men de første dage med udendørs servering viste, at restauratørerne havde styr på situationen. Hyggen behøver forholdsreglerne ikke at ødelægge, mener Angela Inselkammer.

Hun forventer, at en tredjedel af virksomhederne ikke genåbner på mandag.

– For en lille cafe kan det ikke betale sig at åbne, når bordene skal stå halvanden meter fra hinanden. Så er der knap plads til gæster. Den underskudsforretning har ejerne ikke råd til, forklarer Angela Inselkammer.

(dpa)

Hidtil har kun udendørs servering været tilladt i Bayern. Foto: Angelika Warmuth/dpa.

Mecklenburg-Vorpommern åbner for turister

23.05.2020 09.51

Mecklenburg-Vorpommern vender langsomt tilbage til sin normale status som ferieland. Efter nedlukningen i midten af marts fik turistbranchen allerede i den forløbne uge lov til at tage imod gæster fra deres egen delstat. Fra førstkommende mandag må turister fra andre forbundslande også rejse ind. Det gælder dog kun, hvis de har booket en overnatning. Endagsturister har stadig ingen adgang.

– Hvem kan kontrollere det, og hvem vil kontrollere det, lyder det fra Christian Schumacher, der er delstatsformand for politiforbundet, Gewerkschaft der Polizei.

Delstatens turistforbund går ud fra, at 90 procent af branchens virksomheder vil have åbent hen over pinsen og så formentlig også bliver fyldt op.

– For halvdelen af virksomhederne er det lige netop i rette tid. Situationen er meget alvorlig. Konkurser eller lukninger belaster branchen, forklarer Tobias Woitendorf, der er er direktør for turistforbundet.

Han håber, at de grundige forberedelser nu også bliver en succes i praksis. Blandt andet er praksis i forbindelse med servering af morgenmad ændret, og der er udtænkt nye adgangsveje, så gæsterne ikke mødes unødigt på tæt hold.

– Vi skal overholde den sikkerhed, vi har lovet betoner Tobias Woitendorf.

Få smittede

Baggrunden for lempelserne er, at Mecklenburg-Vorpommern har den uden sammenligning laveste smittespredning i Tyskland. Til sammenligning er smittespredningen i Bayern syv gange højere end i forbundslandet mod nordøst.

(dpa)

Stranden ved Ahlbeck på Usedom i Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Stefan Sauer/dpa.

Snart kan turister flyve til Mallorca

23.05.2020 08.27

Rejsearrangøren Tui vil allerede om få uger gennemføre ture til forskellige feriemål som blandt andet Mallorca.

– Fra slutningen af juni flyver vi atter på sommerferie. Østrig, Grækenland, Cypern, Kroatien og Bulgarien er også godt forberedte. Her skal hotelsæsonen begynde senest den 1. juli, siger Fritz Joussen, der er administrerende direktør for Tui til Rheinische Post.

Han oplyser, at virksomheden ligeledes er i dialog med Tyrkiet.

– Der vil være en dynamisk proces med genåbninger, fordi der ikke er nogen begrundelse for en vedvarende nedlukning af turismen, mener Fritz Joussen.

Han forventer ikke høje priser efter coronakrisen.

– Grundlæggende har alle lande ledig kapacitet. Det medfører billige tilbud, forklarer Joussen.

Som rejsearrangør er Tui specielt hårdt ramt af krisen. Virksomheden mister for øjeblikket et trecifret millionbeløb hver måned. Tusinder af stillinger risikerer at blive nedlagt på grund af besparelser.

(dpa)

Tui er snart klar til at gå på vingerne igen. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa.

Ret til hjemmearbejde møder modstand

23.05.2020 08.02

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, er imod en lov, som giver ansatte ret til at arbejde hjemmefra efter coronakrisen.

– Frem for alt har vi brug for mindre bureaukrati og ikke hele tiden statslige garantier. Jeg er overbevist om, at mange virksomheder af sig selv gør hjemmearbejde muligt. Men det passer ikke i alle sammenhænge, især ikke hvis der er behov for direkte kontakt til kunder eller medarbejdere, forklarer Peter Altmaier.

Han har fuld tiltro til, at arbejdsgiverne og de ansattes repræsentanter i fællesskab finder de rette løsninger lokalt.

– Statsligt formynderi ville være grundlæggende forkert, siger Peter Altmaier.

Den tyske arbejdsminister, Hubertus Heil, har udtalt, at han inden efteråret vil fremlægge et lovforslag, der giver ansatte ret til helt eller delvist at arbejde hjemme også efter coronakrisen.

(dpa)

Den tyske økonomimester, Peter Altmaier, fastholder støtte til tyske virksomheder, der ønsker at gøre forretninger i Iran, efter USA genindfører sanktioner. Foto: Soeren Stache/dpa

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier. Foto: Soeren Stache/dpa.

Erhvervslivet håber på hurtig hjælp

23.05.2020 07.35

Arbejdsgiverne i Tyskland opfordrer regeringen til hurtigt at beslutte en hjælpefond til erhvervslivet i forbindelse med debatten om et konjunkturprogram, der skal få gang i økonomien efter coronakrisen.

– De hårdest ramte virksomheder har nu især brug for hurtig hjælp, skriver den administrerende direktør for arbejdsgiverforeningernes sammenslutning, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber, Steffen Kampeter, i et brev til den tyske finansminister, Olaf Scholz.

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, har på forhånd sagt, at staten maksimalt må optage nye lån for 100 milliarder euro i forbindelse med konjunkturprogrammet. Også den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, maner til forsigtighed.

– Vi skal behandle borgernes skattepenge omhyggeligt og sparsommeligt, mener Altmaier.

Ifølge Spiegel har finansminister Scholz planer om en hjælpepakke på 150 milliarder euro.

(dpa)

Godnat for nu

Flensborg Avis indstiller nu dækningen. Vi er tilbage lørdag morgen.

Mange blev smittet på restauration

22.05.2020 22.43

Åbenbart er syv personer blevet smittet med coronacirus efter et besøg i en restauration i Niedersachsen. Det meddeler Leer Amt i Østfrisland, hvor smitten er blevet konstateret.

50 personer er sendt i karantæne.

Ifølge de lokale sundhedsmyndigheder er der ikke tale om et enkeltstående tilfælde, men derimod om flere smittede, som har givet infektionen videre.

(dpa)

Smittespredning er under kontrol

22.05.2020 20.52

I hele Tyskland var flere end 177.600 personer fredag aften testet positive for coronavirus, siden epidemien startede. Det er en stigning på godt 400 i løbet af et døgn.

Mindst 8197 smittede er efterhånden døde. Hermed steg antallet af døde kun med 24 på et døgn.

Smittespredningen er er under kontrol. I gennemsnit inficerer hver smittet kun 0,85 andre. Så længe denne værdi er under 1,0 kommer der færre nye tilfælde.

(dpa)

Ministerpræsident advarer mod at ruinere staten

22.05.2020 18.55

Forbundsrepublikken må maksimalt øge sin statsgæld i indeværende år med yderligere 100 milliarder euro i forbindelse med bestræbelserne på at komme gennem coronakrisen. Det mener formanden for CSU, Bayerns ministerpræsident, Markus Söder.

Kravet blev fremsat, da CSU fredag holdt sit første, digitale partimøde, der foregik på nettet som følge af coronaepidemien.

– Planer om øget gæld på op til 150 eller 200 milliarder euro kan ikke finansieres. Alle former for hjælp skal give økonomisk mening, siger Markus Söder.

Söder præsenterer dermed for første gang en øvre grænse for, hvor høj den tyske statsgæld må blive.

– Det er vigtigt, at vi ikke ruinerer forbundsrepublikken, forklarer Markus Söder.

Foreløbig bliver der budgetteret med yderligere gæld på 156 milliarder euro i den tillægsbevilling, forbundsregeringen har besluttet for at afbøde epidemiens virkninger. Allerede nu tyder alt dog på, at dette beløb ikke er nok.

I juni vil den tyske finansminister, Olaf Scholz, fremlægge et konjunkturprogram, der skal hjælpe økonomien på fode igen, men også formentlig vil koste mange miliarder. Ikke kun virksomhederne, men også de nødlidende kommuner forventer yderligere hjælp.

(dpa)

Børnefamilier kan få stor coronabonus

22.05.2020 16.24

Ifølge Der Spiegel vil den tyske finansminister, Olaf Scholz, styrke købekraften efter coronakrisen med en familiebonus. Familier skal have udbetalt et engangsbeløb på 300 euro pr. barn, skriver nyhedsmagasinet.

Ordningen ville i givet fald koste forbundsrepublikken mellem fem og seks milliarder euro og kunne indgå i det konjunkturprogram, der er planlagt vedtaget i juni.

Desuden skal restauratører og kunstnere kompenseres for manglende indtægter i forhold til, hvor meget de har tjent i de foregående år.

For virksomhederne planlægger Scholz ifølge Spiegel lettelser i forbindelse med afskrivninger og tilskud til investeringer.

Konjunkturprogrammet kan få et omfang på op til 150 milliarder euro.

Foreløbig har finansministeriet ikke kommenteret artiklen. I et videobudskab onsdag stillede Olaf Scholz generelt familier, arbejdstagere og brancher som kultur, entertainere, restaurationer, hoteller og rejsebureauer støtte i udsigt.

– Konjunkturprogrammet skal sørge for, at borgernes indkomster bliver stabiliseret. Det gælder især for de familier, der lige nu har det særlig svært, mente Scholz.

Delstat dobler op

Ifølge regeringen i Nordrhein-Westfalen skal familier have en engangsbonus på 600 euro pr. barn i forbindelse med de almindelige børnepenge. Det foreslog ministerpræsident Armin Laschet og delstatens økonomiminister, Andreas Pinkwart, fredag.

– En sådan bonus er et hurtigt virkende middel, der styrker købekraften og vil øge efterspørgslen i detailhandlen. Forbundsregeringen bør hurtigt komme med et udspil. Som forbundsland er vi parat til at supplere med egne midler, lover de to politikere.

(dpa)

Ifølge Spiegel er finansminister Olaf Scholz klar til at dele fem til seks milliarder ud til de tyske børnefamilier for at øge købekraften i forbindelse med coronaepidemien. Foto: Michael Sohn/POOL AP/dpa.

Habeck advarer mod præmier til bilkøbere

22.05.2020 15.53

– Åbenbart har forbundsregeringen planer om at give præmier til mennesker, der køber nye benzin- og dieselbiler. Dermed modarbejder de klimamålene og al sund fornuft, siger Robert Habeck, der der den ene af de to formænd for De Grønne i Tyskland til Neue Osnabrücker Zeitung.

Habeck reagerer dermed på en artikel i Spiegel om, at regeringen på det næste møde om bilindustriens forhold den 2. juni vil beslutte præmier til købere af biler, som maksimalt udleder 140 gram kuldioxid pr. kørt kilometer.

