Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Et voldsomt økonomisk dyk

Hele væksten siden 2008 er smuldret bort på blot tre måneder.

Journalister bliver nogle gange med rette beskyldt for at overdrive. Især hvis man også med en kliche kalder en begivenhed eller en udvikling for historisk. Men sandheden er, at den samfundsøkonomiske nedtur i Tyskland de seneste måneder på grund af pandemien ikke er set værre siden begyndelsen af 1930.

BIP – bruttoindlandsproduktet – det tal, der udtrykker den samlede økonomiske produktivitet, faldt i andet kvartal med astronomiske 10,1 procent. Første kvartal gav også minus, omend kun to procent, fordi samfundet “først” gik i stå midt i marts. Vores private forbrug er styrtdykket, virksomheder over en bred kam er stoppet med at investere for tiden, eksporten er gået i stå.

Kun takket være de offentlige og astronomiske hjælpepakker er det ikke gået endnu værre. Og vi alle ved også godt, at det desværre nok ikke er overstået sådan lige med det samme. Læg dertil, at tallene i lande som Frankrig, Italien og Spanien forventes at ligge på 15 procent eller mere.

Al den vækst siden finanskrisen i 2008, der samlet set kun var halvt så slem målt på økonomiske nøgletal, er smuldret pist bort på blot tre måneder. Man kan diskutere vidt og bredt, om kontinuerlig økonomisk samfundsvækst egentlig er et mål i sig selv. Men sammenhængen mellem et samfunds økonomiske aktivitet og det omfang af velfærdssamfund, vi har råd til, hænger unægteligt sammen. Fundamentet for et velfungerende samfund med gode skoler, veje, sygehuse og ældrepleje er nu engang, at vi betaler skat både privat og som virksomheder.

På kort sigt er både Danmark og Tyskland så velpolstrede, at vi har råd til at optage mere offentlig gæld for at mildne pandemiens konsekvenser. Men det såkaldte økonomiske råderum bliver udfordret de kommende år, hvis udviklingen siden marts ikke snart kan vendes til noget bedre. For der er også utrolig meget psykologi i en samfundsøkomisk nedgang. Vi holder os tilbage, både som enkeltpersoner og som virksomheder, hvis fremtiden er usikker. Og forstærker så den økonomiske krise yderligere.

Men tænk sig, at vi skal helt tilbage til 1930 for at finde en tilsvarende økonomisk hændelse. Dét år faldt økonomien i Tyskland med 6,7 procent. I 1931 med 16,4 og i 1930 med hele 17,6 procent. Vi lever på mange måder heldigvis i andre tider i dag. Men dybt tankevækkende er det nu alligevel.

kommentar
deling del

Skriv et svar