Single Daily
af

Raning Krueger

Dansk på vej til at blive retssprog i Sydslesvig

Forbundsdagen går ind for at ændre loven om domstolene, så der ud over sorbisk også kan bruges dansk, frisisk og plattysk ved retten.
Forbundsdagen går ind for at ændre loven om domstolene, så der ud over sorbisk også kan bruges dansk, frisisk og plattysk ved retten.

Ønsket fra det danske mindretal og fra mindretalsrådet om fremover at kunne henvende sig på deres sprog til myndighederne og domstolene i Sydslesvig ser nu ud til at blive realiseret. Kravet fremgår i forvejen fra den euopæiske sprogcharta, men som bekendt mangler mange lande at opfylde en række krav fra sprogchartaen. Men nu vil Berlin lave lektierne.

I dag drøftede Forbundsdagen som led i 25-året for en europæiske sprogcharta mindretalspolitikken i Tyskland. Og her kom der en klar opfordring fra hele parlamentet til Forbundsregeringen om at se positivt på de danske sydslesvigeres ønske, efter at hele mindretalsrådet har konstateret et behov for en udvidet ordning.

Lige som sorberne

– Den tyske forbundsdag opfordrer Forbundsregeringen til at undersøge, hvor vidt loven om domstole i paragraf 184 kan udvides fra at gælder sorberne til også at gælde de øvrige hjemmehørende mindretalssprog, som er anerkendt i den europæiske sprogcharta inklusive det nedertyske sprog, hedder det i et forslag med adresse til Forbundsregeringen, som også bakkes op af oppositionspartierne, Linke og De Grønne.

Kendte forhold

I sin mindretalsrapport, som regeringspartierne, CDU/CSU og FDP, er kommet med efter forarbejde fra mindretalsrådgiver Hartmut Koschyk, Professor i mindretalsret Hoffmann fra Hamborg Universitet og justitsministeriet i Kiel, kommer regeringen ind på en række grundlæggende forhold omkring mindretallene, som kan være nye for de fleste forbundsdagsmedlemmer men næppe for mindretallene selv.

De har i øvrigt via forvaltningsloven allerede fået lov til at henvende sig til myndighederne i Sydslesvig med undtagelse af domstolene. Og det er der hverken juridiske eller økonomiske hindringer for, lyder budskabet fra retseksperterne.

Merudgifter betales

– Kompromiset med kritikerne består så i, at eventuelle merudgifter ved domstolene for tolke og ekspertiser skal betales af det offentlige efter aftale med det offentlige. Det er bl.a. et forslag fra justitsminister Anke Spoorendonk (SSW) oplyser SSWs Flemming Meyer.

Han er lige som mindretalsrådet meget glad for den kommende ordning med en ny paragraf 184, som nu skal formuleres af den den ansvarlige afdeling i justitsministeriet i Berlin.

Møder gav bonus

– Mindretalsrådet er glad for, at Forbundsregeringen og Forbundsdagen har tilgodeset nogle af vore krav, og at de mange møder og samtaler tilsyneladende har givet bonus, siger formand for mindretalsrådet i Tyskland, sorberen David Statnik.

Flemming Meyer bekræfter efter mødte i kontaktudvalget og debatten i Forbundsdagen overfor avisen, at denne planlagte nyordning er det mest væsentlige i en spændende mindretalsuge i Berlin.

– Det viser, at SSW og mindretallene godt kan flytte noget, selv om vi ikke direkte er repræsenteret i Forbundsdagen, fremhæver Flemming Meyer.

kommentar
deling del

Skriv et svar