Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Uligheden falder

Et er økonomiens logik. Noget andet er befolkningens forventning.
Jørgen Møllekær

Sådan kan man blive så overrasket indimellem. Forskellen mellem by og land bliver ikke større, men mindre. I hvert fald, hvis man skal tro den anerkendte økonomiske tænketank i München, Ifo-instuttet. I en ny undersøgelse har økonomerne over tid undersøgt udviklingen i de 402 byer og amter, Tyskland udgøres af. Sammenligner man den såkaldte værdiskabelse pr. indbygger (Bruttowertschöpfung), så er den mere ligeligt fordelt ud over hele Tyskland i 2014, end det var tilfældet i 2000, som er de to årstal, der indgår i undersøgelsen. Wolfsburg er den mest vækstskabende region: Her bliver der skabt samfundsværdier for 131.000 euro om året pr. indbygger, fire gange så meget som i det tyske gennemsnit.

Det kan forklares med to bogstaver: VW. Bil-koncernen med de i alt 12 bilmærker skaffer enorme indtægter og har gjort det igennem årtier. Mere interessant er det, at en lang række andre upåagtede regioner som Schweinfurt eller Aschaffenburg er kravlet op af rangstigen i Tyskland fra 2000 til 2014. Med andre ord: Det er ikke en statisk ting, at et udkantsområde til evig tid er dømt til at halte efter resten af landet. Nogle af de områder, der skaber større samfundsværdier i dag, har ofte haft gavn af en mellemstor lokal virksomhed, der på grund af globaliseringen pludselig bliver international. Omvendt dokumenterer Ifo-undersøgelsen, at når den relative ulighed i forhold til de gamle DDR-områder er faldet, så handler det også om en massiv fraflytning til vestlige områder.

Værdiskabelsen pr. hoved stiger så at sige af sig selv, hvis færre hoveder producerer det samme. 
På den baggrund siger økonomerne, at det meget vel kan være spild af penge, når den nye tyske regering vil bruge op til 12 milliarder euro i denne regeringsperiode på at forsøge at skabe mere liv uden for byerne. I lighed med den danske diskussion om et helt Danmark, er analysen i Tyskland efter valget, at mange ude på landet har stemt AfD på grund af manglende fremtidsudsigter. I økonomisk forstand kan Ifo-instituttet have ret. Samfundet tilpasser sig skiftende tider helt af sig selv. Selvom 12 milliarder euro er meget, kan man bestemt diskutere, om offentlige støtteprogrammer kommer til at gøre en forskel. Men et er økonomiens logik. Noget helt andet er politik og befolkningens forventninger her og nu.

Aschaffenburg er kravlet op af rangstigen i Tyskland.
(Foto: pixabay)

kommentar
deling del

Skriv et svar