Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Et uskønt men nødvendigt forløb

Kun en tredjedel af tyskerne synes, at det er et godt valg, og SPD er så utilfreds med udpegningen af von der Leyen, at koalitionen i Berlin vakler – dog ikke nok til, at den vil falde.
Niels Ole Krogh

Forløbet om besættelsen af toppositionerne i EU forløb netop så uskønt, som kontinentets tilstand tager sig ud i disse år. Brudfladerne i EU er mange og går på tværs fra nord til syd og fra øst til vest. Forløbet kan ikke aftales i fryd og gammen, fordi der ikke er fryd og gammen i Europa. De 28 snart 27 medlemmer af unionen er i nutiden en broget skare og præget af vidt forskellige livsbetingelser og politiske anskuelser. Derfor kunne der ikke opnås enighed om socialdemokraten Frans Timmermans som ny kommissionsformand. Han var uspiselig for øststaterne og Italien, der alle har højreorienterede regeringer med nationalistiske tendenser.

I stedet blev den tyske konservative forsvarsminister Ursula von der Leyen bragt ind på banen som en kompromiskandidat. Opbakningen i hjemlandet er både blandt befolkningen og ikke mindst i SPD svag eller helt fraværende. Kun en tredjedel af tyskerne synes, at det er et godt valg, og SPD er så utilfreds med udpegningen af von der Leyen, at koalitionen i Berlin vakler – dog ikke nok til, at den vil falde. Dertil er SPDs interne krise for stor. Et valg i utide vil få det i forvejen stærkt minimerede parti ned i nærheden af spærregrænsen, og dermed vil det være helt godnat for SPD i årtier.

Når von der Leyen i hjemlandet ikke er videre populær, er det, fordi hun kun delvist har gjort en god figur som forsvarsminister. Hun har to undersøgelseskommissioner hængende over hovedet. Det ene for et umådeholdent og meget omkostningstungt forbrug af konsulenter. Det andet for ikke at have styr på udgifterne til renovering af skoleskibet Gorch Fock. SPD har meldt klart ud, at partiet ikke kan stemme for hende i EU-Parlamentet. Når parlamentet tager von der Leyen under kærlig behandling i en høring, vil det vise sig, om uroen forstærkes, eller at hun og det øvrige hold bliver stemt igennem. Det vil i givet fald blive med mange modstemmer, og det varsler således ikke godt for det, EU har brug for efter Brexit: Fem stabile år, hvor vigtige reformer blandt andet indenfor landbrugsområdet skal gennemføres.

Til von der Leyens fordel tæller, at hun altid har været en stor fortaler for EU, og at hun er kvinde. Det er på høje tid, at flere kvinder ser ud til at få magt i unionen. Der er franske Christine Lagarde som chef for den Europæiske Centralbank, von der Leyen i spidsen for kommissionen og med danske Margrethe Vestager (R) som næstformand. De næste uger bliver afgørende for EU og for tysk indenrigspolitik.

kommentar
deling del

Skriv et svar