Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Et leende og et grædende øje

Det danske mindretal får cirka en halv milliard danske skattekroner at arbejde med i 2020. Det er 1,2 procent mere end sidste år, men letter ikke den største organisation, Skoleforeningens lommesmerter.
Det danske mindretal får cirka en halv milliard danske skattekroner at arbejde med i 2020. Det er 1,2 procent mere end sidste år, men letter ikke den største organisation, Skoleforeningens lommesmerter.

488,8 millioner kroner svarende til 65,6 millioner euro. Det er det beløb Folketinges udvalg for sydslesvigske anliggender, Sydslesvigudvalget, har bevilget til danske mindretals drift i 2020. Det fremgår af en aktuel pressemeddelelse.

Langt den største del, 346 millioner kroner, går til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Foreningens formand, Udo Jessen, kommenterer bevillingen med, at han er »glad, meget glad«.

– Man må ikke være grådig. Der er også andre organisationer i Sydslesvig. Skoleforeningen må selv finde de manglende midler, siger Udo Jessen.

Underskud på en million

Direktøren for foreningen med cirka 1400 ansatte og 57 institutioner, Lars Kofoed-Jensen, slår lidt andre toner an. Han konstaterer i en skriftlig kommentar, at foreningen har fået det, den havde forventet.

– Alt i alt betyder det, at vor prognose for 2020 på nuværende tidspunkt viser et underskud på op mod en million euro. Der er endnu nogle usikkerheder, men der er altså fortsat pres på os, når vi skal træffe beslutninger her i februar frem mod det endelige budget i marts, skriver skoledirektøren, der ikke anser det for muligt netop nu at konkretisere konsekvenserne.

Efterskole og Christianslyst

Direktøren bemærker også, at der ikke kom et tilskud til forhøjede udgifter i forbindelse med de mange unge, der sendes på efterskole i Danmark, og at der heller ikke var et ekstra tilskud til drift af Christianslyst.

– Det tillod rammen åbenbart ikke. Det understreger vigtigheden af fortsat at arbejde med at minimere tilskudsbehovet til driften af vores fælles store gæsteværelse, skriver Lars Kofoed-Jensen. Foreningen har overtaget det store kursus- og lejrskolecenter, som i årevis har tynget ungdomsforeningernes budget. Sammen med udvalget vil Skoleforeningen finde en langsigtet løsning, så udgiften til efterskoler ikke belaster foreningens budget.

Udvalget har udover pengene til drift også bevilget penge til projekter og byggeri. Det danske mindretal på vadehavsøen Sild får knap ni millioner kroner til at komme videre med sit helhedsprojekt, der samler skole, børnehave, vuggestue og personaleboliger i øens hovedby, Vesterland. Beløbet er øremærket modernisering af skolens hovedbygning.

Dansk Skoleforening og Dansk Sundhedstjeneste får 4,56 millioner kroner til projekt »Den gode rygsæk«. Det er et initiativ, der på forskellig vis støtter udsatte børn og unge i mindretallet.

– Vi har ikke kun fået en fremskrivning, men også penge til projektet på Sild og til »Den gode rygsæk«. Det er vi taknemmelige for, siger formand Udo Jessen.

kommentar
deling del

Skriv et svar