– I modsætning til franskmændene har forbundsregeringen allerede i forbindelse med hjælpen til Lufthansa forsømt at stille økologiske betingelser. Den fejl må man ikke gentage i forhold til bilindustrien. Vi sætter kurs mod den næste, store krise, hvis vi undlader at tage hensyn til klima og økologi i forbindelse med genopbygningen efter coronaepidemien. Vi skal sætte gang i omstillingen af hele industrien og ikke støtte det, som bare forlænger den strukturelle kriser, mener Robert Habeck.

Forinden havde det tyske, økonomiske råd, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, advaret mod præmier til bilkøbere.

(dpa)

Regeringen handler stik mod klimamålene og al sund fornuft, hvis den vil betale præmier til købere af diesel- og benzinbiler, mener Robert Habeck.

Sachsen-Anhalt har for anden gang ingen nye smittede

22.05.2020 15.28

I Sachsen-Anhalt har der for anden gang ikke været nye tilfælde af coronasmitte i løbet af 24 timer, Ifølge delstatens socialministerium var der fredag efterhånden optalt 1693 tilfælde siden marts. 1561 smittede skønnes raske igen.

I løbet af et døgn blev der heller ikke registreret nye dødsfald blandt de smittede. Hidtil er 54 smittede døde i delstaten.

Den 16. maj blev der for første gang ikke registreret nye smittede i Sachsen-Anhalt i løbet af et døgn.

(dpa)

Flygtningecenter er snart fri for smitte

22.05.2020 15.19

Efterhånden er kun syv flygtninge i isolation i Baden-Württembergs modtagecenter i Ellwangen. De syv kan se frem til at få deres fulde bevægelsesfrihed tilbage i løbet af få dage.

Formentlig vil der fra førstkommende onsdag ikke længere være tilfælde af coronasmitte i modtagecentret, siger en talsmand for amtet.

410 andre flygtninge havde forinden været i isolation, men er kommet ud.

På grund af coronasmittet blev der gennem flere uger indført udgangsforbud på centret, uanset om beboerne var testet positive eller negative.

På et tidspunkt var to tredjedele af beboerne smittet med coronavirus. Tre personer blev indlagt. Ingen af dem måtte dog i intensiv behandling.

(dpa)

Epidemi medfører lidt flere døde

22.05.2020 15.08

I slutningen af april døde lidt flere mennesker i Tyskland end gennemsnittet i de foregående år. Det tyder foreløbige tal fra det statistiske institut, Statistisches Bundesamt, på.

I ugen fra den 20. til den 26. april døde mindst 17.974. Det var 882 dødsfald færre end ugen før, men til gengæld tre procent flere end gennemsnittet for den samme uge mellem 2016 og 2019.

Den største overdødelighed under coronaepidemien var der i ugen fra den 6. til den 12. April. Her lå antallet af dødsfald 13 procent over det fireårige gennemsnit.

I forhold til den gennemsnitlige situation i Europa er overdødeligheden i Tyskland forholdsmæssig lille, vurderer instituttet.

I Italien var der 49 procent flere døde i marts end gennemsnittet for perioden fra 2015 til 2019. I den svenske hovedstad, Stockholm, var der i uge 15 til 16 endda dobbelt så mange døde som normalt.

(dpa)

Redningsplan for Lufthansa trækker ud

22.05.2020 13.04

Den planlagte milliardhjælp fra staten til Lufthansa trækker ud. Virksomheden holdt sig fredag tilbage med kommentarer til forslaget om en hjælpepakke på milliarder af euro.

En hurtig afgørelse kommer formentlig ikke, fordi der ikke er bestyrelsesmøde fredag, siger kilder.

Kun bestyrelsen kan indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, der er nødvendig for at få planen godkendt. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med fire ugers varsel.

Først skal Lufthansas direktion og koordinationsudvalget fra statens stabiliseringsfond sætte sig ind i det komplicerede materiale. Derefter har bestyrelsen brug for yderligere tid.

Foruden kreditter og og passive investeringer vil staten direkte overtage 20 procent af aktierne. Hermed bliver statens andel i første omgang så lav, at man ikke kan nedlægge veto mod beslutninger i koncernen.

Dog er der planlagt en fond til en værdi af yderligere fem procent plus en enkelt aktie. Disse midler kan omsættes til aktier i nødstilfælde for at beskytte Lufthansa mod en fjendtlig overtagelse.

Ifølge en meddelelse til fondsbørsen torsdag køber staten aktierne til en pris på 2,56 euro pr. aktie. Det betydelig under den aktuelle kurs på otte euro pr. aktie.

Planen har mødt stor kritik, efter den blev kendt onsdag. Kabinepersonalets fagforening, Ufo, savner krav om at sikre beskæftigelsen.

Nervøs fagforening

– Nu får Lufthansa frie hænder. Vi kan se, hvilken hårdhed virksomheden kan udvise i forbindelse med den måde, de omkring 1400 medarbejdere i datterselskabet Germanwings er blevet behandlet på, mener Nicoley Baublies, der er forretningsfører hos Ufo.

Repræsentanterne for de ansatte i Germanwings er hidtil ikke blevet indbudt til de forhandlinger, som virksomheden fører med de ansattes fagforeninger i selve Lufthansa om fremtidens arbejdsforhold i koncernen.

Die Linkes formand, Katja Kipping, kritiserer udspillet fra forbundsregeringen. Staten investerer alt for mange penge og afstår samtidig fra indflydelse.

– Man kunne have overtaget hele virksomheden for fire milliarder euro og så udvidet de ansattes medbestemmelse og sat mål for beskyttelse af klimaet siger Katja Kipping til RTL/ntv.

Liberale advarer

Den stedfortrædende gruppeformand for FDP i forbundsdagen, Frank Sitta, advarer til gengæld mod for stor statslig indflydelse. Det ville være ødelæggende, hvis staten begyndte at blande sig i for eksempel rutenettet. Han kræver også at statens to planlagte bestyrelsesposter i Lufthansa bliver besat med uafhængige fagfolk.
(dpa)

De fleste af Lufthansas maskiner står stille på jorden på grund af indskrænkninger i rejsefriheden under coronaepidemien. Foto: Boris Roessler/dpa.

Coronakrisen viser behov for flere læger

22.05.2020 10.12

Coronaepidemien har på drastisk vis demonstreret, hvor afhængig vores samfund og økonomi er af et velfungerende sundheds væsen, siger præsidenten for det tyske lægekammer, Klaus Reinhardt.

Derfor bekymrer det ham også, at der bliver uddannet for få nye læger.

I Tyskland er der i gennemsnit en læge for omkring hver 200 indbyggere. Hos lægekammeret er der registreret godt 402.000 medicinere. Det er næsten 10.000 flere end i 2018.

Omkring halvdelen af lægerne arbejder på sygehusene, mens cirka 160.000 er beskæftiget i den ambulante sektor som for eksempel i lægepraksisser. Men mange læger har slet ingen patientkontakt, fordi de for eksempel er ansat hos myndigheder eller i industrien.

Lægerne peger selv på, at de har behov for langt flere kolleger. Behovet for behandling vokser støt i takt med, at befolkningen bliver ældre.

Samtidig vil omkring 20 af lægerne formentlig snart forlade faget, fordi de efterhånden er ældre end 60 år.

Indvandrede læger sørger for en vis aflastning. Antallet af udenlandske læger steg sidste år med omkring 3800 til 58.168. Flertallet af disse læger kommer fra Rumænien, Syrien , Grækenland, Rusland og Østrig.

(dpa)

Flere advarer mod at spare på togtrafikken

22.05.2020 09.45

Medarbejdernes fagforening, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, og miljøorganisationen BUND advarer mod at nedlægge stillinger hos Deutsche Bahn.

– For at afbøde de kraftigt faldende indtægter under coronakrisen er der behov for bindende aftaler, der beskytter arbejdspladser og giver de ansatte den fornødne sikkerhed, siger forforeningens næstformand, Klaus-Dieter Hommel, op til de kommende forhandlinger mellem jernbanekoncernen om forbundsregeringen om milliardhjælp.

Også BUND kræver mere støtte til jernbanen for at indfri klimamål.

På grund af høje omkostninger og få passagerer under coronakrisen har Deutsche Bahn behov for milliarder af euro. Men den statsejede koncern skal selv bidrage. Derfor hersker der frygt for besparelser på personalet.

De ansattes fagforening og BUND påpeger i fællesskab, at jernbaner generelt og Deutsche Bahn i særdeleshed er af central betydning for den omlægning af transporten i Tyskland, som skal reducere udledningerne af drivhusgasser kraftigt. For at overholde Paris-aftalens mål om at beskytte klimaet er der behov for flere investeringer i jernbanedriften.

– Besparelser ville være kontraproduktive. Det er medarbejderne, der holder hjulene i gang. Mindre personale og færre tilbud til passagererne vil i sidste ende medføre, at færre tager toget, hvilket så igen vil have en afsmittende virkning på bussernes passagertal, mener Klaus-Dieter Hommel.

– Den tyske trafikminister, Andreas Scheuer, bør i forbindelse med forbundsregeringens planlagte konjunkturprogram investere i jernbanen og generelt i den kollektive trafik, siger Antje von Broock fra BUND.

(dpa)

Som næstformand i de ansattes fagforening advarer Klaus-Dieter Hommel mod en dødsspiral, hvor nedskæringer medfører dårligere service og i sidste ende færre passagerer. Foto: Britta Pedersen/dpa.

Læger beroliger gravide kvinder

22.05.2020 09.10

Sammenslutningen af kvindelæger i Baden-Württemberg ser ingen grund til at fraråde graviditeter under coronaepidemien. Endnu ved man kun lidt om virussens virkninger i forbindelse med en graviditet. Men hidtil har der ikke været foruroligende tegn. Det siger sammenslutningens formand, Markus Haist.

Heller ikke det tyske selskab for gynækologi og fødselshjælp mener, coronavirus udgør en speciel trussel for gravide.

– Vi forventer, at de store flertal af gravide kvinder kun vil få lette eller middelsvære symptomer henholdsvis som i forbindelse med forkølelse eller influenza, hedder det i en udtalelse fra selskabet.

(dpa)

Modelfoto: Mascha Brichta/dpa.

Erhvervslivet advarer mod kinesiske opkøb

22.05.2020 08.20

De små og mellemstore virksomheders interesseorganisation, Bundesverband mittelständische Wirtschaft, advarer mod kinesiske opkøb af virksomheder. Sammenslutningens præsident, Mario Ohoven, ønsker et midlertidigt forbud mod opkøb af virksomheder i hele EU.

– Mange af de små og mellemstore virksomheder er truet af insolvens på grund af coronakrisen. Vi skal derfor forhindre, at svækkede virksomheder bliver overtaget af investorer, der udelukkende går efter en hurtig gevinst, siger Mario Ohoven.

Han mener, forbundsregeringen skal reagere straks.

– Et midlertidigt forbud fra EU er nødvendigt for at beskytte virksomhederne og deres ansatte mod specielt kinesiske investorer på jagt efter billige tilbud. Kun et forbud mod kinesiske opkøb i EU kan sikre de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, modstandskraft og udviklingsmuligheder, påpeger Mario Ohoven.

