Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Velkommen til Flensborg

Alle, der tør tage springet over på den anden side af grænsen, skal være så hjerteligt velkomne.

Vi medier beskyldes generelt for at fokusere alt for meget på de dårlige nyheder. Tirsdagens forsideartikel i nærværende avis har forhåbentlig medvirket til at sprede godt humør rundt omkring, men man ved selvfølgelig aldrig. Fortællingen om et støt stigende antal nye danskere nordfra i vores fjordby er en god og opbyggelig historie. Man kan da ikke blive andet end glad, når de seneste ti års tal dokumenterer, at tilflytningen nordfra ikke går op og ned, men tværtom nu har været konstant stigende i rigtig lang tid.

Med en berømt chefredaktør-forgængers ord handler det bare om at blive mange nok, før vi igen kan mønstre et dansk flertal i Flensborg. Spøg til side – med blot 2256 registrerede rigsdanske borgere og dertil lagt vores danske mindretal i byen er der et pænt stykke vej op til at udgøre halvdelen af Flensborg Kommunes skønnede 96.000 indbyggere.

Det er heller ikke et mål i sig selv. Men tilflytning er og har altid været et succeskriterium for enhver by og enhver region. Vi har forleden i en anden artikel fortalt, hvordan Aabenraa og især Tønder forventeligt kan se frem til at have færre borgere i årene frem. Den slags udfordringer er vi fri for i Sydslesvigs suverænt største by.

I virkeligheden kunne vi givetvis sagtens blive endnu flere. For eksempel, hvis barriererne ved at flytte syd for grænsen ikke var så store, som tilfældet er. Forskellige regler, forskelle i løn- og øvrige sociale forhold er og forbliver en markant hæmsko for en ellers naturlig integration på tværs af grænsen. Alle arbejdsgivere i Sydslesvig, også internt i vores mindretal, kan synge en sang om udfordringer med stillingsbesættelser, fordi det eksempelvis ikke lykkes at skaffe en ægtefælle et job samtidig. Vi kunne blive en endnu større succes, hvis alle aktører arbejdede bedre sammen her.

Men at noget varigt positivt foregår på tværs af grænsen blev bekræftet af en anden historie i Flensborg Avis for nylig. Nemlig nyheden om, at hver anden bolig i det grænsenære Padborg-Kruså-Kollund nu købes af tyskere. På grund af det lavere prisniveau for fast ejendom lige nord for grænsen, og fordi drømmen om hus og have er økonomisk uopnåelig for stadig flere i et boomende og meget tætbefolket Flensborg. Alle, der på trods af de mange praktiske og tildels unødigt bureaukratiske udfordringer tør tage springet over på den anden side af grænsen, skal være så hjerteligt velkomne.

kommentar
deling del

Skriv et svar