(dpa)

På plejehjem skal flere testes

22.05.2020 07.50

Den tyske sundhedsminister Jens Spahn vil snart gøre det muligt at gennemføre flere, forebyggende test for coronavirus på sygehuse og plejehjem.

– Det er mit mål allerede i maj at fremlægge en plan, der gør omfattende, forebyggende test på sygehuse og plejehjem mulige. Når der blive modtaget nye patienter, eller de pågældende bliver flyttet, skal der generelt testes for corona, siger Jens Spahn til Die Welt.

Ifølge artiklen skal hele personalet samt alle patienter og beboere testes, hvis der optræder en infektion. Også symptomfrie kontaktpersoner skal fremover have ret til at blive testet.

Forbundsdagen vedtog for godt en uge siden en lov, der kan forpligte sygekasserne til at betale for test, selvom en person ikke har symptomer.

De tyske bykommuners sammenslutning, Deutscher Städtetag, har beskyldt sygekasser og læger for til dels at bremse en udvidelse i antallet af test.

– I enkelte tilfælde forsøger man at bremse et effektivt samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder i stedet for at forbedre dialogen, siger sammenslutningens direktør, Helmut Dedy, til mediehuset Funke Mediengruppe.

Han henviser til eksempler på, at sygekasserne i nogle tilfælde med kort varsel har afvist at betale for test af personale på plejehjem eller hos redningstjenester.

(dpa)

Godnat og på gensyn

21.05.2020 22.58

Flensborg Avis indstiller nu opdateringerne. Vi er retur fredag morgen.

Eksperter tror på effekt af pligt til mundbind

21.05.2020 22.48

Knap to tredjedele af de tyske viruseksperter går ud fra, at påbuddet om at bære mundbind faktisk har en effekt. Det skriver Spiegel.

Eksperterne henviser til, at et stykke tæt stof foran mund og næse holder partikler tilbage, der ellers ville havne i omgivelserne, når en person taler eller ånder. Derfor hindrer mundbind primært, at en smittet uden symptomer giver virus videre til andre. Det bliver også bekræftet i af dyreforsøg.

Smittefare på flyrejser skal forebygges

21.05.2020 20.08

Det europæiske luftfartsagentur anbefaler sikkerhedsregler ombord på fly i forbindelse med coronaepidemien. Der bør være tomme pladser mellem passagererne for at sikre en afstand på mindst halvanden meter mellem enkeltpersoner.

Er der for mange passagerer til, at afstanden kan overholdes, skal passagerer og personale bære mundbind og vaske hænderne regelmæssigt, mener agenturet.

Desuden bør rejsende tage afsked med familie og andre kontaktpersoner uden for terminalerne.

(dpa)

Langt flere skal testes for coronavirus

21.05.2020 18.23

Markant flere borgere i Bayern skal testes for coronavirus. Det siger ministerpræsident Markus Söder.

– Næste uge vil vi præsentere en plan for en markant udvidelse i antallet af test. Jeg ønsker, at alle kapaciteter bliver udnyttet. Personalet på sygehuse samt alderdoms- og plejehjem har førsteprioritet, fortæller Söder til Münchner Merkur.

Han betoner, at han desuden vil argumentere for flere frivillige test blandt pædagoger og lærere.

– Generelt skal ventetiden også forkortes. Vi har brug for hurtigere resultater, mener Markus Söder.

Omfattende test er også vigtige for at kunne tage stilling til yderligere lempelser af forholdsreglerne mod smittespredning.

(dpa)

48 smittede døde på et døgn

21.05.2020 18.01

I hele forbundsrepublikken var der frem til torsdag eftermiddag fundet flere end 176.800 tilfælde af smitte med coronavirus siden marts. Antallet steg med omkring 500 i løbet af 24 timer.

Mindst 8153 smittede er døde. Det er en stigning på 48 i løbet af et døgn.

Robert Koch Instituttet skønner, at reproduktionstallet ligger på 0,88. Det betyder, at hver smittet giver sygdommen videre til færre end en anden person. Hermed falder antallet af nye smittede.

Reproduktionstallet er dog behæftet med en vis usikkerhed og afspejler situation for cirka halvanden uge siden.

(dpa)

Ministerpræsident: Coronademonstranter misbruger grundlov

21.05.2020 17.10

Brandenburgs ministerpræsident, Dietmar Woidke, advarer imod, at den tyske forfatning tages til indtægt for konspirationsteorier i forbindelse med protester mod coronareglerne.

– Med forskruede opfattelser af virkeligheden forsøger man at bringe vores stat og demokrati i miskredit, forklarer Woidke, der for tiden er formand for forbundsrådet.

Udtalelsen falder i forbindelse med, at den kommende lørdag er mærkedagen for den tyske grundlov.

– Vi må ikke tillade, at folks frygt bliver misbrugt. Enkelte paragraffer i forfatningen må ikke tages ud af deres sammenhæng og fremhæves frem for andre, understreger Dietmar Woidke.

Woidke forklarer, at forholdsreglerne i forbindelse med epidemien skal være klart afgrænsede og stå i forhold til risikoen. Det kan hele tiden efterprøves.

I talrige, tyske byer demonstrerer borgere mod de regler, som skal inddæmme coronavisussen. Ved de tidligere protester er reglerne om at holde afstand ofte blevet overtrådt, ligesom mange deltagere ikke har båret mundbind.

I følge myndighedernes køn forsøger højreekstremister mange steder, at udnytte protesterne.

I den kommende weekend er der planlagt demonstrationer i flere byer.

(dpa)

Brandenburgs ministerpræsident, Dietmar Woidke, er for øjeblikket formand for forbundsrådet. Foto: Soeren Stache/dpa.

Institutioner genåbner under streng kontrol

21.05.2020 15.55 

Regeringen i Brandenburg vil forebygge yderligere infektioner med coronavirus i delstatens daginstitutioner med strenge kontroller.

– Vi skal sørge for den bedst mulige beskyttelse af børnene, forældrene og de ansatte, siger delstatens sundhedsminister, Ursula Nonnemacher.

I henhold til hygiejnereglerne må ingen børn med symptomer på sygdom komme i daginstitution. Desuden skal forældrene skrive under på, at der ikke er tegn på coronasmitte i deres husstand.

Videnskabsfolk vil følge nogle af grupperne i daginstitutionerne.

En børnehave i Reckan ved byen Brandenburg er blevet lukket frem til den 29. maj, efter en pædagog var testet positiv. To børn og mindst yderligere en voksen viste sig også at være smittet.

For nogle uger siden blev der også fundet coronavirus i kroppen på en pædagog i samme område. Her er der dog hidtil ikke konstateret flere smittede.

Efterhånden er lidt flere end en tredjedel af børnene i Brandenburg tilbage i institutionernes nødpasning.

(dpa)

Bayer forventer corona-medicin snart

21.05.2020 14.31

Som chef for medicinalkoncernen Bayer forventer Werner Baumann snart de første virksomme præparater til at behandle mennesker, der er smittet med coronavirus.

– Jeg går ud fra, at der inden for de kommende måneder vil være et middel eller en kombination at medikamenter, der kan lindre forløbet af sygdommen betydeligt, fortæller Werner Baumann til Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Han støtter sin formodning på, at man nu er ved at have afsluttet en række test af medicin, der oprindelig var beregnet til andre sygdomme.

– Vi står så med det vigtige spørgsmål om, hvordan vi hurtigst mulig kan dække efterspørgslen på verdensplan, når vi ved, hvilke stoffer der virker, understreger Werner Baumann.

Også præparaterne Resochin og Betaferon fra Bayer er blandt de typer medicin, hvis effekt bliver undersøgt.

Muligvis bliver der ikke fundet en type medicin, der kan hjælpe patienterne i hele sygdomsforløbet. Måske bliver der behov for forskellige former for medikamenter i sygdommens enkelte stadier.

– Nogle præparater hjælper ikke mere, hvis de bliver ordineret for sent. Det betyder også, at vi skal opdage smitte tidligt for at få optimal succes med behandlingen, tror Werner Baumann.

Sygdommens nøjagtige forløb skal analyseres bedre for at finde det rette behandlingsmønster.

– Ellers risikerer vi potentielt at overbelaste sundhedsvæsnet ved hver nye, større smittebølge, der måtte komme forklarer Walter Baumann.

(dpa)

Werner Baumann forklarer, at en række test nu er ved at være afsluttet. Foto: Oliver Berg/dpa.

AfD-demonstration bliver forbudt

21.05.2020 11.25

Kommunen har forbudt en demonstration i Baden-Württembergs hovedstad, Stuttgart, førstkommende søndag, hvor AfD ville protestere mod coronareglerne. De lokale myndigheder afviser at godkende arrangementet blandt andet med henvisning til faren for smittespredning.

AfD vil forsøge at gennemtvinge en tilladelse ved hjælp af en hasteklage.

Planen var, at også delstatsformanden for AfD i Baden-Württeberg, Alice Weidel, skulle tale.

– Tidligere ville en indenrigsminister fra CDU have sørget for orden i et sådant tilfælde og sikret de grundlæggende rettigheder for oppositionen. Vi vil derfor fremsende en hasteklage og gennemtvinge vores forsamlingsfrihed ad rettens vej, siger Markus Frohnmaier, der er næstformand for AfD i Baden-Württemberg.

AfD havde oprindelig anmeldt en demonstration med 500 deltagere.

(dpa)

Alice Weidel var blandt de planlagte talere ved demonstrationen i Stuttgart. Foto: Marijan Murat/dpa.

Ministerpræsident forsøger at forstå demonstranter

21.05.2020 10.39

Sachsens ministerpræsident, Michael Kretschmer, vil tage demonstrationerne mod coronareglerne alvorlig.

– Jeg vil gerne forstå, hvad der motiverer disse mennesker. Der en tvingende nødvendig forudsætning for at undgå, at landet bliver spaltet yderligere, siger Michael Kretschmer til mediehuset Funke Mediengruppe.

Han forventer, at der kan komme yderligere demonstrationer, hvis mennesker med kritiske holdninger bliver bliver affejet, og enhver dialog bliver udelukket.

Lørdag talte Kretschmer i en time med deltagerne i en demonstration i Dresden. Det udløste omfattende kritik – også fordi ministerpræsidenten ikke bar maske.

(dpa)

Michael Kretschmer vil i dialog med demonstranterne i håb om at kunne forstå dem. Foto: Matthias Rietschel/dpa.

Söder have EU til at drøfte slagterier

21.05.2020 10.18

Der er behov for en europæisk løsning. Det mener Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, efter forbundsregeringen har foreslået skærpede regler om arbejdsmiljø på Tysklands slagterier.

– Vi skal diskuttere disse standarder generelt i Europa, så vi får fair betingelser og ensartede vilkår i hele Europa og ikke kun i Tyskland, siger Markus Söder til ARD.

Reglerne skal håndhæves bedre i EU. Det skal også forhindre, at slagterier blot flytter til andre lande.

Söder advarer desuden mod krav fra De Grønne, om at prisen på kød skal sættes op. Han er imod en ny diskussion om priser, og at alt nu skal være meget dyrere.

Forbundsregeringen præsenterede onsdag planer for nye regler på slagterierne. Blandt andet skal det forbydes at udlicitere slagtningerne til underleverandører fra det kommende år. Desuden skal bøderne for at overtræde bestemmelserne om arbejdsmiljø sættes op.

Fra branchen er der kommet skarpe protester.

Efter flere tilfælde af smitte med coronavirus blandt slagteriarbejdere har der været hård kritik af arbejds- og boligforholdene for de mange østeuropæiske slagteriarbejdere, der er beskæftiget hos slagteriernes underleverandører i Tyskland. Den tyske arbejdsminister, Hubertus Heil, har lovet af rydde at rydde op i branchen.

(dpa)

Ensartede regler skal forhindre, at slagterierne blot flytter til andre EU-lande, siger Markus Söder. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Minister advarer mod kapløb om lempelser

21.05.2020 09.30

Den tyske undervisningsminister, Anja Karliczek, advarer mod et kapløb om at genåbne skoler og daginstitutioner.

– Vi ønsker alle, at skoler og børnehaver snarest mulig kan genåbnes fuldstændig. Men jeg må advare imod en dyst om at komme med de mest vidtgående krav. Borgerne ønsker først og fremmest sikkerhed, og beskyttelse af sundhed må fortsat have den højeste prioritet, siger Anja Karliczek til det redaktionelle samarbejde Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Debatten om at lade skoler og daginstitutioner vende tilbage til en normal hverdag har taget ny fart. Flere lægesammenslutninger har trods epidemien anbefalet en fuldstændig genåbning. Risikoen for smittespredning via børn er ringe, vurderer de.

Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Armin Laschet, anbefaler den kontrollerede genåbning af børnehaverne, som er planlagt i hans egen delstat.

– Og når man ser, at Bayern i mellemtiden har genåbnet sine ølhaver, synes jeg, at børnene også fortjener at blive passet igen, forklarer han til ARD.

Han har altid påpeget, at man skal have øje for den skade, det kan påføre børnene, at de nu er blevet holdt hjemme i godt otte uger.

– Det forsøger vi nu at tage en smule højde for, mener Armin Laschet.

I Nordrhein-Westfalen skal alle børn kunne vende tilbage til daginstitutioner og dagplejen fra den 8. juni. Omfanget af pasningen er dog fortsat reduceret.

I ugevis har skoler og daginstitutioner i hele Tyskland været lukket på grund af coronaepidemien. Fra slutningen af april er skoleundervisningen trinvist kommet i gang igen. I daginstitutionerne er nødpasningen blevet udvidet.

Delstaterne beslutter selv tempoet for genåbningen. For eksempel har grundskoler og børnehaver i Sachsen været åbne for alle børn siden ugens begyndelse.

I Bayern får børnene skridt for skridt lov at komme tilbage i daginstitutionerne. Midt i juni efter pinseferien skal der være pasningsmuligheder for omkring 80 procent af børnene.

Stor skepsis

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, satser på forsigtighed.

– Vi får vidt forskellige, videnskabelige udsagn om risikoen. Derfor er det også klogt at gennemføre genåbningen i etaper, fortæller han til ARD.

Han beretter også om stor skepsis blandt lærerne og nogle forældre.

– Det er nemlig ikke sådan, at alle presser på for en genåbning. Det modsatte er tilfældet, understreger Markus Söder.

(dpa)

Sundhed er stadig det vigtigste, advarer undervisningsminister Anja Karliczek. Foto: Hans-Joachim Rickel/Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Lufthansa bekræfter redningsplan

21.05.2020 07.43

Natten til torsdag bekræftede Lufthansa i en fondsbørsmeddelelse, at en aftale med forbundsregeringen om en redningsplan er umiddelbart forestående.

Ifølge Lufthansa omfatter planen hjælp på op til ni milliarder euro. Tre milliarder euro er lån fra den statslige investeringsbank, KfW.

Staten overtager i første omgang 20 procent af aktierne i Lufthansa. Hertil kommer en reservefond på fem procent og en aktie. Reservefonden vil dog kun blive brugt i undtagelsestilfælde for eksempel for at afværge en fjendtlig overtagelse.

I første omgang får forbundsregeringen således ikke en bestemmende andel af flyselskabets aktier og kan dermed ikke nedlægge veto mod beslutninger.

Staten får to pladser i bestyrelsen.

Endnu er redningsplanen ikke endelig besluttet. Den skal først godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i virksomheden og derefter have grønt lys fra EU.

(dpa)

Foto: Peter Kneffel/dpa.

Godnat og på gensyn

20.05.2010 23.02

Flensborg Avis lukker ned for i aften. Men vi er tilbage torsdag morgen.

Rejsekunder skal have deres penge tilbage

20.05.2020 23.00

Turister skal have pengene tilbage, hvis deres rejse er blevet aflyst på grund af coronakrisen. Det har forbundsregeringen erkendt. Oprindelig havde regeringen ønsket en ordning, hvor kunderne fik et gavekort, som de kunne anvende til senere rejser. Det har EU imidlertid afvist.

Den tyske justitsminister, Christine Lambrecht, appellerer dog til kunderne om at tage imod et gavekort frivilligt.

– Så yder man et vigtigt bidrag til mangfoldigheden i rejsesektoren, mener Christine Lambrecht ifølge dpa.

Rejsebranchen ønsker en ordning med gavekort, fordi virksomhederne så fortsat kan råde over de penge, kunderne på forhådnd har betalt for en rejse, som senere er blevet aflyst.

Regering vil rydde op i slagteribranchen

20.05.2020 20.40

Forbundsregeringen foreslår markante stramninger af reglerne på de tyske slagterier efter flere tilfælde af coronasmitte blandt medarbejdere. Det har også skabt fornyet fokus på ikke mindst de udenlandske slagteriarbejderes ofte dårlige bolig- og arbejdsforhold.

Den tyske regeringen ønsker derfor fra årsskiftet at forbyde udlicitering af arbejdet til underleverandører. Desuden skal kontrollen skærpes, og det skal tjekkes digitalt, om den aftalte arbejdstid bliver overholdt. Slagterierne skal desuden indberette, hvor udenlandske arbejdere er indkvarteret, så myndighederne kan kontrollere boligerne.

– Forbundsregeringen er fast besluttet på ikke at lade sig påvirke af lobbyister. Vi lader os ikke påvirke af skræmmescenarier, siger den tyske arbejdsminister Hubertus Heil til ZDF.

Staten redder Lufthansa og bliver medejer

20.05.2020 18.52

Efter ugelange forhandlinger er forbundsregeringen og Lufthansa blevet enige om en aftale, der skal redde det kriseramte luftfartsselskab. Det skriver Spiegel på nettet.

Ifølge nyhedsmagasinet overtager den tyske stat 25 procent plus en aktie i virksomheden. Til gengæld skyder den tyske stat så omkring ni milliarder euro ind i selskabet, hvis aktiviteter i vidt omfang har ligget stille siden midten af marts på grund af coronakrisen.

Forbundsrepublikken får desuden to pladser i bestyrelsen.

Forhandlingerne har stået på i ugevis. Lufthansas administrerende direktør, Carsten Spohr, har gentagne gange afvist at give staten indflydelse indflydelse på den operative drift til gengæld for en kapitalindsprøjtning.

Ifølge Spiegel lykkedes det imidlertid til sidst kansler Angela Merkel samt den tyske finansminister, Olaf Scholz, og økonomiminister Peter Altmaier at få handlet et kompromis på plads onsdag.

Internt i forbundsregeringen har der hidtil ikke været enighed blandt koalitionspartnerne om, hvor meget staten skal have at sige i forhold til Lufthansa.

Dele af CDU og CSU ønsker, at der skal være tale om en passiv investering. SPD og dermed også den socialdemokratiske finansminister Olaf Scholz ønsker til gengæld større indflydelse, der også skal omfatte medbestemmelsesret i forbindelse med personaleforhold og miljøhensyn, beretter Spiegel.

Direktør Carsten Spohr har gentagne gange afvist at lade staten få indflydelse på Lufthansas operative drift. Foto: Jan Woitas/dpa.

Inflationen styrtdykker under epidemi

20.05.2020 16.48

Inflationen i eurozonen blev i april endnu mindre end forventet. Det statistiske kontor, Eurostat, meddelte onsdag, at priserne var steget 0,3 procent i forhold til samme måned sidste år.

I marts var inflationsraten 0,7 procent.

Energi var billigere end i april 2019. Her var der tale om et prisfald på 9,7 procent. Til gengæld blev levnedsmidler markant dyrere. Priserne på råvarer til madlavning lå 7,6 procent over niveauet på samme tidspunkt sidste år.

Inflation ligger tydeligt under anbefalingerne fra den europæiske centralbank om prisstigninger på to procent.

Eksperterne forventer, at inflationen falder yderligere i de kommende måneder på grund af den alvorlige, økonomiske krise, coronaepidemien har udløst.

(dpa)

Hessen taber tre milliarder euro

20.05.2020 16.35

Hessen forventer at miste skatteindtægter for tre milliarder euro i år på grund af coronakrisen. Det oplyser delstatens finansminister, Michael Boddenberg.

Frem mod 2023 forventes der at mangle i alt 6,4 milliarder euro.

– Sådan et fald i skattebetalingen har der aldrig før været i forbundslandet. Det er smertefuldt, men om nogen er Hessen i stand til også finanspolitisk at håndtere denne krise, betoner Michael Boddenberg.

(dpa)

Hessens finansminister, Michael Boddenberg. Foto: Arne Dedert/dpa.

Hoteller og restaurationer kæmper for at overleve

20.05.2020 15.52

I den tyske restaurations- og hotelbranche har nedlukningen af virksomheder under coronakrisen medført dramatiske fald i omsætningen. I marts blev den halveret sammenlignet med både samme måned sidste år og den foregående måned.

– For april forventer vi fald i omsætningen på mere end 90 procent, siger Guido Zöllick, der er præsident for restaurations- og hotelbranchens sammenslutning, Dehoga.

Han forklarer, at branchen nu kæmper for sin overlevelse.

Ifølge beregninger fra Tysklands statistiske institut, Statistisches Bundesamt, er tabene i branchen de største nogen sinde, siden opgørelsen startede i 1994.

For at bekæmpe smittespredningen forbød politikerne fra 18. marts alle overnatninger, der havde turistmæssige formål. Fra den 22. marts blev alle restaurationer tvangslukket og måtte kun tilbyde take away eller udbringning af måltider.

Samlet set gik omsætningen ned med 15,8 procent i første kvartal.

Siden midten af maj har hoteller og restauranter atter måttet tage imod gæster. Der gælder dog strenge regler om afstand og hygiejne. Bestemmelserne varierer fra delstat til delstat.

– På grund af afstandskravene ligger omsætningen 50 til 70 procent under sidste års niveau, konstaterer Guido Zöllick.

Han advarer om en bølge af konkurser i et omfang, der aldrig tidligere er set. Hundredetusinder af arbejdspladser er i fare.

(dpa)

Coronakrisen blev en katastrofe for restauranter og hoteller. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Coronakrise truer varehuskædes eksistens

20.05.2020 15.16

Cirka en tredjedel af filialerne hos varehuskoncernen Galeria-Karstadt-Kaufhof står ikke til at redde. Sådan lyder meldingen fra kurator Frank Kebekus til Wirtschaftswoche.

Hermed er der udsigt til, at mindst 58 forretninger bliver lukket.

– Vi har forklaret alle involverede, at 80 filialer er i fare. Men der er håb for godt et dusin. Hvis udlejerne og andre er fleksible, kan aktiviteterne bestemt fortsætte disse steder, mener Frank Kebekus.

Andre filialer står til gengæld ikke til at redde, uanset hvilke indrømmelser udlejerne og de ansatte er villige til at give.

– Her er der varehuse, som ikke ville give overskud, selv om huslejen blev sat ned til en cent, lyder dommen fra kuratoren.

Coronakrisen har bragt kæden i en meget vanskelig situation.

– Vi går ud fra et fald i omsætningen på en milliard euro i år og forventer heller ikke, at kunderne til næste år vil købe ind i samme omfang som før corona. Dermed vil  omsætningen kunne dykke med i alt 1,4 milliarder euro frem mod udgangen af 2022. Koncernen kan derfor kun kunne overleve, hvis der bliver foretaget hårde nedskæringer, siger Arndt Geiwitz, der har generalfuldmagt til at lede virksomheden.

Frem mod slutningen af 2022 skal koncernen igen give overskud. Allerede nu bliver der forhandlet med udlejerne om at få sat huslejerne ned. Heller ikke storaktionæren René Benko går ram forbi. Ganske vist er Benkos holdingselskab Signa ejer af nogle af de bedre varehuse. Alligevel forventer de ansvarlige for rekonstruktionen også indrømmelser fra holdingselskabet.

Et salg af koncernen er derimod for øjeblikket ikke et alternativ for bobestyrerne.

Kan lukke helt

– Aktuelt er der ingen, som vil overtage virksomheden. Vi regner heller ikke med, at nogen viser interesse. René Benko er i den nuværende fase den eneste, der udviser vilje til at foretage store investeringer for at sanere Karstadt-Kaufhof-Galeria.

Allerede ved udgangen juni skal det efter bobestyrernes planer stå fast, hvem der skal bidrage og i hvilket omfang for at redde virksomheden. Efterfølgende skal der udarbejdes et koncept for rekonstruktionen, som de forskellige kreditorer så skal tage stilling til.

– Bliver det et nej til planen, bliver samtlige filialer formentlig lukket, ligesom det skete for Schlecker, advarer Arndt Geiwitz.

Han går dog for øjeblikket ud fra, at virksomheden kan overleve – omend ikke nødvendigvis i sin nuværende form.

(dpa)

Galeria-Karstadt-Kaufhof bliver formentlig nødt til at lukke knap 60 forretninger, hvis kæden skal overleve. Foto: Birgit Reichert/dpa.

Hjælp til forældre bliver forlænget

20.05.2020 11.50

Den tyske stat forlænger udbetalingen af understøttelse til forældre, der ikke kan arbejde, fordi de på grund af lukkede skoler og daginstitutioner er nødt til at blive hjemme og passe børn. Det besluttede forbundsregeringen onsdag.

Ordningen var ved at udløbe, men bliver nu forlænget i yderligere fire uger. Enlige forældre kan dog få ydelsen udbetalt i op til 20 uger.

– Det er et meget vigtigt skridt, der skaber økonomisk sikkerhed, siger familieminister Franziska Giffey til ZDF.

Ydelsen er på maksimalt 67 procent af nettolønnen. Dog er der en beløbsgrænse på 2016 euro om måneden.

(dpa)

Familieminister Franziska Giffey. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa.

Nu falder smittetrykket igen

20.05.2020 11.31

Onsdag formiddag var der registreret godt 175.600 tilfælde af smitte med coronavirus siden epidemiens begyndelse. Det er en stigning på omkring 500 i løbet af et døgn.

Mindst 8057 smittede er efterhånden døde. Det er godt 80 flere end 24 timer tidligere.

Smittespredningen er igen faldende. Efter det såkaldte reproduktionstal i nogle døgn havde ligget på 0,91, er det nu dalet til 0,86. Tallet er udtryk for, hvor mange en smittet i gennemsnit giver virus videre til. Så længe værdien er under 1.0 falder antallet af nye smittede.

(dpa)

Nøgleindustrier skal beskyttes

20.05.2020 08.29

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, vil på baggrund af coronakrisen gøre det sværere for udenlandske investorer fra lande uden for EU at overtage visse tyske virksomheder. Det drejer sig blandt andet om firmaer, der fremstiller vacciner, medikamenter eller værnemidler.

Forbundsregeringen skal onsdag tage stilling til en skærpet lovgivning på området.

Erhvervslivet kritiserer planerne. Industrisammenslutningen, Bund Deutscher Industrie, mener, at der netop på grund af coronakrisen ikke må blive opstillet nye barrierer for udenlandske investorer i Tyskland.

(dpa)

Udenlandske investorer må ikke overtage magten over virksomheder i sundhedsindustrien, mener økonomiminister Peter Altmaier. Foto: Peter Steffen/dpa.

Lægeformand ønsker tvungen vaccine

20.05.2020 07.30

Formanden for lægernes verdenssammenslutning, tyskeren Frank Ulrich Montgomery går ind for obligatorisk vaccine mod coronavirus.

– Jeg gik ind for tvungen vaccine mod mæslinger. Jeg er også tilhænger af en obligatorisk vaccine i denne sammenhæng, siger Frank Ulrich Montgomery til mediehuset Funke-Mediengruppe.

Forbundsregeringen betonede mandag, at befolkningen ikke bliver forpligtet til at lade sig vaccinere.

Endnu er der ikke fundet en vaccine. Ifølge brancheforeningen, Verband forschender Pharma-Unternehmen, er der flere end 120 projekter i gang. Det er dog tvivlsomt, om der bliver fundet en vaccine allerede i år.

(dpa)

Tyske Frank Ulrich Montgomery er formand for lægernes verdenssammenslutning. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Godnat og på gensyn

19.05.2020 23.31 

Flensborg Avis siger godnat. Vi er tilbage onsdag morgen.

Flertal forventer skattestigninger

19.05.2020 23.30

Et tydeligt flertal af tyskerne forventer, at coronakrisen vil udløse skattestigninger. Det viser en meningsmåling, som analyseinstituttet Insa har gennemført for Bild.

62 procent forventer, krisen vil udløse skattestigninger. Kun 18 procent tror, at skatten kan holdes i ro.

Økonomerne regner med, at de samlede skatteindtægter i Tyskland i år bliver 81,5 milliarder euro lavere end i 2019.

(dpa)

Flere delstater har ingen nye tilfælde af smitte

19.05.2020 20.42

Flere forbundslande i Tyskland har ikke registreret nye tilfælde af smitte med coronavirus i løbet af 24 timer. Det fremgår af opgørelserne tirsdag.

I Hamborg er der for første gang siden begyndelsen af marts ikke registreret nye tilfælde på et døgn. Det samme gælder i Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern. I Slesvig-Holsten lød meldingen også i første omgang på nul nye tilfælde. Men så blev der alligevel opdaget en enkelt smittet.

Hermed fortsætter en positiv udvikling i hele Tyskland. I samtlige delstater har antallet af nye smittede været dalende i flere uger. Det falder sammen med, at stadig flere forholdsregler mod smittespredning er blevet ophævet.

(dpa)

Måske kan skoler og børnehaver genåbnes hurtigere

19.05.2020 19.08 

Den tyske familieminister, Franziska Giffey, kan under visse omstændigheder godt forestille sig, at skoler og daginstitutioner hurtigere bliver genåbnet i fuldt omfang.

– Skulle det vise sig, at børn har en lavere smitterisiko, kan vi debattere at vende tilbage til normale forhold hurtigere. Men det er der endnu ingen sikker viden om, siger Franziska Giffey til Neue Osnabrücker Zeitung.

Flere lægesammenslutninger og blandt dem også børne- og ungdomslægerne har udtalt sig til fordel for en komplet genåbning af daginstitutioner og skoler.

– Smitterisikoen via børn synes at være ringe, skriver lægerne.

De enkelte delstater bestemmer dog selv genåbning af skoler og daginstitutioner. I Sachsen har alle grundskoler og børnehaver været åbne siden ugens begyndelse.

(dpa)

Familieminister Franziska Giffey. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Kun 500 nye blev testet positive for corona

19.05.2020 17.41

Frem til tirsdag eftermiddag var der efterhånden konstateret 175.500 tilfælde af smitte i hele forbundsrepublikken. På et døgn var antallet af nye tilfælde blot steget med omkring 500.

Mindst 8036 smittede er døde. På et døgn er antallet af dødsfald steget med 76.

155.700 smittede skønnes raske igen.

Det såkaldte reproduktionstal ligger på 0,91. Så længe værdien er under 1,0, er smittespredningen aftagende. Tallet er dog behæftet med usikkerhed og viser situationen for omkring halvanden uge siden.

(dpa)

Sidste forbundsland ophæver indrejseforbud

19.05.2020 16.52

Som det sidste forbundsland ophæver Sachsen-Anhalt den 28. maj indrejseforbuddet for turister fra andre delstater. Det besluttede regeringen tirsdag. Et andet indrejseforbud i forbindelse med coronakrisen er fortsat i kraft i Mecklenburg-Vorpommern kraft, men bortfalder den 25. maj.

I Sachsen-Anhalt må private desuden holde fester med op til 20 deltagere. Ved livsbegivenheder som bryllupper og begravelser er op til 100 personer tilladt. Antallet bliver øget til 250 med virkning fra 1. juli.

I yderligere to forbundslande kommer der formentlig lempelser den 25. maj, siger kilder til dpa,

Således bortfalder bestemmelsen om, at kun halvdelen af pladserne må besættes på restaurationer i Niedersachsen. Også indendørs sportsanlæg og fitnesscentre skulle få lov til at genåbne.

I Mecklenburg-Vorpommern er der udsigt til, at udendørs svømmeanlæg, biografer og genoptræningscentre må åbne fra mandag. Restaurationerne må have lov til at have gæster frem til klokken 23 i stedet for som nu klokken 21.

I Mecklenburg-Vorpommern forsvinder også reglen om 14 dages karantæne for borgerne ved indrejse fra andre EU-lande. Den regel er allerede ophævet i flere andre delstater.

(dpa)

Covid-19 er en hidtil uset type sygdom

19.05.2020 15.00

Den tyske forskningsminister, Anja Karliczek, og førende videnskabsfolk advarer mod at undervurdere coronavirussens farlighed. Tirsdag fortalte repræsentanter for flere universitetshospitalerne om resultaterne af arbejdet i det netværk, der for to måneder siden blev nedsat for at følge epidemien.

– Covid-19 er ikke en klassisk lungebetændelse som i forbindelse med en influenza. Denne sygdom er noget helt særligt og uhyre kompleks. Det viser erfaringerne med flere meget syge patienter på sygehusene i de forløbne uger, siger Michael Albrecht, der er lægefaglig direktør på universitetshospitalet i Dresden.

Hos patienter med alvorlige symptomer optræder der sygdom i centralnervesystemet, i rygmarven eller i blodkarrene. Der opstår endog forbigående lammelser samt nyre- og leversvigt.

– Tingene er forløbet så godt i de seneste uger, at man helt har glemt at have øje for de rædselsfulde følger og konsekvenser, epidemien har ikke blot for den enkelte men for hele samfundet, mener Michael Albrecht med henvisning til kritikerne af forholdsreglerne mod smittespredning.

– Denne epidemi er ikke en vrangforestilling, men en højest reel trussel. Sygdommen er definitivt ikke til at spøge med. Det bliver stadig tydeligere, jo mere vi lærer om den, forklarer forskningsminister Anja Karliczek.

Hun opfordrede til fortsat nøje at overholde regler om afstand og hygiejne.

(dpa)

Forskningsminister Anja Karliczek præsenterede tirsdag resultaterne af arbejdet i et netværk af specialister, der følger coronavirussen. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Genåbning af grænser mod øst er endnu uvis

19.05.2020 13.35

Kansler Angela Merkel og regeringscheferne fra Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet anbefaler en trinvis ophævelse af grænsekontrollerne, når coronaepidemien tillader det. Det oplyste regeringstalsmand Steffen Seibert, efter regeringscheferne tirsdag havde holdt en videokonference.

Konkrete datoer blev dog ikke nævnt.

Ved en efterfølgende samtale med den tjekkiske ministerpræsident, Andrej Babiš, blev spørgsmålet om samarbejde i den tysk-tjekkiske grænseregion uddybet. Begge var enige om at lempe på begrænsningerne i grænseområdet, så snart smittespredningen gør det muligt. Desuden blev der talt om fremtidige projekter, der skal binde landene sammen som for eksempel en yderligere udbygning af jernbaneforbindelsen fra Berlin til Prag via Dresden.

Merkel og regeringscheferne fra de såkaldte Visegrád-stater i Østeuropa aftalte, at de også fremover vil opretholde en tæt dialog om genopbygningen af den europæiske økonomi efter coronakrisen.

Et andet centralt punkt på dagsordenen var prioriteterne i forbindelse med det tyske EU-formandskab i andet halvår af 2020.

(dpa)

Virksomhederne er mere pessimistiske end politikerne

19.05.2020 13.08

Sammenslutningen af industri- og handelskamre i Tyskland, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, forventer en endnu værre, økonomisk nedtur som følge af coronakrisen end forudset af forbundsregeringen.

– Ifølge en ny prognose falder bruttonationalproduktet i år med mindst ti procent, oplyser Eric Schweitzer, der præsident for sammenslutningen.

Efterspørgslen på tyske produkter er dalet massivt, og den tyske eksport dykker ifølge prognosen med 15 procent.

– Efterhånden kan vi se alle tegn på en verdensomspændende, økonomisk krise. Desuden investerer virksomhederne mindre. Trods trinvise lettelser af begrænsningerne kommer der heller ikke gang i det private forbrug, siger Eric Schweitzer, der kalder den nuværende situation for den største udfordring for tysk økonomi siden afslutningen på anden verdenskrig.

Hermed er industri- og handelskamrene betydelig mere pessimistiske end forbundsregeringen, der hidtil har regnet med en nedgang i bruttonationalproduktet på 6,3 procent i 2020. I første kvartal faldt bruttonationalproduktet med 2,2 procent sammenlignet med det foregående kvartal, viser tal fra det statistiske institut, Statistisches Bundesamt.

Industri- og handelskamrene forventer, at andet kvartal bliver katastrofalt. Tabene bliver ifølge deres forudsigelser ikke indhentet næste år, hvor der forventes en fremgang i bruttonationalproduktet på fem procent.

Eksporten dykker

Specielt eksporterhvervene er hårdt ramt. Ifølge en rundspørge oplever tre fjerdele af eksportvirksomhederne faldende efterspørgsel. 80 procent forventer en til dels betydelig tilbagegang i omsætningen.

Arbejdsløsheden kan meget vel stige. I den forbindelse er det centralt, hvor hurtigt der kommer nye ordrer, om forsyningskæderne fungerer og hvordan, det ser ud med virksomhedernes likviditet. Det forklarer Volker Treier, der er chef for eksportafdelingen hos Deutscher Industrie- und Handelskammertag.

Yderligere støtte fra forbundsregeringen er nødvendig, mener Eric Schweizer. Det ville være en stor hjælp, hvis der blev bedre mulighed for at gøre tab gældende i forbindelse med skattebetalingen, så virksomhederne kunne modregne dette årets tab i forhold til tidligere års skattebetalinger.

– Det ville bringe penge i kassen. Likviditeten er afgørende for øjeblikket, forklarer Eric Schweizer.

Forbundsregeringen vil beslutte et omfattende konjunkturprogram i begyndelsen af juni.

Eric Schweizer anbefaler desuden bedre regler for afskrivning og hurtigere sagsbehandling i forbindelse med infrastrukturprojekter. Til gengæld er han skeptisk over for programmer, der kun omfatter enkelte brancher som for eksempel præmier til købere af nye biler. Der er snarere brug for forholdsregler, der virker på tværs af brancherne, mener Schweizer.

(dpa)

Næste kvartal bliver en katastrofe forudser Eric Schweizer fra industri- og handelskamrenes sammenslutning. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Opposition stævner delstatsregering

19.05.2020 12.22

FDP og De Grønne i Niedersachsen vil stævne delstatsregeringen. Med en hasteklage til forfatningsdomstolen gør de to partier gældende, at regeringen ikke har efterkommet sine informationsforpligtelser over for landdagen. Det meddelte de to partier tirsdag.

– Siden coronakrisens begyndelse har regeringen nærmest hver uge udstedt forordninger, der til dels indskrænker borgerne grundlæggede rettigheder massivt. Som regel bliver parlamentet først informeret, umiddelbart før reglerne træder i kraft eller endog efterfølgende. Hermed efterlever delstatsregeringen på ingen måde Niedersachsens forfatning, der pålægger dem at informere landdagen i god tid og i fuldt omfang om grundlæggende planer, lyder begrundelsen fra FDP og De Grønne.

Niedersachen bliver regeret af en koalition mellem SDP og CDU.

(dpa)

Niedersachsens ministerpræsident, Stephan Weil (SPD) risikerer at blive indkaldt som vidne af forfatningsdomstolen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Tusinder er smittet i sundhedsvæsnet

19.05.2020 11.35

Siden coronakrisens begyndelse er godt 20.400 ansatte i sundhedsvæsnet og plejesektoren testet positive for smitte. Det oplyser Robert Koch Instituttet.

Alene på sygehuse samt i lægepraksisser, dialysestationer og hos redningstjenesterne er der fundet flere end 11.800 tilfælde af coronavirus. På plejehjem og andre bosteder er der konstateret godt 8500 smittede.

I alt 895 måtte indlægges på sygehuset. 61 er døde.

Personalet i sundhedsvæsnet og i plejesektoren bliver dog kun testet sporadisk, skriver Süddeutsche Zeitung. Robert Koch Instituttet må overfor avisen erkende, at man ikke ved, hvor omfattende disse test er.

(dpa)

Lidt flere kom i arbejde

19.05.2020 11.21

Antallet af erhvervsaktive i Tyskland steg en smule i begyndelsen af coronakrisen. Væksten tog dog af. I første kvartal var der omkring 45 millioner erhvervsaktive i forbundsrepublikken. Det var en stigning på 0,3 procentpoint sammenlignet med samme kvartal sidste år. En så lille fremgang er ikke konstateret siden andet kvartal i 2010.

Sammenlignet med 4. kvartal i 2019 faldt antallet af beskæftigede med et procentpoint. Dette fald er dog sæsonbetinget, men blev i denne omgang noget kraftigere end ellers. Det oplyser det tyske institut for statistik, Statistisches Bundesamt.

Det stigende antal hjemsendelser med lønkompensation (Kurzarbeit) afspejler sig ikke statistikken. De pågældende tæller fortsat som erhvervsaktive, da de formelt stadig er ansat, selv om staten betaler deres løn.

(dpa)

Vaccine rykker tættere på

19.05.2020 10.18

– Aldrig tidligere har der været en så koncentreret aktion med så mange medicinalfirmaer, som forsker. Det siger Thilo Kaltenbach, der er sundhedsekspert hos det globale konsulentfirma Roland Berger.

Han betegner indsatsen som et kapløb.

– Også den politiske interesse er voldsom. Alle regeringer frygter at komme til at mangle vaccine, forklarer Thilo Kaltenbach.

Han er optimistisk i forhold til, at der allerede ved årets udgang vil være udviklet en vaccine. Tidligst i foråret 2021 vil der så kunne vaccineres.

I Tyskland gennemfører virksomheden Biontech kliniske test på sunde forsøgspersoner. Resultaterne kan være klar ved udgangen af juni.

– I tilfælde af en godkendelse kan vi sammen med vores amerikanske partner, Pfizer, have millioner af vacciner klar, ved årets udgang, mener Ugur Sahin, der er chef for Biontech.

Hos virksomheden Curevac kan man ifølge medejer Dietmar Hopp være klar til kliniske test i det kommende får.

– Vi ville så være i stand til at levere vaccinen til efteråret, håber Dietmar Hopp.

(dpa)

Liberale tvivler på tysk-fransk plan

19.05.2020 09.30

Som stedfortrædende gruppeformand for FDP i forbundsdagen er Alexander Lambsdorff ikke imponeret over den tysk-franske plan, der skal genrejse den europæiske økonomi efter coronakrisen.

– Jeg er overrasket, fordi kursen bliver vendt 180 grader, og EU nu alligevel må gældsætte sig, siger Lambsdorff til ZDF.

Han er uhyre skeptisk i forhold til, om planen bliver ført ud i livet.

– Der bliver skabt en falsk forestilling om, at den allerede er så godt som vedtaget. Men hverken i EU eller medlemslandenes nationale parlamenter hersker der enighed, påpeger Alexander Lambsdorff.

Forbundskansler Angela Merkel og den franske præsident, Emmanuel Macron, præsenterede mandag et forslag til, hvordan en en hjælpepakke på 500 milliarder euro skal få Europas økonomi på fode igen. I den forbindelse vil Tyskland for første gang acceptere, at EU som institution gældsætter sig massivt.

Kriseramte lande som Italien og Spanien ville så kunne få tilskud.

Planen skal imidlertid vedtages enstemmigt af de 27 medlemslande. Her er der allerede modstand. For eksempel insisterer Danmark, Østrig og Holland på, at EU i denne sammenhæng kun må yde kreditter, men ikke give direkte tilskud.

(dpa)

Alexander Lambsdorff tror ikke, planen vil få opbakning i de øvrige medlemslandes parlamenter. Foto: Tom Weller/dpa.

Kirker afviser politisk bredside

19.05.2020 08.35

Formanden for den protestantiske kirkes råd i Tyskland, biskop Heinrich Bedford-Strohm, mener, at kritik fra den tidligere ministerpræsident i Thüringen, Christine Lieberknecht, er uberettiget. Lieberknecht synes, kirkerne har svigtet befolkningen under coronakrisen.

– Der blev ikke bedt nogen sidste bøn. Der var ingen trøst og ingen velsignelse ved dødslejet. Kirken har ladt hundredetusinder af mennesker i stikken i denne tid. Ofrene er syge, ensomme, gamle og døende, siger Christine Lieberknecht, der selv er forhenværende protestantisk præst til Welt.

Heinrich Bedford-Strohm bebrejder Lieberknecht, at hun gør mange præster uret. De har i de foregående måneder ofret sig for andre.

– Under de vanskeligst tænkelige betingelser med mange politiske forbud har kirkerne gjort deres yderste for at passe deres arbejde og sprede Guds ord. Ikke så få har i den forbindelse også personligt udsat sig for en risiko, mener Bedford-Strohm.

Den katolske kirke mener, situationen er stik modsat den, Christine Lieberknecht skildrer.

– Vores præster på sygehusene har gjort en utrolig indsats. Det samme gælder for dem, der står ved de døendes side. Kritikken er fuldstændig uholdbar, mener Matthias Kopp, der repræsenterer de katolske biskopper.

(dpa)

Kirkerne har gjort deres yderste, og mange har løbet en personlig risiko, mener biskop Heinrich Bedford-Strohm fra den protestantiske kirke i Tyskland. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Bilindustrien forventer massefyringer

19.05.2020 07.40

Mange af underleverandørerne i den tyske bilindustri forventer dramatisk stigende ledighed. Det fremgår af en rundspørge foretaget af bilindustriens interesseorganisation, Verband der Aotomobilindustrie.

132 virksomheder har deltaget. De forventer snart at miste op til 12.500 arbejdspladser, hvis efterspørgslen ikke bliver øget.

– Under uændrede omstændigheder vil 39 procent af virksomhederne reducere antallet af medarbejdere frem mod udgangen af juni. I slutningen af juli vil det være 65 procent, lyder det fra organisationen,

Allerede nu er hver tiende virksomhed i gang med at nedlægge arbejdspladser. Tre af fem virksomheder planlægger at gøre det samme. Nogle firmaer overvejer nedskæringer på op til 40 procent af medarbejderstaben.

Verband der Automobilindustrie kræver hurtige og effektive forholdsregler, der skal styrke efterspørgslen på biler for at undgå massive tab af arbejdspladser og kapaciteter i en af Tysklands nøgleindustrier.

(dpa)

Tak for i dag

18.05.2020 22.31

Flensborg Avis holder pause med opdateringerne fra Tyskland. Tirsdag morgen er vi tilbage igen.

Protester mod coronaregler splitter Die Linke

18.05.2020 22.29

Ledelsen hos Die Linke tager afstand fra protestdemonstrationerne mod forholdsregler mod smittespredning under coronakrisen.

– Det er hensynsløst over for mindretal og socialt svage, når man taler coronatruslen ned eller benægter den, siger partichef Katja Kipping ifølge Spiegel.

Hun peger på, at socialt svage særligt ofte bliver syge eller dør.

Hermed distancerer partiledelsen sig også fra Die Linkes egen stedfortrædende gruppeformand i forbundsdagen, Andrej Hunko, som ifølge Tagesspiegel deltog i en af de omstridte demonstrationer i Achen, hvilket har udløst kritik.

Som chef for Die Linke kalder Katja Kipping det hensynsløst at tale coronakrisen ned. Foto: Britta Pedersen/dpa.

Coronakrisen rammer værfterne hårdt

18.05.2020 21.03

De tyske værfter er hårdt ramt af coronakrisen. Det fremgår af den årsberetning, som værftsindustriens sammenslutning, Verband für Schiffbau und Meerestechnik, præsenterer tirsdag.

Specielt producenterne af krydstogtskibe mærker krisen i ekstrem grad, fordi rederierne ikke længere har nogen omsætning og dagligt mister likviditet.

Hidtil har problemet været, at værfternes kapacitet var for beskeden. Det har bremset rederiernes vækst.

Frem mod 2027 var der planer om næsten 200 nye krydstogtskibe. Nu vil rederierne ikke længere uden videre tage imod skibe, der allerede er bestilt og til dels næsten bygget færdig.

Hos værfterne og deres underleverandører er der flere end 100.000 medarbejdere. Over 7000 værftsarbejdere er allerede hjemsendt med delvis lønkompensation fra det offentlige (Kurzarbeit).

(dpa)

Tyskland og Frankrig vil hjælpe hårdt ramte lande

18.05.2020 19.06

Som en vej ud af coronakrisen skal EU optage lån for 500 milliarder euro, der skal bruges til at hjælpe de hårdest ramte lande. Det blev forbundskansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Emmanuel Macron enige om at foreslå, efter et videomøde mellem de to politikere mandag.

Ifølge Angela Merkel handler det nu også om at styrke europæiske produkters position på de globale markeder.

– Den europæiske union støtter allerede strategiske projekter som produktionen af computerchip og battericeller. Disse bestræbelser skal vi nu forstærke. Andre lande har arbejdet hårdt på at udvikle topprodukter på verdensmarkedet. Det skal Europa også gøre for at komme ud af krisen, mente Merkel efter mødet med Macron.

Europa skal desuden samarbejde tættere, når det gælder sundhed. Det forklarede Emmanuel Macron.

– Dette fælles Europa i forbindelse med sundhed har aldrig eksisteret. Nu skal samarbejdet porioriteres. EU skal udstyres med konkrete kompetencer for eksempel i form af fælles lagre for værnemidler, sagde Macron.

I en fælles tysk-fransk erklæring hedder det desuden, at produktionen af medicinske produkter skal støttes kraftigere. Også når det handler om vaccine, skal EU-landene tale med en stemme.

(dpa)

Ferie under sydens sol rykker nærmere

18.05.2020 17.41

Chancerne for en sommerferie ved Middelhavet stiger. Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, blev mandag enig med sine kolleger fra ti af tyskernes foretrukne feriemål om at arbejde for en åbning af grænserne frem mod feriesæsonen. Udenrigsministrene debatterede på en videokonference, hvornår grænserne kan åbnes og karantæneregler afskaffes for turister frem mod ferien. På dagsordenen var også spørgsmålet om, hvordan den fornødne hygiejne på feriestederne kan sikres.

Efter mødet meddelte Heiko Maas, at den nuværende rejsevejledning ikke bliver forlænget efter den 14. juni. Vejledningen fraråder for øjeblikket alle ferierejser til udlandet. I første omgang bliver advarslen ophævet for hele EU, hvor der i stedet kommer individuelle vejledninger for de enkelte lande. Her bliver der gjort opmærksom på forskellene i smittefaren.

Udenrigsministeriet overvejer også at åbne for rejser til enkelte lande uden for EU.

– Vi skal skridt for skridt tilbage til normale forhold. Men sommerferien bliver ikke som før coronakrisen. Vi skal ikke bilde os selv ind, at alt hurtigt bliver, som vi tidligere har kendt det, betoner Heiko Maas.

Ved videokonferencen deltog Spanien, Italien, Østrig, Grækenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slovenien, Cypern og Bulgarien. Frankrig og Schweiz manglede, fordi de onsdag deltager i en anden videokonference, hvor Heiko Maas har inviteret samtlige Tysklands nabolande. Som den eneste valgte Østrigs udenrigsminister at være med i begge omgange.

Nu forestår der tre skridt.

Først skal grænserne genåbnes. For Tysklands vedkommende sker det frem mod den 15. juni. Dog er det uklart, hvornår der kan opnås en aftale med Polen og Tjekkiet.

Herefter skal de eksisterende regler om karantæne ved indrejse ophæves i flere lande.

Når det er sket, udløber den nuværende rejsevejledning fra den 15. juni.

– Vi kan jo ikke på sigt opretholde en advarsel om rejser til hele verden, understreger Heiko Maas.

I Tyskland møder Maas dog modstand. Den bayerske ministerpræsident, Markus Söder, håber på tyske turister i delstatens hoteller og restauranter.

– I modsætning til Heiko Maas tror jeg ikke, det bliver så nemt, at vi kan være i Italien, Spanien eller Frankrig om en måned. Vi er ude på meget tynd is, advarer Markus Söder.

(dpa)

På pressemødet efter konferencen med en række europæiske udenrigsministre var Heiko Maas optimist. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Meget få smittede er døde på et døgn

18.05.2020 17.03

I hele Tyskland var der frem til mandag eftermiddag konstateret godt 175.000 tilfælde af smitte med coronavirus under epidemien. Det viser en sammentælling af de seneste indberetninger fra forbundslandene. I løbet af et døgn blev der kun fundet omkring 300 nye tilfælde.

Mindst 7960 smittede er efterhånden døde. Det var en stigning på knap 30 i løbet af 24 timer.

Langt hovedparten af de smittede er kommer sig igen. Robert Koch Instituttet vurderer, at cirka 154.600 atter er raske.

(dpa)

Regeringen advarer mod falske nyheder om corona

18.05.2020 15.31

Forbundsregeringen advarer mod fejlagtige oplysninger under coronakrisen. I værste fald kan de koste liv. Det siger Ulrike Demmer, der er stedfortrædende talsmand for regeringen.

– Det er indlysende, at der må være en kritisk offentlighed, demonstrationer og debatter. Det hører med til demokratiet og gælder for alle temaer også under en epidemi. Bekymringer, problemer og kritik tager vi ligeledes alvorlig i denne sammenhæng, understreger Ulrike Demmer.

Til gengæld er der i regeringens optik ikke plads til ekstremisme, falske informationer, myter og vildledende rygter.

– Der er tale om forsøg på at spalte vores land og sætte mennesker op mod hinanden, når man bevidst udbreder usandheder om coronaepidemien. I messenger-grupper på nettet er der mange usandheder, konspirationsteorier og ukorrekte sundhedstip i omløb, ligesom der bliver opfordret til overtræde forholdsreglerne mod smittespredning og forstyrre den offentlige orden. Det bringer menneskeliv i fare og må ikke finde sted, mener Ulrike Demmer.

Hun understreger på ny, at der ikke bliver indført tvungen vaccination mod coronavirus, når og hvis en vaccine bliver fundet.

Nogle mener, at Microsofts grundlægger Bill Gates står bag epidemien.

– Her er der mange historier i omløb, som forvirrer folk. Bill og Melinda Gates Stiftelsen har indtil videre stillet 250 millioner dollar til rådighed for at bekæmpe epidemien. Forbundsregeringen sætter udtrykkelig pris på stiftelsens arbejde, forklarer Ulrike Demmer.

Den stedfortrædende regeringstalsmand opfordrede alle til at efterprøve udsagn ved hjælp af pålidelige kilder. Den seneste tidsangreb på journalister under demonstrationer betegnede hun som meningsløse.

(dpa)

Som stedfortrædende talsmand for forbundsregeringen advarer Ulrike Demmer mod falske sundhedstip og løse rygter. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

67-årig slipper ikke for fængsel

18.05.2020 14.44

Faren for at blive smittet med coronavirus er ikke tilstrækkelig grund til at slippe for fængsel. Det har den højeste domstol i Niedersachsen, Oberlandesgericht, i Oldenburg afgjort.

En 67-årig mand havde klaget over udsigten til at skulle i fængsel, efter han var kendt skyldig i flere tilfælde af groft seksuelt misbrug af børn og idømt 13 års fængsel. Manden påpegede, at han tilhører en særlig risikogruppe, fordi han både har kræft og sukkersyge.

Domstolen påpegede imidlertid, at smitte kan undgås ved at træffe det nødvendige forholdsregler på fængslets sygeafdeling.

(dpa)

Söder vil kickstarte tysk økonomi

18.05.2020 13.40

I forbindelse med coronakrisen kræver Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, en pakke om stimulanser til konjunkturen, fremme af teknologi og skattesænkninger. Omfanget er på adskillige milliarder euro og skal drøftes, når unionspartierne og SPD holder møde i koalitionsudvalget i forbundsdagen den 2. juni.

Söder holder fast i aftalen om en en pensionsreform, der skal komme mennesker med meget lave pensioner til gode. Til gengæld afviser han et forslag fra den tyske finansminister, Olaf Scholz, om en hjælpepakke til de tyske kommuner, der kan forvente faldende indtægter fra lokale erhvervsskatter på grund af coronakrisen og i vidt omfang på forhånd er dybt forgældede. Scholz foreslår, at hjælpen skal finansieres ligeligt af staten og forbundslandene.

– Men det er det helt forkerte instrument for øjeblikket. Det fuldstændig absurd at ville sanere gammel gæld med nye lån. Bayern er parat til at hjælpe, når det handler om investeringer også i hele forbundsrepublikken. Men en gældssanering for kommunerne kommer ikke til at blive gennemført, fastholder Markus Söder.

Söder påpeger, at der skal sættes fart i tysk økonomi efter krisen.

Ny teknologi

– På grund af problemerne for eksporten er det vigtigt at styrke efterspørgslen. Vi skal også tage et spring fremad med hensyn til teknologi. Med hensyn til digitalisering, robotteknologi og kunstig intelligens er vi nødt til at hale ind på lande som USA og Kina, forklarer Markus Söder.

Samtidig er der behov for milliarder af euro til forskning og digitalisering på skolerne.

I skattepolitikken kræver Söder mere end blot ændringer i småtingsafdelingen. Der skal massive forholdsregler til. Centralt er det for ham i den sammenhæng at få afskaffet solidaritetsbidraget og helst straks og fuldstændig. Söder er dog klar til kompromisser.

– Man kunne tale om indtægtsgrænser for, hvornår man skal betale solidaritetsbidrag, forklarer han.

Hidtil er regeringen i Berlin blevet enig om en aftale, der fra 2021 vil afskaffe solidaritetsbidraget for omkring 90 procent af de tyske skatteydere.

(dpa)

Söder kalder det absurd, at finansminister Olaf Scholz vil sanere kommunernes gamle gæld med nye lån. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Macron og Merkel er på vej med fælles plan

18.05.2020 12.37

Forbundskansler Angela Merkel og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, vil med kort varsel præsentere et udspil til et fælles, europæisk svar på coronakrisen. Præsidentkontoret i Paris oplyser, at der er planlagt et videomøde mellem de to toppolitikere klokken 15.30. Omkring klokken 17 følger så en fælles pressekonference. Også en tysk-fransk erklæring bliver forberedt.

Ifølge diplomatiske kredse har Berlin og Paris allerede i længere tid været i dialog på højeste niveau om en planlagt, europæisk fond, der skal genoprette økonomien efter coronakrisen. Efter fransk opfattelse skal fonden være på mindst 1000 milliarder euro.

En del af midlerne skal være direkte tilskud til EU-landene. Resten bliver ydet som lån. Det har den franske finansminister, Bruno Le Maire, tidligere sagt.

EU-kommissionen forventes at fremlægge sit forslag i indeværende måned.

Ifølge det franske præsidentkontor vil det fælles tysk-franske udspil handle om sundhed, økonomi, miljøbeskyttelse, digitalisering og industripolitik.

(dpa)

På grund af epidemien kan Macron og Merkel ikke mødes fysisk, men gennemfører en videokonference. Foto: Thibault Camus/AP/dpa.

Mange steder er epidemi bremset helt

18.05.2020 12.08

En stor del af de lokale sundhedsmyndigheder i Tyskland melder i løbet af en uge kun om ganske få eller slet ingen nye, smittede under coronaepidemien. Det viser en oversigt fra Robert Koch Instituttet.

Instituttet henviser dog udtrykkelig til, at tallene på grund af tidsforskydninger kan afvige fra de faktiske, lokale tal.

Ifølge oversigten har omkring 50 amter i Tyskland overhovedet ikke opdaget nye tilfælde af smitte med coronavirus på syv dage. I cirka 220 amter var der fem eller færre nye tilfælde af smitte pr. 100.000 indbyggere.

En lille håndfuld amter er dog tæt på eller over den fastIagte grænse for acceptabel smittespredning på 50 nye smittede pr. 100.000 indbyggere i løbet af en uge. Er dette niveau overskredet, skal myndighederne indføre strenge retningslinjer for at bremse smittespredningen.

Ifølge Robert Koch Instituttet blev der frem til midnat søndag indrapporteret 342 nye tilfælde af smitte på 24 timer. Hermed har 174.697 været smittet i løbet af epidemien. 154.600 smittede skønnes at være raske igen.

På 24 timer frem til midnat søndag var 7935 smittede døde. Det var en stigning på 21 i løbet af et døgn.

(dpa)

Ekstremister skræmmer borgere fra at protestere

18.05.2020 10.53

Ekstreme holdninger blandt demonstranterne under coronakrisen skræmmer mange almindelige borgere fra at protestere. Det siger den tyske justitsminister, Christine Lambrecht, til RTL/ntv.

– Mange mennesker overvejer meget grundigt, om de vil deltage i disse arrangementer, selv om de med rette kunne gøre opmærksom på deres vanskelige situation, fordi deres børn ikke kan komme i skole eller i daginstitution, påpeger Christine Lambrecht.

Blandt demonstranterne er ofte tilhængere af konspirationsteorier, ligesom en del protester er organiseret af ekstremister.

– Ekstremisterne udnytter demonstrationsretten til at udbrede løgne og konspirationsteorier for at skabe usikkerhed. Det skal man iagttage nøje og bekæmpe, mener Christine Lambrecht.

(dpa)

Demonstrationsretten bliver misbrugt til at udsprede løgne, mener justitsminister Christine Lambrecht. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Regeringen udsætter debat om slagterier

18.05.2020 10.11

Egentlig skulle forbundsregeringens krisestab mandag have drøftet situationen på slagterierne i Tyskland efter flere tilfælde af omfattende smitte med coronavirus. Nu er drøftelserne udsat til onsdag. Der er behov for mere rådgivning, lyder forklaringen.

Det centrale punkt i diskussionen er forholdene for sæsonarbejdere fra udlandet, efter slagteribranchen i årevis er blevet kritiseret for at tilbyde de pågældende dårlige arbejds- og boligvilkår.

Den tyske arbejdsminister, Hubertus Heil, kræver strengere regler. Egentlig ville han mandag fremlægge forslag om at ændre loven om arbejdsmiljø.

Søndag måtte et slagteri i Dissen ved Osnabrück i Niedersachsen indstille produktionen, efter 92 medarbejdere var testet positive for coronavirus. En stor del af de smittede er ansat af underleverandører og til dels indkvarteret i fælles boliger.

Tidligere har slagterier i blandt andet Nordrhein-Westfalen, Bayern og Slesvig-Holsten været berørt.

Smittespredningen blandt de udenlandske slagteriarbejdere bliver fremmet af trange boliger og manglende overholdelse af reglerne om hygiejne under coronaepidemien.

(dpa)

Arbejdsminister Hubertus Heil vil stramme reglerne om arbejdsmiljø. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

Industrien og de ansatte kræver hjælpepakke

18.05.2020 08.50

Op til en samtale mellem arbejdsmarkedets parter og kansler Angela Merkel mandag kræver både erhvervslivet og repræsentanter for medarbejderne yderligere hjælp.

Industriens sammenslutning, Bundesverband der Deutschen Industrie, forlanger, at forbundsregeringen straks iværksætter et initiativ, der kan inddæmme recessionen i forbindelse med coronakrisen og dermed redde virksomheder. Det siger sammenslutningens præsident, Dieter Kempf, til Handelsblatt.

Han mener, skattelettelser skal være et centralt element med kraftigt forbedrede muligheder for at modregne tab, øget afskrivning samt en generel nedsættelse af erhvervsskatterne, så virksomhederne kan investere mere.

Som chef for fagforeningen Verdi kræver Frank Werneke i et interview med Handelsblatt en hjælpepakke på mellem tre og fire procent af bruttonationalproduktet – altså cirka 100 til 150 milliarder euro. Han mener også, det er på tide at overveje gavekort til borgerne. Verdi forestiller sig et beløb på 500 euro til mennesker med små og mellemstore indkomster. Beløbet skal så nedtrappes for folk med højere indtægter.

(dpa)

Dieter Kempf fra den tyske industris sammenslutning kræver massive skattelettelser til erhvervslivet. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Byggetilladelser lader vente på sig

18.05.2020 07.55

Byggetilladelser bliver forsinket på grund af coronaepidemien. Det oplyser interesseorganisationen for producenter af typehuse, Bundesverband Deutscher Fertigbau.

Branchen har hidtil haft stigende omsætning og ligger inde med en stor ordrebeholdning.

– Men manglende byggetilladelser kan få udviklingen til at vende, så forbundsregeringen også må spænde det i forvejen gevaldige sikkerhedsnet ud under byggebranchen, advarer Hans-Volker Noller, der er præsident for brancheorganisationen,

Noller har præsenteret en plan med fem forslag. Blandt andet ønsker branchen øget digitalisering og ophævelse af bureaukratiske regler.

(dpa)

Smitte lukker slagteri

18.05.2020 07.35

Produktionen er indstillet på et slagteri i Niedersachsen, efter 92 medarbejdere er testet positive for coronavirus. Slagteriet ligger i Dissen ved Osnabrück.

De smittede er sat i karantæne. Det samme er de personer, som de berørte har været i kontakt med.

Blandt de smittede er talrige udlændinge ansat hos underleverandører.

På flere tyske slagterier er der fundet et stort antal smittede.

(dpa)

 

 

 

 

kommentar
deling del

Skriv et svar